DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

SISTE NYTT

19.01.18 Bransjenytt

Plaststrategien fra EU-kommisjonen ble presentert 16. februar

EU-kommisjonens plaststrategi har 39 tiltak som skal gjøre plast sirkulær.

16. januar la EU-kommisjonen fram sin nye plaststrategi. Den fastslår blant annet at emballasje og produkter skal designes for sirkulær økonomi.

EU-kommisjonen la 16. februar 2018 fram en «mini-pakke» om sirkulær økonomi. Den inneholder blant annet en plaststrategi for smartere bruk, økt materialgjenvinning, redusert bruk av engangs plastartikler og mindre utslipp av mikroplast

EU-kommisjonens 39 tiltak

Plaststrategien inneholder 39 tiltak som Kommisjonen vil gjennomføre for å bidra til å nå denne visjonen. Kommisjonen skal blant annet innføre tiltak som skal bidra til at:

  • Emballasje og produkter designes for sirkulær økonomi. En ny revidering av emballasjedirektivet skal sikre at all plastemballasje er egnet for kostnadseffektiv ombruk og materialgjenvinning innen 2030.
  • Innhold av kjemikalier ikke gir utfordringer ved materialgjenvinning.
  • Mer materialgjenvunnet råvare brukes i nye produkter. Industrien oppfordres til å forplikte seg til tiltak som totalt skal sikre at 10 millioner tonn materialgjenvunnet plast brukes i produkter i 2025.
  • Løsninger for separat innsamling av plastavfall forbedres. Retningslinjer for separat innsamling vil utvikles, og det skal arbeides for bedre gjennomføring av kravene i avfallsregelverket.
  • Bruk av engangs plastartikler reduseres. Kommisjonen vil fremme et lovforslag i 2018.
  • Marin forsøpling fra sjøbaserte kilder som skips-, fiskeri- og oppdrettsnæring reduseres.
  • Utslipp av mikroplast reduseres. Det vil startes en prosess under Reach for å begrense bruk av mikroplast i produkter. De vil vurdere tiltak for å redusere utslipp av mikroplast fra dekk, tekstiler og maling. Det skal også innføres tiltak for å redusere lekkasjer av plastgranulat fra industrien til miljøet.
  • Komposterbar og bionedbrytbar plast brukes i «riktige» produkter. Under Reach vil det arbeides med restriksjoner i bruk av oxo-nedbrytbar plast, som brytes ned til mikroplast.
  • Investeringer og innovasjon fremmes. Det er tilgjengelige midler under ulike EU-fond, og i tillegg vil Kommisjonen vurdere mulighetene for et nytt privat-ledet investeringsfond.
  • Det innføres tiltak på globalt nivå. Fond, policydialoger, ulike internasjonale konvensjoner og fora m.m skal brukes for å oppnå dette.

Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen i EU-delagasjonen har skrevet en rapport om plaststrategien som du kan lese her.

ANNONSER:

FLERE NYHETER

10.01.18 Bransjenytt

Fagdag og ny faggruppe om plastemballasje

Nofima og Emballasje-foreningen inviterer til fagdag om plastemballasje for mat 7. februar 2018. 15. februar er det oppstartmøte for Faggruppe for sirkulær plast.

18.12.17 Bransjenytt

Sirkulær økonomi til julefrokost hos oss

Årets julefrokost hos Emballasjeforeningen var viet siste nytt fra noen av dem som jobber med å få i gang sirkulær økonomi: Handelens miljøfond, Loop og Sirkel (Syklus).

08.12.17 Bransjenytt

Bioplast i fokus for merkevareeiere

Ledende globale merkevarer har som mål å bruke bærekraftige emballasjematerialer. Det innebærer økt gjenbruk og bruk av bioplast.

30.11.17 Bransjenytt

ScanStar 2017 ble delt ut i Finland

10 ScanStar-priser ble utdelt på en prisseremoni i Lahti 29. november 2017. Alle vinnerselskapene var representert på utdelingen for å feire.

VÅRE ARRANGEMENTER I 2018

22.-25.01 Emballasjeskolen 47-3 Sandefjord
07.02 Morgendagens plastløsninger Ås
08.03 Generalforsamling Oslo
17.-19.04 SMART industri Lillestrøm
23.-25.04 Emballasjeskolen 47 –4 Oslo
08.06 Eksamen Emballasjeskolen 47 Oslo/Lyngør
17.-20.09 Emballasjeskolen 48-1 Fredrikstad
23.-26.10 Scanpack 2018 Göteborg
14.-16.11 Emballasjedagene 2018 Sandefjord
19.-22.11 Emballasjeskolen 48-2 Trondheim

Link til påmelding og info om arrangementene vil bli å finne på vår Kalenderoversikt.

Kari, Yngve og Per Øyvind

ANNONSER: