DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

SISTE NYTT

18.08.16 NYHETER

Emballasjeforeningen vil bidra i arbeid mot marin forsøpling

Kari Bunes var tilstede på debatt om marin forsøpling på Arendalsuka.
Kari Bunes var tilstede på debatt om marin forsøpling på Arendalsuka.

Selv om emballasje ikke er den store bidragsyteren til marin forsøpling, fortalte direktør Kari Bunes i en debatt på Arendalsuka at industrien vil bidra i arbeidet.

- Noe av den marine forsøplingen er emballasje, og nettverket i Emballasjeforeningen stiller seg positive til å bidra i det arbeidet. Men det må være et verdikjedesamarbeid uten særnorske krav, sa direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen sa at globalt samarbeid og tiltak på EU-nivå er mest effektivt mot marin forsøpling.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen sa at globalt samarbeid og tiltak på EU-nivå er mest effektivt mot marin forsøpling.

Emballasjeprodusenter kan få medansvar
Hun var en av deltakerne i et arrangement om den globale kampen mot marin forsøpling på Arendalsuka i regi av Grid og Hold Norge Rent.

Der var også klima- og miljøminister Vidar Helgesen, som slo fast at det er mye plast i marin forsøpling. Og mye av plasten kommer fra fiske og annen maritim virksomhet.

- Men den viktigste enkeltkilden til marin forsøpling er bildekk, sa han.

Ministeren var klar på at noe må gjøres, og det må gjøres raskt. Og at dette kun kan skje gjennom globalt samarbeid og regionale tiltak.

- Regjeringen vil prioritere internasjonalt samarbeid, da tiltak på europeisk nivå er mye mer effektive enn særnorske tiltak, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Til tross for emballasje ikke er noen stor bidragsyter til marin forsøpling, fortalte han at ett av forslagene til tiltak er at emballasjeprodusenter skal få et medansvar for å finansiere opprydningen av marin forsøpling.

Heidi Savelli i FNs miljøprogram slo fastat nedbrytbar plast ikke er noen løsning på problemet.
Heidi Savelli i FNs miljøprogram slo fastat nedbrytbar plast ikke er noen løsning på problemet.

Nedbrytbar plast brytes ikke ned i vann
Iselin Nybø i Venstre tok til orde for å innføre en avgift på fossil plast, for at bruken av fornybar og nedbrytbar plast skal øke.

Dette vil kunne redusere klimautslippene, men ifølge FNs miljøprogram UNEP og European Bioplastics vil ikke nedbrytbar bioplast fungere som et tiltak mot marin forsøpling.

Heidi Savelli i UNEP forklarte at man er avhengig av temperaturer på 50-70 grader C for at biologiske nedbrytningen plasten skal starte. Slike temperaturer forekommer ikke i havet, og bioplasten er derfor ikke nedbrytbar i vann.

- Dessuten frykter vi at folk vil kaste enda mer plast i havet når de hører at den er nedbrytbar, sa Savelli.

Ikke nok fossilfrie alternativer ennå
Kari Bunes viste til at det heller ikke finnes fossilfrie alternativer til alle typer plastemballasje ennå, og det gjenstår en del forskning før dette er på plass.

Vidar Helgesen konkluderte med at de beste tiltakene mot marin forsøpling er å opprette mottak for avfall fra maritim virksomhet og incentiver som forhindrer at marin forsøpling oppstår.

Se livestream fra arrangementet her: https://www.facebook.com/ArendalGRID/

ANNONSER:

FLERE NYHETER

11.08.16 NYHETER

Forskergruppe skal redusere matsvinn

Hanne Møller og Marit Kvalvaag Pettersen er norske deltakere i Packaging Saves Food Research Group.
I april opprettet forskere fra hele verden en gruppe med felles interesse for emballasjens rolle når de gjelder å redusere matsvinn og kasting av mat.

PÅMELDING TIL EMBALLASJESKOLEN INNEN 19. august

emballasjeskolen_wwwEmballasjeskolen klasse 46 starter opp i Fredrikstad 12. september. Du kan melde deg på nå.

Program 2016/2017:

Samling I  Fredrikstad 12. – 15. september
Samling II  Trondheim  14. – 17. november
Samling III  Sandefjord  23. – 26. januar
Samling IV  Oslo  24. – 26. april
Skriftlig eksamen  Oslo  09. juni
Muntlig presentasjon  Oslo  01. desember

Frist for påmelding er 19. august 2016MELD DEG PÅ HER

Les mer om Emballasjeskolen

Kontakt kompetanseleder Yngve Krokann for mer informasjon på 900 03 833, eller Yngve@emballasjeforeningen.no

emballasje foreningen_logo_cmyk

Annonser: