Circular Packaging Cluster

Circular Packaging Cluster med ny Logo

Vil skape verdens mest sirkulære verdikjeder for emballasje

SmartPack 2030 heter nå Circular Packaging Cluster og trapper opp virksomheten for å skape verdens mest sirkulære verdikjeder for emballasje. Klyngen består av noen av de største næringsmiddelbedriftene i Norge og mange mellomstore og små.

Har bygget opp en omfattende nettverk på tre år

SmartPack 2030 næringsklynge har gjennom tre år bygget opp et nettverk mellom emballasjebrukere, emballasjeprodusenter, selskaper og aktører innen FoU/akademia, innsamling og foredling samt teknologi og finans.

Utvikling mot en mer bærekraftig og sirkulær verdikjede

Blant medlemmene finner vi også mange emballasjeprodusenter og noen gründer- og oppstartselskaper. Hensikten med samarbeidet er å sikre en utvikling mot en mer bærekraftig og sirkulær verdikjede.

Vil skape verdens mest sirkulære verdikjede for emballasje

  • Prosjekteier er Nofima Mat og Emballasjeforeningen er ansvarlig for prosjektledelse.
  • I samarbeid med Forum for sirkulær plastemballasje, varehandelen, representanter for avfallsbransjen og teknologi- og utviklingsselskaper trapper klyngen nå opp sin virksomhet.
  • Visjonen er å skape «verdens beste og mest sirkulære verdikjeder for emballasje» og deltakerne anerkjenner at det må betydelig samarbeid til for å strekke seg mot det målet.

Søker om Arena-midler i høst for å gjennomføre den planlagte opptrappingen.

  • En utvidet klynge skal fasilitere et betydelig samarbeid mellom oppstrøms- og nedstrømssiden og alle side- og mellomledd.
  • Det er enighet om at verdikjeden har minst like store systemiske som produktmessige og andre utfordringer.
  • For å signalisere overgangen fra produktfokus til system og verdikjede bytter klyngen navn til Circular Packaging Cluster.
  • Blant de nye klyngedeltakerne finner vi Tomra Systems ASA, Looping AS, Norgesgruppen, Rema, NTNU Institutt for design og Ineos Bamble for å nevne noen.
  • Circular Packaging Cluster søker i høst om Arena-midler for å kunne gjennomføre den planlagte opptrappingen.

Lurer du på noe?

Prosjektleder Jørgen Ingeberg i Emballasjeforeningen  svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 951 29 070
E-post

Følg oss gjerne på sosiale medier

DatoTittelSted
19. nov 2020Hybrid e-Emballasjedag 2020Amerikalinjen
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse