4

Meld på ditt bidrag til
ScanStar Student

Frist: 31. mai 2021

Den nordiske emballasjekonkurransen ScanStar har blitt organisert årlig siden 1069. I år kan for første gang nordiske studenter delta i egen konkurranse.

ScanStar Student organiseres i forbindelse med den originale ScanStar-konkurransen av Svenska Förpackningsgillet (Swedish Packaging Guild).

ScanStar Student søker nye innovasjoner, ideer og emballasjeløsninger som er designet i det inneværende akademiske år. Hele konkurransen arrangeres digitalt, og bidragene trenger ikke å sendes inn i fysisk form.
Registrering og lenke til bilder og øvrig presentasjonsmateriell sendes på epost. Detaljert informasjon om registreringen er publisert på konkurransens nettside.

Registreringen til ScanStar Student er åpen til 31. mai, og juryen vil kåre vinnerne på høsten.

Emballasjedesign og ideer som får prisen kan også delta i WorldStar Student som arrangeres av World Packaging Organisation (WPO) mot slutten av året.

Følg konkurransen på Instagram: @scanstarstudent

Vi vil gjerne se bilder og videoer av din design å Instagram. Bruk følgende hashtags:

#scanstarstudent
#scanstarstudent21
#someseriousdesigning

Lurer du på noe?
Kommunikasjonsleder i Emballasjeforeningen, Per Øyvind Nordberg, svarer gjerne på spørsmål om ScanStar Student:

mobil: 413 28 334
epost: per@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Emballasjeskolerektor Yngve Krokann:
- Gleder meg!

Ny klasse starter 25. oktober 2021

Det er ikke bare kommende studenter i klasse 51 rektoren for Emballasjeskolen tenker på; Etter tre samlinger har han ennå ikke truffet studentene i klasse 50.

Dette skyldes selvfølgelig at Covid-19 siden mars 2020 har satt en stopper for fysiske samlinger. Diplomene til studentene i klasse 48 skulle være delt ut på generalforsamlingen 12. mars i 2020, men det ble ikke noe av.  Klasse 49 skulle hatt sin siste samling i Oslo i mai, men denne ble gjort om til et digitalt arrangement. Eksamen for klasse 49 ble gjennomført på studentenes egne arbeidsplasser.

– Jeg syns vi har tilpasset oss godt, sier Yngve Krokann, til daglig kompetanseleder i Emballasjeforeningen.
– Vi utsatte oppstarten av klasse 50 i påvente av at ting skulle normalisere seg. Da begynte flere store bedrifter å ringe for å spørre om når vi skulle starte opp. Behovet for kompetanse om emballasje er trolig større enn det noen gang har vært, sier Krokann.

Klasse 50 har nå hatt tre digitale samlinger, med over 20 forelesninger, som ifølge rektoren har fungert meget bra. – Både forelesere og studenter har tilpasset seg situasjonen bra Men de etterlyser å kunne møte hverandre. Jeg har heller ikke truffet dem og jeg gleder meg til at det kan skje, sier Krokann.

– Å reise på bedriftsbesøk og treffe sentrale mennesker i bransjen er noe av det viktigste med Emballasjeskolen. Derfor har vi bestemt at den siste samlingen for klasse 50 skal arrangeres med fysisk oppmøte.

Klasse 51 starter opp 25. oktober i Fredrikstad

Oppstarten av klasse 51 er forskjøvet til 25. oktober, med fysisk oppmøte. Emballasjeforeningen har imidlertid endret litt på opplegget for å tilpasse det til den nye situasjonen.

 • Det blir tre fysiske samlinger over tre dager i tre byer, med lokale bedriftsbesøk
 • To/tre digitale samlinger over en til to dager

– På denne måten blir innholdet det samme, men man sparer utgifter til reise og hotellovernatting, forklarer Krokann. Se planen for klasse 51.
– Covid-19 har lært oss at digitale forelesninger funker, selv om jeg var utrolig skeptisk i starten. Nå tenker vi som Ole Brum; Ja takk, begge deler, og kutter samtidig en samling og en dag i hver samling.

Bedriftsbesøk blir kjernen i de fysiske samlingene.

– Jeg tror det komme noe godt ut av dette. Jeg har erfart at det er enklere å få tak i forelesere til de digitale samlingene, siden de slipper å reise, forklarer Krokann.

Omfattende innhold

Innholdet på Emballasjeskolen er minst like omfattende som før, og rektoren merker at dagens studenter er opptatt av sirkulære verdikjeder og tiltakene mot engangsplast (SUP).
– Dette er saker som er svært aktuelle i vår hverdag i Emballasjeforeningen, og det viktig at Emballasjeskolen speiler og fanger opp det folk er opptatt av. Miljøhensyn gjennomsyrer alt i dag, på en naturlig måte.

– Vår industri har tenkt på miljø i mange år, helt siden Ruben Rausing (bildet), grunnleggeren av Tetra Pak, sa de bevingede ordene: «En god emballasje skal spare mer enn den koster».

Samlinger i Emballasjeskolen klasse 51

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Scanpack i Göteborg utsettes til
4.-7 oktober 2022

Deltakelse på «Pre-Scanapack» ikke bestemt

Svenska Mässan har nettopp informert bransjen om at SCANPACK er utsatt til oktober 2022 av årsaker som vi alle er kjent med.

I flere uker har Svenska Mässan hatt tett dialog med utstillere, besøkende bransjeorganisasjoner og partnere. Messen har stor internasjonal interesse, og på grunn pandemisituasjonen har de nå besluttet å flytte den fysiske messen til 2022.

Emballasjeforeningen har eget område i C-hallen

Emballasjeforeningen har i mange 10-år bistått medlemmene i å sikre ønsket utstillingsområde på SCANPACK, samt drevet aktivt informasjonsarbeid for medlemmene på denne messen som det toneangivende møtested og markedsforum i Norden.

Utstillerne på Emballasjeforeningens område C-hallen har blitt orientert om betingelsene for å flytte booking til neste år, eller å avlyse deltakelsen.

Pre-Scanpack

Mens de venter på at alle igjen kan møtes på Scanpack 2022, planlegger Svenska Mässan et hybridmøte kalt Pre-Scanpack tilpasset gjeldende restriksjoner og ber interesserte sette av dagene 28.-29. oktober 2021.

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om vi vil engasjere oss i hybridmøtet Pre-Scanpack som Svenska Mässan planlegger 27-28. Oktober 2021, opplyser messekoordinator Kjell Dehli og direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Korker festet til flaskene
skal redusere avfall

Tetra Pak med ny portefølje

29. mars kunngjør Tetra Pak at de begynner å distribuere sin egen produktportefølje med drikkevareemballasje der  plantebaserte skrukorker er festet til flaskene.

Den nye korken vil sitte festet til flasken for å unngå at den kommer på avveie under innsamling eller i resirkuleringsprosessen. For å redusere karbonavtrykket ytterligere, vil den nye korken også bli produsert av et plantebasert materiale. Dermed vil mengden fornybare materialer i emballasjen øke.

Parallelt med de nye korkene, skal Tetra Pak utvide produksjonen av papirsugerør for å sikre ytterligere fornybare emballasjeløsninger. På den måten skal Tetra Pak kunne møte den økende etterspørselen etter bærekraftige emballasjeløsninger i næringsmiddelindustrien.

Emballasjen skal være laget av så mange fornybare materialer som mulig, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av matsikkerheten eller holdbarheten på produktet.

– Dette er viktige milepæler i vår reise mot verdens mest bærekraftige næringsmiddelemballasje: en kartong som utelukkende er laget av fornybare eller resirkulerte materialer, er fullt resirkulerbar og karbonnøytral, sier Lars Holmquist, konserndirektør for emballasjeløsninger og kommersiell drift i Tetra Pak.

Lars Holmquist, Executive Vice President, Product Management & Commercial Operations

– Vi etterstreber alltid å levere produkter og tjenester som gir verdi til mat og mennesker samtidig som vi tar hensyn til klima og miljø. Vårt løfte, «Protects what’s good,» er avgjørende i vårt ønske om å alltid gi kundene innovative emballasjeløsninger

Tetra Paks fastmonterte korker og papirsugerør er en del av ende-til-ende-løsningene som skal sikre at produsentene kan oppnå målene innenfor de tre viktigste områdene: matsikkerhet, matavfall og miljø – samtidig.

Holmquist fortsetter:

– Omtrent 32 prosent av all plastemballasje samles ikke inn og det er en kjent sak at det kan ta flere hundre år før plast brytes ned i naturen. Vi fokuserer på resirkulering ved design, og forplikter oss til å investere ca € 100 millioner per år i løpet av de neste 5-10 årene for å utvikle mer bærekraftige emballasjeløsninger.

– Det inkluderer alternativer for å erstatte ikke-fornybar plast og unngå forsøpling, samt å maksimere bruken av fornybare og bærekraftige materialer i våre emballasjeløsninger. Vi og forbrukerne ønsker å resirkulere avfallet vi sitter igjen med. Vi skal imøtekomme det kravet med å lage fornybar emballasje som også ivaretar matsikkerheten.

Disse trinnene er også sentrale for å sikre at Tetra Paks kunder i Europa vil være klare til å overholde EUs direktiv for engangsplast (SUP). For Tetra Pak vil det være viktig å imøtekomme kravene i det nye direktivet, da det er en viktig del av EUs strategi for mer en mer sirkulær økonomi. Flere stater i USA jobber også med lignende tiltak.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Åpne dører for
sirkulær økonomi

Flere prosjekter er på trappene

– Vi møter bare åpne dører og blir tatt veldig godt imot. Alle vil ha oss med i det sirkulære arbeidet, sier Ola Ronæss, leder for Circular Packaging Cluster.

Ola Ronæss forteller at klyngen har truffet veldig godt med timingen og at både offentlige og private aktører gjerne vil ha dem med i arbeidet med å bygge opp sirkulær økonomi.

Circular Packaging Cluster er en uavhengig klynge, med egne medlemmer (45 medlemmer og16 assosierte partnere) og anses som en viktig gruppering for å operasjonalisere flere av samarbeidstiltakene i veikartet.

Forventningene er deretter, men Ronæss påpeker at klyngen fikk Arena-status fra 1. januar 2021 og kun har hatt tre måneder på å finne seg selv.

– Vi er tidlig i en forventet femårsperiode med formell klyngestatus. Det viktigste vi kan starte med er å jobbe for økt samarbeid og samhandling mellom klyngeaktørene og andre aktører. Vi har sagt at vi i hovedsak skal jobbe med to ting:

1) Å redusere blokkeringer som står i veien for mer sirkulære verdikjeder innen emballasje.
(2) Å styrke innovasjon og markedsutvikling for resirkulerte og omdannede materialer.

– For å jobbe med dette må vi etablere kjennskap til hverandre og trygghet for nære samarbeid, sier han.

Klyngens medlemmer skal gjennom et spesialutviklet program kurses i sirkulære modeller og hva de forskjellige begrepene innebærer. Klyngen samarbeider også med Viken Fylkeskommune og Oslo kommune om utvikling av sirkulære modeller gjennom hele verdikjeden.
Ola Ronæss mener at aktørene i dagens verdikjede utfører jobben utfra kriteriene som er satt, men at de i for stor grad jobber for seg selv.

 

– Det er viktig å ta hensyn til leddene foran og etter seg i verdikjeden. Men det er i ferd med å løsne, og deltakerne i klyngen er positive til samarbeid.

– Når det gjelder konkrete prosjekter, har vi spurt våre medlemmer om hva de ønsker. Og svaret er at de ønsker prosjekter om samarbeid, læring og markedsmuligheter. Vi har plukket ut tre hovedområder for prosjektutvikling: Fornybar materialbruk, Resirkulering og Kommersialisering.

– Av cirka 40 prosjektmuligheter som vi har funnet så langt, arbeider vi aktivt med følgende syv som harmonerer bra med klyngens mandat og formål, og med Veikartet fra Forum for sirkulær plastemballasje.

Her er de syv prosjektene:

1. Papir med oksygenbarriere til tørre næringsmidler
2. Recycled post-consumer polystyrene for food applications
3. SustainPack – forprosjekt med Nofima/Norner konsortium
4. NorEmballasje – forprosjekt med RISE PFI/WoodWorks
5. Kompetanseprogram innen sirkulærøkonomi
6. Etablere felles forståelse for hva som er sirkulært og bærekraftig
7. Enzymatic recycling of plastic – forskningsprosjekt (deltager)

 

– Nr. 2 er et prosjekt der vi skal se på muligheten for å få PS fra yoghurtbegre tilbake via resirkulering til PS for samme funksjon, dvs. yoghurtbegre. Det drives av et konsortium fra FoU, råvare- og emballasjeprodusenter og vareprodusenten, forteller Jørgen Ingeberg, prosjektleder i CPC.

– Det siste prosjektet skal undersøke mulighetene for å resirkulere plast som ikke kan resirkuleres via hydrolyse ved hjelp av enzymteknologi. Det er søkt om finansiering fra Forskningsrådet og vår klynge er en liten del av dette.

SustainPack og NorEmballasje kan du lese mer om i et eget avsnitt.

Last ned og les Fremdriftsrapporten og Veikart for sirkulær plastemballasje

Fremdriftsrapport_forum_for_sirkulær_plastemballasje_2020

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

Forum for sirkulær plastemballasje

Felles for klyngen, Emballasjeforsk og andre aktører er at de navigerer etter veikartet som ble utviklet av Forum for sirkulær plastemballasje.

 

– Forumet ble opprettet med det formål å gjøre plastemballasjen mer sirkulær. Av den grunn startet arbeidet med å kartlegge materialstrømmene for brukt plastemballasje og å beskrive barrierer og de viktigste tiltakene, forklarer Kari Bunes. Hun er direktør i Emballasjeforeningen, som opprettet Forum for sirkulær plastemballasje i 2018. – Dette er et kjempeviktig arbeid, kommenterte daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han mottok veikartet på Arendalsuka i 2019.

Fremdriftsrapport

Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon, Bama Gruppen, er leder av styringsgruppen for forumet. Hun overrakte i fjor en fremdriftsrapport til statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.

– Etter overleveringen av Fremdriftsrapporten i november i fjor, arbeider vi videre med prosjektet. Tiltakene i veikartet er inndelt i hva hver enkelt virksomhet må gjøre, hva myndighetene bør gjøre og hvilke samarbeidsprosjekter i verdikjeden som må igangsettes. Kari Bunes.

Circular Packaging Cluster anses av styringsgruppen som en sentral arena for å operasjonalisere flere av samarbeidsprosjektene som er beskrevet i veikartet, og fremdriften følges tett opp.

– Emballasjeforsk har gjennomført en workshop og utarbeidet et dokument som beskriver «state-of-The-art». Videre har medlemmene i forumet kommet med innspill om konkrete forskningsbehov. Det har resultert i innsendt forprosjektsøknad, SustainPack til Grønn Plattform. Denne søknaden ble innvilget, og det jobbes nå intenst med en skisse til hovedsøknad, forteller Kari Bunes.

SustainPack og NorEmballasje

Hun sikter til forprosjektene for SustainPack og NorEmballasje. SustainPack har fokus på bærekraftig emballasje i en sirkulær økonomi. Nofima leder forprosjektet med Norner, RISE PFI, NORSUS og SINTEF som FoU-partnere. Flere bedrifter, samt Arenaklyngen Circular Packaging Cluster (CPC) deltar.  Aktuelle temaer er redusert bruk av plast, økt bruk av biobaserte og resirkulerbare/resirkulerte materialer samt økt materialgjenvinning.  Emballering av mat er hovedfokus.

Forprosjektet NorEmballasje ledes av RISE PFI ved Lars Johannson med Norsus og Nofima som FoU partnere. WoodWorks-klyngen sammen med CPC og flere bedrifter deltar. NorEmballasje har søkelys på å utvikle bærekraftig emballasje basert på trefiber, med et fungerende gjenvinningssystem der trefiber gjenbrukes.

Forskningsrådet mottok mer enn 400 hundre forprosjektsøknader og 93 ble finansiert. Det vil kun innvilges 10-12 hovedprosjekter. Nåløyet anses derfor som trangt, SustainPack og NorEmballasje har derfor valgt å jobbe sammen om én hovedprosjektsøknad.

Bygger kunnskap

Forskningen har fått skikkelig drahjelp gjennom Grønn plattform, som deler ut en milliard kroner til forskningsprosjekter.

– Forskningsmiljøene vil bygge kunnskap som kommer næringsaktører og samfunn til gode. Satsingen spenner helt fra forskning og teknologiutvikling til kommersialisering av produkter og tjenester, sier Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk.

– Det er gledelig å kunne konstatere at visjoner og mål nedfelt i Veikart for sirkulær plastemballasje, samt Circular Packaging Cluster, kan virkeliggjøres gjennom prosjekter som enten Forskningsinstitutter eller bedrifter kan sitte i førersetet for.

Circular Packaging Cluster

Tverrindustrielt klyngesamarbeid som har med seg industrielle aktører, oppstartere, forskning, akademia, organisasjoner, finans og myndigheter.
Circular Packaging Cluster har mål om å skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje, noe de anser som ambisiøst, men ikke helt uoppnåelig. Tomra Systems ASA, Looping AS, NorgesGruppen, Rema, NTNU Institutt for design og Ineos Bamble er blant medlemmene. For perioden 2021-23 har klyngen fått innvilget statsstøtte gjennom Arenaprogrammet i Norwegian Innovation Clusters.
Klyngeleder er Ola Ronæss, og Jørgen Ingeberg er prosjektleder

Forskningsnettverket Emballasjeforsk

Emballasjeforsk er forskningsnettverket i Emballasjeforeningen. Det er 22 medlemmer i nettverket og i porteføljen er det 21 pågående forskningsprosjekter med et volum på over 90 millioner kroner i 2020. Flere av disse griper direkte inn i den sirkulære problematikken:

PacKnoPlast

PacKnoPlast har som mål å utvikle et kunnskapsbasert og objektivt beslutningsverktøy for bærekraftig matemballasje. Plast skal kun velges det er bevist at dette er det beste materialet for å begrense matsvinn, klimaavtrykk og avfallsmengde.

FuturePack

Prosjektet har sett på bruk av kjemisk og termisk gjenvinning som alternativer til mekanisk gjenvinning av plast. Prosjektet ble avsluttet i 2020 og konkluderte med at design for gjenvinning og bruk av monomaterialer kan forenkle både kjemisk og termisk gjenvinning, samtidig som kvalitet og holdbarhet opprettholdes.

Recy-Food-Pack

Norner utarbeidet en søknad til et Kompetanse og Samarbeidsprosjekt (KSP) sammen med Nofima og Norsus som Forskningsrådet godkjente i desember. Prosjektet hetet Recy-Food-Pack og skal forske de neste tre årene på hva som skal til for at gjenvunnet plast kan bli brukt til matemballasje.

Andre tiltak

PackMan

Et web-basert program for alle virksomheter som emballerer produkter. Programmet vil være et nyttig hjelpemiddel i å kartlegge den enkeltes virksomhets emballasjebruk og den miljøpåvirkning valg av ulike emballasjeløsninger resulterer i. På den måten kan virksomhetene få optimert sin emballasjebruk og bidra til avfallsforebygging. I programmet er det også innlemmet en løsning for å egendeklarere bedriftens emballasjebruk i tråd med EUs Emballasjedirektiv og tilhørende CEN-standarder. Emballasjeforeningen jobber for at programmet skal tilgjengeliggjøres for flest mulig virksomheter til lavest mulig kostnad, slik at programmet forhåpentligvis kan bli en integrert del av virksomhetenes arbeid med optimerte emballasjeløsninger.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Klart for påmelding til
SCANSTAR 2021

Frist: 1, juni 2021

Påmeldingsfrist til årets konkurranse er 1. juni. Regler og innsendingsdatoer finner du i den vedlagte invitasjonen og på konkurransens nettside.

ScanStar er en fellesnordisk emballasjekonkurranse som har blitt arrangert siden 1969 av Scandinavian Packagaging Association (SPA).  Arrangementet alternerer mellom de nordiske landene, og i år er det Svenska Förpackningsgillet som arrangerer.

Innsendte emballasjer blir bedømt av en jury, og vinnerne får et diplom og retten til å bruke ScanStar-logoen i markedsføring av vinneremballasjen. Emballasjer som vinner ScanStar har også rett til å delta i den internasjonaler WorldStar-konkurransen, som arrangeres av WPO (World Packaging Organisation).

 

Hvem kan delta?
Konkurransen er åpen for alle emballasjeløsninger som er designet, konstruert eller produsert i et av de nordiske landene.  Emballasje som er laget i andre land, men selges, eller er bestilt av et nordisk selskap, kan også delta. Emballasjen må være markedsført før påmeldingsdagen og kan ikke ha deltatt i ScanStar tidligere.

Konkurransebidragene kan påmeldes av designere, konstruktører, produsenter eller brukere av emballasjen før påmeldingsdatoen, med tillatelse fra de andre interessentene. Hvert selskap kan melde på et ubegrenset antall emballasjer som er overens med reglene.

Emballasje kan påmeldes i følgende kategorier:

 • Forbrukeremballasje
 • Transport/distribusjonsemballasje
 • Annen emballasje

Bedømmingen av bidragene vil trolig også i år gjøres digitalt. Det betyr i så fall at juryen ikke får mulighet til å ta på og studere emballasjene nøye. Derfor blir det ekstra viktig å forklare tydelig hva som gjør emballasjen unik og hvorfor den fortjener en WorldStar.

Vinnerne av årets konkurranse offentliggjøres 31. august, og prisseremonien blir på høsten 2021.

Påmelding gjør du via denne lenken: http://gillet.nu/scanstar-2021/ innen 1. juni 2021. Bidragene må sendes til arrangøren innen 4. juni (se adresse og mer informasjon i invitasjonen).

Fullstendige regler for ScanStar finner du på www.scanstar.org

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Matemballasje laget av
100 % resirkulert plast

Råstoffet er laget av pyrolyseolje

I samarbeid med råstoffprodusenten BASF kan Vartdal Plast nå tilby emballasjeprodukter, produsert av kjemisk resirkulert plastavfall, som er sertifisert for matemballasje.

 

Mounir El’Mourabit

– Vi har allerede tilgang på råstoff og de nødvendige sertifiseringer for å produsere formstøpte produkter med matvaregodkjenning, forteller Mounir El’Mourabit i Vartdal Plast.
Gjennom samarbeidet med BASF får Vartdal Plast tilgang på plastråstoff som er utviklet gjennom kjemisk gjenvinning.

Ved hjelp av  kjemisk pyrolysebehandling blir brukt plast omdannet til pyrolyseolje som igjen kan brukes som råstoff for nytt EPS-material. Vanligvis bruker man fossil olje for å fremstille plastråstoff.

Samme egenskaper som fossil plast

– Det beste med denne metoden er at egenskapene på det resirkulerte materialet er eksakt de samme som på jomfruelig EPS laget av fossile råstoff, forklarer daglig leder Jan Endre Vartdal.

Og siden egenskapene er de samme som for jomfruelig plast, er det resirkulerte råstoffet sertifisert til å kunne brukes i direkte kontakt med matvarer.
Vartdal Plast introduserer produktserien Loop, der en ringmur for byggebransjen er det det første produktet som er laget av «Ccycled», som råvaren kalles.

Mounir El’Mourabit forklarer:

– Pyrolyseolje, som altså er råvaren til produksjon av vårt råstoff, er en relativt ny og begrenset råvare. I samråd med vår leverandør vil vi derfor velge ut pilotprosjekter sammen med kunder som ønsker å teste ut emballasjeprodukter laget av «Ccycled» råstoff.

– Dette kan for eksempel dreie seg om fiskeemballasje eller teknisk emballasje til andre produkter som trenger god emballasje, eksempelvis møbler.
Vi er klare til å levere og vi tror det vil skje en gradvis oppramping frem mot 2025. Dette skyldes at det er akkurat nå er veldig få leverandører av pyrolyseolje. Quantafuel, som BASF har investert i, er per i dag den ledende leverandøren. Men med tid vil tilgangen på råstoff øke.

STORE FORVENTNINGER TIL MATERIALET

– Jeg tror vi vil se en oppramping over hele verden, og jeg tror vi er inne i en voldsomt rask utvikling, sier Vartdal.

Han tror at tiltakene fra Vartdal Plast vil bli lagt merke til nasjonalt og internasjonalt, både fra industrien og politikken.

Jan Endre Vartdal mener myndighetene og alle ledd i verdikjeden nå må ta ansvar for å gjøre noe for å øke gjenvinningen av brukt plast. Selv orket han lenger å bare vente på at det skulle skje så de valgte å gå foran.

Tror mange vil foretrekke ikke-fossile råvarekilder

– Etter hvert som kundene erfarer at produktene vi produserer i VARTDAL LOOP har nøyaktig de samme egenskapene som de vanlige EPS-produktene, tror vi at mange vil foretrekke at vi bruker ikke-fossile råvarekilder i produksjonen av EPS, sier Mounir El’Mourabit.

– Det som er viktig å huske på, er at produktegenskapene til de ikke-fossile EPS-produktene er identiske med de fossile produktene gjennom hele livsløpet. Det vil si at resirkulerbarheten også er den samme på produktene i LOOP-serien, og EPS er 100 prosent resirkulerbar.

100 prosent resirkulert plast

Navnet LOOP er valgt fordi alle produktene i serien stammer fra 100 prosent resirkulert plast eller ikke-fossile råvarekilder. Plastavfall som før ble brent kan nå bli en del av

loopen og blir brukt som råvare av BASF.
Vartdal Plast har fra før markert seg ved å samle inn og gjenvinne EPS. Satsingen på nye produkter laget av resirkulert plast og ikke-fossile råvarer er en videreføring av dette arbeidet.

– Det grønne skiftet er over oss, og vi tror at det er mange miljøbevisste kunder der ute, sier Jan Endre Vartdal.

– For å skape den forandringen som er nødvendig, må vi starte nå. Vi vil komme med flere produkter fremover som vil sette nye standarder når det gjelder CO2-fotavtrykk, men med de samme gode produktegenskapene kundene allerede kjenner til.

Se video

Hør Jan Endre Vartdal uttale seg om VARTDAL LOOP i denne videoen

Har du en historie å fortelle?
Kontakt Per Øyvind Nordberg i Emballasjeforeningen:

mobil: 413 28 334
epost: per@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Fagkonferanse, paneldebatt og
generalforsamling

To nye i styret.

Erik Bern, Arcus-Gruppen ble gjenvalgt som styreleder, og Gry Sofie Fahrendorff, Orkla, ble gjenvalgt som nestleder. Rudie Spooren i SINTEF og Wenche Ravlo, Smurfit Kappa Norge, ble valgt inn i styret i Emballasjeforeningen på generalforsamlingen 11. mars

Årets generalforsamling ble gjennomført på Teams på grunn av smittesituasjonen i Norge, men den ble overført fra Grand Hotel Oslo, der arrangementet opprinnelig var planlagt å gjennomføres.

 

Wenche Ravlo, Smurfit Kappa Norge og Rudie Spooren, SINTEF, ble valgt inn som nye medlemmer i Emballasjeforeningens styre. Erik Bern, Arcus-gruppen ble gjenvalgt som styremedlem og styreleder, Gry Sofie Faherendorff, Orkla, ble gjenvalgt som nestleder.

Orientering om forslag til nye regler for emballasje

Før generalforsamlingen ble det gjennomført en fagkonferanse der Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder, seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet, redegjorde for forslaget om endringer i regelverket for emballasje.

– Vi vil se an om vi vil gjøre endringer eller større grep i produsentansvaret for emballasje, sa Olbergsveen, som minner om høringsfristen 28. april 2021.

Miljødirektoratet vil blant annet foreslå en endring i reglene for laminat/flerlagsemballasje.

Etter emballasjedirektivet er emballasje som består av to eller flere lag med ulike materialer som ikke kan separeres for hånd, og som utgjør en integrert enhet, å anse som komposittemballasje.

Som omtalt i kapittel 2.5 krever EU-regelverket at mengde komposittemballasje skal beregnes og rapporteres per materiale dersom et materiale utgjør mer enn 5 prosent av total vekt av en emballasjeenhet.

– Dette innebærer at for eksempel drikkekartong, som kan inneholde rundt 20 prosent plast i tillegg til kartong, må rapporteres som henholdsvis kartong og plast, og at disse
mengdene skal inngå i beregning av oppfyllelse av kravene til materialgjenvinningsandel for hvert materiale, opplyste Olbergsveen.

– Vi foreslår derfor et krav i forskriften som sier at for emballasje som er sammensatt av mer enn ett materiale, gjelder kravene til materialgjenvinning for hver materialtype i emballasjen som utgjør 5 prosent eller mer av emballasjens samlede masse.

– De ulike materialene fra slik komposittemballasje vil inngå i grunnlaget for beregning av Norges måloppnåelse etter emballasjedirektivet.

Paneldebatt om produsentansvar og sirkulær økonomi

Etter Olbergsveens foredrag ble det avholdt en debatt om produsentansvar, ledet av Anders Magnus Løken, bærekrafts- og miljøsjef i Deloitte.
Debattantene var:

Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk, NHO Mat og Drikke
Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS
Karoline Andaur, CEO i WWF, Verdens naturfond
Rolf Erling Eriksen, miljøleder i Vinmonopolet
Debatten ble filmet og vil bli lagt ut på våre nettsider senere

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Emballasjeforeningen og Packnews
utvider samarbeid

Fra 1. mars 2021

Fra 1. mars er Hugo Hansen engasjert av Emballasjeforeningen til å håndtere bannersalg på foreningens nettside og på Packnews.no.

I mange år har Emballasjeforeningen og Packnews.no samarbeidet og levert verdifulle bransjenyheter til norsk emballasjeindustri og deres kunder. Nå tas det et nytt skritt i samarbeidet.

Mulig med kombinert markedsføring

 

Fra 1. mars er Hugo Hansen engasjert av Emballasjeforeningen til å håndtere bedriftenes bannerannonsering på foreningens nettside og på Packnews.no. Det vil nå bli mulig å kombinere markedsføring på begge sidene til svært fordelaktige priser.

– Vi har gjennom flere år sett at annonsørene er mange av de samme på de to nettsidene. Nå åpner vi opp for å kunne krysspublisere, slik at annønsørene kan nå ut til langt flere lesere, sier direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen.

Erfaring fra media og messer

 

Hugo Hansen har lang erfaring med salg og ledelse av annonsesalg i media og messebransjen. Han var blant annet engasjert i salget av Holdbar-messen i Lillestrøm for et år siden.

Kari Bunes og Bo Wallteg på Emballasjedagene 2019.

 

Å ha erfaring med både media- og messesalg er en styrke, mener Bo Wallteg.

– Vi har formidlet nyheter til det norske markedet i mange år, og vi har daglig mange lesere på Packnews.no. Ved hjelp av Hugo Hansen vil vi også peke på at Packnews.no er en utmerket markedsføringsplass for industrien, sier Bo Wallteg, sjefredaktør for bladet nord emballage som eier Packnews.no, fortsetter Bo Wallteg.

– Inntektene fra Hugo Hansens arbeid vil for en stor del komme Emballasjeforeningen til gode. Sammen vil vi kunne fortsette å spre det viktige budskapet om emballasjens fortreffelighet. Vi håper at den norske emballasjeindustrien er beredt til å bidra i dette arbeidet.

Lurer du på noe?
Kontakt oss gjerne

mobil: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Nye regler for eksport til
Tyskland

Webinar 16. mars

Fra og med 2021 og 2021 gjelder nye regler for bedrifter som selger pakkede varer på det tyske markedet. 

Nå for tiden endres nasjonale lovgivninger for emballasje regelmessig i mange EU-land, også i Tyskland. Tysk-Svensk Handelskammer arrangerer kontinuerlig webinarer som informerer eksportbedrifter på det tyske markedet om endringene og deres konsekvenser.

Tid

16. mars kl. 10:00-11:15

Innhold:
 • Eksport: Hvilket produsentansvar har bedrifter ved eksport til Tyskland?
 • E-handel: Hvilke krav stiller e-handelsportaler til sine bedriftskunder? Hvilken informasjon må bedriftene oppgi?
 • Plastposer: Påvirkes alle av forbudet fra og med 2022?
 • Resirkulering: Hvilke ulike regler gjelder for plastemballasje og hvor stor må prosentandelen av resirkulert materiale være?
 • Design for gjenvinning: Hvilke egenskaper må emballasjen og materialet ha? Hvilke verktøy finnes for bedrifter for å teste sine emballasjer?
 • Kriterier: Hva avgjør om emballasjen består av resirkulert materiale?
 • Kompositt: Er emballasjemateriale som består av flere ulike sammensatte materialer (kompositt) økonomisk og miljømessig bedre enn plast som emballasjemateriale
 • Panteplikt: Hvilke drikker og hvilke typer drikkeemballasjer påvirkes av nye regler fra og med 2022 for det tyske pantesystemet? Hva gjelder for PET-drikkeflasker fra og med 2025 og 2030? Hvor lenge gjelder unntaket for emballasje for melkeprodukter?
 • Hurtigmat: Hvilke krav stilles Atil bedrifter som benytter seg av to-go-emballasje? Er det obligatorisk å kun tilby resirkulert emballasje fra og med 2023? Gjelder det for alle restauranter?
 • Merking: Hvordan må plastprodukter for engangsbruk være markert?A
Målgruppe:
 • Webinaret holdes av Tysk-Svensk Handelskammer og er rettet mot svenske og norske eksportbedrifter som selger emballasje på det tyske markedet – ikke minst gjennom e-handel – og som derfor påvirkes av lovgivningen.
 • Webinaret holdes på svensk.
 • Foredragsholdere: Norman Karsch og Johan Uhlin arbeider ved Tysk-Svensk Handelskammer med rådgivning til svenske og tyske selskaper med virksomhet innen EU. Avdelingen har mer enn 20 års erfaring med produsentansvar i EU og spørsmål knyttet til merking og resirkulering av emballasje, elektriske produkter og batterier.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan