4

Ifølge klyngeleder Ola Ronæss var det cirka 45 påmeldte på workshoppen som for anledningen ble holdt hos designbyrået Eggs i Oslo.

Ronæss kunne videre fortelle at klyngen er i vekst og har nå mellom 50-55 medlemmer. To av de nye medlemmene fikk presentere seg på arrangementet:

  • Woolero, som vil løse problemet med at tonnevis av ull kastes på grunn av lav pris, ved å lage emballasje av den som kan erstatte plast.
  • Läntmannen Unibake Norge, som nok er mest kjent for sine Hatting-produkter, som delvis produseres på fabrikken i Lier. De har nylig flyttet mer produksjon til Norge ved å kjøpe et bakeri. Selskapet har hatt som mål å redusere bruk av plast med 15 prosent og har allerede nådd 26 prosent.

Flere av klyngens medlemmer holdt presentasjoner, som Bård Bringsrud Svensen i Orkla Home and Care, som fortalte om selskapets satsing på resirkulerte materialer og utfordringene med dette.
Direktør Synnøve Bjørke i ROAF presenterte forslag som kan øke gjenvinningen og inviterte klyngemedlemmene til å besøke anlegget på Romerike.

 

Geir E. Sæther i Tomra la opp til workshoppen ved å påpeke 6 områder der det foreligger gap:

1. Lovgivning
2. Kvalitet
3. Kvantitet
4. Alignments
5. Data
6. Infrastruktur

Jan Walter Parr i Eggs presenterte og ledet oppgaven for workshoppen:

1 Identifisere blokkeringer og drivere
2 Formulere sirkulære utfordringer vi kan løse sammen.

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kort overskrift
Lorem ipsum dolar sit amen

Christian Detrois i Nestlé vil ha omfattende endringer i den globale infrastrukturen

Christian Detrois var med på video under Emballasjedagene 2021.

Nestlé samarbeider på tvers av verdikjeder for å nå både sine egne og EUs mål for emballasje innen 2025.

Christian Detrois er Nestlés ansvarlige for emballasje i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Under Emballasjedagene 2021 var han med på videokobling og fortalte om bedriftens arbeid med bærekraft og hvordan de skal nå sine mål om å bruke 100 prosent resirkulert eller gjenvinnbar emballasje i 2025.

Detrois forteller at Nestlé skal forandre hvordan de lager, bruker, gjenbruker og gjenvinner emballasje.

– Det betyr å forbedre design, bytte fra blandingsmaterialer til monomaterialer og gjenbrukbare alternativer. Vi vil lede skiftet fra jomfruelig plast til gjenvunnet plast som kan brukes til matkontakt. Dette skal vi få til ved å utvikle et marked for disse materialene, sier han til Emballasjeforeningen.

– Alle emballasjetyper har en plass

Detrois påpeker at ingen produkter man bruker eller varer man konsumerer blir produsert der man bor, og at emballasje derfor har vært en stor bidragsyter til at vi har nådd dagens samfunnsstandard ved å ivareta produkters integritet.

– Emballasje er der for å beskytte og konservere varer og mat på vei til forbrukerne. Jeg mener alle emballasjematerialer har en plass, men vi må håndtere sluttløpet deres ordentlig, sier han.

– Store bedrifter spiller en nøkkelrolle

I Norden har Nestlé allerede iverksatt endringer på emballasjefronten, og Detrois forteller at påfyllspakkene til deres mest populære produkt, Nescafé gull, nå kommer i emballasje som kun består av monomaterialer. I tillegg investerer de i infrastruktur og skal etablere et gjenvinningsanlegg for plast i Sverige sammen med selskapet TMR.

– Jeg tror Nestlé og andre store bedrifter spiller en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidig emballasje. Vi har et ansvar for å både utvikle og fremme innovative løsninger. Vi har stor tro på samarbeid med andre for å raskere oppnå mer. I mange av våre prosjekter samarbeider vi med andre produsenter og aktører i våre verdikjeder, sier han.

Fremdeles mye arbeid gjenstår

Detrois legger ikke skjul på at det fremdeles er mye som må gjøres på feltet. Dette er et arbeid de gyver ivrig løs på i Nestlé Institute of Packaging Sciences, hvor de samarbeider med alt fra emballasjeeksperter til NGOer, myndigheter og leverandører for å utvikle trygge og miljøvennlige emballasjeløsninger.

Myndighetene spiller en viktig rolle i denne utviklingen, skal man tro Detrois. Han forteller at Nestlé er avhengig av at styresmaktene kommer med insentiver som fremmer en sirkulær økonomi.

– I dag møter vi hindringer som for eksempel dårlig innsamling og håndtering av avfall, og mangel på investeringer i teknologi på dette området. Jeg vet at dette også til dels gjelder i Norge. Myndigheter må investere, og gi insentiver til investering, for å kunne utvikle infrastruktur og teknologi som fremmer resirkulering. Vi tror den mest effektive måten å forsikre at mer plast blir resirkulert på, er å styrke produsentansvaret istedenfor å innføre beskatning hvor inntektene ikke øremerkes, sier han.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

TINE-sjefen etterspør
tiltak fra myndighetene

Gunnar Hovland var foredragsholder på Emballasjedagene 2021

Gunnar Hovland mener store bedrifter som TINE har ansvar når det kommer til å utvikle bærekraftig emballasje.

 

Konsernsjef Gunnar Hovland er i vinden med de nye bambusskjeene om dagen (Foto Marija Cabuskina).

 

Tekst:  Bjørn Vilberg

– Det er klart det er et stort ansvar hos oss. Hoveddelen av ansvaret vi bærer ligger i at vi må legge press på oss selv og leverandørene til å utvikle bærekraftige løsninger. Vi kan ikke akseptere at jorder, elver, fjorder og hav gradvis fylles med emballasjeavfall. Derfor er det viktig at vi går sammen med emballasjeprodusentene og utvikler sirkulære verdikjeder. Emballasje som ikke resirkuleres må være av en slik art at naturen selv klarer å bryte den ned.

– Vi kan ikke fortsette å forurense økosystemene slik plast i dag gjør, sier Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.
Også myndighetene må være klar over sin rolle i utviklingen av bærekraftig emballasje. I Forum for sirkulær plastemballasjes veikart fra 2019 blir det pekt ut tiltak styresmaktene kan gjøre for å bidra i utviklingen. Blant annet pekes det på økt investering i nasjonal infrastruktur av testpiloter og -utstyr.

Oppfordring til myndighetene

 

Hovland er enig i at myndighetene spiller en rolle, og kommer med en oppfordring:

– Myndighetene kan bruke både gulrot og pisk for å bidra til en mer bærekraftig emballasjeutvikling.  Når myndighetene forbyr eksempelvis plastskjeer eller øker miljøavgiftene på emballasje som ikke blir resirkulert, vil det ha effekt.

– På samme måte vil det være virkningsfullt med en internasjonal infrastruktur for resirkulering og insentiver til utvikling av emballasje som bidrar positivt. Dette kan akselerere skiftet til en mer bærekraftig emballasjebruk.

Emballasjen til TINE skal enten være resirkulert eller nedbrytbar

Hovland forteller at TINE har som mål om å bli klimanøytral og at emballasjen skal enten være resirkulert eller biologisk nedbrytbar.  Det krever godt samarbeid med både emballasjeindustrien og myndighetene.  TINE har allerede byttet ut plastskjeer med treskjeer, og jobber stadig for å øke bruken av resirkulert og resirkulerbar emballasje.

– Vi reduserer plastbruken der det er mulig og jobber langs hele verdikjeden for å ta ned co2-fotavtrykket og erstatte fossile materialer med bærekraftige alternativer, sier konsernsjefen.
Hovland mener arrangementer som nettopp Emballasjedagene er bra for å møte andre næringer og finne felles løsninger.

 

Samarbeid er løsningen
Gunnar Hovland var foredragsholder på Emballasjedagene i Sandefjord 11.-12. november 2021. Foto: Bjørn Vilberg.

 

– Vi tror det å jobbe sammen er løsningen. Vi er ikke produsenter av emballasje selv, men kjøpere. Vi må møte produsentene og fortelle om de krav vi må tilfredsstille, slik at vi sammen utvikler bærekraftige løsninger som også gjør at forbrukerne fortsatt velger varene, sier han.
For å nå TINEs 2025- og 2030-mål tror Hovland det viktigste på emballasjefeltet fremover blir å skape sirkulære verdikjeder for plast.

Plast har også mange gode egenskaper

– Mange snakker om at plast er skadelig for naturen, og det er det jo når det havner på avveie, men plast har også veldig mange gode egenskaper. Derfor må det utvikles sirkulære verdikjeder som sikrer at den ikke havner i naturen og vi får til gjenbruk. Ideelt sett skulle emballasje vært biologisk nedbrytbart, men der er vi ikke i dag. Det må derfor bygges sirkulære verdikjeder for plast, og industrien og myndighetene må sammen finne løsninger på utfordringen, slår han fast.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Bård Bringsrud Svensen vant
Emballasjefagprisen 2021

Prisen ble delt ut under middagen på Emballasjedagene 11. november.

Bård Bringsrud Svensen, innovasjonsleder Bærekraft, Orkla Home and Personal Care, vant Emballasjefagprisen 2021

Emballasjefagprisen gis til personer med et spesielt engasjement og interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge. Bård har lang fartstid innen innovasjon, først i Jordan som produktutvikler fra 1999, deretter i Orkla hvor han de siste fire årene har ledet en rekke innovasjonsprosjekter innen bærekraftig emballasje. Hans engasjement for bærekraft og utvikling av god emballasje strekker seg mange flere år tilbake enn de siste fire.

Prisen er på 10.000 og et diplom som ble delt ut av juryen for Emballasjefagprisen; Thomas Eie, BAMA, Marit Kvalvåg Pettersen, Nofirma og Morten Aas, TINE.

– Vi kjenner Bård som en person som både er sterkt engasjert i god emballasjeutvikling, ser det store bildet hvor emballasjen både skal beskytte og samtidig være miljømessig riktig og ikke minst aldri sier «nei» når det gjelder å dele sine erfaringer med andre. Han har også vært en viktig pådriver i Orklas arbeid med å bruke mer gjenvunnet plast i sin emballasje, sa Thomas Eie.

I sin takketale sa Svensen at det er flere i Orkla som jobber daglig for å få til en reell positiv endring.

-Det er ingen tvil  om at store endringer må til for å løse de utfordringene vi står ovenfor.  Personlig engasjement og driv kombinert med et sterkt fagmiljø mener jeg er en nøkkel for å lykkes med dette.

-Uten et støttende og godt fagmiljø i selskapet hadde dette arbeidet for min del vært mye vanskeligere.  Jeg vil gjerne også få rette en takk til ledelsen i Orkla som forstår viktigheten av dette arbeidet og som ikke minst er villig til å satse for å få det til.  Det er viktig og bra!

Viktig å ha to tanker i hodet samtidig

-Videre vil jeg si noe om viktigheten i å ha to tanker i hodet samtidig.  Spesielt for oss i den vareproduserende delen av verdikjeden. Vi må jobbe knallhardt med å forbedre dagens system for hvordan produkter emballeres og leveres.  Samtidig som vi må finne de nye  og mer fremtidsrettede løsningene, der begrepet «avfall» ikke lenger er relevant.  Da kreves høy grad av nytenking og endring.  Vi må se på hvordan vi skaper verdi til forbruker og gjør det enkelt å leve mer bærekraftig.  Løsningene er der, vi må bare finne dem!

Bård Bringsrud Svensen avsluttet med å understreke betydningen av samarbeid.

– Løsningene man ser etter finnes sjelden innenfor eget hus alene. Vi er alle nødt til å hente inspirasjon og kunnskap av hverandre. Der er Emballasjeforeningen en sterk pådriver, og vi setter pris på de arenaene for samarbeid de skaper.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

140 deltakere på
Emballasjedagene 2021

Først store konferansen i emballasjebransjen etter nedstengningen.

Styreleder Erik Bern og direktør Kari Bunes var glade for å kunne ønske 140 deltakere velkommen til Emballasjedagene 11. november.

Emballasjedagene ble som kjent avlyst, og dagene i Sandefjord blir den første store konferansen i emballasjebransjen siden jubileumskonferansen i 2019.

Vi legger ut nyheter fra konferansen på våre sider etterhvert.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Emballasjeforeningen ansetter
to nye medarbeidere

Staben i Emballasjeforeningen er nå på fem personer

Fra 1. november har Emballasjeforeningen utvidet staben med to nye ansatte som skal jobbe med sosiale medier og digital innholdspublisering.

Bjørn Vilberg er utdannet journalist og har bakgrunn fra blant annet Avfallsbransjen. Marija Cabuskina har bachelor i medier og kommunikasjon og har erfaring som, skribent, redaktør og journalist, blant annet.

– Vi gleder oss over å ha fått flere ressurser på plass til å bidra med meningsbærende informasjon om emballasje og emballering, sier direktør Kari Bunes om økningen av staben fra tre til fem medarbeidere.

 

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Stem på din kandidat til å vinne
EMBALLASJEFAGPRISEN 2021

Prisen deles ut på Emballasjedagene 11. november 2021

Jurymøtet for Emballasjefagprisen har nå vært gjennomført. Det ble dødt løp i avstemmingen, men juryen har  kåret en vinner. Hvem det er får du vite torsdag 11. november på Emballasjedagene.

KOMPETANSEMÅL

Trygve Næss

Emballasjeutvikler i VPK

Over mange år med emballasjeutvikling  har Trygve stått bak mange suksessfulle innovasjoner i bølgepappemballasje. Han er fortsatt yrkesaktiv, og i møter med emballasjebrukere øser han av sin kunnskap og gir råd til forbedringer som de ikke engang har tenkt på selv. Trygve er spesielt god til å forklare brukere hvordan riktig emballasje har en betydning gjennom hele verdikjeden,  fra papir, via pakking og distribusjon og fram til resirkulering. Dette er en person som har hatt stor betydning for effektiv emballering og utvikling av emballasjekunnskap i mange virksomheter. Han har vunnet flere priser, blant annet for wrap-arounden Petafront, som gjør det mulig å sette varene på hylle på under tre sekunder uten bruk av kniv.

Bård Bringsrud Svensen

Innovasjonsleder Bærekraft, Orkla Home and Personal Care

Bård har lang fartstid innen innovasjon, først i Jordan som produktutvikler fra 1999, deretter i Orkla hvor han de siste fire årene har ledet en rekke innovasjonsprosjekter innen bærekraftig emballasje. Hans engasjement for bærekraft og utvikling av god emballasje strekker seg mange flere år tilbake enn de siste fire. Vi kjenner Bård som en person som både er sterkt engasjert i god emballasjeutvikling, ser det store bildet hvor emballasjen både skal beskytte og samtidig være miljømessig riktig og ikke minst aldri sier «nei» når det gjelder å dele sine erfaringer med andre. Han har også vært en viktig pådriver i Orklas arbeid med å bruke mer gjenvunnet plast i sin emballasje.

Stig Yngve Pedersen

Sales, R&D and production support, Fatland

Bred erfaring som leder i bedrifter som utvikler og selger pakkelinjer og  emballasjeløsninger. Stig har også solid erfaring med forhandlinger, forretnings-planlegging og Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Han er utdannet ved Statens Næringsmiddeltekniske Høgskole. Gjennom årene har han utmerket seg som foredragsholder og aktiv deltager i foreninger som Teknologisk Matforum, der han som styreleder har frontet emballasje og emballering i mange år. Hovedfokus er å finne  emballasjeløsninger med så god holdbarhet som mulig, med lavest mulig miljøpåvirkning. Før han for to år siden startet å jobbe for Fatland AS jobbet Stig sammen med Sveinar Kildal i et prosjekt om optimalisering av holdbarhet på laks.

Sylvia Lofthus

Kvalitetssjef Frukt Grønt Emballasje COOP

Sylvias store engasjement for god og miljøriktig emballasje smitter. Hun har en ydmyk, åpen og positiv tilnærming til utfordringer som får alle rundt henne til å forstå og jobbe for store forbedringer. På få år har Coop endret en bred og imponerende mengde emballasje til et langt mer bærekraftig sortiment. Sylvia er i tillegg en person som aldri sier «nei» til å dele sin kunnskap med andre, uansett hvem . Et godt eksempel på dette er som foredragsholder for renovasjonsansatte i norske kommuner og renovasjonsselskap, hvor hun på entusiastisk vis har økt forståelsen for emballasjens funksjon . Sylvia var tidligere miljøsjef i Bama.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

ring: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

lær mer om
EMBALLLASJEOPTIMERING

Nytt seminar i Sarpsborg 21. oktober

EUs Emballasjedirektiv og den norske avfallsforskriften setter strenge krav til alle som setter mer enn 1.000 kg emballasje på markedet årlig. For å informere om disse kravene har Emballasjeforeningen sammen med Grønt Punkt Norge gjennomført en serie med regionale seminarer i de tre største byene i Norge.

De regionale seminarene ble holdt i Trondheim, Bergen og Oslo, med innslag fra lokale aktører i alle tre byene.  Temaet er avfallsforebygging og emballasjeoptimering,

På seminarene får deltakerne høre siste nytt om regelverket i Norge og EU og hva bedriftene må gjøre for å etterkomme kravene om rapportering til myndighetene, som er nedfelt i disse reglene.

Stor interesse for emballasje

Vi opplever nå den største interessen for emballasje siden 1993, da forslaget om en emballasjeavgift endte opp med en frivillig ordning der materialelskaper ble startet for å samle inn og gjenvinne emballasje i Norge.

– I 2025 kom det krav om å redusere emballasjemengden betydelig, mens EUs sirkulærdirektiv ble utviklet for å fremme sirkulærøkonomi. Paragraf 7 ble innlemmet i den norsk Avfallsforskriften i 2018 og innebærer at ordningen ikke lenger er frivillig sa Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

– Det er nå lovpålagt å være medlem i returselskap for alle virksomheter som omsetter over 1.00 kg emballasje årlig.

Forskriften pålegger aktørene å øke materialgjenvinningen og bruke resirkulerte materialer.  – Det kommer krav om økt produsentansvar, og vi gir innspill til myndighetene om slike forslag. Vi deltar også på høringer fra myndighetene. Meld der på banen dersom dere har synspunkter, sa Kari Bunes.

Oslo 21. september

Seminaret i Oslo ble gjennomført 21. september, og her ble resultatene fra den nye rapporten om emballasjeutviklingen presentert av Aina Elstad Stensgård, forsker i forskningsinstituttet NORSUS.

– Rapporten bygger på spesifikke tall fr 25 næringsmiddelbedrifter og dokumenterer emballasjeutviklingen for Grønt Punkt Norges medlemmer, fortalte Elstad.

Rapporten viser blant annet at emballasjebruken har økt med 1%, mens klimafotavtrykket er redusert med 3%. Andel emballasje til materialgjenvinning har økt fra 59 til 71 prosent i 2020.

Les rapporten

Eksempler på optimering

Sylvia Lofthus, Kvalitetssjef for frukt og grønt- emballasje i COOP, viste eksempler på optimeringsprosjekter som har bidratt til å redusere bruken av emballasje. COOP har blant annet fjernet Carbon Black, det vil si sort emballasje som ikke kan leses av i sorteringsanleggene og dermed blir sortert som restavfall i stedet for plast. Det innebærer at materialet i posen ikke blir gjenvunnet.

– 651 tonn carbon black er nå tatt ut av markedet og erstattet med plast som kan gjenvinnes, fortalte Lofthus. Emballasjen skal være optimert til hvert enkelt produkt, og COOP jobber mest med sine egne merkevarer.

Resirkulert innhold

– Ved å blande inn resirkulert innhold i emballasjematerialet reduseres CO2-utslippene betraktelig. Dette gjelder ikke bare for plast, også fiber kan bli enklere å gjenvinne, fortalte Kari-Lill Ljøstad, Kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge. –  Kari-Lill Ljøstad, Kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge. Hun har inntrykk av at produsentene bruker stadig mer plass på emballasjen til å fortelle hva de gjør med emballasjen.

Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet, der de største emballasjebrukerne er med, Design for gjenvinning og Gjenvnningskalkulatoren, som snart kommer i 2.0-versjon

Emballasjeforeningen opprettet Forum for sirkulær plastemballasje som i 2019 overleverte et veikart til Klima. Og miljøminister Ola Elvestuen under Arendalsuka.

– Veikartet viste at det ikke sto så bra til som vi trodde, men også hva som må gjøres for at det skal bli bedre. Circular Packaging Cluster har fått i oppdrag å gjennomføre konkrete tiltak som er nevnt i Veikartet fra 2019, sier Kari Bunes.

Emballasjeverktøyet PackMan, som nå overtas av Emballasjeforeningen, er utviklet av BAMA, NORSUS og Emballasjeforeningen. Verktøyet dokumenterer at man det valgte emballasjematerialet gir lavest klimapåvirkning.

Emballasjeforeningen jobber nå med å bygge inn elementer fra andre systemer for å gjøre det enda bedre.

Last ned rapporten om emballasjeutviklingen i 2020

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen varer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan
Gunnar Hovland

Vi er glade for å kunne invitere deg til en fysisk samling på Emballasjedagene, der vi kan diskutere emballasjespørsmål, få faglig påfyll fra inn- og utland og omgås sosialt.

 

Vi byr blant annet på paneldebatt om overordnet produsentansvar og økt materialgjenvinning av plastemballasje, ledet av Siri-Lill Mannes, tidligere TV2-journalist. Innledning ved Christoffer Back Vestli, EU-kommisjonen, DG Environment

I debatten deltar representanter for emballasjens verdikjede, og noen politiske partier er også invitert.

Ellers kan vi friste med gode foredragsholdere fra inn- og utland, som Gunnar Hovland, Konsernsjef i TINE.

Andre høydepunkter:

  • Klima- og miljøministeren
  • Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken
  • Ed Roberts, Global Sustainability Leader, Sealed Air
  • Christian Detrois, ansvarlig for emballasje og bærekraft, Nestlé.
  • Thomas Bak Thellesen, Senior Director Group Sustainability & External Affairs, Faerch
  • Underholdning med Gisle Børge Styve Trio
  • utdeling av Emballasjefagprisen og Optimeringsprisen.
  • Utdeling av diplomer til Emballasjeskolens studenter i klasse 48 og 49.

 

Gisle Børge Styve Trio

Se liste over alle foredragsholdere

Program for Emballasjedagene

Det er for tiden ingen smitterestriksjoner på hotellet.

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Scanstar 2021
14 vinnere kåret

32 emballasjer var tilmeldt konkurransen

Det var stor variasjon av gode emballasjeløsninger blant de 32 deltakerne i konkurransen. Produsenter, designere og emballasjebrukere kan glede seg til å motta ScanStar-prisen for sitt arbeid.

 

Mikael Gällstedt fra Svenska Gillet ledet juryen i Scanstar 2021

Industrien var bredt presentert med logistikkløsninger, mat – og drikkevareemballasje, gaveemballasje og displays fra store og små bedrifter i bransjen. Selv om konkurransen er åpen for alle emballasjematerialer, var alle emballasjeløsninger som deltok basert på fiber i år.

Juryen presiserer at også andre materialer spiller en viktig rolle i emballasjeverdenen og oppfordrer produsenter, designere og brukere av glass-, metall- og plastemballasje til å delta i konkurransen de kommende årene.

Ifølge juryen var det høyt nivå på årets konkurranse, og spesielt blant transportemballasjene var det mange innovasjoner som forbedrer både produktbeskyttelsen og brukeropplevelsen. I nesten alle de deltakende emballasjene var det disse kriteriene, sammen med miljøaspektet, som var inspirasjonen for designen.

Juryen oppfordrer derfor deltakerne, også de som ikke vant priser i år, til å være stolte over den emballasjen de har utviklet.

Mange av de påmeldte emballasjene spilte på miljøhensyn, men manglet faktabasert dokumentasjon, noe juryen savnet. I tidens ånd var mange av bidragene laget som erstatninger for plast, men bransjefolk vet at å endre material ikke alltid redusere miljøpåvirkningen

Juryen i Scanstar 2021

Ole Anton Bakke, emballasjesjef i Jotun, er norsk representant i juryen.

Juryleder: Mikael Gällstedt, Svenska Förpackningsgillet (Sverige)
Jurymedlemmer:
Lasse Lavrsen, Toms Gruppen (Danmark)
Lars Windeman, Volvo Cars (Sweden)
Ole Anton Bakke, Jotun AS, (Norge)
Oona Casalegno, LAB University of Applied Scinces (Finland)
Observator: Søren Rahbeck Østergaard (Danmark

ScanStar Student

I år ble det for første gang arrangert en ScanStar Student-konkurranse. Bidrag kom fra studenter ved de mest kjente emballasjeskolene i Norden. Juryen konkluderte med at kvaliteten på bidragene holdt et høyt nivå og oppfordrer deltakerne til å delta i WorldStar Student.

Konkurransen var sterk, men juryen kåret følgende vinner: Marianne Aalto, LAB University of Applied Sciences, Packaging and Brand Design, Lahti Finland

Juryen i Scanstar Student besto av

Antro Säilä Finland
Per Øyvind Wister Nordberg, Norge
Søren Rahbevk Østergaard, Danmark
Mikael Gällstedt, Sverige

Om Scanstar

Scanstar er en felles nordisk emballasjekonkurranse som har vært arrangert årlig siden 1969 av Scandinavian Packaging Association (SPA). Konkurransen arrangeres på rundgang i de nordiske landene, og i år var det Svenske Förpackningsgillet sin tur, Konkurransen erer åpen for alle emballasjeløsninger som er designet, konvertert eller brukt i et av de nordiske landene.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan