Forløperen til Emballasjeforeningen var organisasjonen Eskefabrikkantenes Forening som ble stiftet i Oslo i 1913. I 1927  ble den utvidet til Norske Eskefabrikkers Landsforening som startet bladet Norske Esker. 

Bladet ble drevet sammen med Opplysningskontoret for pappemballasje og De norske kartongfabrikker . Tidlig på 1900-tallet fantes det rundt 60 eskefabrikker rundt om i landet. Etter hvert som nye materialer som plast, glass og metall ble mer populære, begynte man å se behovet for å danne en interesseorganisasjon som omfavnet alle materialtypene.

Den Norske Emballasjekomité

Den Norske Emballasjekomité så dagens lys 30 november 1955, mens Den Norske Emballasjeforening ble stiftet av industrien i 1969. For å speile den samme utviklingen på materialsiden, skiftet bladet Norske Esker navn til Emballering og utvidet nedslagsfeltet til å omfatte alle materialslagene på omtrent samme tid.  Bladet ble solgt ut av foreningen og ble eid av flere forlag opp gjennom sin levetid.

I 2003 ble Emballering, som ble kjøpt av Skarland Press fra Vanebo forlag i 2001, slått sammen med bladet Mat & Pack, som Skarland kjøpte samme år.

I 2008 skiftet bladet navn til PackNews, som etterhvert ble en del av bladet Matindustrien og senere faset ut.

Nettstedet PackNews ble i 2015 solgt til Trade Publishing Förlag AB, som utgir bladet nord emballage. Forlaget og Emballasjeforeningen har inngått en avtale om at Emballasjeforeningen leverer nyheter til Packnews.no, som gjenoppsto 14. september 2015.

Ringen er dermed på mange måter sluttet, ved at Emballasjeforeningen igjen leverer nyheter til landets eneste nyhetskanal for emballeringsnyheter.

I takt med tiden foregår all publisering på nett og i sosiale medier, samt ved utsendelse av nyhetsbrev og direkte epost.

Den nevnte utviklingen på materialsiden kan du lese mer om her.

Knut Chr. Hallan med bilde av bestefaren Olaf Hallan som i 30 år ledet Norske Eskefabrikkers Landsforening - en forløper til Emballasjeforeningen.
Olaf Halland ledet Norske Eskefabrikkers Landsforening i 30 år

Emballasjeskolen og Emballasjedagene

Det tok ikke lang tid før man innså at emballasjemiljøet hadde behov for å dele kompetanse om faget. Emballasjeskolen starter i 2019 opp klasse 49, med kompetanseleder Yngve Krokann som stødig rektor gjennom mange år.  Emballasjedagene har omtrent like mange år vært foreningens viktigste møtested for mingling og utveksling av informasjon og kunnskap. Konferansen har de siste årene vært arrangert i Sandefjord, med et par «gjesteopptredener» i nabobyen Tønsberg.

Tilbake i tid ble Emballasjedagene i flere år arrangert på Klekken utenfor Hønefoss, mens 30-årsjubileet ble arrangert på Losby Gods.

Yngve Krokann i kjent positur som leder av Emballasjeskolen..

Tidligere direktører i Emballasjeforeningen

Jan Ove Holmen
Per Chr. Olander
Ole Jørgen Kolderup
Jan Bjerk
Jørgen Ingeberg

Per Christian Olander er tidligere direktør og nåværende æresmedlem i Emballasjeforeningen.