Har du kompetansen?

Emballasjeskolen gir deg kompetanse

 • Fokus på emballasje øker
 • Nye materialer kommer til
 • Det blir stadig flere regler og krav å holde styr på
 • Emballasje til mat må oppfylle kravene til matkontakt
 • Hvilken emballeringsmetode passer best til mitt produkt?
 • Hvordan kan jeg lage resirkulerbar emballasje?
 • Hvordan er reglene for samsvarserklæringer?

Å lage gode emballasjeløsninger krever kompetanse til å ta de riktige valgene. Ny klasse i Emballasjeskolen starter i september 2019. 

Skaff deg breddekompetanse

Emballasjeskolen er en utdannelse som går over fire samlinger på fire dager i fire norske byer. Undervisningen foregår i klasserom og ved bedriftsbesøk hos aktuelle produsenter.

Elevene skal besvare oppgaver i løpet av og mellom samlingene og avlegge skriftlig eksamen etter siste samling i undervisningen. Skolen, som varer i et og et halvt år, avsluttes med en skriftlig diplomoppgave.


Elever tilegner seg breddekompetanse om blant annet:

 • Alle materialtyper
 • Forskjellige pakkemetoder
 • Ulike typer emballasje
 • De forskjellige trykkmetodene
 • Betydning av emballasjedesign
 • Optimering av emballasjen gjennom verdikjeden
 • Avfallsforebygging og design for gjenvinning
 • Standarder, rammebetingelser og EU-direktiver

Emballasjeskolens elever kommer både fra emballasjeprodusenter, emballasjebrukere og utstyrsleverandører. Mange knytter kontakter og vennskap  som varer livet ut.

Meld på elever til klasse 49

Ønsker du å delta eller melde på en av dine ansatte på Emballasjeskolen, kan du melde din interesse her. Klasse 49 starter opp i Fredrikstad 26. september 2019.

Frist for påmelding er 14. september 2019

Program for klasse 49, 2019/2020:

Samling 1: Fredrikstad 23.-26. september 2019
Samling 2: Bergen 25.-29 november 2019
Samling 3: Sandefjord 27.-30. januar 2020
Samling 4: Oslo: 11-13 mai 2020
Skriftlig eksamen: 12. Juni 2020
Muntlig eksamen:  27.november 2020

– Lurer du på noe?

Kompetanselederen i Emballasjeforeningen har ledet undervisningen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

Yngve Krokann
mobil: 900 93 833

epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Les mer her: Kunnskap ligger bak gode emballasjevalg

Meld på din elev

– Man lærer seg mye om mange typer emballasjematerialer og knytter kontakter i ulike bransjer, sier Ruth Nilsen, markedssjef emballasje i Glomma Papp.
– Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette, sier Morten Aas, leder Emballasje og Design i TINE.

Kursavgift for klasse 49:

Prisen dekker alle undervisningskostnader

 • 36 000 kroner for medlemmer i Emballasjeforeningen
 • 40 000 kroner for ikke-medlemmer.

Skoleavgiften dekker ikke kostnader til transport og opphold under samlingene.

Elever ved Emballasjeskolen kan delta på alle arrangementer i regi av Emballasjeforeningen til selvkost.