Foreløpig politisk avtale om ny emballasje- og emballasjeavfallsforordning

Hand with thumb up with the EU flag painted to show support for Europe. Symbol of positivity and success. Isolated on white background.

 

4. mars ble Europarådet og EU-parlamentet enige om en foreløpig politisk avtale om ny forordning for emballasje og emballasjeavfall (PPWR).

Målet er å håndtere økende mengder med emballasjeavfall i EU, samkjøre det interne markedet og sette fart på den sirkulære økonomien, skriver EU i en pressemelding.

Forslaget tar innover seg hele livssyklusen til emballasje. Det setter krav for å sørge for at emballasjen er trygg og bærekraftig, blant annet ved å kreve at all emballasje er gjenvinnbar, og at tilstedeværelse av farlige substanser er minimal.

I tillegg blir det harmoniserte krav for merking av emballasjen for å forbedre informasjon til forbruker. Det er også mål for å redusere generering av emballasjeavfall ved å sette bindende mål for gjenbruk, restriksjoner på visse typer engangsemballasje og krav til økonomiske aktører for å minimere emballasjen.

Avtalen som ble vedtatt i går er foreløpig, og venter på formell vedtakelse i begge institusjonene.

Hovedpoeng fra avtalen:

Den foreløpige avtalen holder på målene satt for 2030 og 2040 når det gjelder minimumsgrad av gjenvunnet materiale i plastemballasje. Unntak for dette er komposterbar plastemballasje og emballasje hvis plast utgjør mindre enn 5 prosent av emballasjens totalvekt.

De nye reglene skal redusere unødvendig emballasje ved å kun tillate et tomrom på 50 prosent i grupperte varer, transport og netthandel. I tillegg skal produsenter og importører av emballasje sørge for at vekt og volum på emballasjen er minimert, med unntak av beskyttede emballasjedesign.

Avtalen stiller bindende krav til mål om gjenbruk av emballasje innen 2030, og veiledende mål innen 2040. Målene varierer med typen emballasje som blir brukt. For alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer, transport- og salgsemballasje, og grupperte emballasjer. Bølgepapp, som hovedregel, er unntatt kravene.

EU-medlemmer kan få et femårs unntak fra kravene hvis de overgår gjenvinningsmål for 2025 med mer enn fem prosentpoeng og forventes å overgå målene for 2030 med fem prosentpoeng eller mer. Det kan også bli gitt unntak om medlemslandet er på vei til å nå sine mål for avfallsforebygging eller om økonomiske aktører har vedtatt en bedriftsplan for forebygging og gjenvinning av avfall som bidrar til å nå målene for forebygging og gjenvinning av avfall som fastsatt i regelverket.

Det blir fastsatt en plikt for take-away-bedrifter til å tilby kundene muligheten til å ta med egne beholdere til varm og kald drikke og ferdig tilberedt mat, uten ekstra kostnad. I tillegg må take-away-bedrifter tilby 10 prosent av produktene sine i emballasje egnet for gjenbruk innen 2030.

Innen 2029 skal EU-medlemmer ha etablert separat innsamling av minst 90 prosent av engangsplastflasker og metallemballasje til drikkevarer årlig. For å nå målet, er de forpliktet til å opprette et pantesystem for disse emballasjetypene. Minimumskravene for pantesystemet vil ikke gjelde for systemer som allerede er etablert før lovverket trer i kraft, hvis disse systemene når 90 prosent innen 2029.

Nå vil den foreløpige avtalen sendes til medlemslandenes representanter i Europarådet og til Europaparlamentets miljøkomite. Hvis lovteksten blir godkjent, må den bli formelt tatt inn i lovverket i begge institusjoner, før det kan bli publisert i EUs offisielle journal. Lovverket vil offisielt tre i kraft 18 måneder etter publikasjon i journalen.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. aug 2024Arendalsuka: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen stiller til emballasjeprat med næringslivet
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
21. nov 2024 - 22. nov 2024Emballasjedagene 2024Scandic Park Hotell
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025