Emballasjeforeningens kompetansesenter er knutepunktet for å øke din kompetanse innen emballasje og emballering.

Her finner du et bredt utvalg av kompetansehevende tiltak og prosjekter, aktuelle kurs og utdanningsmuligheter, seminarer, aktivitetsoversikt, relevante fagartikler og våre egne rapporter og publikasjoner.

Send en epost hvis du har noen spørsmål.

Våre fagnettverk

 

Emballasjeforeningen har flere fagnettverk som alle samarbeider om forskjellige emballasjeproblemstillinger det er naturlig å løse i fellesskap.

Fiberfokus

 

 

Fiberfokus jobber med å bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseheving om fiberemballasje for derigjennom å fremme faktabaserte budskap om dens positive betydning i en sirkulær økonomi.

Emballasjeforsk

 

 

Emballasjeforsk arbeider for å fremme bærekraftig og innovativ emballering gjennom forskning og utvikling. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter skal fagnettverket bidra til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne.

Forum for sirkulær plastemballasje

 

Forum for sirkulær plastemballasje er et samarbeidsforum hvor aktører fra mat- og drikkeindustrien, merkevareleverandører, handelen, emballasjeprodusenter og -leverandører, innsamlere og gjenvinningsbransjen jobber for å løse utfordringer med dagens bruk av plastemballasje.

Circular Packaging Cluster

 

 

Circular Packaging Cluster er en bedriftsklynge eid av Emballasjeforeningen. Klyngen er en pådriver for samarbeid gjennom prosjektutvikling og -ledelse, innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller innen emballasje.

Rapporter, utredninger, nyttige dokumenter

Emballasjedagene

Emballasjedagene er en konferanse for medlemmer i Emballasjeforeningen. Dagene arrangeres årlig og fungerer som et samlingspunkt for nettverket i emballasjens verdikjede. Emballasjedagene gjennomføres i Sandefjord i november hvert år.

Grunnkurs Emballasje og emballering

Grunnkurs Emballasje og emballering er et kurs som går over tre samlinger på tre dager i tre norske byer, samt tre digitale kursdager. Undervisningen foregår enten som forelesninger eller ved bedriftsbesøk hos aktuelle produsenter. Dette gir en unik kompetanse innenfor et bredt og dagsaktuelt tema.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Sammen med Grønt Punkt Norge arrangerer Emballasjeforeningen regionale seminarer i emballasjeoptimering og avfallsforebygging. Vi arrangerer halvdags fagseminarer i forbindelse med årsmøte i Emballasjeforsk og generalforsamling i Emballasjeforeningen. Flere av våre medlemmer sender sine ansatte på internkurs for å lære mer om spesifikke fagområder. Kurset gir dem kompetanse til å gjøre bedre valg.

Kurs og arrangementer

DatoTittelSted
14. aug 2024Arendalsuka: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen stiller til emballasjeprat med næringslivet
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
21. nov 2024 - 22. nov 2024Emballasjedagene 2024Scandic Park Hotell
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

Annonser fra våre medlemmer