Elektronisk søknad om medlemskap

Fyll ut dette skjemaet for å søke om medlemskap i Den norske emballasjeforening
 • For produsenter, leverandører og brukere av emballasje skal emballasjerelatert omsetning oppgis.
 • Bedriftens hovedkontakt med Emballasjeforeningen mottar faktura for medlemskontingent og innkalling til generalforsamling. Hovedkontakten har stemmerett på generalforsamlingen og bør være den som utsteder fullmakt til en annen person.
 • Fyll inn navn og kontaktinformasjon dersom flere kontakter er ønskelig
 • Sjekk at alle felter er utfylt og trykk send. Dersom du ikke får bekreftelse på utfylt skjema via skjerm og epost, vennligst sjekk en gang til eller kontakt oss.

Bli medlem i Emballasjeforeningen:

Våre medlemmer er bedrifter som produserer, leverer eller bruker emballasje og etiketter, samt utstyrsleverandører til disse, handelsbedrifter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og materialselskaper.

Hva får du som medlem?

Informasjon og kompetansetilbud:

 • Emballasjeforeningen tilbyr kompetanse og informasjon om emballasjens funksjon gjennom hele emballeringskjeden
 • Vi arrangerer Emballasjeskolen, Emballasjedagene, fagkurs, frokostseminarer, regionale kurs og verdikjedekurs
 • Vi sprer informasjon om emballasje gjennom nyhetsbrev, medlemsinformasjon, SMS og sosiale medier

Våre mål er å:

 • samle alle interessegrupper i emballeringskjeden for å sikre optimale, ressursriktige og miljøtilpassede emballasjeløsninger
 • ivareta næringslivets emballasjemessige interesser ovenfor myndigheter, organisasjoner, samfunn, miljø og andre fora som er opptatt av emballasjespørsmål
 • sikre best mulig utvikling og kreative betingelser for riktige og optimerte emballasjeløsninger for den enkelte bedrift og norsk næringsliv.

Vi vil øke forståelsen for emballasjens rolle og funksjon gjennom å:

 • styrke næringslivets kompetanse i emballasjespørsmål
 • være pådriver for innføring og gjennomføring av emballasjeoptimering
 • være bindeleddet mellom næringsliv og offentlige myndigheter i emballasjespørsmål
 • være næringslivets kompetanseorgan innen emballasje og emballering
 • være pådriver for implementering av EUs emballasjedirektiv og emballasjestandarder i norsk næringsliv
 • arbeide aktivt for en bedre koordinering og nærmere samarbeid mellom norske emballasjemiljøer

Bli medlem

Medlemskategorier med priser for 2020
SØKNAD OM MEDLEMSKAP

 

Send oss en epost dersom du vil vite mer om medlemskap.