DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

SISTE NYTT

21.02.17 Bransjenytt

Matsvinn kan trygt reduseres med emballasje

Emballasjen står for kun 1 prosent av klimabelastning for mat.
Emballasjen står for kun 1 prosent av klimabelastning for mat.

En fersk rapport viser at produksjonen står for 70 prosent av klimabelastningen fra matprodukter, mens forarbeid, kjøling og logistikk står for 29 prosent. Bruk av emballasje utgjør kun 1 prosent.

Det er danske DTU som har laget rapporten som omtales i siste utgave av Emballage & Transport fra Teknologisk Institut.

- Med dette i tankene er det innlysende at der er uklokt å spare på emballasjen og risikere ødelagte matvarer, når opptil 99 prosent av belastningen allerede er innløst, resonnerer sentersjef Lars Germann i siste utgave av Emballage & Transport.

Uklokt å spare på emballasje
Dette betyr ikke at man skal slutte å utvikle mer miljøvennlig emballasje eller forhindre matsvinn på andre måter.

I Danmark gjennomfører man nå en stor satsing på å redusere matsvinn og å utvikle mer bærekraftig emballasje.

En aktivitetsplan skal gjennomføres frem til utgangen av 2018. En av strategiene er å utvikle «ressurseffektive bedrifter», da det kan styrke konkurranseevnen å produsere ressurseffektivt.

Et annet tema er «Grønt forbruk», der produktene produseres med få ressurser og begrenset matsvinn.

Reduksjon av matsvinn
Teknologisk Institut vil bruke disse temaene til å redusere matsvinn i alle deler av verdikjeden for matvarer. De vil også arbeide for at den samlede miljøbelastningen fra emballasje blir mindre.

Målgruppen er næringsmiddelindustri og emballasjeprodusenter, inklusiv deres kunder.

Dette er en gruppe bedrifter som opplever press fra leverandører, kunder og myndigheter til å ta miljøansvar, samtidig de som de må ha positive tall på bunnlinjen for å overleve.

De fleste av disse bedriftene har allerede kommet langt når det gjelder ressursoptimering, men trolig kan verdien av svinnstrømmene, som finnes i enhver produksjon, utnyttes bedre.

Sirkulær økonomi er en god ide
For å redusere matsvinnet, må matindustri og emballasjeprodusenter utvikle emballasje som imøtekommer forbrukernes etterspørsel mat som kan holde seg frisk lenge.

Dette kan blant annet løses ved å produsere porsjonsstørrelser som passer individuelle behov.

Å gjøre seg kjent med tankegangen rundt sirkulær økonomi er en god ide, både for å kunne møte fremtidige myndighetskrav og fordi det er en god forretningsløsning å ta vare på ressursene og reduser matsvinn.

ANNONSER:

FLERE NYHETER

16.02.17 NYHETER

Maskinpakking satser med ny fabrikk

Den nye fabrikken får økt lagerkapasitet og "delivery-on-demand".
Med ny eierskapsmodell bygger Maskinpakking ny fabrikk i Røyken. Nye årsavtaler med internasjonale kunder gjør satsingen mulig.

16.02.17 NYHETER

Matkontakt-forskriften er ute på høring

Forslag til endring av Matkontaktforskriften er lagt ut på høring.
Endring av forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontakt-forskriften) er lagt ut på høring på Mattilsynets nettsider.

10.02.17 Bransjenytt

Peterson er i startgropa for storsatsing

Tommy Prøitz (t.v.) og Dan Johannessen forteller om spenstige investeringsplaner med nye eiere i ryggen.
- Vi kommer til å investere i nytt utstyr, kanskje til og med ny fabrikk for å være en aktør for det norske markedet i fremtiden, sier Tommy Prøitz og Dan Johannessen.

Emballasjeforeningens arrangementer i 2017

 

Dato Arrangement Sted
23.-27.01 Emballasjeskolen 46 – samling 3 Sandefjord
07.-09.02 Mat & Emballasje 2017 Lillestrøm
14.-15.02 Kurs i pakking av kjøtt hos Nofima Ås
09.03 Generalforsamling Oslo
23.03 Frokostseminar hos oss Oslo
30.03 Regionalt optimeringsseminar Bergen
24.-26.04 Emballasjeskolen 46 – samling 4 Oslo
02.05 Årsmøte i Emballasjeforsk Oslo
03.-05.05 Fellesreise til interpack-messen Düsseldorf
11.05 Frokostseminar hos oss Oslo
09.06 Eksamen Emballasjeskolen 46 Oslo
15.06 Regionalt optimeringsseminar Østfold
24.08 Innovasjons- og optimeringsseminar Oslo
14.09 Regionalt optimeringsseminar Hønefoss
18.-21.09 Emballasjeskolen 47 – samling 1 Fredrikstad
19.10 Frokostseminar hos oss Skøyen, Oslo
26.10 Regionalt optimeringsseminar Gjøvik
1.-3.11 Emballasjedagene 2016 Sandefjord
20.-23.11 Emballasjeskolen 47 – samling 2 Bergen
01.12 Muntlig høring Emballasjeskolen 46 Oslo
15.12 Julefrokostseminar hos oss Oslo

 

De regionale optimeringsseminarene arrangeres i samarbeid med Grønt Punkt Norge i regi av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK).
Oppdateringer og adresser for arrangementene vil bli å finne på vår Kalenderoversikt.

Program, påmeldingsskjema og tema for seminarene kommer en måned i forkant av arrangementet. Vi sender samtidig ut epost om dette.

Vi gleder oss til å se deg på våre arrangementer!

emballasje foreningen_logo_cmykMed vennlig hilsen
Yngve, Per Øyvind og Kari

Annonser: