4
Gunnar Hovland

Vi er glade for å kunne invitere deg til en fysisk samling på Emballasjedagene, der vi kan diskutere emballasjespørsmål, få faglig påfyll fra inn- og utland og omgås sosialt.

 

Vi byr blant annet på paneldebatt om overordnet produsentansvar og økt materialgjenvinning av plastemballasje, ledet av Siri-Lill Mannes, tidligere TV2-journalist. Innledning ved Christoffer Back Vestli, EU-kommisjonen, DG Environment

I debatten deltar representanter for emballasjens verdikjede, og noen politiske partier er også invitert.

Ellers kan vi friste med gode foredragsholdere fra inn- og utland, som Gunnar Hovland, Konsernsjef i TINE.

Andre høydepunkter:

 • Klima- og miljøministeren
 • Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken
 • Ed Roberts, Global Sustainability Leader, Sealed Air
 • Christian Detrois, ansvarlig for emballasje og bærekraft, Nestlé.
 • Thomas Bak Thellesen, Senior Director Group Sustainability & External Affairs, Faerch
 • Underholdning med Gisle Børge Styve Trio
 • utdeling av Emballasjefagprisen og Optimeringsprisen.
 • Utdeling av diplomer til Emballasjeskolens studenter i klasse 48 og 49.

 

Gisle Børge Styve Trio

Se liste over alle foredragsholdere

Program for Emballasjedagene

Deltagere på arrangementet må fremvise gyldig koronasertifikat eller en fersk negativ test.

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Scanstar 2021
14 vinnere kåret

32 emballasjer var tilmeldt konkurransen

Det var stor variasjon av gode emballasjeløsninger blant de 32 deltakerne i konkurransen. Produsenter, designere og emballasjebrukere kan glede seg til å motta ScanStar-prisen for sitt arbeid.

 

Mikael Gällstedt fra Svenska Gillet ledet juryen i Scanstar 2021

Industrien var bredt presentert med logistikkløsninger, mat – og drikkevareemballasje, gaveemballasje og displays fra store og små bedrifter i bransjen. Selv om konkurransen er åpen for alle emballasjematerialer, var alle emballasjeløsninger som deltok basert på fiber i år.

Juryen presiserer at også andre materialer spiller en viktig rolle i emballasjeverdenen og oppfordrer produsenter, designere og brukere av glass-, metall- og plastemballasje til å delta i konkurransen de kommende årene.

Ifølge juryen var det høyt nivå på årets konkurranse, og spesielt blant transportemballasjene var det mange innovasjoner som forbedrer både produktbeskyttelsen og brukeropplevelsen. I nesten alle de deltakende emballasjene var det disse kriteriene, sammen med miljøaspektet, som var inspirasjonen for designen.

Juryen oppfordrer derfor deltakerne, også de som ikke vant priser i år, til å være stolte over den emballasjen de har utviklet.

Mange av de påmeldte emballasjene spilte på miljøhensyn, men manglet faktabasert dokumentasjon, noe juryen savnet. I tidens ånd var mange av bidragene laget som erstatninger for plast, men bransjefolk vet at å endre material ikke alltid redusere miljøpåvirkningen

Juryen i Scanstar 2021

Ole Anton Bakke, emballasjesjef i Jotun, er norsk representant i juryen.

Juryleder: Mikael Gällstedt, Svenska Förpackningsgillet (Sverige)
Jurymedlemmer:
Lasse Lavrsen, Toms Gruppen (Danmark)
Lars Windeman, Volvo Cars (Sweden)
Ole Anton Bakke, Jotun AS, (Norge)
Oona Casalegno, LAB University of Applied Scinces (Finland)
Observator: Søren Rahbeck Østergaard (Danmark

ScanStar Student

I år ble det for første gang arrangert en ScanStar Student-konkurranse. Bidrag kom fra studenter ved de mest kjente emballasjeskolene i Norden. Juryen konkluderte med at kvaliteten på bidragene holdt et høyt nivå og oppfordrer deltakerne til å delta i WorldStar Student.

Konkurransen var sterk, men juryen kåret følgende vinner: Marianne Aalto, LAB University of Applied Sciences, Packaging and Brand Design, Lahti Finland

Juryen i Scanstar Student besto av

Antro Säilä Finland
Per Øyvind Wister Nordberg, Norge
Søren Rahbevk Østergaard, Danmark
Mikael Gällstedt, Sverige

Om Scanstar

Scanstar er en felles nordisk emballasjekonkurranse som har vært arrangert årlig siden 1969 av Scandinavian Packaging Association (SPA). Konkurransen arrangeres på rundgang i de nordiske landene, og i år var det Svenske Förpackningsgillet sin tur, Konkurransen erer åpen for alle emballasjeløsninger som er designet, konvertert eller brukt i et av de nordiske landene.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Regjeringen presenterer
Norges plaststrategi

Regjeringen vil fremme mer bærekraftig bruk av plast

Ifølge Norges Plaststrategi vil regjeringen fremme tiltak for mer bærekraftig bruk av plastprodukter, innføre utvidet produsentansvar og opprette et kontaktforum for bransjen.

Regjeringen vil øke gjenvinningen av plastavfall, hindre at det ender opp i naturen og innføre gode tiltak for opprydding der forsøpling likevel skjer.

Strategien bygger på EUs plaststrategi og behovet for en global plastavtale, da ingen land kan løse utfordringen alene.

Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister

– Vi trenger en global plastavtale der alle verdens land forplikter seg til å gjennomføre en nasjonal plan for å forhindre utslipp til havet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en artikkel på regjeringen.no.

– Vi må ta de miljøproblemene som plastforurensning skaper på alvor. Regjeringens plaststrategi er et eksempel på hvordan en slik plan kan være.

I det globale markedet fraktes plastprodukter og plastavfall på kryss og tvers av landegrenser, og det er derfor nødvendig med tett internasjonalt samarbeid. Norge jobber sammen med EU for å utvikle mer bærekraftige verdikjeder for plast og å sikre at farlige stoffer tas ut av kretsløpet før plasten gjenvinnes.

Strategien slår fast at det er behov for mer kunnskap om plasten som settes på markedet i Norge og i hvilken grad denne plasten kan materialgjenvinnes.

Regjeringen vil blant annet:
 • Arbeide for å styrke kunnskapen om plast i omløp i samfunnet og om plastprodukter som settes på markedet i Norge.
 • Opprette et kontaktforum for samarbeid mellom aktører i plastbransjen (plastindustri, importører, forhandlere og avfallsaktører) under ledelse av Miljødirektoratet.

Strategien har et eget kapitel om plastemballasje. Der kan man blant annet lese at regjeringen vil styrke ordninger for utvidet produsentansvar i Norge som insentiv til å utvikle varige materialgjennvinnbare produkter som er enklere og billigere å materialgjenvinne.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå produsentansvarsordningen med sikte på å oppgradere og effektivisere den, særlig i lys av de nye ambisiøse målene for materialgjenvinning.

Last ned og les Noregs-plaststrategi

Har du spørsmål?
Emballasjeforeningen svarer gjerne:

mobil: 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Nytt prosjekt vurderer felles EU-modell for
separate innsamlingsstrømmer

På vegne av EUs miljødepartement DG Environment gjennomfører EU-kommisjonens forskningssenter en studie om separat innsamling av husholdningsavfall.

Studien startet tidlig i 2021 og løper til slutten av 2022, med formål om å forbedre innsamlingssystemene for avfall.

19. mai 2021 ble det gjennomført en kick-off workshop der interessentene var samlet for å diskutere ordningen. Europen har laget en sammenfatning fra workshopen som vi gjengir noe av her.

Revurdering av avfallslover

EUs avfallspolitikk skal bidra til sirkulær økonomi ved å oppmuntre til avfallsreduksjon, gjenbruk av brukte gjenstander og å skille ut høykvalitets ressurser fra avfallsstrømmene. Green Deal skal fremme vekst gjennom overgang til en moderne, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi.

Som en del av denne overgangen vil flere av EUs avfallslover bli revurdert. Avfallsdirektivet er det overordnede rammeverket for avfallshåndtering i EU. I artikkel 4 presenteres avfallshierarkiet som viser hvilke tiltak som bør prioriteres.

Kommunalt avfall representerer cirka 10 prosent av den totale avfallsmengden i EU (Eurostat) og skapes hovedsakelig i husholdningene, mens bedrifter, kontorer og offentlige institusjoner bidrar med en liten andel. Emballasjeavfall utgjør 30-40 prosent av husholdningsavfallet (Eurostat).

Bedre forhold for gjenvinning

Separat innsamling av avfallsfraksjoner blir anses å gi bedre forhold for gjenvinning, både når det gjelder kvantitet og kvalitet. I henhold til artikkel 11 i Avfallsdirektivet skal gjenvinning av materialer som papir, metall plast og glass fra husholdningen utgjøre minst 50 prosent av den samlende mengden i vekt.

Andelen økes til 55 prosent i 2025, 60 prosent i 2030 og 65 prosent i 2035. Til tross for at de samme reglene gjelder for alle medlemsstater + EØS, er det store variasjoner i de gjenvinningsratene som faktisk oppnås i de forskjellige landene.

Forskjeller på metoder og data gjør at resultatene i landene ikke kan sammenlignes direkte. I 2017 var gjennomsnittsraten i Europa 46 prosent, men det var stor forskjell på Tyskland (70 prosent) og Hellas (20 prosent).

Utviklingen følger avfallspyramiden

Likevel kan man se at utviklingen går i samme retning som de foretrukne tiltakene i avfallspyramiden, og fremtidens innsats rettes derfor mot økt gjenvinning og tilrettelegging for gjenbruk. For å få dette til må avfallet samles inn i separate strømmer.

Eurostat-data fra 2019 viser sammenheng mellom graden av avfallsseparasjon og mengden resirkulerte materialer. Tallene viser også at nesten alle EU-landene har redusert andelen av blandet husholdningsavfall de siste 15 årene.

EUs Action Plan fra 2020 foreslår en harmonisering av avfallsinnsamlingen.

«Høykvalitets resirkulering krever separat innsamling av avfall. For å hjelpe innbyggere, bedrifter og offentlige myndigheter å separere avfallet foreslår Kommisjonen å harmonisere avfallssystemene».

Studien vil undersøke hvilke elementer av separat avfallsinnsamling som har vært mest effektive i medlemsstatene og som allerede fungerer  godt i avfallshåndteringssystemene sine. Studien vil også ta stilling til om disse elementene bør brukes i større grad for å utvikle en harmonisert tilnærming til separat avfallsinnsamling.

Begrunnelse for separat avfallsinnsamling

Separat innsamling har lenge vært fremmet som kritisk for å sikre sirkularitet og høyere resirkuleringskvalitet og -kvantitet.  Avfallsdirektivet.  sier  i artikkel 10  at  for  å  overholde  avfallshierarkiet og for å beskytte menneskers helse og miljø  «og for å lette eller forbedre forberedelsene til gjenbruk, resirkulering og andre utvinningsoperasjoner, skal avfall være gjenstand for separat innsamling og skal ikke blandes med annet avfall eller annet materiale med forskjellige egenskaper.»

Generelt stammer begrunnelsen for offentlig intervensjon i avfallssektoren fra eksistensen av markedssvikt knyttet til miljømessige eksternaliteter som ikke er «priset inn» i de økonomiske beslutningene til aktørene som er involvert i de ulike stadiene av transformasjons- og avfallshåndteringskjeden.

Dette inkluderer:

 • Oppstrøms bruk av materialer  og design i produksjon eller i emballasje for transport og distribusjon med begrenset resirkulerbarhet
 • En betydelig  andel av innbyggerne bidrar ikke til avfallsseparasjonsinnsatsen, noe som resulterer  i lave separasjonsrater  eller /og høy forurensning
 • Bruk av avfallshåndteringsmetoder med høyere miljøfotavtrykk enn eksisterende alternativer.
Miljøfordeler med resirkulering og separat avfallsinnsamling

Fordelene med separat innsamling av avfall ved kilden og påfølgende resirkulering er grundig belyst i vitenskapelig litteratur ved bruk av livssyklusanalyser (LCA).

Avfallsinnsamling av blandet avfall som senere sorteres og vaskes kan ikke sikre at de innsamlede materialene er tilstrekkelig rene og vil trolig bidra til økt utsortering på et senere tidspunkt og til dårligere kvalitet på det resirkulerte materialet. Forbrenning avfall, noe som ikke krever separate strømmer, gir også klimafordeler, men lavere enn ved resirkulering. Miljøfordelene med såkalt waste to energy-prosesser forventes å fases ut i fremtiden, i takt med dekarbonisering og forbedring av andre energisystemer.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Finn ut om ditt produkt rammes av
EUs direktiv om plastprodukter

Det nye SUP-direktivet trer i kraft 3. juli, også i Norge

EU publiserte en veileder om SUP (engangsplast) 31. mai. Nå har også Miljødirektoratet publisert en sak om hvordan direktivet om plastprodukter skal gjennomføres i Norge.

EUs direktiv om plastprodukter omfatter og regulerer en rekke engangsprodukter av plast og alle produkter laget av okso-nedbrytbar plast, i tillegg til utstyr til fiskeri, akvakultur og fritidsfiske som inneholder plast. Dette er produkter som ofte finnes som forsøpling på europeiske strender.

Emballasjeforeningen har tidligere skrevet om EU-kommisjonens veileder som beskriver hvilke produkter som er omfattet av direktivet om plastprodukter, som ble vedtatt av EU-kommisjonen 31. mai 2021.

Denne veilederen har mål om å sikre en harmonisert gjennomføring av direktivet slik at de nye reglene praktiseres riktig og likt i hele EU/EØS. Den forklarer også viktige definisjoner og uttrykk.

Veilederen er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettside.

På Miljødirektoratets sider kan du nå lese hvordan reglene gjennomføres i Norge, hva som menes med plast og eksempler på produkter som vil bli forbudt.
Her kan du også lese om krav til merking av enkelte engangsprodukter av plast som følge av artikkel 7 i direktivet om plastprodukter. Merkingen skal gi forbrukerne informasjon om at produktet inneholder plast, og om negative miljøeffekter ved forsøpling og uønsket avfallshåndtering.

Forskriften som gjennomfører merkekravene i norsk regelverk var på høring frem til 12. mai 2021. Forslaget innebærer at kravet vil tre i kraft 3. juli 2021, på samme tidspunkt som i EU.

Har du spørsmål om emballasje?

Send oss en melding på chatten. Vi svarer så raskt vi kan!

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Retningslinjer for
SUP-direktivet

Engangsplast

Den 1. juni publiserte EU-kommisjonen retningslinjer for engangsplast som skal sikre korrekt og enhetlig innføring av SUP-direktivet i hele EU.

Retningslinjene, som kommer kun en måned før de nye reglene innføres, gir råd om nøkkeldefinisjoner og begreper og er utviklet etter lange konsultasjoner med medlemsstater og interessenter.

Mer informasjon kan finnes på Q&A-siden som kommisjonen har lansert.

Organisasjonen EUROPEN, som Emballasjeforeningen er medlem i, går nå gjennom retningslinjene og dskuterer dem med andre interesserte organisasjoner. I de kommende ukene vil de dele analyser av nøkkelendringene som ble publisert i retningslinjene, sammenlignet med det siste utkastet som ble distribuert i april.

Waste Technical Adaption Committee hadde et møte 2. Juni der retningslinjene for SUP-direktivet skal presenteres av kommisjonen, men de åpner ikke for debatt, siden de er offentlig publisert og ferdig redigert.

Medlemslandenes representanter og Kommisjonen vil imidlertid diskutere hva begrepet “sette på markedet» innebærer i henhold til SUP-direktivet . I det vedlagte utkastet har EU-kommisjonen en oppdatert forklaring på hva “sette på markedet” innebærer.

– Kommisjonen vil opprettholde sin snevre tolkning til tross for bekymring hos en rekke interessenter, skriver EUROPEN, som forstår det slik at juristene ikke vil gi rom for å forandre denne tolkningen.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Økologisk grossist
FOR HELE NORGE

Nytt medlem

– Vi startet med fire produkter for noen få år siden. Nå har vi flere pakkelinjer med over 100 produkter som blir pakket her lokalt, forteller daglig leder Jarle Rossavik i Norganic.

Jarle Rossavik flankert av Unni og Tone.

Norganic ble startet av Tore Breiland i 2002, i en gammel låve på Ullandhaug ved Stavanger. Her ble grunnlaget til Norganics suksess lagt.

Grossisten startet med noen få produkter som olivenolje fra Sicilia og hvetemel fra Sverige. I dag har de over 1.500 varelinjer av bare økologiske og naturlige produkter.

– Norganic leverer økologiske produkter av ypperste kvalitet til storhusholdning, bakerier, butikker og til industri, samt levering til Økoland.no som er vår egen nettbutikk for private, forteller daglig leder Jarle Rossavik.

Roar på lageret.
Egen produksjon og etikettering av produkter

– Vi startet med fire produkter for noen få år siden, til nå å ha flere pakkelinjer med over 100 produkter som blir pakket her lokalt. I tillegg produserer vi tilsvarende antall i flere andre europeiske land, også med vårt design og emballasje.

– Vi utfører i tillegg norsk oversettelse og etikettering av flere produkter som importeres fra hele verden.

Nødvendig med kursing og kompetanseutvikling

For å kunne utvikle oss har det vært helt nødvendig med kursing og kompetanseheving av våre ansatte. Leder for utvikling av egne merkevarer, Unni Vaagen Bøe, gikk på Emballasjeskolen i 2017/2018.

–  I tillegg til dette er det viktig å få nevnt at som medlem av Emballasjeforeningen, har vi erfart at de er en god støttespiller å kunne rådføre seg med, sier Rossavik.

Manna – eget varemerke

Et av de mest populære varemerkene innenfor økologisk mat er Manna. Varemerket eies av Norganic og blir utviklet og produsert sammen med lokale samarbeidspartnere rundt om i verden.

En betydelig del av produksjonen av Manna produktene blir gjort lokalt hos Sandnes Pro-Service i Rogaland, som er en produksjonsbedrift med flere avdelinger som har fokus på å skape muligheter for mennesker uavhengig av forutsetninger.

I utviklingen av Manna har behovet for mer kunnskap om emballasje vært stort.

– Vi har kresne kunder som krever at vi er framoverlente og følger med i utviklingen på å ha en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig emballasje på produktene, sier Jarle Rossavik.

– Våre ansatte har derfor de siste årene tilegnet seg stor kunnskap om riktig emballasje og designutvikling.  Faktisk gjør vi mesteparten av denne designutviklingen i eget hus.

Norganic vokser videre
Tobias på lageret.

Norganic har blitt bygget stein på stein gjennom årene og har alltid vært en solid bedrift.  Omsetningen har bare de siste fem årene nesten tredoblet seg.

– Da vi i 2014 flyttet inn i et tilpasset nybygg, så trodde vi at vi var rigget for vekst lenge fremover.  Imidlertid så har vår vekst gitt oss et behov for større plass nå.

– I sommer tar vi derfor det første spadetaket for en utvidelse og tilbygget vil bli et nødvendig og kjærkommet tiltak for å møte morgendagens marked med tanke på lager, logistikk og økende netthandel.

En trygg og god arbeidsplass

Bedriften har nå 25 ansatte fordelt på lager og administrasjon.

– Flere ansatte har vært med nesten fra starten og den lange erfaringen gjør at vi drar med oss god ekspertise samtidig som vi har fått nye tilskudd i staben.  Flinke ansatte i alle ledd, produkter stadig flere vil ha og lojale kunder gjør Norganic til en bedrift du bør ta en titt på!

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 22 12 1760
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Årsmøte i
Emballasjeforsk

09. juni fra 12:00-15:30

Emballasjeforsk arrangerer årsmøte med fagseminar på Teams. Invitasjon til møtet er sendt til medlemmer i Emballasjeforsk

12:00 – 13:00 Fagseminar:

 Velkommen ved Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima

 • Slik gjør vi det i Avfallsforsk ved styreleder, Kari-Anne Lyng
 • RecyFoodPack ved Ole Jan Myhre, Markedssjef, Norner
 • PlastiCircle ved SINTEF

13:00-13:30 Årsmøte

Sakliste

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. To til å underskrive protokollen
3. Årsrapport for 2020
4. Årskontingent – foreslås uendret
5. Handlingsplan 2021
6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

13:30 Slutt

Saksdokumenter og invitasjon til Teams-møte sendes ut til medlemmene med epost senere

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22121760
epost:     post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Langt frem til å nå målene, men
ny rapport viser hvordan de nås

Alle typer plast må gjenvinnes

Rapporten «Materialgjenvinning av norsk plastavfall -50 % innen 2025» viser hvor langt unn vi er målet og hva som må gjøres for å komme i mål.

 

Lars Brede Johansen, analytiker i Handelens Miljøfond forklarer i en epost:

– Vi forbruker 540 000 tonn med plast i Norge i dag, og kun 24 prosent gjenvinnes. Et viktig steg for å ta tak i vårt økende plastforbruk er å øke gjenvinningen av norsk plast.

EUs emballasjedirektiv stiller krav om 50 prosent materialgjenvinning av plastemballasje i 2025. I Norge er 60 prosent av alt plastavfall annen plast enn emballasje.

– Vi i Handelens Miljøfond mener derfor det er miljømessig mer logisk, og mer konstruktivt for utvikling av virkemidler og infrastruktur, at dette målet settes for all plast i Norge. Vi har derfor satt oss et mål om 50 prosent materialgjenvinning av all plast innen 2025.

Har som mål at alt plastavfall skal gjenvinnes

Mepex og Norner har på oppdrag fra Handelens Miljøfond gjennomført en analyse av hvordan Norge kan nå dette målet. Det betyr at materialgjenvinningen av plast må mer enn dobles fra dagens nivå. Det er mulig, men det krever raske endringer i rammevilkår og en stor omlegging av dagens løsninger. Rapporten ble publisert 4. mai og oppdatert 11.mai 2021.

Handelens Miljøfonds mål om at 50 prosent av alt plastavfall skal gjenvinnes innen 2025 er mer ambisiøst enn EUs mål som kun gjelder plastemballasje. I dag gjenvinnes 24 prosent av Norges plastavfall.

60 prosent av plastavfallet består av andre ting enn emballasje, og det dersom målene nås, betyr det at 140.000 tonn plastavfall blir til ny plast. Det er mer enn dobbelt så mye som i dag. Men det er mulig å få det til.

Enormt potensial

Rapporten viser at det finnes et enormt potensial for å øke gjenvinning i Norge. Dette gjelder for mange bransjer og mange produkter.

– Det er gode nyheter. Det burde også være en tydelig vekker, skriver Handelens Miljøfond.

– Ingen kan lenger lene seg tilbake og si at jobben er noen andres.

– Rapporten gir innsikt i hvor stort potensiale som minst finnes i hver sektor, og verktøy til politiske beslutningstakere, bedrifter og forbrukere om hva de kan gjøre på hver sin kant for å øke plastgjenvinningen i Norge, og dermed redusere etterspørselen etter ny plast som i stor grad er laget av fossilt råmateriale.

Rapporten lister opp følgende tiltak som viktige:
 • Bygge infrastruktur bestående av anlegg for grovsortering, finsortering og gjenvinning
 • Design for gjenvinning
 • Øke bruken av gjenvunnet plast

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: 22 12 17 6o
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Endring i rapportering om
avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Send otimeringseksempler innen 21. mai.

Miljødirektoratet ønsker at rapporten om bedriftenes arbeid med avfallsforebygging og emballasjeoptimering kobles tettere til kravene i avfallsforskriften.

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) har på oppdrag av Den Norske Emballasjeforening gjennomført Handlekurv- og Indikatorprosjektene siden 2001. Nå vil det overordnede målet for prosjektene være å dokumentere arbeidet medlemmene i Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen gjør i forbindelse med:

 

For å oppnå dette skal NORSUS-prosjektene dokumentere den samlede miljøbelastningen i emballasjekjeden, herunder mengden emballasje og klimabelastningen forbundet med emballasje samt dokumentere hvorvidt nye produkter i dagligvarehandelen har optimert emballasje.

I tillegg har Emballasjeforeningen og NORSUS sett på muligheter for å gjøre rapporteringen mer transparent.

Norsus vil i årets rapport innføre:

 • En tydelig henvisning til avfallsforskriften i sammendrag, innledning, diskusjon og konklusjon.
 • En tabell fra GPN om energi- og materialgjenvinningsgrad for ulike emballasjetyper
 • Oppsplitting av figurene for klimafotavtrykk, eller dele opp diagrammene slik at ulike forhold som påvirker klimaavtrykket (livsløpsfaser (produksjon/avfallsbehandling), gjenvinningsgrader eller emballasjemengder) kommer tydeligere frem.
 • Flere tall i diagrammer (som dataetiketter) og vurdere å erstatte diagram med tabeller – eller legge til tabeller for å synliggjøre tallene og beregningene bedre.

 

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen, presiserer at endringene ikke innebærer merarbeid for medlemmene når det gjelder rapporten som sendes til Miljødirektoratet.

– Men vi vil gjerne at dere sender inn eksempler på avfallsforebygging og emballasjeoptimering som før, sier han.

Viktige datoer:

 • Oversendelsesdato for årets rapport til Miljødirektoratet: 1. juni.
 • Eksempler sendes yngve@emballasjeforeningen.no innen 21 mai.
 • Emballasjeforeningen arrangerer et webinar 27. mai om endringene.
 • Populærrapporten, som inneholder eksempler på avfallsforebygging og optimering, presenteres på seminar i Oslo 26. august.
 • Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerer fire regionale møter i høst (september-november). Her blir det aktuelle temaer, innføring i regelverket og visning av vellykkede eksempler avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Datoer for disse møtene vil bli kommunisert så snart Coronasituasjonen er litt mer avklart.

Lurer du på noe?
Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan