Har du kompetansen?

Emballasjeskolen gir deg kompetanse

 • Fokus på emballasje øker
 • Nye materialer kommer til
 • Det blir stadig flere regler og krav å holde styr på
 • Emballasje til mat må oppfylle kravene til matkontakt
 • Hvilken emballeringsmetode passer best til mitt produkt?
 • Hvordan kan jeg lage resirkulerbar emballasje?
 • Hvordan er reglene for samsvarserklæringer?

Å lage gode emballasjeløsninger krever kompetanse til å ta de riktige valgene. Ny klasse i Emballasjeskolen starter i september 2020. 

Skaff deg breddekompetanse

Emballasjeskolen er en utdannelse som går over fire samlinger på fire dager i fire norske byer. Undervisningen foregår i klasserom og ved bedriftsbesøk hos aktuelle produsenter.

Elevene skal besvare oppgaver i løpet av og mellom samlingene og avlegge skriftlig eksamen etter siste samling i undervisningen. Skolen, som varer i et og et halvt år, avsluttes med en skriftlig diplomoppgave.


Elever tilegner seg breddekompetanse om blant annet:

 • Alle materialtyper
 • Forskjellige pakkemetoder
 • Ulike typer emballasje
 • De forskjellige trykkmetodene
 • Betydning av emballasjedesign
 • Optimering av emballasjen gjennom verdikjeden
 • Avfallsforebygging og design for gjenvinning
 • Standarder, rammebetingelser og EU-direktiver

Emballasjeskolens elever kommer både fra emballasjeprodusenter, emballasjebrukere og utstyrsleverandører. Mange knytter kontakter og vennskap  som varer livet ut.

Emballasjeskolen er populær hos elevene

Meld på elever til klasse 50

Ønsker du å delta eller melde på en av dine ansatte på Emballasjeskolen, kan du melde din interesse her. Klasse 49 starter opp i Fredrikstad 21. september 2020.

Frist for påmelding er 1. september 2020

Program for klasse 50, 2020/2021:

1 Fredrikstad 21.-24. september 2020
2 Trondheim 23.-26. november 2020
3 Sandefjord 25.-28. januar 2021
4 Oslo             10.12. mai 2021
Skriftlig eksamen 10. juni 2021
Muntlig eksamen 03. desember 2021

– Lurer du på noe?

Kompetanselederen i Emballasjeforeningen har ledet undervisningen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

Yngve Krokann
mobil: 900 93 833

epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Les mer her: Kunnskap ligger bak gode emballasjevalg

Meld på din elev

– Man lærer seg mye om mange typer emballasjematerialer og knytter kontakter i ulike bransjer, sier Ruth Nilsen, markedssjef emballasje i Glomma Papp.
– Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette, sier Morten Aas, leder Emballasje og Design i TINE.

Kursavgift for klasse 50:

Prisen dekker alle undervisningskostnader

 • 36 000 kroner for medlemmer i Emballasjeforeningen
 • 40 000 kroner for ikke-medlemmer.

Skoleavgiften dekker ikke kostnader til transport og opphold under samlingene.

Elever ved Emballasjeskolen kan delta på alle arrangementer i regi av Emballasjeforeningen til selvkost.