DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

SISTE NYTT

15.08.18 NYHETER

Fullt hus hos Emballasjeforeningen på Arendalsuka

Det var fullt hus da myter og fakta om plast ble diskutert og Forum for sirkulær plastemballasje ble presentert på Arendalsuka.

Det var fullt hus hos Pigene på Torget i Arendal da Emballasjeforeningen inviterte til paneldebatt og presenterte verdikjedesamarbeid via det nye forumet for sirkulær plastemballasje.

Arrangementet ble profesjonelt ledet av tidligere TV2-journalist Stein Kåre Kristiansen. Styreleder Thomas Eie fortalte først om bakgrunnen for at Forum for sirkulær plastemballasje ble opprettet. Statssekretær Atle Hamar fra Miljø- og klimadepartementet holdt deretter sin innledning.

Samarbeid i emballasjens verdikjede

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet fikk salen til å applaudere for næringslivets initiativ.

Forumet er opprettet av sentrale aktører i emballasjens verdikjede. Det er en sjeldenhet at så store deler av verdikjeden opptrer samlet. Formålet med forumet er å samle kunnskap rundt plastbruk og plastens livsløp.

I de senere årene har EUs tanker om sirkulær økonomi, der ressursene skal brukes flere ganger, fått stor oppmerksomhet. Forum for sirkulær plastemballasje er etablert for å sette mål i tråd med EUs strategi.  Forumet legger vekt på at man faktisk lykkes med å nå målene.

- I dette ligger det at emballasjematerialene må være mest mulig egnet for materialgjenvinning slik at de kan brukes til ny emballasje, eller andre produkter. Design for gjenvinning er stikkordet her, noe som reduserer emballasjens CO2-avtrykk radikalt, sa Thomas Eie.

Oppbygging av en ny verdikjede

Ellen Behrens slo fast at samarbeid i hele verdikjeden er en stor fordel.

Atle Hamar berømmet bransjen for å ha tatt dette initiativet og oppfordret publikum til å applaudere tiltaket. – Bransjen kan vel så mye om emballering som oss politikere, sa han.

Ellen Behrens, VP Corporate Soscial Responsibility i Orkla, fortalte litt om selskapets bakgrunn for å bli med å starte opp det nye forumet.

- Når man skal skape en verdikjede og bygge et kar for hvordan plastemballasje kan sirkulere i en sirkulere i verdikjeden, er samarbeid en åpenbar fordel. Og det er en stor styrke at verdikjeden jobber sammen, sa hun.

Svein Morten Skaldehaug i Coop.

Svein Morten Skaldehaug i Coop fortalte om dagligvarekjedens nordiske prosjekt der de jakter på nye og mer bærekraftige løsninger. – Vi ar fokus på å begrense matsvinn og er med i Handelens miljøfond, der et vederlag fra bæreplastposer skal brukes til miljøtiltak.

Paneldebatt om myter og fakta om plastemballasje

Deretter var det duket for en paneldebatt, der myter og fakta ble diskutert. Arild Hermstad fra MDG var hentet inn for å få litt temperatur i debatten. Det øvrige panelet besto av Ellen Behrens, Svein Morten Skaldehaug, Sofie Østergaard fra Norgesmøllene, Jaana Røine i Grønt Punkt Norge og Thor Kamfjord i Norner.

Arild Hermstad, Sofie Østergaard, Jaana Røine, Ellen Behrens, Thor Kamfjord og Svein M. Skaldehaug deltok i debatten.

Les mer om Forum for sirkulær plastemballasje her.

ANNONSER:

FLERE NYHETER

08.08.18 Bransjenytt

Næringslivet tar ansvar - plastemballasje i fokus

Plastemballasje er i søkelyset. Sentrale aktører i emballasjens verdikjede har tatt initiativ til å utvikle løsninger som er tilpasset norske forhold og samtidig innfrir EUs krav.

02.08.18 Bransjenytt

Norsk prosjekt kan redusere kasting av brød

Kunnskap fra Breadpack-prosjektet kan brukes av aktører som utvikler matprodukter og emballasje til å redusere kasting av ferskt brød, ifølge en ny vitenskapelig artikkel.

27.06.18 Bransjenytt

Møt vårt nye medlem - Hugo Industridesign

Hugo Industridesign er nå medlem i Emballasjeforeningen
Med fartstid på 11 år har vårt nye medlem, Hugo Industridesign, gjort en rekke emballasjeoppdrag for norske merkevarer. Kombinasjonen av moderne teknologi, kunnskap og kreativitet har vært vellykket.

18.06.18 Bransjenytt

-Man har stort utbytte av Emballasjeskolen

- Man lærer seg mye om mange typer materialer og knytter kontakter i ulike bransjer, sier Ruth Nilsen i Glomma Papp om Emballasjeskolen. - Kompetanse er viktig for oss.

VÅRE ARRANGEMENTER I 2018

22.-25.01 Emballasjeskolen 47-3 Sandefjord
07.02 Morgendagens plastløsninger Ås
08.03 Generalforsamling Oslo
17.-19.04 SMART industri Lillestrøm
23.-25.04 Emballasjeskolen 47 –4 Oslo
08.06 Eksamen Emballasjeskolen 47 Oslo/Lyngør
17.-20.09 Emballasjeskolen 48-1 Fredrikstad
23.-26.10 Scanpack 2018 Göteborg
14.-16.11 Emballasjedagene 2018 Sandefjord
19.-22.11 Emballasjeskolen 48-2 Trondheim

Link til påmelding og info om arrangementene vil bli å finne på vår Kalenderoversikt.

Kari, Yngve og Per Øyvind

ANNONSER: