Emballasjeforsk - nettverk for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering

Emballasjeforsk_20

Nettverk for forskningsbasert emballering

Emballasjeforsk er:

  •  Et organ for samarbeid og koordinering av emballasjeforskning i Norge
  • Emballasjeforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling innen emballasje og emballering, med hovedvekt på næringsmidler.
  • Gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter skal vi bidra til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne.

Emballasjeforsk skal fremme bærekraftig og innovativ emballering

Emballasjeforsk skal:

  • Være drivkraft og kontaktpunkt for emballasjeforskning overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer
  • Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i emballeringskjeden
  • Være en drivkraft i formidling av trender og forskningsresultater innen emballasje
  • Fungere som rådgiver når det gjelder finansieringskilder.

Emballasjen må være tilpasset de forholdene den utsettes for

Emballasjeforsk vil

  •  Utvikle emballasje som er tilpasset de forholdene matvarene utsettes for i den norske dagligvarekjeden, for at holdbarhet og matkvalitet skal være tilfredsstillende.
  • Initiere kortreist forskning som i mye større grad ivaretar lokale behov, enn om man baserer seg på forskningsresultater fra utlandet.
  • Initiere prosjekter for å utvikle emballasje spesielt for utvalgte produktgrupper.

Noen av de pågående prosjektene

ALPAKKA
Sirkulær aluminiumemballasje i Norge
Prosjekteier: Norsk Hydro


PACKNOPLAST
Sustainable decision making for food packaging given consumer rejection of plastics

Prosjekteier: BAMA


PlastiCircle
Improvement of the Plastic Packaging Waste Chain from a Circular Economy Approach
Prosjekteier: ITENE


REDUCEPACK
Bærekraftig matemballering – redusert plast og mer gjenvinnbare materialer.
Prosjekteier: BAMA

Circular Packaging Cluster

Næringsklynge som skal legge til rette for innovasjon og utvikling av smarte emballerings- og distribusjonsløsninger.
Prosjekteier: Nofima


TERMINUS
In-built Triggered Enzymes to Recycle Multi-Layers; An Innovation for uses in plastic packaging.
Prosjekteier: Institute of Chem., Clermont Ferrant


TREMM
Trygg emballering, mat og migrasjon
Prosjekteier:Tommen Gram


VEIKART FOR SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE
Prosjekteier: Forum for sirkulær plastemballasje


FUTUREPACK
Future Plastic Packaging in the Circular Economy
Prosjekteier Norner

Nysgjerrig?

Vil du bli medlem eller vite mer om oss og prosjektene våre?

Emballasjeforeningen har sekretariatet for Emballasjeforsk og kan kontaktes for spørsmål:

mobil: 951 44 973
epost: post@emballasjeforsk.no

DatoTittelSted
19. nov 2020Hybrid e-Emballasjedag 2020Amerikalinjen
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse