4

Finn ut om ditt produkt rammes av
EUs direktiv om plastprodukter

Det nye SUP-direktivet trer i kraft 3. juli, også i Norge

EU publiserte en veileder om SUP (engangsplast) 31. mai. Nå har også Miljødirektoratet publisert en sak om hvordan direktivet om plastprodukter skal gjennomføres i Norge.

EUs direktiv om plastprodukter omfatter og regulerer en rekke engangsprodukter av plast og alle produkter laget av okso-nedbrytbar plast, i tillegg til utstyr til fiskeri, akvakultur og fritidsfiske som inneholder plast. Dette er produkter som ofte finnes som forsøpling på europeiske strender.

Emballasjeforeningen har tidligere skrevet om EU-kommisjonens veileder som beskriver hvilke produkter som er omfattet av direktivet om plastprodukter, som ble vedtatt av EU-kommisjonen 31. mai 2021.

Denne veilederen har mål om å sikre en harmonisert gjennomføring av direktivet slik at de nye reglene praktiseres riktig og likt i hele EU/EØS. Den forklarer også viktige definisjoner og uttrykk.

Veilederen er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettside.

På Miljødirektoratets sider kan du nå lese hvordan reglene gjennomføres i Norge, hva som menes med plast og eksempler på produkter som vil bli forbudt.
Her kan du også lese om krav til merking av enkelte engangsprodukter av plast som følge av artikkel 7 i direktivet om plastprodukter. Merkingen skal gi forbrukerne informasjon om at produktet inneholder plast, og om negative miljøeffekter ved forsøpling og uønsket avfallshåndtering.

Forskriften som gjennomfører merkekravene i norsk regelverk var på høring frem til 12. mai 2021. Forslaget innebærer at kravet vil tre i kraft 3. juli 2021, på samme tidspunkt som i EU.

Har du spørsmål om emballasje?

Send oss en melding på chatten. Vi svarer så raskt vi kan!

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Retningslinjer for
SUP-direktivet

Engangsplast

Den 1. juni publiserte EU-kommisjonen retningslinjer for engangsplast som skal sikre korrekt og enhetlig innføring av SUP-direktivet i hele EU.

Retningslinjene, som kommer kun en måned før de nye reglene innføres, gir råd om nøkkeldefinisjoner og begreper og er utviklet etter lange konsultasjoner med medlemsstater og interessenter.

Mer informasjon kan finnes på Q&A-siden som kommisjonen har lansert.

Organisasjonen EUROPEN, som Emballasjeforeningen er medlem i, går nå gjennom retningslinjene og dskuterer dem med andre interesserte organisasjoner. I de kommende ukene vil de dele analyser av nøkkelendringene som ble publisert i retningslinjene, sammenlignet med det siste utkastet som ble distribuert i april.

Waste Technical Adaption Committee hadde et møte 2. Juni der retningslinjene for SUP-direktivet skal presenteres av kommisjonen, men de åpner ikke for debatt, siden de er offentlig publisert og ferdig redigert.

Medlemslandenes representanter og Kommisjonen vil imidlertid diskutere hva begrepet “sette på markedet» innebærer i henhold til SUP-direktivet . I det vedlagte utkastet har EU-kommisjonen en oppdatert forklaring på hva “sette på markedet” innebærer.

– Kommisjonen vil opprettholde sin snevre tolkning til tross for bekymring hos en rekke interessenter, skriver EUROPEN, som forstår det slik at juristene ikke vil gi rom for å forandre denne tolkningen.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Økologisk grossist
FOR HELE NORGE

Nytt medlem

– Vi startet med fire produkter for noen få år siden. Nå har vi flere pakkelinjer med over 100 produkter som blir pakket her lokalt, forteller daglig leder Jarle Rossavik i Norganic.

Jarle Rossavik flankert av Unni og Tone.

Norganic ble startet av Tore Breiland i 2002, i en gammel låve på Ullandhaug ved Stavanger. Her ble grunnlaget til Norganics suksess lagt.

Grossisten startet med noen få produkter som olivenolje fra Sicilia og hvetemel fra Sverige. I dag har de over 1.500 varelinjer av bare økologiske og naturlige produkter.

– Norganic leverer økologiske produkter av ypperste kvalitet til storhusholdning, bakerier, butikker og til industri, samt levering til Økoland.no som er vår egen nettbutikk for private, forteller daglig leder Jarle Rossavik.

Roar på lageret.
Egen produksjon og etikettering av produkter

– Vi startet med fire produkter for noen få år siden, til nå å ha flere pakkelinjer med over 100 produkter som blir pakket her lokalt. I tillegg produserer vi tilsvarende antall i flere andre europeiske land, også med vårt design og emballasje.

– Vi utfører i tillegg norsk oversettelse og etikettering av flere produkter som importeres fra hele verden.

Nødvendig med kursing og kompetanseutvikling

For å kunne utvikle oss har det vært helt nødvendig med kursing og kompetanseheving av våre ansatte. Leder for utvikling av egne merkevarer, Unni Vaagen Bøe, gikk på Emballasjeskolen i 2017/2018.

–  I tillegg til dette er det viktig å få nevnt at som medlem av Emballasjeforeningen, har vi erfart at de er en god støttespiller å kunne rådføre seg med, sier Rossavik.

Manna – eget varemerke

Et av de mest populære varemerkene innenfor økologisk mat er Manna. Varemerket eies av Norganic og blir utviklet og produsert sammen med lokale samarbeidspartnere rundt om i verden.

En betydelig del av produksjonen av Manna produktene blir gjort lokalt hos Sandnes Pro-Service i Rogaland, som er en produksjonsbedrift med flere avdelinger som har fokus på å skape muligheter for mennesker uavhengig av forutsetninger.

I utviklingen av Manna har behovet for mer kunnskap om emballasje vært stort.

– Vi har kresne kunder som krever at vi er framoverlente og følger med i utviklingen på å ha en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig emballasje på produktene, sier Jarle Rossavik.

– Våre ansatte har derfor de siste årene tilegnet seg stor kunnskap om riktig emballasje og designutvikling.  Faktisk gjør vi mesteparten av denne designutviklingen i eget hus.

Norganic vokser videre
Tobias på lageret.

Norganic har blitt bygget stein på stein gjennom årene og har alltid vært en solid bedrift.  Omsetningen har bare de siste fem årene nesten tredoblet seg.

– Da vi i 2014 flyttet inn i et tilpasset nybygg, så trodde vi at vi var rigget for vekst lenge fremover.  Imidlertid så har vår vekst gitt oss et behov for større plass nå.

– I sommer tar vi derfor det første spadetaket for en utvidelse og tilbygget vil bli et nødvendig og kjærkommet tiltak for å møte morgendagens marked med tanke på lager, logistikk og økende netthandel.

En trygg og god arbeidsplass

Bedriften har nå 25 ansatte fordelt på lager og administrasjon.

– Flere ansatte har vært med nesten fra starten og den lange erfaringen gjør at vi drar med oss god ekspertise samtidig som vi har fått nye tilskudd i staben.  Flinke ansatte i alle ledd, produkter stadig flere vil ha og lojale kunder gjør Norganic til en bedrift du bør ta en titt på!

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 22 12 1760
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Årsmøte i
Emballasjeforsk

09. juni fra 12:00-15:30

Emballasjeforsk arrangerer årsmøte med fagseminar på Teams. Invitasjon til møtet er sendt til medlemmer i Emballasjeforsk

12:00 – 13:00 Fagseminar:

 Velkommen ved Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima

 • Slik gjør vi det i Avfallsforsk ved styreleder, Kari-Anne Lyng
 • RecyFoodPack ved Ole Jan Myhre, Markedssjef, Norner
 • PlastiCircle ved SINTEF

13:00-13:30 Årsmøte

Sakliste

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. To til å underskrive protokollen
3. Årsrapport for 2020
4. Årskontingent – foreslås uendret
5. Handlingsplan 2021
6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

13:30 Slutt

Saksdokumenter og invitasjon til Teams-møte sendes ut til medlemmene med epost senere

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22121760
epost:     post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Langt frem til å nå målene, men
ny rapport viser hvordan de nås

Alle typer plast må gjenvinnes

Rapporten «Materialgjenvinning av norsk plastavfall -50 % innen 2025» viser hvor langt unn vi er målet og hva som må gjøres for å komme i mål.

 

Lars Brede Johansen, analytiker i Handelens Miljøfond forklarer i en epost:

– Vi forbruker 540 000 tonn med plast i Norge i dag, og kun 24 prosent gjenvinnes. Et viktig steg for å ta tak i vårt økende plastforbruk er å øke gjenvinningen av norsk plast.

EUs emballasjedirektiv stiller krav om 50 prosent materialgjenvinning av plastemballasje i 2025. I Norge er 60 prosent av alt plastavfall annen plast enn emballasje.

– Vi i Handelens Miljøfond mener derfor det er miljømessig mer logisk, og mer konstruktivt for utvikling av virkemidler og infrastruktur, at dette målet settes for all plast i Norge. Vi har derfor satt oss et mål om 50 prosent materialgjenvinning av all plast innen 2025.

Har som mål at alt plastavfall skal gjenvinnes

Mepex og Norner har på oppdrag fra Handelens Miljøfond gjennomført en analyse av hvordan Norge kan nå dette målet. Det betyr at materialgjenvinningen av plast må mer enn dobles fra dagens nivå. Det er mulig, men det krever raske endringer i rammevilkår og en stor omlegging av dagens løsninger. Rapporten ble publisert 4. mai og oppdatert 11.mai 2021.

Handelens Miljøfonds mål om at 50 prosent av alt plastavfall skal gjenvinnes innen 2025 er mer ambisiøst enn EUs mål som kun gjelder plastemballasje. I dag gjenvinnes 24 prosent av Norges plastavfall.

60 prosent av plastavfallet består av andre ting enn emballasje, og det dersom målene nås, betyr det at 140.000 tonn plastavfall blir til ny plast. Det er mer enn dobbelt så mye som i dag. Men det er mulig å få det til.

Enormt potensial

Rapporten viser at det finnes et enormt potensial for å øke gjenvinning i Norge. Dette gjelder for mange bransjer og mange produkter.

– Det er gode nyheter. Det burde også være en tydelig vekker, skriver Handelens Miljøfond.

– Ingen kan lenger lene seg tilbake og si at jobben er noen andres.

– Rapporten gir innsikt i hvor stort potensiale som minst finnes i hver sektor, og verktøy til politiske beslutningstakere, bedrifter og forbrukere om hva de kan gjøre på hver sin kant for å øke plastgjenvinningen i Norge, og dermed redusere etterspørselen etter ny plast som i stor grad er laget av fossilt råmateriale.

Rapporten lister opp følgende tiltak som viktige:
 • Bygge infrastruktur bestående av anlegg for grovsortering, finsortering og gjenvinning
 • Design for gjenvinning
 • Øke bruken av gjenvunnet plast

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: 22 12 17 6o
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Endring i rapportering om
avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Send otimeringseksempler innen 21. mai.

Miljødirektoratet ønsker at rapporten om bedriftenes arbeid med avfallsforebygging og emballasjeoptimering kobles tettere til kravene i avfallsforskriften.

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) har på oppdrag av Den Norske Emballasjeforening gjennomført Handlekurv- og Indikatorprosjektene siden 2001. Nå vil det overordnede målet for prosjektene være å dokumentere arbeidet medlemmene i Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen gjør i forbindelse med:

 

For å oppnå dette skal NORSUS-prosjektene dokumentere den samlede miljøbelastningen i emballasjekjeden, herunder mengden emballasje og klimabelastningen forbundet med emballasje samt dokumentere hvorvidt nye produkter i dagligvarehandelen har optimert emballasje.

I tillegg har Emballasjeforeningen og NORSUS sett på muligheter for å gjøre rapporteringen mer transparent.

Norsus vil i årets rapport innføre:

 • En tydelig henvisning til avfallsforskriften i sammendrag, innledning, diskusjon og konklusjon.
 • En tabell fra GPN om energi- og materialgjenvinningsgrad for ulike emballasjetyper
 • Oppsplitting av figurene for klimafotavtrykk, eller dele opp diagrammene slik at ulike forhold som påvirker klimaavtrykket (livsløpsfaser (produksjon/avfallsbehandling), gjenvinningsgrader eller emballasjemengder) kommer tydeligere frem.
 • Flere tall i diagrammer (som dataetiketter) og vurdere å erstatte diagram med tabeller – eller legge til tabeller for å synliggjøre tallene og beregningene bedre.

 

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen, presiserer at endringene ikke innebærer merarbeid for medlemmene når det gjelder rapporten som sendes til Miljødirektoratet.

– Men vi vil gjerne at dere sender inn eksempler på avfallsforebygging og emballasjeoptimering som før, sier han.

Viktige datoer:

 • Oversendelsesdato for årets rapport til Miljødirektoratet: 1. juni.
 • Eksempler sendes yngve@emballasjeforeningen.no innen 21 mai.
 • Emballasjeforeningen arrangerer et webinar 27. mai om endringene.
 • Populærrapporten, som inneholder eksempler på avfallsforebygging og optimering, presenteres på seminar i Oslo 26. august.
 • Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerer fire regionale møter i høst (september-november). Her blir det aktuelle temaer, innføring i regelverket og visning av vellykkede eksempler avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Datoer for disse møtene vil bli kommunisert så snart Coronasituasjonen er litt mer avklart.

Lurer du på noe?
Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Emballasjeforeningen har sendt
høringssvar på forslag til nye emballasjeregler

Miljødirektoratet foreslår endringer i avfallsforskriftens kapitel 6 og 7

Administrasjonen i Emballasjeforeningen har sendt høringssvar til Miljødirektoratets forslag til endringer i regelverket for emballasje i Norge.

Miljødirektoratet foreslår endringer i avfallsforskriftens kapitel 6 og 7, som blant annet innebærer krav om at mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes. Kassert treemballasje må i større grad repareres for ombruk eller materialgjenvinnes.

I tillegg foreslås endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i tråd med EUs reviderte emballasjedirektiv. Kravene skal sikre at Norge overholder EUs bindende krav for materialgjenvinning av emballasjeavfall.

Foreslår et emballasjeregister

Direktoratet foreslår blant annet at godkjente returselskap skal dekke sin forholdsmessige del av kostnaden for et emballasjeregister. Videre foreslår de en tydeliggjøring av plikten til medlemskap i godkjent returselskap, og hører to ulike alternativer A og B for dette.
I høringsuttalelsen skriver Emballasjeforeningen at merknadene er knyttet til overordnede og prinsipielle næringspolitiske spørsmål.

«For de mere spesifikke temaer knyttet til den praktiske gjennomføring av forskriftsendringene og oppfyllelsen av EU-kravene viser vi til uttalelsene fra materialselskapene og Grønt Punkt Norge (GPN).
De foreslåtte endringene medfører at det norske regelverket harmoniseres med EUs regelverk. Emballasjeforeningen støtter dette. Vi mener det er formålstjenlig at krav til materialgjenvinning, beregningsmetodikk, rapportering og dokumentasjon blir harmonisert og at vi unngår særnorske krav».

Norge ligger langt fremme
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

I notatet legges det videre til grunn at Norge ligger langt fremme i europeisk sammenheng og at utfordringene fremover primært er knyttet til plastemballasje.

«Her er innsamlingen for lav, sortering og kvalitet for dårlig og resultatet blir at for lite kan materialgjenvinnes. Dette sammen med ny beregningsmetodikk og nytt målepunkt medfører at Miljødirektoratet anslår at materialgjenvunnet mengde plastemballasje må økes med 49.000 tonn i 2025 og 62.000 tonn i 2030.»

Dette harmonerer godt med Emballasjeforeningens tall i Veikart for sirkulær plastemballasje 2019.

«Merkostnadene som følge av forskriftsendringene er beregnet til 361 millioner kroner i 2025 stigende til 457 i 2030, og 98 % av kostnadene henføres til plast. I praksis betyr det at vederlagene for plastemballasje må økes vesentlig hvis ikke ny teknologi innen innsamling og sortering kan gi betydelige kostnadsbesparelser».

«Vi forventer at myndighetene legger til rette for effektivisering på dette området. Det er også behov for differensiering av vederlagene for å stimulere til utvikling/bruk av emballasje egnet for materialgjenvinning. Miljødirektoratet har to alternative forslag til pliktsubjekt. Emballasjeforeningen mener alternativ B, som legger ansvaret på enhver som ervervsmessig i Norge fyller eller på annen måte bruker, emballasje bør velges».

«Videre mener vi i likhet med GPN og materialselskapene at det ikke bør innføres avgrensninger etter emballasjens formål som salgsemballasje, transportemballasje eller serviceemballasje. Alternativ B vil også være i tråd med praksis i de fleste andre europeiske land.»

Emballasjeforeningen skriver at det er myndighetsansvar å etablere systemer som sikrer vederlagsbetaling fra netthandel, grensehandel og Taxfree.

«Miljødirektoratets forslag til Emballasjeregister vil, slik vi forstår det, primært ha som formål å avdekke gratispassasjerer. Etter Emballasjeforeningens mening er dette kontrolloppgaver som tilligger Miljødirektoratets normale tilsynsoppgaver. Det er ikke rimelig at dette skal finansieres av returselskapene og deres medlemmer som gjennom medlemskapet følger regelverket og betaler vederlag».

Høringsnotatet er signert av direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen og kan lastes ned som PDF.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Amund Aalstad engasjerer seg i økt bruk av
papirbasert emballasje

Gjør en innsats for The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Amund Aalstad engasjerer seg i økt bruk av papirbasert emballasje fra norske og svenske skoger gjennom The Bioeconomy Regions in Scandinavia. 

– Jeg kjenner primærnæringene godt, sier Amund Aalstad, som selv har litt skog på gården (Foto: Amalie Aalstad).

Ved påsketider ble Amund Aalstad engasjert av Emballasjeforeningen som ansvarlig for fokusområdet emballasje i Norge for interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia.

Han har mange års erfaring med bølgepappemballasje og kjenner også godt til brukernes ønsker som emballasjerådgiver for REMA 1000. Han innrømmer å være fersk i den nye jobben, men har en klar retning for sitt arbeid med prosjektet.

– The Bioeconomy Region startet i 2017 og har nå kommet til arbeidspakke 4, som handler om å bygge et større marked for å øke bærekraften hos små og mellomstore bedrifter.

Arbeidet er delt i tre fokusområder:

1. Bærekraftige materialer i bygg industrien
2. Fossilfrie materialer i emballasje
3. Strategi og innovasjoner fra skogen

– Emballasjeforeningen har ansvaret for fokusområdet for emballasje, opplyser Amund Aalstad.

The Bioeconomy Regions in Scandinavia omfatter Innlandet og Viken fylker i Norge og Dalarna og Värmland i Sverige. I Sverige har Paper Province ansvaret for emballasje, mens Emballasjeforeningen har den tilsvarende rollen i Norge.

Prosjektet løper frem til høsten 2022, og Emballasjeforeningen legger opp til flere seminarer der alle mulighetene med papirbasert emballasje belyses.

I 2020 arrangerte Emballasjeforeningen et seminar i forbindelse med Holdbarmessen på Lillestrøm i mars og et innkjøperwebinar i september.

Bakgrunn fra SMurfit Kappa og REMA 1000

Marna Kotte og Amund Aalstad hos REMA 1000 (akrivbilde).

Amund Aalstad var i mange år ansatt hos Smurfit Kappa, og kjenner godt til de andre norske produsentene av papp og kartong. Etter noen år hoppet han av og startet selvstendig rådgivningsselskap for emballasjebrukere. I dag er REMA 1000 hans største kunde, og rådgiveren ser frem til å dele sine erfaringer med interessenter gjennom The Bioeconomy Regions in Scandinavia (BIS).

– Det vil handle om å bygge kompetanse og sette søkelyset på fossilfri emballasje. Vi vil legge til rette for å bygge opp webinarer og fagmøter, og etter hvert seminarer med fysisk oppmøte. Mitt ansvar blir å fylle disse arrangementene med innhold.
Emballasjeforeningen har fått en del tilbakemeldinger fra innkjøpere av emballasje om at det er behov for økt kunnskap og interesse for bærekraftig emballasje.

– Det ligger store ressurser i skogene på norsk og svensk side av grensen. Det blir spennende å jobbe ned å ta i bruk disse ressursene.

Vil komme i kontakt med næringsklynger

 

Nå jobber han med å komme i kontakt med næringsklynger og bransjenettverk i de aktuelle fylkene i Norge som kan være interesserte i prosjektet. I tillegg til økt bruk av papirbasert emballasje, pågår det forskning på bruk av papirbaserte emballasjematerialer som har barriere mot fuktighet.

– Det er viktig å gjennomføre forskning og ha tilgang på testanlegg for utprøving av fremtidens fibermaterialer. Dette gjelder både råvarer og produksjon, da det er viktig at nye materialer kan kjøres i eksisterende maskiner.

Aalstad trekker frem Finland, som ikke er involvert i dette prosjektet, som et foregangsland når det gjelder verdiskaping fra skogsbaserte råvarer. Svenske aktører er også langt fremme.

– Termoforming av fiber er på vei opp, og her er Sverige i førersetet. Nabolandet har også en større andel emballasje produsert av trefiber enn vi har i Norge, blant annet ved flere kartongfabrikker. I Norge er det en tendens til å sende trevirke til foredling i Sverige.

– Vi jobber derfor med å få mer norsk skog inn i emballasjeproduksjonen. Dette gjelder ikke bare matemballasje, som har strenge krav til kvalitet, trygghet og holdbarhet, men også emballasje for byggebransjen, for eksempel.

Økt kompetanse på emballasje og miljø i offentlige innkjøp

 

Prosjektet har også til hensikt å øke kompetansen på emballasje og miljø i offentlige innkjøp, særlig rettet mot kommuner og fylkeskommunene.

– Vi skal knytte sammen aktører som har noe å levere med dem som har et behov og informere om at det er mulig å velge produkter fra Skandinavia. Vi skal fremme våre regioner, gjøre dem mer konkurransedyktige og vise frem det de har å vise.

Han ser frem til å samarbeide med Peter Edberg i Paper Province i Karlstad, som han skal koordinere arbeidet med. Han ser også frem til å bli kjent med flere aktører på norsk og svensk side av grensen.

– Vi må sørge for å formidle forskningsresultater videre til aktører som kan ta de nye løsningene i bruk.
Selv om Amund Aalstad er en erfaren emballasjemann, påpeker han på nytt at han går inn i dette prosjektet for å lære og «nøste sammen det store bildet».

– Det passer inn i min sjel. Jeg bor på Hamar, så det er i min egen interesse. Dessuten tør jeg påstå at jeg kjenner primærnæringene godt, avslutter Amund Aalstad, som selv har litt skog på gården.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Direktør i Emballasjeforeningen, Kari Bunes, sitter i styringsgruppen i Bioeconomy Regions in Scandinavia og har følgende kommentar:
– Vi er glade for å ha med oss Amund Aalstad i dette arbeidet. Han har lang erfaring fra fiberbasert industri og i tillegg har han god innsikt i emballasjens verdikjede.
– Dette prosjektet passer godt sammen med det arbeidet som allerede gjøres i Fiberfokus, hvor målet er å fremme faktabaserte budskap om fiberemballasjens betydning i en sirkulær økonomi og å bidra til kompetanseheving om fiberemballasje.

Dette er The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Interreg prosjektet The Bioeconomy Region in Scandinavia (BIS) og Emballasjeforeningen ønsker å samarbeide om aktiviteter for å få større etterspørsel etter bærekraftig emballasje, og heve kapasitet og kompetanse hos små og mellomstore virksomheter (SME) om utvikling og bruk av bærekraftig emballasje basert på tre. Oppgavene er knyttet opp mot Interreg-prosjektets Arbeidspakke 1, 3 og 4. Emballasjeforeningen vil være norsk koordinator for innsatsen fra de øvrige prosjektpartnerne i Norge og Sverige.

Les mer om prosjektet

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt

Vil du delta eller holde møter?
Ta gjerne kontakt med Emballasjeforeningen dersom du er interessert i å delta i denne typen seminarer eller å holde møter om emballasje på vegne av din bransje.
e-post: post@emballasjeforeningen.no

Amund Aalstad, Mobil: +47 95995331

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Annonser:

Økt innsikt i verdikjedene
for plastemballasje

Nye regler for matkontaktmaterialer kan komme

Det ble arrangert et fagseminar i forkant av Årsmøtet i Emballasjekonvensjonen (EK) 15. april. Sirkulær økonomi for plast og nyheter om matkontakt sto på agendaen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, orienterte om foreningens arbeid som pådriver for gode emballasjevalg og kom etter hvert inn på Veikartet for sirkulær plastemballasje.

Økt innsikt i verdikjedene for plastemballasje

Etter at veikartet for sirkulær plastemballasje ble overlevert til daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen av Forum for sirkulær plastemballasje i 2019, har forumet, som ble opprettet av Emballasjeforeningen i 2018, fortsatt arbeidet.

Veikartet fra 2019 brukes til å navigere mot en sirkulær økonomi.

I Veikartet ble det avdekket et behov for mer innsikt i verdikjedene for plast i Norge. En del mangler ble definert, og tiltak for å bedre situasjonen ble beskrevet.

– Det tydelige budskapet var at vi må få til samarbeid i verdikjeden for plastemballasje for at vi skal lykkes med å nå gjenvinningsmålene, sa Kari Bunes.

Samarbeidsprosjektene i Forum for sirkulær plastemballasje fortsetter. Styringsgruppen er beholdt og ledes nå av Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.

Emballasjeforsk og Circular Packaging Cluster

Næringsklyngen Circular Packaging Cluster, der også hele verdikjeden er representert, skal løse opp i noen knuter i verdikjeden.

Emballasjeforsk har initiert et prosjekt for å øke resirkulering av emballasje i forbindelse med emballering av mat. Det er også tatt et initiativ til å søke om støtte til et forprosjekt i Grønn Plattform, SustainPack. Dette prosjektet ble innvilget, og sammen med et annet emballasjeinitiativ fra RISE Pfi, som også fikk innvilget sin forprosjektsøknad, jobbes det nå for å slå disse sammen til et hovedprosjekt.

– Dette er vi glade for, da det gir næringslivet mulighet til å sette fart på noen av prosjektene som er definert, sa Kari Bunes.

Reglene for matkontaktmaterialer skal endres

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver i Mattilsynet, kunne fortelle en god del nytt når det gjelder reglene for matkontakt. Mattilsynet er Norges representant i EUs komite for matkontaktmaterialer.

EU-prosjekter som Green Deal, Circular Economy Action Plan og SUP-direktivet for engangsartikler i plast er toneangivende i europeisk emballasjepolitikk.

– Vårt mål er å modernisere regelverket for matkontakt, som ikke er endret på 40 år, samtidig som det har skjedd veldig mye ellers. Og ting skjer, men det tar tid, sa Julie Tesdal Håland.

Et veikart som beskriver utfordringene er ute på høring, og på slutten av 2022 skal en konsekvensvurdering være på plass, med utkast til ny regulering.

– Målet er å sikre mattrygghet, redusere tilstedeværelse av farlige kjemikalier og ta hensyn til vitenskap og teknologi. ESA går gjennom alle farlige løsninger, og det blir en spennende tid fremover.

Les mer om matkontaktmaterialer

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Påmelding til
ScanStar Student er nå avsluttet

Frist: 11. juni 2021

Den nordiske emballasjekonkurransen ScanStar har blitt organisert årlig siden 1069. I år kan for første gang nordiske studenter delta i egen konkurranse.

ScanStar Student organiseres i forbindelse med den originale ScanStar-konkurransen av Svenska Förpackningsgillet (Swedish Packaging Guild).

ScanStar Student søker nye innovasjoner, ideer og emballasjeløsninger som er designet i det inneværende akademiske år. Hele konkurransen arrangeres digitalt, og bidragene trenger ikke å sendes inn i fysisk form.
Registrering og lenke til bilder og øvrig presentasjonsmateriell sendes på epost. Detaljert informasjon om registreringen er publisert på konkurransens nettside.

Registreringen til ScanStar Student er åpen til 31. mai, og juryen vil kåre vinnerne på høsten.

Emballasjedesign og ideer som får prisen kan også delta i WorldStar Student som arrangeres av World Packaging Organisation (WPO) mot slutten av året.

Følg konkurransen på Instagram: @scanstarstudent

Vi vil gjerne se bilder og videoer av din design å Instagram. Bruk følgende hashtags:

#scanstarstudent
#scanstarstudent21
#someseriousdesigning

Lurer du på noe?
Kommunikasjonsleder i Emballasjeforeningen, Per Øyvind Nordberg, svarer gjerne på spørsmål om ScanStar Student:

mobil: 413 28 334
epost: per@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan