Emballasjeforsk - nettverk for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering

Emballasjeforsk_20

Nettverk for forskningsbasert emballering

Emballasjeforsk er:

  •  Et organ for samarbeid og koordinering av emballasjeforskning i Norge
  • Emballasjeforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling innen emballasje og emballering, med hovedvekt på næringsmidler.
  • Gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter skal vi bidra til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne.

Emballasjeforsk skal fremme bærekraftig og innovativ emballering

Emballasjeforsk skal:

  • Være drivkraft og kontaktpunkt for emballasjeforskning overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer
  • Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i emballeringskjeden
  • Være en drivkraft i formidling av trender og forskningsresultater innen emballasje
  • Fungere som rådgiver når det gjelder finansieringskilder.

Emballasjen må være tilpasset de forholdene den utsettes for

Emballasjeforsk vil

  •  Utvikle emballasje som er tilpasset de forholdene matvarene utsettes for i den norske dagligvarekjeden, for at holdbarhet og matkvalitet skal være tilfredsstillende.
  • Initiere kortreist forskning som i mye større grad ivaretar lokale behov, enn om man baserer seg på forskningsresultater fra utlandet.
  • Initiere prosjekter for å utvikle emballasje spesielt for utvalgte produktgrupper.

Noen av de pågående prosjektene

ALPAKKA
Sirkulær aluminiumemballasje i Norge
Prosjekteier: Norsk Hydro


PACKNOPLAST
Sustainable decision making for food packaging given consumer rejection of plastics

Prosjekteier: BAMA


PlastiCircle
Improvement of the Plastic Packaging Waste Chain from a Circular Economy Approach
Prosjekteier: ITENE


REDUCEPACK
Bærekraftig matemballering – redusert plast og mer gjenvinnbare materialer.
Prosjekteier: BAMA

Circular Packaging Cluster

Næringsklynge som skal legge til rette for innovasjon og utvikling av smarte emballerings- og distribusjonsløsninger.
Prosjekteier: Nofima


TERMINUS
In-built Triggered Enzymes to Recycle Multi-Layers; An Innovation for uses in plastic packaging.
Prosjekteier: Institute of Chem., Clermont Ferrant


TREMM
Trygg emballering, mat og migrasjon
Prosjekteier:Tommen Gram


VEIKART FOR SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE
Prosjekteier: Forum for sirkulær plastemballasje


RECYFOODPACK
Sikker bruk av resirkulert plast i ny matemballasje
Prosjekteier Norner

Nysgjerrig?

Vil du bli medlem eller vite mer om oss og prosjektene våre?

Emballasjeforeningen har sekretariatet for Emballasjeforsk og kan kontaktes for spørsmål:

mobil: 951 44 973
epost: post@emballasjeforsk.no

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan