Bli medlem i Emballasjeforeningen

Våre medlemmer er bedrifter som produserer, leverer eller bruker emballasje og etiketter, samt utstyrsleverandører til disse, handelsbedrifter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og materialselskaper.

Srikulær plasteemballasje

Hva får du som medlem?

 

 • Vi samler alle interessegrupper i emballeringskjeden for å sikre optimale, ressursriktige og miljøtilpassede emballasjeløsninger
 • Vi ivaretar medlemmenes interesser ovenfor myndigheter, organisasjoner, samfunn, miljø og andre fora som er opptatt av emballasjespørsmål
 • Vi skal sikre best mulig utvikling og kreative betingelser for riktige og optimerte emballasjeløsninger for våre medlemmer
 • Vi tilbyr kompetanse og informasjon om emballasjens funksjon gjennom hele emballeringskjeden
 • Vi informerer om emballasje gjennom nyhetsbrev, medlemsinformasjon og sosiale medier
 • Vi arrangerer Grunnkurs Emballasje og emballering, Emballasjedagene, fagkurs, frokostseminarer, regionale kurs og verdikjedekurs

 

Vi øker forståelsen for emballasjens rolle og funksjon gjennom å:

 • styrke næringslivets kompetanse i emballasjespørsmål
 • være pådriver for innføring og gjennomføring av emballasjeoptimering
 • være bindeleddet mellom næringsliv og offentlige myndigheter i emballasjespørsmål
 • være næringslivets kompetanseorgan innen emballasje og emballering
 • være pådriver for implementering av EUs emballasjedirektiv og emballasjestandarder i norsk næringsliv
 • arbeide aktivt for en bedre koordinering og nærmere samarbeid mellom norske emballasjemiljøer

 

Bli medlem

 

Medlemskategorier med oppdaterte priser for 2024

 

Send oss en epost dersom du vil vite mer om medlemskap.

Elektronisk søknad om medlemskap

Fyll ut dette skjemaet for å søke om medlemskap i Den norske emballasjeforening

 • For produsenter, leverandører og brukere av emballasje skal emballasjerelatert omsetning/innkjøp av emballasje oppgis.
 • Bedriftens hovedkontakt med Emballasjeforeningen mottar faktura for medlemskontingent og innkalling til generalforsamling. Hovedkontakten har stemmerett på generalforsamlingen og bør være den som utsteder fullmakt til en annen person.
 • Fyll inn navn og kontaktinformasjon dersom flere kontakter er ønskelig
 • Sjekk at alle felter er utfylt og trykk send. Dersom du ikke får bekreftelse på utfylt skjema via skjerm og epost, vennligst sjekk en gang til eller kontakt oss.
 • I arket med medlems kategorier finn du den medlemskategorien som passer for din bedrift. angi medlemskategori her.
 • Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png, gif.

Annonser fra våre medlemmer