DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

SISTE NYTT

18.06.18 Bransjenytt

-Jeg tror mange har faglig og sosialt utbytte av Emballasjeskolen, sier Ruth Nilsen i Glomma Papp

Ruth Nilsen mener at Emballasjeskolen gir kunnskap om andre materialer og øker kontaktnettverket.

- Man lærer seg mye om mange typer emballasjematerialer og knytter kontakter i ulike bransjer, sier Ruth Nilsen i Glomma Papp om Emballasjeskolen. -Kompetanse er viktig for oss.

Ruth Nilsen er markedssjef Emballasje i Glomma Papp, en bedrift som har vært med å bygge opp og benytte seg av Emballasjeskolens kompetansetilbud gjennom mange år.

Kompetanse er viktig

- Kompetanse er viktig for oss, og Emballasjeskolen er en del av kompetanseutviklingen vår, forteller Ruth Nilsen om Glomma Papp, som også i år trolig vil melde på nye elever. Årsaken er at behovet for kompetanse trolig vil øke.

- Jeg tror at kompetanse om emballasje vil bli viktigere i tiden fremover. Særlig i forbindelse med ulike plastmaterialer og ulike egenskaper, men også med tanke på gjenvinnbarhet, resirkulering og gjenbruk.

Fire samlinger i fire byer

Yngve Krokann i sitt rette ess som leder av Emballasjeskolen.

Emballasjeskolen går over 1,5 år og består av fire samlinger i fire dager i fire forskjellige norske byer.
Her får elevene basisinnføring om materialtyper, pakkemetoder, design, regelverk, pakkeutstyr, krav til matkontakt, trykking, etiketter, emballasjeoptimering og avfallsminimering, med mer.

Undervisningen skjer delvis i klasserom, men også ved bedriftsbesøk i lokale bedrifter i de forskjellige byene Emballasjeskolen holdes i. Vanligvis blir samlingene lagt til Fredrikstad, Trondheim/Bergen, Sandefjord og Oslo

Mellom samlingene får elevene oppgaver som må besvares og løses på jobb eller fritid. Nettverket rundt Emballasjeforeningen deler sin kunnskap og bidrar som lærere og sensorer ved Emballasjeskolen.

Tilbyr Emballasjeskolen til ansatte

Glomma Papp har egen opplæring for sine ansatte om papp, men syns at Emballasjeskolen er nyttig for å gi de ansatte kunnskap om andre materialer

Glomma Papp har en opplæringsstrategi for eget material, men Ruth Nilsen syns at Emballasjeskolen i stor grad dekker bedriftens behov for kompetanse om andre materialer.

Og hun syns at Glomma Papp har vært flinke til å benytte tilbudet.

- Ja, for egen del mener jeg vi er flinke. Vi tilbyr emballasjeskolen til alle som har behov for denne type kompetanse.
Jeg tror kanskje at brukere av emballasje kunne vært flinkere til å benytte seg av tilbudet, avslutter Ruth Nilsen som selv var elev på Emballasjeskolens klasse 23.

Emballasjeskolen starter opp med ny klasse 17. september 2018.

Meld deg på her

Les mer om Emballasjeskolen her

Kunnskap ligger bak de gode emballasjevalgene

EMBALLASJESKOLEN KLASSE 48

Obligatoriske elevsamlinger 2018/2019

Samling 1:  17. – 20. september 2018, Fredrikstad
Samling 2:  19. – 22. november 2018, Trondheim
Samling 3:  28 – 31. januar 2019, Sandefjord
Samling 4:  06. – 08. mai 2019, Oslo
Eksamen:   14. juni 2019, Oslo
Muntlig:      29. november 2019, Oslo

ANNONSER:

FLERE NYHETER

14.06.18 Bransjenytt

Bygger Europas mest moderne fabrikk i Halden

Peterson bygger en ny bølgepappfabrikk i Halden basert på Industri 4.0. Produksjonen i Sarpsborg skal flyttes til den nye fabrikken som er ferdig i 2019.

18.05.18 Kompetanse

Kunnskap ligger bak de gode emballasjevalgene

Økt kunnskap om emballering får du på Emballasjeskolen
- Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette, sier Morten Aas, leder Emballasje og Design i TINE.

VÅRE ARRANGEMENTER I 2018

22.-25.01 Emballasjeskolen 47-3 Sandefjord
07.02 Morgendagens plastløsninger Ås
08.03 Generalforsamling Oslo
17.-19.04 SMART industri Lillestrøm
23.-25.04 Emballasjeskolen 47 –4 Oslo
08.06 Eksamen Emballasjeskolen 47 Oslo/Lyngør
17.-20.09 Emballasjeskolen 48-1 Fredrikstad
23.-26.10 Scanpack 2018 Göteborg
14.-16.11 Emballasjedagene 2018 Sandefjord
19.-22.11 Emballasjeskolen 48-2 Trondheim

Link til påmelding og info om arrangementene vil bli å finne på vår Kalenderoversikt.

Kari, Yngve og Per Øyvind

ANNONSER: