Circular Packaging Cluster

Circular Packaging Cluster med ny Logo

Vil skape verdens mest sirkulære verdikjeder for emballasje

SmartPack 2030 heter nå Circular Packaging Cluster og trapper opp virksomheten for å skape verdens mest sirkulære verdikjeder for emballasje. Klyngen består av mange små og mellomstore bedrifter, i tillegg til noen av de største næringsmiddelbedriftene i Norge.

Har bygget opp et omfattende nettverk på tre år

Gjennom tre år har næringsklyngen bygget opp et nettverk av emballasjebrukere og -produsenter, selskaper og aktører innen FoU/akademia, innsamling og foredling samt teknologi og finans.

Utvikling mot en mer bærekraftig og sirkulær verdikjede

Blant medlemmene finner vi også mange emballasjeprodusenter og noen gründer- og oppstartselskaper. Hensikten med samarbeidet er å sikre en utvikling mot en mer bærekraftig og sirkulær verdikjede.

Vil skape verdens mest sirkulære verdikjede for emballasje

  • Prosjekteier er Nofima Mat og Emballasjeforeningen er ansvarlig for prosjektledelse.
  • I samarbeid med Forum for sirkulær plastemballasje, varehandelen, representanter for avfallsbransjen og teknologi- og utviklingsselskaper trapper klyngen nå opp sin virksomhet.
  • Visjonen er å skape «verdens beste og mest sirkulære verdikjeder for emballasje» og deltakerne anerkjenner at det må betydelig samarbeid til for å strekke seg mot det målet.

Circular Packaging Cluster er tildelt Arenastatus

 

19. november 2020 ble Circular Packaging Cluster tildelt Arenastatus av Innovasjon Norge og har dermed en ny og betydelig forbedret plattform for klyngesamarbeidet de neste tre årene. Klyngen får også sjansen til å søke om ytterligere fem år i klyngeprogrammet Arena Pro fra 2024.

Klyngeprogrammet bistår med:

  • Finansiering – 2 mill. x 3 år
  • Kompetansetjenester
  • Rådgivningstjenester
  • Nasjonalt og internasjonalt nettverk
  • Profilering og kommunikasjon

NY ORGANISASJON

Klyngen har en utvidet styringsgruppe ledet av bærekraftdirektør Alvhild Hedstein fra BAMA Gruppen og nye medlemmer er Geir Sæther, Tomra Systems ASA, Ida Pernille Hatlebrekke, Looping AS og Inge Erlend Nesset, NorgesGruppen ASA.

Ola Ronæss er konstituert som ny leder av klyngen, og Jørgen Ingeberg går over i rollen som prosjektleder.

Lurer du på noe?

Prosjektleder Jørgen Ingeberg i Emballasjeforeningen  svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 951 29 070
E-post

Følg oss gjerne på sosiale medier

DatoTittelSted
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad