Ordet kommer fra det franske ordet «emballage», som betyr «pakke i ball» og stammer fra tiden da man begynte å pakke og levere ting i sekker (1400-1500-tallet).

Les mer om emballasje her.

I dagens verdikjeder for dagligvarer og detaljhandel blir produktene utsatt for automatisk håndtering under lagring og transport i varierende miljøer og temperaturer. Emballasjen beskytter produktene mot skader og påvirkning utenfra. I butikkhyllene og hjemme hos forbrukerne beskytter emballasjen matvaren mot for eksempel lys, uønsket oksygengjennomtrengning og uttørring, slik at den opprettholder god smak og kvalitet og er trygg å spise.  Emballasjen er også en informasjonsbærer gjennom verdikjeden og gjør varen salgbar.

Les mer om dette på vår blogg.

Som en nødvendig del av produktet, bidrar emballasjen til å beskytte varen slik at den ikke blir ødelagt på sin vei til forbruker. Den forlenger også holdbarheten på matvarer, slik at matsvinnet reduseres. Livssyklusanalyser foretatt av Norsus viser at emballasjen står for kun 2-20 prosent av produktets totale klimafotavtrykk. Å bruke litt emballasje for å forhindre brekkasje og svinn kan forsvares utfra et miljøhensyn, så lenge emballasjen blir levert til gjenvinning etter bruk.

Les mer om dette her.

 

Emballasjeskolen, som arrangeres av Emballasjeforeningen, er den eneste helhetlige emballasjeutdanning som finnes i Norge (les mer om Emballasjeskolen). Det finnes også noen høyskole- og universitetsstudier, ved for eksempel NMBU, NTNU og Oslo Met, der emballering inngår som fag.

 

Sirkulær emballasje er laget på en slik måte at den enkelt kan brukes igjen eller resirkuleres til råstoff for ny emballasje. Både plast, papir/papp, glass og metall kan resirkuleres og brukes flere ganger, men det finnes enkelte laminater/flerlagsmaterialer som er spesialutviklet for lang holdbarhet på matvarer, men som på det nåværende tidspunkt ikke kan materialgjenvinnes.

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

 

Det finnes helt nye merker for alle materialtyper som nå skal innarbeides som en felles standard i alle de nordiske landene. Les om de forskjellige merkene. Tanken er at merkene skal settes på alle avfallsmottak og på emballasjen. Packnews – ny nasjonal merkeordning klar til å tas i bruk i Norge.

 

Poser med synlig sølvfarge på innsiden skal normalt sorteres som restavfall.

Det finnes foreløpig ikke noe etablert merke eller logo som settes på varer som er enkle å resirkulere.

Definisjon på emballasje:

* Alle produkter av hvilken som helst art og materiale som benyttes til pakking, beskyttelse,
håndtering, levering fra produsent til bruker eller forbruker og presentasjon av varer, det være seg
råvarer eller bearbeidede varer.
*Kilde: EUs emballasjedirektiv 94/62 EC

Se også:

Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Lovdata Kap 7

Emballasjen beskytter det emballerte produktet mot ytre påvirkning gjennom hele verdikjeden
og gir det økt holdbarhet. Transportemballasjen må tåle store belastninger under frakt og lagring og
har merking som gir informasjon om hvor produktet skal leveres. Forbrukeremballasjen brukes til
merking av varedeklarasjon, tips om tilberedning, allergener og holdbarhetsdato, med mer. Den
bidrar også til å gjøre produktet salgbart.

 

Se registeret over våre medlemmer

Man kan også finne nettleverandører av standardemballasje, men husk at det kan være nyttig å få
hjelp med å finne riktig emballasje til ditt produkt. Det er strenge regler for emballasje til matkontakt,
og man må sørge for å få samsvarserklæring som viser at emballasjen er egnet for det aktuelle
produktet.

Det finnes fem hovedmaterialer for emballasje:

  •  Fiber (papir, papp, kartong)
  • Glass
  • Metall
  • Plast

– Fossile råstoff(olje og gass)

– Fornybare, biobaserte råstoff(mais,sukkerrør,alger, osv)

  • Tre

I tillegg kan vi nevne resirkulert materialer, der materialet
Materialene er egnet til forskjellige formål og det går derfor ikke an å si at ett material er bedre enn
et annet.

Kapittel 7 i Avfallsforskriften stiller krav om at produsenter som setter mer enn 1000 kg emballasje på markedet må være medlem i et godkjent returselskap. De må også jobbe aktivt med avfallsforebygging og emballasjeoptimering. Det handler i praksis om å bruke akkurat nok emballasje for tilstrekkelig beskyttelse av produktet. For mye materiale gir økt emballasjeavfall og for lite fører til økt produktsvinn.

I samarbeid med Norsus (Østfoldforskning) lager Emballasjeforeningen årlig en rapport om emballasjebruken i Norge til Miljødirektoratet, som er den myndigheten som følger utviklingen i emballasjeforbruket.

Innsamlet husholdningsavfall sendes til et avfallsmottak der urent eller feilsortert avfall sorteres ut til varmegjenvinning. Etter sortering sendes avfallet til materialgjenvinning.
Se hvordan plast, kartong og metall blir gjenvunnet.
Gjenvinning av glass
Bølgepapp

Send gjerne inn et spørsmål

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

DatoTittelSted
14. aug 2024Arendalsuka: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen stiller til emballasjeprat med næringslivet
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
29. aug 2024Webinar om det nye regelverket for take-away-emballasje
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
21. nov 2024 - 22. nov 2024Emballasjedagene 2024Scandic Park Hotell
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Annonser fra våre medlemmer