4

Kampen om å bekjempe
PLAST I HAVET

Veikart for sirkulær plastemballasje presentert i Geneve.

Lørdag 4. mai arrangerte Baselkonvensjonen (FNs miljøprogram) en FN-konferanse i Geneve der kampen for å bekjempe plast i havet sto på programmet. Det norske Veikart for sirkulær plastemballasje som kommer til sommeren ble også omtalt.

NORGE HAR TATT INTERNASJONAL LEDERROLLE

Christoffer Back Vestli, Ellen Behrens og Kjell Olav Maldum deltok i Geneve.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å bekjempe plastavfall i havet. Flere nye initiativ ble lagt frem på møter under Baselskonvensjon i helgen. Blant dem var veikartet for sirkulær plastemballasje som utarbeides av Forum for sirkulær plastemballasje.

Dette forumet er opprettet av Emballasjeforeningen og ledes av Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility, Orkla ASA. Hun var til stede i Geneve.

Næringslivet må være med

– Næringslivet spiller nøkkelroller i det globale plastmarkedet og må være med på utviklingen av en ressurseffektiv plastøkonomi, der avfall minimeres, produkter designes for å vare, brukes om igjen og gjenvinnes, sier Christoffer Back Vestli, senior rådgiver i Miljødirektoratet og delegat for Norge til Baselkonvensjonen.

– Orkla har tatt mange interessante grep innenfor plast, og deres tilnærming til plastutfordringen er relevant for det nye partnerskapet om plast under Baselkonvensjonen, legger han til.

Veikart for sirkulær plastemballasje

Orkla ble invitert til å holde innlegg om arbeidet med plast på et lunsjarrangement i tilknytning til FN-konferansen:

– Plast er et nyttig materiale, men nå må vi virkelig ta et løft for å hindre at plast havner på avveie. Skal vi lykkes, er samarbeid mellom oss i næringslivet, myndigheter og organisasjoner helt avgjørende, sa Ellen Behrens.

Hun delte erfaringer fra Orklas arbeid med plast. Hun fortalte også om det norske Veikart for sirkulær plastemballasje, som skal gi overordnede anbefalinger for hvordan vi må jobbe for å lykkes i å nå EUs anbefalinger om plast.

– Hver enkelt aktør kan gjøre en viktig innsats. Men det er også behov for nytenkning rundt infrastruktur og ny forskning på emballasjematerialer og teknologi for sortering, vasking og gjenvinning, fortalte Behrens.

En helhetlig plan er nødvendig

– Vi må ha en helhetlig plan for hvordan disse endringene skal skje, og det er poenget for veikartet.
Regjeringen har lenge jobbet for å etablere et globalt plastpartnerskap, og dette forslaget behandles under konferansen.

Les mer her om plastpartnerskapet på regjeringens nettsider.

– Vi i Orkla ønsker å engasjere oss sammen med resten av bransjen og myndighetene for å finne løsninger, og vi er allerede aktive på flere områder, både gjennom det norske veikartet, og i Circular Plastics Alliance. Vi vil følge planene for det nye plastpartnerskapet, sier Behrens.

Kjell Olav Maldum, administrende direktør i Infinitum deltok også på arrangementet i Geneve.

Lurer du på noe?
Les mer om Veikart for sirkulær plastemballasje på våre nettsider. Veikartet skal etter planen lanseres til sommeren 2019.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Regjeringen varsler forbud mot
ENGANGSPLAST

Elvestuen vil innføre hasteforbud

– Jeg ønsker forbud mot engangsartikler av plast så raskt som mulig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Forbudet kan komme allerede innen sommeren 2020.

STARTER ARBEIDET UMIDDELBART

Sugerør og engangsbestikk i plast kan bli forbudt fra neste sommer.

I forbindelse med strandryddedagen varsler Klima- og miljøministeren at Norge vil starte arbeidet med et forbud mot engangsplast umiddelbart. Forbudet vil omfatte engangsbestikk og -tallerkener, spisepinner, sugerør, Q-tips og rørepinner.

Det betyr at dette kan bli den siste sommeren for engangsbestikk i plast.

– Plast i naturen gjør enorm skade på dyr, fugl og fisk. Folk legger ned en formidabel innsats for å rydde opp, men for virkelig å løse problemet må vi stanse tilførselen av ny plast. Da er forbud rett vei å gå.

– Plastproduktene vi nå skal forby er unødvendige, og det finnes mer miljøvennlige alternativer, sier Elvestuen.

BASERT PÅ EU-REGELVERK

Forbudet vil basere seg på regelverk i EU som blir vedtatt snarlig. For å sikre raskest mulig fremdrift i arbeidet vil klima- og miljøministeren sette i gang forberedelsene i Norge umiddelbart.

– Vi ser ingen grunn til å vente på at EU vedtar regelverket, og starter derfor arbeidet med å lage et regelverk allerede nå, sier Elvestuen.

Forbudet kan tre i kraft relativt raskt etter at forskriften har vært på høring og er vedtatt.
Klima- og miljøministeren varsler også tiltak rettet mot de engangsartiklene av plast som ikke omfattes av forbudet.

– Vi ser på hva vi kan gjøre med engangsproduktene som det ikke er grunnlag for å forby i dag, men der det likevel er nødvendig med tiltak for å redusere miljøkonsekvensene. Dette gjør vi i tett dialog med næringslivet og miljøorganisasjoner.

– Vi setter nå ned en arbeidsgruppe, med representanter fra næringslivet og miljøorganisasjonene, som skal komme med forslag til samarbeid, som grunnlag for en avtale om de produktene som ikke skal forbys. Første frist for dette arbeidet er 15. september i år, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen vil hasteinnføre forbud mot engangsplast i Norge.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Miljøsmart emballasje vil si
PLASTEMBALLASJE

AS Vinmonopolet er et av våre nye medlemmer

Emballasjeforeningen har hatt stor pågang av nye medlemmer i 2018 og så langt i 2019. Ett av de nye medlemmene er Vinmonopolet, som satser på «Miljøsmart emballasje». Det vil si plast.

– Vi har hatt kjempeutbytte av å være knyttet til Emballasjeforeningens nettverk. Her kan vi utforske problemstillinger og linke oss til andre leverandører som vi kan sparre med og få nyttige tips fra, sier en entusiastisk miljøsjef, Rolf Erling Eriksen i Vinmonopolet.

MILJØSMART EMBALLASJE

Rolf Erling Eriksen er mannen bak "Miljøsmart emballasje" på Polet. Det vil ofte si plast.
Denne PET-flasken kommer på Vinmonopolet med pant i mai.
Pantbar PET-flaske som kom i januar.

Emballasje er det viktigste strategiområdet

Han sitter avslappet og blid i Vinmonopolets nye lokaler i Dronning Eufemias gate i Oslo, der det nye Munch-museet (Lambda-bygget), Operaen og Barcode er nærmeste naboer. Området er moderne og trendy, noe som også preger Vinmonopolets nye tanker.

– Emballasje er vårt viktigste satsingsområde for å redusere våre miljøbelastninger, fastslår Rolf Erling Eriksen, som fra 1. januar ble miljøansvarlig i Vinmonopolet etter først å ha vært innleid som miljøkonsulent og deretter deltidsansatt med miljø som arbeidsområde.

Han vakte umiddelbart oppsikt da han i fjor lanserte begrepet «Miljøsmart emballasje». Det innebærer blant annet at tunge glassflasker skal skiftes ut med lettglass, kartong eller PET for varer som koster mindre enn 150 kroner i Vinmonopolets basissortiment.

Satser på plast


I våre dager er det mange som fnyser når de hører ordet «plast», men ifølge miljøsjefen blir satsingen forstått når han viser til miljøregnskapet og logistikkfordelene med lettere emballasje.

– Plast har flere gode egenskaper, særlig når vi sikrer at plasten ikke havner i havet. Husk at en tradisjonell glassflaske gjerne veier godt over 500 gram og i noen tilfeller opp mot en kilo!

– Til sammenlikning veier ei plastflaske kun rundt 50 gram. Dette gir åpenbare miljøgevinster både i produksjonen av emballasjen og i distribusjonen.

Han sier at Vinmonopolet tidligere har blitt kritisert for ikke å innføre pant på plastflaskene.

– Vi tok en beslutning i starten av 2018 om å kreve pant i alle anbudene våre på nye pantbare plastflasker. Det tar riktignok litt tid å få gjennomføre alle endringene. Forbrukerne vil imidlertid se flere pantbare vin-plastflasker på rekke og rad utover sommeren.

– Mange av kundene våre snur i miljøoppfatningen rundt plastflasker når de hører at det blir pant på PET-flaskene, siden det motiverer for at flaskene ikke blir kastet i naturen. De flest syns at dette er et smart valg.

REDUSERT VEKT PÅ EMBALLASJEN

Snart vil PET-lerker også kunne pantes

Infinitum har stilt krav til at PET-flasker må ha kork i PE, ikke metall, for at flaskene skal kunne tas imot i deres system. Slike flasker er allerede i salg og flere kommer inn i hyllene suksessivt utover sommeren.

Flaskeformen er også en utfordring, for gamle panteautomater klarer kun å ta i mot runde flasker. Lerkene har til nå dermed ikke kunne pantes i disse.

– Vi har mange produkter i lerkeformat, så vi arbeider nå med å få til en løsning slik at disse også kan pantes. De klarer det i Finland, og siste status er nå at Infinitum har meldt at dette også skal gjelde i Norge. Vi skal være foregangsland på miljø, så da må vi få til dette

Det gjenstår fortsatt en del utfordringer, blant annet med tilgang til godkjente korker i plast, før vi kan rulle ut dette.

Redusert vekt på emballasjen

Vinmonopolet er nå i fase 1.0 i sin omlegging. Den handler om å redusere vekten på emballasjen. Det betyr at tunge glassflasker skal byttes med lettglass eller PET for alle nye produkter i basissortimenetet som koster under 150 kroner.

– Volumet er størst for disse produktene, så effekten er stor. Dyrere og langtidslagret viner omfattes ikke av omleggingen.

Andre emballasjetyper som testes ut er kartong/fiberemballasje i flaskestørrelse som hittil ikke har oppnådd store volum. Sett i lys av Bag in Box suksessen er jo det egentlig litt rart, og mye handler om tilvenning. Til sommeren kommer det sannsynligvis også en mindre aluminiumflaske med pant, og dette er nytt i Norge.

– Panteautomatene må klare å klemme aluminiumflasken flat, og da kan ikke materialet være for tykt. Infinitum tester nå dette ut i flere automater.

Lettglass og fiber er også med i miljøsjefens strategi.
Snart vil også lerker i PET kunne pantes,hvis det går som Eriksen håper.
Rolf Erling Eriksen suger til seg kunnskap fra nettverket rundt Emballasjeforeningen.

Emballasjen utgjør en stor andel av klimaavtrykket

Årsaken til Vinmonopolets satsing på lettere emballasje er at emballasjen står for over 90 prosent av virksomhetens samlede klimafotavtrykk. Vi samarbeider med de andre nordiske vinmonopolene om en felles miljøsatsing. Norden skiller seg nok derfor ut med innføring av lettvektflasker og PET, mens resten av Europa holder på tradisjonelle og tunge glassflasker.

– Leverandørene har vært undrende til våre krav i starten, men de forstår at emballasjen er viktig for å få ned klimafotavtrykket. Nå ser vi at det er flere av grossistene som bruker dette som et satsingsfelt

Selv om Vinmonopolet virker stort for oss nordmenn, er de en liten aktør i verden. Med et salg på 80 millioner liter ligger de langt bak Coca-Cola.

Liten aktør skaper ringvirkninger

– Men vi kan likevel skape ringvirkninger. Når noen av verdens største produsenter legger om til lettvektglass som følge av våre krav, blir det betydelige volumer av det. Jeg mener dette viser at vi kan påvirke ved å stille krav.

Vinmonopolet er med i Emballasjeforeningens Forum for sirkulær plastemballasje, og Rolf Erling Eriksen sitter i arbeidsgruppen Design for gjenvinning.

– Jeg suger til meg kunnskap som en svamp for å overføre denne til egen organisasjon, avslutter han.

 

 

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

SUP-Direktivet er vedtatt
EUROPEN VIL HA ENHETLIG INNFØRING

Direktivet åpner for nasjonale forbud

27. mars ble direktivet for engangsplast (SUP) vedtatt av EU-Parlamentet gjennom en avstemning der 560 stemte for, 35 var imot, mens 28 var fraværende.
Fortsatt må direktivet godkjennes av de enkelte medlemsstatene på ministernivå. Sannsynligvis vil dette foregå på Agri-Food-møtet 15. april. Etter det kan SUP-direktivet anses som formelt godkjent.

Avtalen trer i kraft 20 dager etter at det er publisert i EUs offisielle journal. Deretter har medlemslandene to år (inntil midten av 2021) på å innlemme direktivet i det nasjonale regelverket. Som medlem av EØS vil avtalen også gjelde for Norge.

ENHETLIG INNFØRING I EUROPA

Europa-Parlamentet i Brussel.

EUROPEN støtter tiltaket men ber om klargjøring

Organisasjonen EUROPEN, som Emballasjeforeningen er medlem i, støtter EUs tiltak mot avfall og marin forsøpling, samt at de øker bevisstheten om dette problemet i Europa og globalt.

EUROPEN vil be EU-kommisjonen og medlemslandene klargjøre tvetydigheter i direktivet for å sikre enhetlig implementering over hele Europa. De ber også EU om å fokusere på sammenhengen i fremtidige lover som skal regulere produksjon og bruk av emballasje, samt håndtering av emballasjeavfall i Europa.

EUROPEN beklager at SUP-Direktivet ikke gir en EU-harmonisert tilnærming, noe som er en alvorlig risiko for det indre markedet. Direktivet vil for eksempel tillate medlemsland å innføre forbud for å redusere forbruket av spesifikke bruksområder for emballasje som er dårlig definert i lovgivningen.

Nasjonale tolkninger kan føre til hindringer i det indre markedet. EUROPEN ber EU om straks å utvikle retningslinjer for implementering for de uklare områdene.

Organisasjonen ber EU-kommisjonen og medlemslandene sikre at all nasjonal, regional og lokal innføring av SUP-direktivet meldes til kommisjonen i henhold til direktivet.

Industrien trenger klart regelverk og langsiktige rammer

Industrien trenger langsiktig rammeverk

EUROPEN og deres medlemmer har lenge vært tilhengere av utvidet produsentansvar som en viktig komponent i europeisk avfallshåndtering. De ønsker derfor direktivet velkommen, men påpeker at EU må sørge for en enhetlig innføring av det.

– Når vi ser fremover er det vår kollektive prioritet å sikre så stor ensartethet som mulig ved implementering av direktivet. De legale usikkerhetene er resultatet av en fremskyndet lovgivningsprosedyre, sier Hans van Bochove i Coca-Cola Partners og styreleder i EUROPEN.

– Emballasjens verdikjede må være innovative for å bli mer bærekraftige, og dette krever store investeringer. For å gjennomføre dette trenger industrien klarhet i gjeldende regelverk og et sammenhengende, langsiktig og stabilt politisk rammeverk i EU.

– Vi foretrekker en enhetlig sirkulær økonomi i EU, framfor 28 eller 27 forskjellige.

Plastics Europe krever tiltak

Hans van Bochove er styreleder i EUROPEN, til daglig er han i Coca-Cola.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

Barna våre vil spørre hva vi har gjort
Gjør noe!

Møt Dagfinn Hansen

Som Emballasjeforeningens nye prosjektmedarbeider for The Bioeconomy Region, har Dagfinn Hansen klare mål om å bidra til å endre emballasjebruken hos skandinaviske matprodusenter.

Vil ta vare på miljøet

Dagfinn Hansen, ny prosjektmedarbeider for The Bioeconomy Region
Han har som mål å få 100 norske bedrifter til å velge emballasje laget av råvarer fra skogen.

– Jeg syns denne jobben er meningsfull og spennende. Vi har fått FNs bærekraftmål og de nye direktivene fra EU, men det blir mye prat i «tynn luft». Det gjøres altfor lite, men det vil jeg forsøke å rette på, sier Dagfinn Hansen entusiastisk.

Er ikke klar for et liv på sofaen

Han fylte 70 år i 2018. Dermed måtte han trekke seg tilbake fra jobben som Markedsdirektør Norge og Island hos Elopak, som har vært hans arbeidsgiver i 20 år.

Han var imidlertid ikke klar for et liv på sofaen og har startet selskapet Strategisikring der han jobber som frilans rådgiver.

Her er han er blant annet engasjert som prosjektmedarbeider for The Bioeconomy Region, som har som mål å utvikle og øke bruken av emballasje laget av råstoff fra norske og svenske skoger.

Økonom med industribakgrunn

Hvem er så denne mannen som har som mål å få 100 bedrifter til å prøve emballasje som er laget av skogsbasert råvare?

– Jeg er en industrimann, det er første gang jeg jobber for en offentlig organisasjon, sier Dagfinn Hansen. Han tar gjerne et tilbakeblikk over karrièren, som begynte med utdannelse som siviløkonom i BI i 1974.

Yrkeskarrieren startet i Elkem, der han blant annet bygget opp og implementerte moderne rapporterings- og konsolideringssystemer for Elkemgruppen. Arbeidet ble belønnet med Farmand-prisen, som var meget anerkjent på 70- og 80-tallet.

I 1983 fortsatte han karrièren i Norweld og Nycomed, før han begynte som administrerende direktør i HandiCare. Deretter skulle han forsøke å lære amerikanerne å bygge biler som Markedsdirektør i Metronor. Det ble litt «motbakke», når inntrykket var at Norge var en by i Sverige.

Utstasjonert i Østerrike og USA

– I Nycomed ble jeg stasjonert i Østerrike i ett år, uten å kunne noe særlig mer enn «an, auf, hinter, in, neben» da jeg kom. Det var kjempespennende og et minne for livet. Det tyske vokabularet ble også utvidet.

– Fra Metronor gikk ferden til USA, der jeg solgte høyteknologisk utstyr for å beregne avvik fra Cad-systemene på dobbeltkrumme flater. Disse blir typisk implementert i produksjonslinjer for biler.

Dagfinn Hansen har hatt engelsk som arbeidsspråk i 20 år og snakker flytende tysk og litt fransk. Han har hjulpet bedrifter med trening av ledergrupper i samarbeid med psykologer i TeamWork DA.

– I Elopak var jeg en av forfatterne av miljørapporten Future Proofed Packaging som ble utgitt i 2010. Den beskriver veien mot absolutt bærekraft i 2020. Det er ikke lenge igjen, men det har blitt gjort mange veldig bra prosjekter. Dog er det fremdeles mye å gjøre!

Daværende konsernsjef Niels Petter Wright skrev i rapporten at Elopak har som mål om null miljøpåvirkning fra sin virksomhet. Og det er omtrent fra dette punktet Dagfinn Hansen akter å ta ballen videre. Ikke på vegne av Elopak, men The Bioeconomy Region.

På begge sider av svenskegrensen

Norsk-svensk skogprosjekt

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål at fylkene på begge sider av svenskegrensen skal bli internasjonalt ledende på å ta i bruk skogen som råvare for produkter.

Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold deltar fra norsk side, sammen med Värmland og Dalarna på den andre siden av kjølen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, sitter i styringsgruppen i prosjektet, der det nylig ble besluttet at foreningen skal overta en prosjektfunksjon. Dagfinn Hansen ble hentet inn eksternt til oppgaven.

I prosjektet skal man blant annet teste emballasje fra skogsbasert råvare i eksisterende pilotanlegg. Slike oppgaver virker perfekte for en industrimann som ikke er klar for å ligge på sofaen og ønsker å gi et bidrag for framtidige generasjoner.

Opptatt av miljø, klima og råvarer

– Jeg har alltid vært opptatt av miljø, klima og råvarer. Kloden består av et endelig system, mens politikere kun snakker om vekst. Hvor fører det hen? Vi må blant annet se på hvor miljøvennlig emballasjen er og hvilken påvirkning industrien har på dette systemet. Dog er det viktig å påpeke at emballasjens primære mål er å beskytte produktet.

I rapporten fra Elopak er det fokus på råvarer, energibruk, logistikk, resirkulering og kultur i selskapet. Ved utvikling av nye produkter, skal bærekraft og miljø inn i vurderingen.

– Det kan være vanskelig for den enkelte bedrift å trekke politiske signaler ned til hva man skal gjøre i praksis. Jeg mener det er her man må være kreativ og åpen for nye løsninger, samtidig som man må ha fokus på økt konkurransekraft og spare kostnader. Det som er helt sikkert, er at barna våre kommer til å spørre hva i all verden vi har holdt på med. Jeg syns prosjektet er bra og jeg vil gjerne bidra til å støtte opp om det.

Det må gjøres noe

– Det viktigste er at vi fortsatt må bruke emballasje som beskytter produktet godt nok. I en kartong fra Elopak står produktet for det aller meste av klimapåvirkningen, og dårlig emballasje vil føre til at mer ressurser kastes. Det må vi unngå.

Men Dagfinn Hansen ser lyst på oppgaven og er mer offensiv enn optimistisk.

– Vi lever ikke av håp, vi lever av action. Et sted må vi begynne, og verdens rikeste land bør være i stand til å få til noe før 2030. Jeg har som mål å få med 100 bedrifter til å teste om råvarer fra skogen kan beskytte varene like bra og samtidig være et konkurransedyktig.

- Jeg har som mål å få 100 bedrifter til å bruke emballasje laget med råvarer fra skogen, sier han
Fylkerpå begge sider av grensen er med i Interreg-prosjektet The Bioeconomy Region.

Dagfinn Hansen
Dagfinn Hansen er født – og bor fortsatt i Oslo, er gift og har tre barn og tre barnebarn. Han er ansatt som prosjektmedarbeider for The Bioeconomy Region i halv stilling fra 1. mars 2019 til 31. mars 2020.

Kontakt:
Mobil: 901 79 392
dagfinn@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

Ordinær general-
FORSAMLING

7. mars kl 15:00 på Hotel Continental 

Ordinær generalforsamling

Styreleder Thomas eie og direktør Kari Bunes ledet Emballasjeforeningens generalforsamling 7. mars, der alle styremedlemmer ble gjenvalgt.

STYRET PER 7.MARS 2019

Kari Bunes ble valgt til å lede generalforsamlingen.
Thomas Eie, styreleder

Thomas Eie fortsetter som styreleder og Svein Harald Egestad som nestleder. Jorunn Nilsen fra Norner ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen.

 Styrets sammensetning per 7. mars 2019
Styreleder Thomas Eie, Bama Gruppen
Nestleder Svein Harald Egestad, RPC Bebo Food Packaging
Styremedlem Morten Aas, TINE- ikke på valg
Styremedlem Lars Christian Hilden, Mills – ikke på valg
Styremedlem Andreas Pihlstrøm, NHO – ikke på valg
Styremedlem Gry Sofie Fahrendorff, Orkla- ikke på valg
Styremedlem Svein Morten Skaldehaug, Coop Norge Handel – ikke på valg
Styremedlem Erik Bern, Arcus – gjenvalg
Styremedlem Bjørn Sørensen, Bølgepappfabrikkene  – gjenvalg
Styremedlem Marit Kvalvåg Pettersen Nofima -gjenvalg

FAGSEMINAR

Før generalforsamlingen ble det holdt et fagseminar med tre foredrag.

– Det er få av oss som mener at det går an å leve uten plast, men det går an å mene noe om hvor mye plast vi klarer oss med i fremtiden, sa Rasmus Hansson, tidligere MDG-politiker som nå er daglig leder i Handelens Miljøfond. Fondet har som mål å redusere mengden plast, samle inn plastavfall og støtte tiltak for å gjøre plastøkonomien mer effektiv.

Administrerende direktør i Peterson, Dan Johannessen, benyttet anledningen til å slå seg litt på brystet på vegne av fiberbransjen. Samtidig slo han fast at alle emballasjematerialer har sine fordeler, og mener derfor at aktørene må hjelpe hverandre i stedet for å polarisere.

Johannesson fortalte også om den nye og supermoderne fabrikken som Peterson bygger i Halden og som skal åpnes i 2020.

Ellen Behrens, VP Sustainability, Orkla og leder av Forum for sirkulær plastemballasje, fortalte litt om den siste utviklingen i forumet. Målet er å presentere et veikart for hvordan verdikjeden for plastemballasje kan bli sirkulær sommeren 2019.

– Bakgrunnen er det nye Avfallsdirektivet som stiller nye krav til materialgjenvinning av emballasje. EU har satt 50 prosent som mål for plast innen 2025 og 55 prosent i 2030. Norge ønsker å gå enda lenger, og forumet vil bidra til å nå disse målene, sa hun.

Det siste som har skjedd i arbeidet med veikartet er at Deloitte har undersøkt dagens verdikjede. Og selv om tallene fortsatt ikke er helt klare, er det enighet om at det er kort tid til 2025.

– Det vi kan se er at sentrale sorteringsanlegg har en større andel som går til materialgjenvinning enn de andre løsningene i dag, sa hun.

Rasmus Hansson, Handelens Miljøfond
Dan Johannessen, Peterson
Ellen Behrens, Orkla ASA

Under middagen fikk Emballasjeskolen klasse 47 utdelt diplomer av kompetanseleder Yngve Krokann.

Gratulerer til Jeanette Mattson, Sidsel Hauge, Unni Vaagen Bøe og Rasmus Olsen (ikke tilstede).

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Entry form for
ScanStar 2019

PÅMELDING NEDERST

Enter ScanStar 2019

SCANSTAR Brochure in English 2019

Har du utviklet, designet, produsert eller fått laget en emballasje som du er svært fornøyd med, har du nå mulighet til å melde den på til ScanStar-konkurransen.

ScanStar er en emballasjekonkurranse som arrangeres i regi av Scandinavian Packaging Association (SPA) med deltakere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Arrangementet går på rundgang i de nordiske landene, og i år er det Emballasjeforeningen som arrangerer.

SLIK GÅR DU FRAM

Hvis du vil delta i ScanStar gjør du følgende:

Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor og send det inn til Emballasjeforeningen. Innen jurymøtet i juni skal den deltakende emballasjen skal sendes inn i tre eksemplarer til Emballasjeforeningen.

Reglene for deltakelse, samt frister og kostnader, finner du i brosjyren.

En jury bestående av representanter fra de nordiske landene vil vurdere alle innsendte bidrag, og du kan selv velge hvilken kategori du vil at produktet skal vurderes i.

Alle vinnerne av ScanStar vil bli omtalt i en pressemelding som sendes ut etter jurymøtet i juni. Selve prisutdelingen vil være på Emballasjedagene i november.

SCANSTAR Brosjyre 2019

 

Av hensyn til våre finske venner er påmeldingsskjemaet på engelsk.

Vinnerne fra ScanStar 2016.

Scanstar 2019 Entry Form(3)

    If the entered packaging wins a ScanStar, it will automatically be entered the WorldStar competition. Cost: 650 euro for the first entry and thereafter 500 euro per entry from the same company. The invoice will be sent directly from WPO
  • Dra og slipp filer her, eller

Viktige tidsfrister:

Påmelding og betaling for deltakelse:

29.mai 2019

Emballasjer og jurymaterial må være mottatt innen:

05. juni 2019

Lurer du på noe? Kontakt sekretariatet

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Emballasjeskolen på besøk:
NORNER
JOTUN
NORSTAMP

PAKKING-PLAST-MERKING-SPORING-SALG

Samling 3 i Sandefjord

Det sosiale samværet er langt framme i pannebrasken, men disiplinen er upåklagelig. Er det avreise til bedriftsbesøk kl 07:45, går til og med ihuga natteravner til sengs kl 22:30. Overdosen med søvn kom sikkert godt med dagen etter. Det lyttes, noteres og spørres. Det gjelder å være forberedt til torsdagens gruppeeksamen.

PLASTEMBALLASJE

Klasse 48 på besøk hos Norner (foto Lene Wendelbog).

Klasse 48 var samlet i Sandefjord i uke 5, der plast var et gjennomgående tema. Pakketeknologi og markedsføring ble kombinert med en grundig innføring om plast gjennom en hel dag hos Norner i Stathelle. Bruk av emballasje som kommunikasjonsfaktor og bærer av sporingsinformasjon dannet opptakt til besøk hos Jotun.

På torsdagen var det gruppeeksamen før klassen kunne puste ut på bedriftsbesøk hos Norstamp. Innimellom slagene blir det tid til litt jobb, men om kveldene er det middag og fornøyelser,

Pakkemetoder, plasttyper, avfallsproblemer

Tore Enes i Dynatec holdt et foredrag om de forskjellige pakkemetodene, og hos Norner fikk elevene demonstrert noen av disse i praksis. Ole Jan Myhre gikk grundig gjennom de forskjellige typer polymerer som brukes i plast og forskjellene på disse. Han kom også inn på regelverk og direktiver fra EU som gjennom EØS-avtalen blir gjeldende i Norge.

Senere på dagen holdt Thor Kamfjord et innlegg om forbruk av plast og la opp til diskusjon om hvor ansvaret egentlig bør legges for at brukt plast havner i havene og naturen.

Trond Blindheim i Høyskolen Kristiania snakket med stort engasjement om emballasje som et bærende element for salg av varer i butikk, mens Per Kristan Ellingsen i Kikkut  dagen etter vist en rekke eksempler på vellykket bruk av emballasje.

Inge Stenvoll i CodeIT gikk gjennom de forskjellige løsningene for sporing og tilbakekalling av varer, samt etiketteringsteknologi.

Ole Anton Bakke i Jotun viste fram sitt eget laboratorium der han kan måle og teste både paller og emballasjeløsninger. Han viste blant annet fram det nye spannet som er under utvikling og som er laget av resirkulert plast. Det er ellers mye spennende på gang i fabrikken i Sandefjord, som blant annet får helt nytt pakkeri neste år.

Ole Anton Bakke har som emballasjesjef i Jotun en egen lab i kjelleren.

Lyst til å delta?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

Plastemballasje:
Næringslivet gjør en innsats for å løse problemet

Store deler av emballasjens verdikjede jobber sammen

Tirsdag 18. desember var 40 ledere i dagligvarebransjen og plastindustrien samlet på workshop for å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til fremtidens sirkulære plastemballasje.

WORKSHOP HOS NHO

Dagens lineære økonomi må endres for å gjøre det mulig å øke bruken av resirkulert emballasje.

Workshop hos NHO tirsdag 18. desember

Tirsdag 18. desember arrangerte Emballasjeforeningen en workshop der alle prosjekt-deltakerne var samlet. Disse representerer dagligvarebransjen, matvareleverandører, emballasjeprodusenter, retur- og gjenvinningsmiljøer, forskningsmiljøer og plastindustrien.

Det er lagt opp til en bred deltakelse for å kunne komme frem til anbefalinger om sirkulær bruk av plast som hele verdikjeden kan stå bak.

Det er bred enighet om at vi trenger plast og at dette ofte er det beste emballasjematerialet for mat på grunn av sine barriereegenskaper som forebygger matsvinn. Ved målrettet innsamling og sortering av brukt plastemballasje, vil den kunne resirkuleres flere ganger og bli til nye plastprodukter.

Gjenvinning og gjenbruk av plastressursene er det sentrale aspektet i den sirkulære økonomien.

Utvikler veikart for sirkulær plastemballasje

– Hensikten med denne første workshopen var å utforske de mest sentrale utfordringene og forsøke å finne rotårsakene. Klarer vi det, vil det være enklere å identifisere gode løsninger, avslutter Ellen Behrens.

Neste fase i forumets arbeid er kartlegging av materialstrømmene i verdikjeden for plast, etterfulgt av utarbeidelse av veikartet, som hvis alt går etter planen vil presenteres i juni 2019.

Vil utnytte plastens gode egenskaper

— Enkelt sagt vil vi utnytte alle de gode egenskapene ved plast og minimere de dårlige, sier Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen.

Hun har fått med seg Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility, Orkla ASA, til å lede styringsgruppen i forumet.

Ambisjonen i EUs plaststrategi er at all emballasje laget av plast skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal bruk av engangsplast begrenses.

— Vi er alle enige om at plast aldri bør havne i naturen. Ikke bare er det sløsing med ressurser, det kan gjøre stor skade på dyr, miljø og helse. Å sende plasten til deponi eller forbrenning er heller ikke et mål i den sirkulære økonomien, sier Ellen Behrens.

– Veikartet vil kunne gi viktige innspill til Regjeringens arbeid med å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Kari Bunes og Ellen Behrens.

Plast i naturen utgjør en trussel mot helsen til både dyr og mennesker. I tillegg sløser verden med verdifulle plastmaterialer. På verdensbasis forsvinner verdier tilsvarende 700 milliarder kroner hvert år fordi plastprodukter ikke resirkuleres etter bruk.

Lansert under Arendalsuka 2018

Forum for sirkulær plastemballasje ble etablert under Arendalsuka tidligere i år og skal utarbeide et veikart for sirkulær plastemballasje, og foreslå virkemidler for å oppnå målet om økt sortering og gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast i emballasjeproduksjon.

Forbedret innsamling og gjenvinning skal samtidig sørge for at mindre plast kommer på avveie og havner i naturen.

I forumet er det etablert fire arbeidsgrupper som skal arbeide med incentiver, design for gjenvinning, kommunikasjon og måltall for plaststrømmene.

Forumet er et samarbeidsprosjekt mellom produsenter og brukere av plastemballasje, relevante forskningsinstitusjoner og representanter for retur- og gjenvinningsselskapene.

Deltakere i Forum for sirkulær plastemballasje

  • Tine, Nofima, Norner, Norfolier GreenTec, Insula, Lofotprodukt, Sjøfrisk, Orkla, Avfall Norge, Elopak, Ragn-Sells, Vinmonopolet, Mills, RPC, Norgesmøllene, Bama Gruppen, Østfoldforskning, COOP, NorgesGruppen, NHO, Arcus, Matvett, Schütz Nordic, LO, Emballasjeforeningen, ROAF, Sintef, Grønt Punkt Norge, Wold-Trade, Jotun, TetraPak og LOOP.
Ellen Behrens er leder for Forum for sirkulær plastemballasje.

Fakta om plastemballasje

* Det innføres 177.000 tonn plastemballasje, eksklusiv landbruksplast, i Norge pr år (Miljødirektoratet).

* Cirka 40 prosent går til resirkulering (materialgjenvinning) pr år.

* På verdensbasis blir bare 14 prosent av all plastemballasje samlet inn til resirkulering. Dette tilsvarer et tap på 700 milliarder kroner hvert år. (Ellen MacArthur Foundation).

* I 2017 ble det ryddet 1.374 tonn marint avfall i forbindelse med ryddeaksjoner (Hold Norge Rent).

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Aktiv og intelligent emballasje
Norskutviklede løsninger vist fram i Wien

Besøkende på COST i Wien fikk blant annet se to norskutviklede aktive og intelligente emballeringsløsninger.

CostAction arrangerte en kombinert messe/konferanse i Wien i slutten av november. Der ble to norskutviklede aktive og intelligente emballeringsløsninger presentert.

KUNNSKAPSBASERT NETTVERK

Marit Kvalvåg Pettersen presenterte holdbarhetsindikatoren Keep-it.

COST er et kontaktformidlende og koordinerende organ med ansvar for å initiere og gjennomføre europeisk forskningssamarbeid.

COST Action FP1406, ActInPak er et kunnskapsbasert nettverk om bærekraftig, aktiv og intelligent fiberbasert emballasje. Målet er å overvinne dagens teknologiske, industrielle og sosiale begrensninger som hindrer bredere utbredelse av eksisterende og nye løsninger.

Har vært med siden starten

Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima. har vært med i dette nettverket siden starten.

Hun deltok sammen med Mounir El’Mourabit fra Vartdal Plastindustri på arrangementet i Wien i slutten av november.

– Dette året har det vært flere møter og konferanser. På den siste og avsluttende konferansen i Wien var det muligheter for industri/forskning å presentere aktive og intelligente emballeringsløsninger, forteller Marit Kvalvåg Pettersen.

Det ble sendt inn to abstrakter om to ulike aktive/intelligente løsninger som finnes på markedet i Norge i dag: CO2-emitteren fra Vartdal Plastindustri og tid/temperatur-indikatoren fra Keep-It Technologies.

Fikk vise aktive og intelligente løsninger

Fokus på løsninger som er til nytte for industrien

Nofima har vært med på å utvikle CO2-emitteren som Vartdal Industri bruker i SuperFresh. Løsningen produseres i Sverige.

– Vi fikk mulighet til å vise produktene i en utstilling. I tillegg ble begge abstraktene valgt ut til å bli presentert i plenum, forteller Marit. Hun var først ut med å presentere Keep-it. Mounir El’Mourabit i Vartdal Plastindustri  holdt senere en presentasjon om CO2-emitteren – SuperFresh.

– Denne costen har vært aktiv og har i stor grad hatt fokus på å være til nytte for industrien. I tillegg har den tatt for seg forskning og forskningsresultater, forteller Marit Kvalvåg Pettersen.

Mounir El'Mourabit presenterte Superfresh som Vartdal har utviklet sammen med Nofima.

Informasjonsbrosjyrer kan lastes ned

På showrommet  kan man se bilder og forklaringer av forskjellige aktive og intelligente løsninger. Det har også blitt laget informasjonsbrosjyrer rettet mot industri/brukere som omhandler ulike sider av aktiv og intelligent emballering.

– Det er laget en brosjyre om aktiv emballering, en om Intelligent emballering, en om Lovgivning om Aktiv/intelligent emballering og en om bærekraft. Brosjyren om aktiv emballering finnes også på norsk, avslutter Marit Kvalvåg Pettersen.

Alle brosjyrene finnes på Costens hjemmeside.

http://www.actinpak.eu/leaflet/
http://www.actinpak.eu/leaflets-intelligent-packaging/

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
03. jun 2019 - 04. jun 2019Konferanse om sirkulær økonomi i LangesundHotell Skjærgården, Langesund
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse