Emballasjeskolen gir deg breddekompetanse

MicrosoftTeams-image (7)

Tre samlinger, tre dager, tre byer

Emballasjeskolen tilbyr faglig og praktisk kompetanse skreddersydd til å styrke egen virksomhet, gjennom et blandet opplæringsløp i forelesningssal og ute hos bedrifter. Etter tre samlinger i forskjellige norske byer, vil deltagere sitte igjen med kunnskap og erfaring fra aktuelle produsenter og eksperter i feltet.

Formalisert kompetanse

Emballasjeskolen går over 18 måneder, og støttes opp av individuell kompetansebygging mellom hvert møte med den hensikt å styrke fremtidige samlinger og utbytte. Deltagere får formalisert kompetansen gjennom avsluttende diplomoppgave.

Nettverk

Emballasjeskolens deltagere inkluderer emballasjeprodusenter, emballasjebrukere, og utstyrsleverandører. Samlingene er spesielt egnet for å knytte kontakter i relevante virksomheter og spennende sektorer.

Breddekompetanse

Studentene tilegner seg verdifull breddekompetanse, inkludert:

 • Alle materialtyper
 • Forskjellige pakkemetoder
 • Ulike typer emballasje
 • De forskjellige trykkmetodene
 • Betydning av emballasjedesign
 • Optimering av emballasjen gjennom verdikjeden
 • Avfallsforebygging og design for gjenvinning
 • Standarder, rammebetingelser og EU-direktiver

Se  program og priser for 2023/2024 

Emballasjeskolen styrker virksomheter gjennom relevant kompetanse

 • Fokus på emballasje øker
 • Nye materialer kommer til
 • Det blir stadig flere regler og krav å holde styr på
 • Emballasje til mat må oppfylle kravene til matkontakt
 • Hvilken emballeringsmetode passer best til mitt produkt?
 • Hvordan kan jeg lage resirkulerbar emballasje?
 • Hvordan er reglene for samsvarserklæringer?

Informasjon

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med kompetanselederen.

Yngve Krokann
Tlf: +47 900 93 833
Epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Arbeidsgivernes erfaringer

– Man lærer seg mye om mange typer emballasjematerialer og knytter kontakter i ulike bransjer, sier Ruth Nilsen, markedssjef emballasje i Glomma Papp.

–  Man lærer seg mye om mange typer emballasjematerialer og knytter kontakter i ulike bransjer, sier Ruth Nilsen, markedssjef emballasje i Glomma Papp.

– Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette, sier Morten Aas, leder Emballasje og Design i TINE.

– Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette, sier Morten Aas, leder Emballasje og Design i Tine.

Tidligere studenter:

– Læringen har gått på materialteknikk og på miljø- og samfunn. Det har jeg hatt stort utbytte av i min jobb, sier Mirielle Torgersen, Brynhild Gruppen.

– Jeg har fått innblikk i de sidene av emballasjebransjen jeg ikke har noe forhold til i det daglige, forteller  Tom Henrik Forsberg, Skipnes Etikett.

– Emballasjeskolen er en fin anledning til å få et godt og bredt overblikk over bransjen, og jeg har blitt kjent med hva som finnes av dybdekompetanse på emballasjematerialer og hvilke kompetanseressurser som er der ute, sier Robin Johansen fra Anora.

Følg oss gjerne på sosiale medier

Annonser fra våre medlemmer