4

Webinar: Emballasjens rolle for en vellykket lansering av nye produkter

Næringshagen Østfold/Emballasjeforeningen

Emballasjeforeningen stilte opp mannsterke da Næringshagen Østfold arrangerte webinar om emballasjens rolle for en vellykket lansering. (mer…)

77 matkontaktmaterialer undersøkt,
også papp og papir

Tilsyn og veiledning har bidratt til at virksomheter som produserer, importerer/samhandler og omsetter matkontaktmaterialer har blitt mer bevisste på hvor viktig det er å ha en god samsvarserklæring og å ha kunnskap til å forstå innholdet i den.

(mer…)

Emballasjeguiden

Emballasjeforeningen var tungt til stede da Bioeconomy Region inviterte til innkjøpsseminar 22. september. Her ble også den nye Emballasjeguiden presentert. (mer…)

Juryen i ScanStar har kåret 17 nye vinnere. Blant dem er våre medlemsbedrifter Glomma Papp (2), Orkla, DS Smith (3) og Smurfit Kappa.

(mer…)

Bjørn Sørensen, som har ledet materialselskapet Norsk Resy i 20 år, blir pensjonist 30. september. Øyvind Furulund overtar stillingen fra 1. september 2020.

– Det blir nok vemodig å slutte nå, men da jeg fyller 73 før jeg slutter, så tenker jeg at nå er det nok på tide, sier den avtroppende lederen. (mer…)

Trosterud Mekaniske Verksted restarter med yngre krefter

Nytt medlem i Emballasjeforeningen

Trosterud Mekaniske Verksted i Østre Aker vei i Oslo har en lang og stolt historie. Nå trekker de tre eierbrødrene seg tilbake og gir firmaet en ny start med yngre krefter. Et steinkast fra travle riksvei 163 nord i Oslo, ligger Trosterud Mekaniske Verksted relativt uberørt av tidens gang og den yrende trafikken i nabolaget. Men det er ingen tvil om at det har kommet nytt blod inn i det tradisjonsrike selskapet. (mer…)

Miljøvennlig emballasje

I 2018 startet Emballasjeforeningen opp faggrupper for de to mest brukte emballasjematerialene, papir og plast:

(mer…)

Skjerpede krav til emballasjens sammensetning

Frist for rapportering er 26. juli 2020.

Kapitel 7 i forskriften om emballasjeavfall krever at produsenter utarbeider en årlig rapport over sin innsats og resultater av arbeidet med avfallsforebygging. (mer…)

En ny rapport til EU-kommisjonen fremmer helhetsperspektiv og design for gjenvinning.

En rekke danske konsulenter har vært med på å utvikle en omfattende ny rapport som er sendt til EU-kommisjonen. Rapporten undersøker muligheten for å stille reviderte krav til bedre design for gjenvinning av emballasje og sikre bedre håndhevelse av dagens direktiv. (mer…)

Det er kort tid til 2025.

Kan EUs mål til materialgjenvinning nås?

– Det er realistisk å oppnå EUs materialgjenvinningsmål innen 2025, men det krever stor innsats fra alle, sier Alvhild Hedstein, nylig valgt til leder i styringsgruppen for Forum for sirkulær plastemballasje.

(mer…)