Seminarer og fagkurs

Seminars

Vi arrangerer forskjellige typer seminarer der vi tar
utgangspunktet i aktuelle temaer for bedrifter i vårt nettverk.

course

Regionale seminarer

Sammen med Grønt Punkt Norge arrangerer Emballasjeforeningen regionale seminarer i emballasjeoptimering og avfallsforebygging.

 • De regionale seminarene arrangeres i forskjellige byer rundt om i landet.
 • I august arrangerer vi innovasjons- og optimeringsseminar i Oslo, der resultatene fra den årlige rapporten til myndighetene presenteres av Norus.
 • Gjennom prosjektene Handlekurv og Indikator måler de utviklingen i  bruk av emballasje per 1.000 kg vare hos utvalgte aktører og på de mest solgte varene i Norge.
 • Norsus foretar også livssyklusanalyser som beregner den totale miljøpåvirkningen fra et produkt.
 • Avfallsforebygging og emballasjeoptimering handler om å finne løsninger som gir lavest miljøpåvirkning for en vare, totalt sett.

Seminarene gir deltakerne innsikt i hvilke lover og regler bedriften må følge for å sende sine produkter ut på markedet.

Fagseminarer og fagkurs

Vi arrangerer halvdags fagseminarer i forbindelse med årsmøte i Emballasjeforsk og generalforsamling i Emballasjeforeningen.

Fra tid til annen arrangerer vi seminarer og konferanser med samarbeidspartnere som Nofima og andre aktører som Teknologisk Matforum.

Emballasjeforeningen arrangerer også hel- og halvdags fagkurs i egen regi og sammen med samarbeidspartnere.

Seminarer

Bedriftsinterne fagkurs

Flere av våre medlemmer sender sine ansatte på internkurs for å lære mer om spesifikke fagområder. Kurset gir dem kompetanse til å ta bedre valg.

Kompetanseleder Yngve Krokann har som mangeårig leder av Emballasjeskolen stor breddekompetanse. Ved bedriftsinterne kurs henter han gjerne inn spesialister som kan bidra med ekspertkompetanse på felter som for eksempel:

 • materialteknologi
 • trykkmetoder
 • etikettering
 • livsløpsanalyser
 • pakking av næringsmidler
 • og mye annet

Kontakt oss ved behov for intern kursing innenfor et gitt fag.

Vi har tilgang til et bredt nettverk av fagpersoner og kan skreddersy kurs som passer den enkelte bedrift.

Annonser fra våre medlemmer