4

Hans Jørgen Gulland er Emballasjeforeningens nye styreleder

På generalforsamlingen i Emballasjeforeningen ble Hans Jørgen Gulland valgt som ny styreleder. Med seg som nestleder får han Svein Morten Skaldehaug fra COOP Norge.

 

Gulland takker for tilliten han er blitt vist ved å bli valgt som ny styreleder i foreningen.

– Og jeg er ydmyk i forbindelse med de krevende oppgaver som nå ligger på oss som jobber med emballasje, sier han.

Hans Jørgen Gulland er General Manager i Berry Norway Containers på Kambo utenfor Moss. Han har også tidligere vært styreleder i Emballasjeforeningen, og mener at de største forskjellene fra hans første runde i stolen i 2015 og i dag, er føringene og kravene fra EU.

– Det er også økende behov for faktaopplysninger og framsnakking av emballasje med tanke på klimafotavtrykk, sier han.

Han understreker at EUs forslag til ny forordning for emballasje og emballasjeavfall (PPWR) nok vil medføre de største endringene for bransjen siden bransjeavtalene som ble inngått på 1990-tallet.

– Vi må jobbe for at vi tar de beste veivalg for klima og ressursutnyttelse, sier Gulland, og legger til:

– Det blir veldig viktig med samarbeid i hele vår verdikjede rundt dette.

På spørsmål om hvordan styrearbeidet i Emballasjeforeningen vil bli, svarer Gulland:

– Det blir veldig givende å arbeide med et så erfarent og kompetent styre og administrasjon.

 

Emballasjeforeningens styresammensetning for 2024:

Styreleder:              Hans Jørgen Gulland, Berry Norway Containers, ny

Styrets nestleder: Svein Morten Skaldehaug, COOP Norge, gjenvalg, ny nestleder

 

Styremedlem: Morten Aas, TINE, gjenvalg

Styremedlem: Andreas Pihlstrøm, NHO, gjenvalg

Styremedlem: Gry Sofie Fahrendorff, ORKLA, gjenvalg

Styremedlem: Arve Kråkenes, Kavli Holding, ny

Styremedlem: Mette Olsen, Bewi Norway Packaging, ny

Styremedlem: Rudie Spooren, SINTEF, ikke på valg

Styremedlem: Wenche Ravlo, Smurfit Kappa Norge, ikke på valg

Styremedlem: Sten Ronald Viberg, Nortura, ikke på valg

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Emballasjeforeningen inngår plastpartnerskap med myndighetene

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og adm.dir. i Emballasjeforeningen, Kari Bunes. FOTO: Andreas Pihlstrøm, NHO.

 

Emballasjeforeningen er en av flere organisasjoner i næringslivet som inngår plastpartnerskap med Klima- og miljødepartementet.

Formålet med partnerskapet er å redusere bruken av engangsprodukter i plast.

– Plastforsøpling og plastforurensning er blant verdens største miljøproblemer, og det haster med å få ned forbruket, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, i en pressemelding.

Han forteller at partnerskapet skal sørge for at Klima- og miljødepartementet og næringslivet samarbeider for å finne gode erstatninger til engangsplast for oppbevaring av hurtigmat og -drikke, og hindre at plast havner som søppel i naturen.

Plastpartnerskapet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og er et ledd i den norske oppfølgingen av EUs direktiv om plastprodukter.

Reduksjon frem mot 2026

Formålet er redusert forbruk av engangsbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat, inkludert drikkebegre med lokk, som er laget helt eller delvis i plast. Norges mål er å redusere forbruket av disse produktene med 50 prosent innen 2026.

–  Vi har gode og lange tradisjoner med de fremforhandlede bransjeavtalene som ble signert i 1998, og både næringsliv og myndigheter er enige om at det var vellykket. Derfor setter vi pris på at vi nå har fått på plass en ny avtale innenfor arbeidet med reduksjon av disse produktene, sier Kari Bunes, adm.dir. i Emballasjeforeningen.

Avtalen kan leses her.

Gruppebilde fra signeringen. FOTO: Jo Randen, Klima- og miljødepartementet.

Store organisasjoner er med

I tillegg til Emballasjeforeningen, har organisasjonene Næringslivets Hovedorganisasjon, Virke, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, og Handel og Kontor Norge sluttet seg til partnerskapet.

– Jeg vet at næringslivet selv sitter på mange gode løsninger, og gjennom plastpartnerskapet kan disse ideene deles og settes ut i livet, sier statsråd Bjelland Eriksen.

Partnerskapet er åpent for både offentlige og private virksomheter, og virksomheter som tilslutter seg partnerskapet, forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å redusere eget forbruk av de aktuelle plastproduktene. Virksomhetene bestemmer selv hvilke tiltak som treffer best hos seg.

Ønsker flere virksomheter velkommen

I tillegg til å forplikte seg til å gjennomføre tiltak, skal virksomhetene i plastpartnerskapet også drive holdningsskapende arbeid for å redusere forsøplingen fra engangsdrikkebegre og matbeholdere, og de skal rapportere på forbruket av slike produkter.

Først ut til å signere avtalen er bedriftene Norengros, som blant annet distribuerer ulike engangsprodukter i plast til bedrifter, Reitan Convenience, som eier merkevarer som Narvesen og 7-Eleven, og NorgesGruppen.

– Vi håper så mange virksomheter som mulig ønsker å tilslutte seg avtalen, sier Bunes.

Medlemsbedrifter i Emballasjeforeningen som ønsker å tilslutte seg avtalen, kan kontakte oss på post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Foreløpig politisk avtale om ny emballasje- og emballasjeavfallsforordning

Hand with thumb up with the EU flag painted to show support for Europe. Symbol of positivity and success. Isolated on white background.

 

4. mars ble Europarådet og EU-parlamentet enige om en foreløpig politisk avtale om ny forordning for emballasje og emballasjeavfall (PPWR).

Målet er å håndtere økende mengder med emballasjeavfall i EU, samkjøre det interne markedet og sette fart på den sirkulære økonomien, skriver EU i en pressemelding.

Forslaget tar innover seg hele livssyklusen til emballasje. Det setter krav for å sørge for at emballasjen er trygg og bærekraftig, blant annet ved å kreve at all emballasje er gjenvinnbar, og at tilstedeværelse av farlige substanser er minimal.

I tillegg blir det harmoniserte krav for merking av emballasjen for å forbedre informasjon til forbruker. Det er også mål for å redusere generering av emballasjeavfall ved å sette bindende mål for gjenbruk, restriksjoner på visse typer engangsemballasje og krav til økonomiske aktører for å minimere emballasjen.

Avtalen som ble vedtatt i går er foreløpig, og venter på formell vedtakelse i begge institusjonene.

Hovedpoeng fra avtalen:

Den foreløpige avtalen holder på målene satt for 2030 og 2040 når det gjelder minimumsgrad av gjenvunnet materiale i plastemballasje. Unntak for dette er komposterbar plastemballasje og emballasje hvis plast utgjør mindre enn 5 prosent av emballasjens totalvekt.

De nye reglene skal redusere unødvendig emballasje ved å kun tillate et tomrom på 50 prosent i grupperte varer, transport og netthandel. I tillegg skal produsenter og importører av emballasje sørge for at vekt og volum på emballasjen er minimert, med unntak av beskyttede emballasjedesign.

Avtalen stiller bindende krav til mål om gjenbruk av emballasje innen 2030, og veiledende mål innen 2040. Målene varierer med typen emballasje som blir brukt. For alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer, transport- og salgsemballasje, og grupperte emballasjer. Bølgepapp, som hovedregel, er unntatt kravene.

EU-medlemmer kan få et femårs unntak fra kravene hvis de overgår gjenvinningsmål for 2025 med mer enn fem prosentpoeng og forventes å overgå målene for 2030 med fem prosentpoeng eller mer. Det kan også bli gitt unntak om medlemslandet er på vei til å nå sine mål for avfallsforebygging eller om økonomiske aktører har vedtatt en bedriftsplan for forebygging og gjenvinning av avfall som bidrar til å nå målene for forebygging og gjenvinning av avfall som fastsatt i regelverket.

Det blir fastsatt en plikt for take-away-bedrifter til å tilby kundene muligheten til å ta med egne beholdere til varm og kald drikke og ferdig tilberedt mat, uten ekstra kostnad. I tillegg må take-away-bedrifter tilby 10 prosent av produktene sine i emballasje egnet for gjenbruk innen 2030.

Innen 2029 skal EU-medlemmer ha etablert separat innsamling av minst 90 prosent av engangsplastflasker og metallemballasje til drikkevarer årlig. For å nå målet, er de forpliktet til å opprette et pantesystem for disse emballasjetypene. Minimumskravene for pantesystemet vil ikke gjelde for systemer som allerede er etablert før lovverket trer i kraft, hvis disse systemene når 90 prosent innen 2029.

Nå vil den foreløpige avtalen sendes til medlemslandenes representanter i Europarådet og til Europaparlamentets miljøkomite. Hvis lovteksten blir godkjent, må den bli formelt tatt inn i lovverket i begge institusjoner, før det kan bli publisert i EUs offisielle journal. Lovverket vil offisielt tre i kraft 18 måneder etter publikasjon i journalen.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Ny papirbasert emballasjeløsning fra SEE kan redusere plastforbruket

 

SEE® har utviklet en ny papirbasert underbane for å støtte næringsmiddelprodusenter og forhandlere i å redusere plastforbruket og møte forbrukernes etterspørsel etter papiremballasje.

Dette er en annonse fra en av våre medlemsbedrifter.

Den nye CRYOVAC® formbare fiberunderbanen med barriere er laget av 90 % FSC®-sertifiserte fibre og kan gi en plastreduksjon på 77 % for underbaner når den brukes til å erstatte PET/PE-filmer*.

 

Aldo Galbusera – Senior Marketing Manager for Europa hos SEE®, sier:

«Vi ser en trend der næringsmiddelbedrifter gjennomgår emballasjematerialer for å forbedre sirkulariteten, redusere plastbruken og tilfredsstille kundenes forventninger til bruk av papirbaserte alternativer. CRYOVAC® formbare fiberunderbane leverer på alle disse områdene og gir prosessorer en emballasjeløsning som er praktisk, enkel å integrere og bærekraftig.»

 

Den nye papirbaserte fiberunderbanen er kompatibel med toppfilmer til både Skin Packaging (VSP) og modifisert atmosfære (MAP). Den er utformet for å kjøre på en rekke dyptrekkere og skinpak-maskiner, og er ideell til pakking av en rekke produkter, inkludert ferskt, røkt og bearbeidet kjøtt, fisk og sjømat, ost og alternative proteiner.

 

Aldo i SEE® tilføyer:

«Vår nyeste papirbaserte matemballasjeløsning gir den overlegne barrierebeskyttelsen som CRYOVAC® er kjent for. Den har eksepsjonell oksygen- og barriereytelse for å holde maten ferskere lenger og forlenge holdbarheten, noe som bidrar til å redusere miljøavtrykket ytterligere gjennom lavere nivåer av svinn og avfall.

 

«CRYOVAC® formbare  fiberunderbane er utformet for å hjelpe forhandlere med å øke salget. Sammensetningen av 90 % fornybare fibre kan appellere til bærekraftbevisste kunder, mens praktisk talt lekkasjesikre forseglinger bidrar til å forbedre produktpresentasjonen og levere optimal smak, fuktighet, ferskhet og tekstur.  Underbanen er også enkel å åpne for å møte forbrukernes etterspørsel etter praktiskhet.»

 

Den papirbaserte underbanen er tilgjengelig i hvit og kraftpapirfarger, og er kompatibel med forseglingsfilmer fra CRYOVAC® og Darfresh® skinpak filmer for å holde produktene på plass og minimere enhver bevegelse i pakken. CRYOVAC® formbare fiber underbane er laget av 90 % papir og 10 % plast, og kan resirkuleres med papir (i samsvar med Aticelca® 501 UNI 11743-passnivåer) der slike lokale resirkuleringstjenester er tilgjengelige.

 

*77 % plastreduksjon basert på sammenligninger mellom bruk av CRYOVAC® formbare barriere fiber underbane og en PET/PE-bunnfilm.

Les mer her.

FOR MER INFORMASJON:

SE

Carole Perry, Marketing Communications Manager – Storbritannia, Irland, Skandinavia

Tlf: +44 (0)1480 224000

E-post: carole.perry@sealedair.com

Nettsted: www.sealedair.com

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Er du klar for fremtidens emballasje?

Seminar tirsdag 12. mars kl. 10.15 til 13.45 i Stavanger, Hotel Victoria.
Seminar onsdag 13. mars kl. 10.00 til 13.30 i Bergen, Grand Hotel Terminus

 

Utvikling av dagens emballasje krever et bevisst forhold til gjenvinnbarhet, bærekraft, avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg må du ha kontroll på regelverket både i Norge og Europa.

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen inviterer derfor til seminar for å gi deg oversikt over det viktigste som skjer innenfor emballasjefaget.

Alle Grønt Punkt-medlemmer i Stavanger-området er invitert. Ta med en kollega og kom. Seminaret er gratis.

 

Program for Stavanger:

 

Slik hjelper Grønt Punkt Norge deg med å møte fremtidens emballasjekrav
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge

Emballasjeforordningen (PPWR) og endringer i produsentansvaret for emballasje. Hva innebærer det for din bedrift?
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen

Erstattet hard-case kofferter med bølgepapp
Tania Bonilla Sanchez, Packaging designer i Laerdal Medicals
Erik Johansen, Sales Accountant i VPK Group

Slik jobber vi med emballasje og bærekraft
Maryne Lemvik, konsernsjef i Skanem Gruppen
Eirik Bergh, konserndirektør i Skanem Gruppen

Hvorfor og hvordan jobbe med emballasjeoptimering
Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen

Påmelding til Stavanger.

 

Program for Bergen

 

Slik hjelper Grønt Punkt Norge deg med å møte fremtidens emballasjekrav
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge

Emballasjeforordningen (PPWR) og endringer i produsentansvaret for emballasje. Hva innebærer det for din bedrift?
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen

Slik jobber vi med emballasje og bærekraft
Maryne Lemvik, konsernsjef i Skanem Gruppen
Eirik Bergh, konserndirektør i Skanem Gruppen

De gode optimeringseksemplene

VPK Group

King Oscar

Hvorfor og hvordan jobbe med emballasjeoptimering
Yngve Krokann, undervisningsleder i Emballasjeforeningen

Påmelding til Bergen.

KOMPETANSEMÅL

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

ScanStar 2024 er åpent for påmelding

 

ScanStar er den årlige, nordiske emballasjekonkurransen for designere, produsenter og merkevareeiere. Konkurransen skal hylle innovativ, bærekraftig og anvendelig emballasje.

All emballasje som designes, produseres eller brukes i Norden er kvalifisert til å delta i konkurransen. Det samme gjelder emballasje som er bestilt av en nordisk kunde. Registreringen av nye deltakere er åpen fram til 1. juni 2024.

Vinnerne offentliggjøres 3. september, og prisutdelingen finner sted på ScanPack i Gøteborg 25. oktober.

ScanStar-vinnere kan delta i WorldStar

Emballasje som har fått en ScanStar, har rett til å delta i den globale emballasjekonkurransen WorldStar, som arrangeres av World Packaging Association (WPO).

ScanStar har blitt delt ut årlig siden 1969 av Scandinavian Packaging Association (SPA), der Emballasjeforeningen er medlem på vegne av Norge.

Arrangementet alternerer mellom de nordiske landene, og i år er det Sverige som arrangerer ScanStar.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Den norske emballasjeforening torsdag 7. mars klokken 17:00, på Hotel Continental, Oslo.

 

Sakspapirer sendes per epost til hovedkontakten hos våre medlemmer.

Det arrangeres fagseminar i forkant av generalforsamlingen fra 15:00-17:00.

Program for fagseminar:

 • 15:00: Fremmøte, kaffe/frukt
 • 15:15: Regjeringens arbeid med emballasjepolitiske spørsmål relatert til regelverksutviklingen i Europa v/ stortingsrepresentant Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet, Energi- og miljøkomiteen.
 • 15:30: Nytt fra Handelens Miljøfond v/ Daglig leder Cecilie Lind, Handelens Miljøfond.
 • 15:45: Pause
 • 16:00: Nytt fra Brussel, oppdatering vedr. PPWR v/ International Relations Officer Christoffer Vestli, EU-kommisjonen.
 • 16:15: SNK 147 «Bærekraftig emballasje» v/ Anastasiia Moldavska, Norsirk
 • 16:30: Slutt

 

17:00 -18:00
Ordinær generalforsamling i Emballasjeforeningen

Sakliste
1. Åpning ved styrets leder
2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Årsmelding 2023
5. Regnskap 2023
6. Valg av revisor
7. Vedtekter
8. Medlemskontingent 2024
9. Budsjett 2024
10. Arbeidsprogram 2024
11. Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen
12. Valg av styrets leder
13. Valg av styrets nestleder
14. Valg av valgkomité etter innstilling fra styret

I etterkant av generalforsamlingen holdes det middag i tilstøtende lokaler. Denne faktureres den enkelte i etterkant.

 

Med vennlig hilsen
Den norske emballasjeforening

Kari Bunes

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Emballasjemorgen med Fiberfokus: Forslag til kommende emballasjeregelverk og dens innvirkning på fiberbasert emballasje

 

Hvem: Fiberfokus
Hva: Digitalt seminar
Hvor: Microsoft Teams
Når: 13. februar, kl. 08:30 – 09:30

Fiberfokus er tilbake med nytt morgenwebinar.

 

Hva vil utvidet produsentansvar bety for alle som jobber med fiberemballasje? Hvilke tiltak i EUs forslag til ny forordning (PPWR) burde fiberbransjen legge ekstra merke til?

 

13. februar gjelder det å ha traktet ferdig kaffen klokka 08:30, for da skal blant annet Henrik Lystad, CEO i Norwaste, fortelle hvordan forslag til kommende emballasjeregelverk vil påvirke alle som jobber med fiberemballasje.

 

I tillegg vil Ruth Nilsen, markedsdirektør i Glomma Papp og styreleder i Fiberfokus, Øyvind Furulund (Norsk Resy) og Svein Erik Rødvik (Norsk Returkartong) fortelle hvordan den nye forordningen vil påvirke henholdsvis bølgepapp og retursystemene for brunt papir og kartong.

 

Program:

 

Velkommen – Ruth Nilsen, leder av Fiberfokus og markedsdirektør i Glomma Papp

 

Hvordan vil PPWR påvirke oss? – Ruth Nilsen, Glomma Papp, Svein Erik Rødvik, Norsk Returkartong, Øyvind Furulund, Norsk Resy

 

Kommende emballasjeregelverk og dets innvirkning på fiberemballasje – Henrik Lystad, CEO i Norwaste

 

Welldynor – et holdbart alternativ til cellplast – Peter Syrén, Kinnareds Well AB

 

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Skaff deg grunnkompetansen som trengs i emballasjebransjen

Trenger du eller noen i din bedrift et grunnkurs i emballasjefaget?

 

Emballasjeforeningen har nå åpnet for påmelding til grunnkurs i emballasje og emballering (Emballasjeskolen) klasse 54.

Med oppstart 16. september, vil deltakerne i løpet av 12 måneder få en innføring i emballasjematerialer, design, produksjon og gjenvinning av emballasje, blant annet. Gjennom bedriftsbesøk får elevene også kjennskap til maskiner, pakketeknikker og støpeformer.

Emballasjejussen opplever en rivende utvikling om dagen, både nasjonalt og internasjonalt. Utvidet produsentansvar, sirkulærøkonomi, ny forordning fra EU og det grønne skiftet er alle toneangivende fagområder både i bransjen generelt og som pensum i grunnkurset.

Har du noen spørsmål? Kontakt kompetanseleder i Emballasjeforeningen, Yngve Krokann på yngve@emballasjeforeningen.no.

Hva lærer elevene?

Emballasjeskolen er en utdanning som går over tre fysiske samlinger over tre dager, og tre digitale samlinger. Undervisningen foregår i klasserom og ved bedriftsbesøk hos aktuelle produsenter.

Elevene skal besvare oppgaver i løpet av og mellom samlingene og avlegge skriftlig eksamen etter siste samling i Emballasjeskolen. Skolen, som varer i et og et halvt år, avsluttes med en skriftlig diplomoppgave.

KOMPETANSEMÅL

Emballasjeskolens klasse 50 på besøk hos ROAFs helautomatiske ettersorteringsanlegg. FOTO: Bjørn Vilberg

Elever tilegner seg breddekompetanse om blant annet:

 • Alle materialtyper
 • Forskjellige pakkemetoder
 • Ulike typer emballasje
 • De forskjellige trykkmetodene
 • Betydning av emballasjedesign
 • Optimering av emballasjen gjennom verdikjeden
 • Standarder, rammebetingelser og EU-direktiver

Emballasjeskolens elever kommer både fra emballasjeprodusenter, emballasjebrukere og leverandører.

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

God jul fra Emballasjeforeningen!

Kjære medlemmer,

2023 har vært et innholdsrikt år i Emballasjeforeningen.

I mars hadde vi vår årlige generalforsamling, hvor utredningen av PET/rPET i Norge ble presentert. Advokatfirmaet Bull la frem sin oversikt over emballasjejuss, og Standard Norge fortalte om arbeidet på emballasjestandarder fremover.

I august arrangerte Forum for sirkulær plastemballasje debatt under Arendalsuka, og i november ble Emballasjedagene holdt i Sandefjord. Emballasjeforeningen ønsker å rette en stor takk til alle deltakere, debattanter og foredragsholdere som har vært med på å gjøre disse arrangementene til så store suksesser.

1. desember forsvarte 15 studenter fra Emballasjeskolens klasse 52 sine diplomoppgaver med bravur. Stor takk til både studenter og sensorer. Klasse 53 er godt i gang med sin undervisning, og påmelding til klasse 54 åpner på nyåret.

Både Fiberfokus og Emballasjeforsk har holdt webinarer om viktige temaer. Forskningen fikk en strålende julepresang da Grønn plattform-søknaden til prosjektet Re3-plast ble tildelt 67 millioner kroner i statlig støtte i midten av desember.

2024 vil også bli et innholdsrikt år for Emballasjeforeningens medlemmer. Med den nye EU-forordningen om emballasje og emballasjeavfall rett rundt hjørnet, er det mye å gripe tak i inn i det nye året. Derfor vil fortsette å være en støtte for våre medlemmer, en sparringspartner og en tilrettelegger for kompetanseheving.

Viktige datoer i 2024:

 • 7. mars, Generalforsamling i Emballasjeforeningen
 • 12. – 16. august, Arendalsuka
 • 22. – 25. oktober, Scanpack i Gøteborg
 • Midten av november, Emballasjedagene i Sandefjord

 

Da gjenstår det kun å ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år fra alle oss i Emballasjeforeningen.

 

Hilsen

Kari, Mari, Per Øyvind, Yngve og Bjørn

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025