DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

SISTE NYTT

23.11.17 Bransjenytt

Kick-off for "The Bioeconomy Region"

Det er kick-off for prosjektet 14. desember på Campus Ås.
Det er kick-off for prosjektet 14. desember på Campus Ås.

14.desember er det kick-off for "The Bioeconomy Region", der skogsbaserte råvarer skal fremmes som alternativ til dagens fossile ressurser.

Kari Bunes
Kari Bunes

– Emballasjeforeningen har et bredt nettverk av virksomheter som dette prosjektet kan være av interesse for, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Hun er på vegne av Emballasjeforeningen  med i styringsgruppen for prosjektet og deltar i flere av arbeidspakkene.

Bedre utnyttelse av jordas ressurser
- I overgangen til sirkulær økonomi må vi utnytte jordas ressurser på en bedre måte, og vi må finne alternativer til fossile ressurser.

- Skogen kan i den forbindelse være en alternativ ressurs, slik at her er det ikke bare produsenter av fiberemballasje som vil være aktuelle for deltakelse eller dra nytte av fremtidige resultater.

Kari Bunes tenker at fiber kanskje kan ta over mer for plast i tiden fremover. Det planlegges testanlegg hvor virksomheter kan kjøre pilotforsøk med ulike emballasjeløsninger.

- Gjennom Emballasjeforsk koordineres årlig et forskningsvolum på over 80 millioner kroner, og det blir spennende å se dette prosjektet i sammenheng med våre øvrige aktiviteter og kompetanser.

Kick-off-konferanse
Prosjektet arrangerer en konferanse med fokus på skogbasert bioøkonomi, regjeringens bioøkonomistrategi, sirkulærøkonomi, tremekanisk, utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, materialer og bioenergi.

Dagens moderator er Maria Hollander, Vise Director Paper Province. Hun har ledet den strategiske forandringen og fornyelsen av klyngen, med sterkt fokus på innovasjon og utvikling innen skogsbasert bioøkonomi.

Olav Veum.
Olav Veum.

Blant foredragsholderne kan vi nevne Olav Veum, styreleder i Norsk Skogeierforbund og Gunnar Oloffson, styreleder i Statskog. Fylkeskommunene i Akershus og Hedmark er representert ved henholdsvis Lars Salvesen og Thomas Breen.

 

Interreg-prosjektet "The Bioeconomy Region»
I «The Bioeconomy Region» ligger det unike muligheter for å utvikle og bidra til en bærekraftig grønn økonomi, der «alt vi lager av olje, kan vi også lage av tre».

Regionen dekker hele verdikjeden, og her finnes mange produksjons- og teknologiselskaper med koblinger til både olje- og skogsindustrien, banebrytende forskning, lang erfaring og bred kunnskap innenfor produksjonsteknologi, mekanikk og konstruksjon.

Dette er egenskaper som kreves for å etablere ny teknologi innenfor hele verdikjeden.

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt

Interreg-prosjektet "The Bioeconomy Region» skal løfte frem ressurser og bygge bro for små- og mellomstore bedrifter som vil ha hjelp til raskere utvikling og kommersialisering av innovasjoner.

Prosjektet vil også stimulere til ekspansjon for bransjen ved å øke markedet nasjonalt og internasjonalt.

Link til programmet for dagen

Link til påmelding

Mer informasjon om prosjektet

Hva:    Kick-off for The Bioeconomy Region
Dato:  14. desember 2017
Tid:      10:00-17:00, avsluttende middag 17-20
Sted:    Vitenparken, Campus Ås

ANNONSER:

FLERE NYHETER

17.11.17 NYHETER

Last med brosjyre om Emballasjeforsk

Kunnskap om emballering blir stadig viktigere. Les om Emballasjeforsk her.

I forbindelse med Emballasjedagene laget vi en ny brosjyre som ble distribuert der. Nå kan du også  laste ned brosjyren her:

08.11.17 Bransjenytt

Emballasjedagene 2017: En verden i endring

Styreleder Thomas Eie åpnet Emballasjedagene 2017.
Stadig flere er opptatt av emballasje, men først etter at den er brukt. Thomas Eie mener det er mye å hente på å optimere emballasjens rolle som emballasje.

Emballasjeforeningens arrangementer i 2017 

Dato Arrangement Sted
23.-27.01 Emballasjeskolen 46 – samling 3 Sandefjord
07.-09.02 Mat & Emballasje 2017 Lillestrøm
14.-15.02 Kurs i pakking av kjøtt hos Nofima Ås
09.03 Generalforsamling Oslo
23.03 Frokostseminar hos oss Oslo
29.03 Regionalt optimeringsseminar Bergen
24.-26.04 Emballasjeskolen 46 – samling 4 Oslo
02.05 Årsmøte i Emballasjeforsk Oslo
03.-05.05 Fellesreise til interpack-messen Düsseldorf
09.06 Eksamen Emballasjeskolen 46 Oslo
19.06 Regionalt optimeringsseminar Larkollen
22.06 Sommerseminar hos oss Oslo
24.08 Innovasjons- og optimeringsseminar Oslo
NY DATO Regionalt optimeringsseminar Hønefoss
18.-21.09 Emballasjeskolen 47 – samling 1 Fredrikstad
19.10 Frokostseminar hos oss Skøyen, Oslo
01.-03.11  Emballasjedagene 2017  Sandefjord
16.11 Regionalt optimeringsseminar
Hønefoss
20.-23.11 Emballasjeskolen 47 – samling 2 Bergen
01.12 Muntlig høring Emballasjeskolen 46 Oslo
15.12 Julefrokostseminar hos oss Oslo

 

De regionale optimeringsseminarene arrangeres i samarbeid med Grønt Punkt Norge i regi av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK).
Oppdateringer og adresser for arrangementene vil bli å finne på vår Kalenderoversikt.

Program, påmeldingsskjema og tema for seminarene kommer en måned i forkant av arrangementet. Vi sender samtidig ut epost om dette.

Vi gleder oss til å se deg på våre arrangementer!

emballasje foreningen_logo_cmykMed vennlig hilsen
Yngve, Per Øyvind og Kari

Annonser: