4

WorldStar 2024-juryeringen er i gang

 

WorldStar er den årlige emballasjekonkurransen til World Packaging Organisation (WPO), og har siden 1970 hedret nye, innovative og banebrytende emballasjeløsninger.

Må vinne regional konkurranse først

Konkurransen er åpen for hele emballasjenæringen, fra produsenter, konvertører og designere, til pakker/fyller, sluttbruker og markedsførere, men det er kun emballasjeløsninger som allerede har vunnet en regional emballasjepris som får delta. I Norge er det kun ScanStar som er en gylidg konkurranse for å kunne delta i WorldStar.

De påmeldte emballasjeløsningene blir vurdert av et internasjonalt dommerpanel fra medlemsorganisasjoner i WPO, og de blir bedømt ut ifra et vidt spekter av kriterier.

Over 400 påmeldte

I år er det nærmere 440 påmeldte emballasjeløsninger, og Kari Bunes, administrerende direktør i Emballasjeforeningen, sitter i juryen. Hennes jobb har vært å bedømme 100 ulike emballasjeløsninger.

Hun forteller at årets løsninger fremhever seg spesielt med bruk av monomateriale, emballasjeløsninger som er enkle å materialgjenvinne, og bruk av fiber fremfor plast i emballasje som er beregnet for produkter av en viss størrelse.

Vinnerne annonseres til våren, og vinnere av WorldStar 2023 kan man se her.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Produsenter av emballasje får større ansvar

 

I sin nye anbefaling til Klima- og miljødepartementet, foreslår Miljødirektoratet endringer i regelverk for emballasje i avfallsforskriften kapittel 6 og 7. Dette er i tråd med anbefalingene fra direktoratets rapport «Videreutvikling av produsentansvaret i Norge».

Flere endringer i anmarsj

Miljødirektoratet mener endringene vil effektivisere og styrke produsentansvaret for emballasje. Strukturen i avfallsforskriften kapittel 7 om emballasje endres, så pliktene for de ulike pliktsubjektene samles i separate deler.

Produsenter av drikkevareemballasje er underlagt de samme forpliktelsene som produsentene av all annen emballasje.

Den nedre grensen på 1000 kg per emballasjemateriale for plikt til medlemskap i et produsentansvarsselskap for emballasje, fjernes. Dette innebærer at mange flere produsenter får plikt til medlemskap i godkjent produsentansvarsselskap. Direktoratet anbefaler at begrepet produsentansvarsselskap erstatter dagens begrep returselskap, slik at misforståelser unngås.

Direktoratet skriver videre at det vil innføres en forenklet rapporteringsplikt for å lette den administrative byrden på de minste produsentene. Dette betyr at mindre produsenter får svært forenklede plikter.

Definisjonen av «produsent» er foreslått endret, og den nye definisjonen er i samsvar med ordlyden i forslaget til ny emballasjeforordning fra EU-kommisjonen. Det innebærer at pakkere og fyllere av emballasje ikke lengre defineres som produsenter, og derfor ikke lenger får plikt om å være medlem i et godkjent produsentansvarselskap. Pakkere og fyllere vil fortsatt ha plikt til avfallsforebygging og dokumentasjon.

Direktoratet mener disse endringene vil øke antall produsenter som omfattes av regelverket.

Flere produsentplikter

Dette forslaget skal tydeliggjøre og presisere plikten som produsenter har til å dekke nødvendige kostnader for separat innsamling med påfølgende håndtering av emballasjavfallet. Denne plikten inkluderer en forholdsmessig andel av de nødvendige kostnadene der separat innsamling av en materialtype skjer sammen med avfall som ikke inngår i produsentansvaret, og ved utsortering av emballasjeavfall ved sentralsortering av restavfall.

Forslaget flytter flere plikter som i dag ligger på returselskapet over til produsenten. Dette gir produsenter et tydelig ansvar for plikt til separat innsamling med påfølgende avfallshåndtering, materialgjenvinning og rapportering til myndighetene. Plikten vil fortsatt bli ivaretatt av produsentansvarsselskap og retursystem, og vil derfor ha liten praktisk konsekvens.

Veien videre

Nå vil Klima- og miljødepartementet vurdere Miljødirektoratets forslag, før de gir direktoratet oppdrag om høring.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Kurs om fleksibel emballasje, 7. desember

Velg din fleksible emballasje på et opplyst grunnlag

Hva: Heldagskurs om fleksibel emballasje
Når: 07.12.23, kl. 09:00 – 16:00
Hvor: Sted kommer
Pris: 7000 NOK for fysisk deltakelse, 4000 NOK for digitalt.
Påmelding: Her
Påmeldingsfrist: 27. november

Lenke til digital deltakelse blir sendt ut i forkant av møtet.

Næringsmiddelprodusenter står i dag overfor store utfordringer når det gjelder valg av emballasje til deres produkter. For at emballasjen skal kunne gjenbrukes og oppnå lavere produsentansvarsavgifter, er det nødvendig å bytte ut tradisjonelle og velkjente emballasjetyper, med nye og bærekraftige løsninger.

Et slikt skifte kan være forbundet med mange fallgruver. Formålet med dette kurset er å forberede deltakerne, slik at de kan stille riktige krav til leverandørene av fleksibel emballasje. Slik får man en fleksibel emballasje som gir ønsket levetid i butikkhyllene, lav produsentansvarsavgift, og som også fungerer i pakkemaskinene.

Kirsten Lykke, nå selvstendig næringsdrivende og kursholder, med fartstid i bl.a. Amcor Flexibles, tar igjen turen fra Danmark for å undervise i dette viktige emnet.

Program finner du under bildet.

Program:

Kl.  9.00
Velkommen

Kl.  9.10

 • Formålet med å emballere næringsmidler
 • Næringsmiddelprodusenten/forbrukerens krav til næringsmiddelemballasje
 • Hvordan man tradisjonelt konstruerer laminater til emballering av spesifikke næringsmidler
 • Uorienteret og orienteret film samt identifikasjon av disse
 • Polyethylen og polypropylen, samt additiver og corona-treatning

Kl. 10.45
Nettverkspause

Kl. 11.00

 • Produksjonsprosesser
 • Coating-, trykk- og lamineringsprosesser
 • Trykkfarger og lamineringslim
 • PAA-migrasjon fra fleksibel emballasje til næringsmidler
 • Trykkfarver og limsystemer i forbindelse med resirkulerbarhet

Kl. 12.30
Lunsj

Kl. 13.15

 • Nærinsmiddellovgivning med hovedvekt på EU-lovgivningen
 • Samsvarserklæringer (Declaration of compliance)
 • Navngivning av laminater så misforståelser unngås
 • Pakkemaskiner

Kl. 14.15 
Nettverkspause

Kl. 14.30

 • Bærekraftig emballasjestrategi/utvidet produsentansvar
 • Konstruksjon av bærekraftige laminater til emballering av spesifikke næringsmidler
 • Bærekraftige laminater i relasjon til pakkemaskiner
 • Bærekraftige laminater i forhold til MAP
 • Gjenvinningsprosesser – mekanisk og kjemisk
 • Barriereegenskaper og beregning av disse

15.30

 • Utarbeiding av kravspesifikasjon

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Bildegalleri fra Emballasjedagene 2023

Tusen takk for to strålende dager i Sandefjord!

Det var utrolig givende å se så mange flinke foredragsholdere og kjære bransjekollegaer.

Under kan du se blinkskudd og høydepunkter fra årets arrangement.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Velkommen til emballasjeseminar i Gjøvik

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge inviterer til emballasjeseminar i Gjøvik den 17. november.

 

Det skjer mye innenfor emballasjeområdet om dagen. Regelverk både i Norge og Europa tilpasses vår nye sirkulære hverdag. Er du og din bedrift klare for å ta steget? Vi vil gi deltakerne et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering fremover. Hvilke regler og lover bedriften må følge for å sende sine produkter ut på det norske og europeiske marked samt status for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i Norge.

Påmelding: Her
Seminartema: Emballasje på dagsorden
Sted: Quality Hotel Strand, Elvegata 2-4
Dato: 17. november, kl. 11.30-14.30
Møteleder: Yngve Krokann, Emballasjeforeningen
Deltakelse / Deltakeravgift: Seminaret er for medlemmer i Grønt Punkt Norge og er kostnadsfritt.

 

Program

Kl. 11.30-12.10 Lunsj

Kl. 12.15-12.40 Nye rammevilkår for emballasje i Norge og Europa
Kari Bunes, Dir. Emballasjeforeningen

Kl. 12.40-13.05 Slik hjelper GPN deg med å nå fremtidens emballasjekrav
Jaana Røine, Adm.dir. Grønt Punkt Norge AS

Kl.13.10-14.10 Slik jobber vi med emballasje, de gode eksemplene;

 • Ingvild Rosshaug Sveen
  Produkt- og prosessutviklingssjef Hoff Ind.
 • Stein Rønne
  PU-sjef Snacks at Orkla Confectionery & Snacks Kims / Orkla

Kl. 14:10-14:30 Hvorfor og hvordan jobbe med emballasjeoptimering
Yngve Krokann, Undervisningsleder Emballasjeforeningen

Målgruppe:
Målgrupper er alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring, salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling. De samme regler vil gjelder også for importører av emballasje og ferdigpakkede varer.
Deltakere vil få utdelt seminarmaterial med referanse til innleggene.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Her er de nominerte til Emballasjefagprisen

 

Hvert år søker Emballasjeforeningen å hedre enkeltpersoner som går utover det forventede for å berike emballasjefaget. Årets Emballasjefagpris er ikke bare en anerkjennelse av en persons prestasjoner, men en feiring av engasjement, dedikasjon og kunnskapsdeling innenfor vår felles lidenskap: emballasje og emballering.

Juryen har gått gjennom alle innsendte forslag og valgt tre kandidater som Emballasjeforeningens medlemmer nå kan stemme på.

Ole Anton Bakke

Ole Anton Bakke er packaging manager i Jotun, og har i en årrekke stilt villig opp som foredragsholder på Emballasjeskolen.

I det innsendte forslaget står det: Ole Anton driver testing og kontinuerlig utvikling av emballasjen til Jotun nærmest alene og er alltid klar for en emballasjeprat.
Han har lang erfaring og høy emballasjefaglig kunnskap som gjør han i stand til å utfordre etablerte sannheter om emballasjens egenskaper.
Han ville i mine øyne vært en verdig vinner av prisen

Åse Øygarden

Åse Øygarden er emballasjesjef i BAMA, og deler gledelig av sin kunnskap i forskjellige fora og foredrag.

I det innsendte forslaget står det: Åse Øygarden mener jeg er en selvskreven og sterk kandidat til vinner av årets emballasjefagspris.
Hun er meget erfaren med lang fartstid innen emballasjefaget, først mange år som designer, nå flere år med fokus på emballasje og bærekraft.
Åse er veldig kunnskapsrik, faglig oppdatert og grundig, og deler gjerne denne kunnskapen med andre. Hun deltar dessuten aktivt i en rekke forskningsprosjekter der fokuset er emballasje og bærekraft.

Sina Maria Lystvet

Sina Maria Lystvet er fagsjef for teknologi og materialer i Grønt Punkt Norge, og har ledet sorteringsgruppa i klyngenettverket Circular Packaging Cluster.

I det innsendte forslaget står det: For sin litt nerdete dybdekunnskap om materialer og tilsetningsstoffer og ikke minst evne til å formidle nyttig kunnskap om dette og sirkularitet på en lettforståelig måte.

 

Hvem syns du fortjener å vinne årets Emballasjefagpris? Følg lenken og avgi din stemme!

Avstemmingen stenger mandag 6. november kl. 12.00.

Prisen deles ut på middagen under Emballasjedagene, torsdag 9. november.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Sirkelsnakk med foredragsholderne: Kjetil Pettersen

 

I denne spalten stiller vi en rekke av foredragsholderne på Emballasjedagene 2023 fem kjappe emballasjespørsmål. I tråd med tidens ånd gjenbruker vi spørsmålene i hver artikkel. Her får du svarene deres.

Neste person ut er Kjetil Pettersen, Sales Manager Scandinavia i Wipak Norway.

– Hvordan jobber din arbeidsplass med emballasje?

– Wipak er et finsk, privateid selskap med 11 fabrikker i Europa og Asia hvor vi ekstruderer, laminerer og trykker fleksible filmer for både legemiddel- og næringsmiddelindustrien. Forskning og utvikling har alltid vært sentralt i Wipak, og fra 2019 har vi hatt samme strategi om å bli første klimanøytrale produsent av fleksible filmer innen 2025. Dette starter med å gjøre våre egne fabrikker klimanøytrale og forstetter med vår nye produktportefølje Green Choice by Wipak som handler om emballasjeutvikling i retning av minimalt avtrykk i tråd med nye retningslinjer fra EU.

Har du deltatt på Emballasjedagene tidligere? Har du et favorittminne derfra? Hvis dette er din første gang på Emballasjedagene, er det noe du ser spesielt fram til?

– Jeg har ikke deltatt på Emballasjedagene tidligere, men ser veldig fram til å møte kjente og nye kolleger fra bransjen.

– Kan du oppsummere foredraget ditt i tre stikkord?

– Utfordrende, Fremtidsrettet, Innovasjon.

– Hvordan vil du beskrive status i emballasjeverden i dag?

– Når det gjelder produsenter av fleksibel plastemballasje, har utviklingen eskalert betydelig de siste årene. Når vi samtidig ser en veldig liten andel av bærekraftig emballasje i butikk, beskriver det noe av kompleksiteten vi står overfor de kommende årene når det gjelder sirkulerbarhet i hele verdikjeden.

– Hvorfor burde folk komme for å høre ditt foredrag?

– Jeg ønsker å belyse hvilke utfordringer produsenter og forbrukere av fleksibel plastemballasje står overfor, samt beskrive noen potensielle løsninger for å tilpasse oss kravene til sirkulær økonomi i nær fremtid.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Skanem gjør comeback i det europeiske emballasjemarkedet


Fra venstre til høyre: Maryne Lemvik, Ole Kristian Rugland, Ole Rugland, Jan-Atle Ellingsen. Foto: Truls Løtvedt.

Etter to år utenfor det europeiske emballasjemarkedet, trer Skanem inn igjen med oppkjøp av Bergen Plastics AS og Heger AS.

 

Stavangerbaserte Skanem har kjøpt 100 prosent av aksjene i begge emballasjeprodusentene, skriver selskapet selv i en pressemelding.

I 2021 solgte Skanem sine virksomheter og fokuserte på etikettproduksjon i Europa, Asia og Afrika. Oppkjøpene av Bergen Plastics AS og Heger AS er første steg i en oppkjøpsstrategi lansert i 2022 for å tre inn igjen i det europeiske emballasjemarkedet.

I pressemeldingen forteller arbeidende styreformann i Skanem-konsernet, Ole Rugland, at selskapets strategi er å ta en aktiv rolle innen bærekraftig emballasje.

– Vi er derfor svært glade for å ha funnet to veletablerte og lønnsomme emballasjeprodusenter i Norge. De har vist seg konkurransedyktige både i og utenfor Norge, takket være en dyktig arbeidsstyrke, en «hands on»-ledelse og en moderne og effektiv produksjon, sier han.

Ser flere vekstmuligheter

Behovet for innovasjon og bærekraft vil øke i takt med at nye emballasjeforskrifter og krav trer i kraft. Valg av riktig materiale basert på produktets bruk og livssyklus vil også være avgjørende. Derfor ser Skanem dette som en mulighet til å utgjøre en reel forskjell, heter det i pressemeldingen.

Skanem-CEO Maryne Lemvik ser flere vekstmuligheter i oppkjøpsbedriftene når det kommer til utvikling av nye produkter og nye kunder.

– Nøkkelen vil være å gå målrettet etter behov der plast er den eneste eller beste løsningen. Vi ser også muligheten til å gjøre en forskjell ved å gjøre plastemballasje mer bærekraftig, sier hun.

Gleder seg

Bergen Plastics AS er familieeid og ledes i dag av administrerende direktør Jan-Atle Ellingsen. Datterselskapet Heger AS ledes av administrerende direktør Tom Mårtensson. Det vil ikke bli noen endringer av ledelsen i de to selskapene etter oppkjøpet fra Skanem.

Ellingsen forteller at Skanem har bred erfaring fra emballasjebransjen, og en historie med å tilpasse seg markedstrender. Derfor er det spennende at Skanem har valgt å fortsette reisen med Bergen Plastics og Heger.

– Jeg er sikker på at Skanems ambisjon og langsiktige satsing vil komme våre ansatte og kunder til gode, sier han.

Oppkjøpet forventes gjennomført i fjerde kvartal 2023.

Info om Bergen Plastics AS:
Holder til i Bergen
Portefølje av plastemballasje, beger, lokk og korker
Betjener primært markedet for vaskemiddel- og næringsmiddelindustri

Info om Heger AS:
Holder til på Rjukan
Portefølje av laboratorier, forbruksvarer til sykehus, næringsmiddelindustri og universiteter
Produserer også laminattuber for næringsmidler og personlig pleie

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Sirkelsnakk med foredragsholderne: Hermund Arntzen Dale

I denne spalten stiller vi en rekke av foredragsholderne på Emballasjedagene 2023 fem kjappe emballasjespørsmål. I tråd med tidens ånd gjenbruker vi spørsmålene i hver artikkel. Her får du svarene deres.

Neste person ut er Hermund Arntzen Dale, prosjektleder i Smart Innovation Norway.

– Hvordan jobber din arbeidsplass med emballasje?

– Klyngen Cluster for Applied AI jobber primært med kunstig intelligens. Vi har et klynge-til-klynge prosjekt med Circular Packaging Cluster hvor vi jobber med å modne og mobiliser emballasjeindustrien med å ta i bruk kunstig intelligens.

 

– Har du deltatt på Emballasjedagene tidligere? Har du et favorittminne derfra, et spesielt foredrag som har satt seg i minne?

– Jeg har ikke deltatt tidligere.

 

– Kan du oppsummere foredraget ditt i tre stikkord?

–  Kunstig intelligens, dataanalyse, sirkularitet.

 

– Hvordan vil du beskrive status i emballasjeverden i dag?

– Industrien består av alt fra innovative til konservative virksomheter, samtidig kommer det strenge klima- og miljøkrav fra EU. Jeg tror vi er i en kritisk periode hvor industrien må forankre digitalisering i forretningsstrategien for å møte utfordringene og endringene de kommende tiårene. Digitalisering, dataanalyse og kunstig intelligens kan øke sirkulariteten og redusere avfall og utslipp. Skal virksomhetene henge med i utviklingen og holde på sin konkurransekraft, er de nødt til å starte i dag. Digitalisering er en tidkrevende modningsprosess.

 

– Hvorfor burde folk komme for å høre ditt foredrag?

– I prosjektet MOMAI jobber vi med å modne og mobilisere emballasjeindustrien til å bli datadrevne virksomheter og å ta i bruk kunstig intelligens. Vi kartlegger mobiliseringsprosessen, suksesskriterier internt i virksomhetene og de generelle behovene ved å ta i bruk teknologien. På dette foredraget skal jeg snakke om potensialet for kunstig intelligens i emballasjeindustrien, samt erfaringene vi har gjort oss så langt i prosjektet.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris

Sirkelsnakk med foredragsholderne: Hildegunn Bull Iversen

I denne spalten stiller vi en rekke av foredragsholderne på Emballasjedagene 2023 fem kjappe emballasjespørsmål. I tråd med tidens ånd gjenbruker vi spørsmålene i hver artikkel. Her får du svarene deres.

Neste person ut er Hildegunn Bull Iversen, seniorrådgiver sirkulære løsninger i Mepex.

– Hvordan jobber din arbeidsplass med emballasje?

– Mepex jobber langs hele verdikjeden for emballasje. Vi bistår myndigheter med utredninger og kunnskapsgrunnlag for utforming av avfallsregelverk og produsentansvar for emballasje. Vi har detaljert kunnskap og Norges største database om avfallets sammensetning fra 20 år med avfallsanalyser. Vårt anleggsteam er Nordens ledende kompetansemiljø på sorteringsteknologi og bidrar til å bygge ut kapasitet for utsortering av blant annet emballasje. Vi har også opparbeidet oss mye kunnskap om hvordan emballasje må designes for sirkularitet, og har bistått ledende produsenter og produsentansvarsselskaper med design for gjenvinning.

 

– Har du deltatt på Emballasjedagene tidligere? Har du et favorittminne derfra, et spesielt foredrag som har satt seg i minne?

– Sist gang jeg var på Emballasjedagene var for å presentere arbeidet med å etablere nye nasjonale kildesorteringssymboler som jeg var prosjektleder for i min tidligere rolle i LOOP. Husker det ble godt mottatt, Det er en takknemlig oppgave å få jobbe med prosjekter som forener bransjen på en slik måte. Husker også quiz og god stemning!

 

– Kan du oppsummere foredraget ditt i tre stikkord?

Design mot forsøpling for økt sirkularitet.

 

– Hvordan vil du beskrive status i emballasjeverden i dag?

– Jeg føler vi er i en brytningsfase hvor det etablerte må utfordres i enda større grad. Vi har kommet langt på vei for å gjøre emballasjen sirkulær, men vi må bort fra engangs bruk og våge å satse på ombruksløsninger for å få ned avfallsmengdene.

 

– Hvorfor burde folk komme for å høre ditt foredrag?

– Vi har laget konkrete verktøy som skal hjelpe emballasjeutviklere designe bedre emballasje, det vil jeg tro de fleste er opptatt av på Emballasjedagene

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo Global
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris