Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Den norske emballasjeforening torsdag 7. mars klokken 17:00, på Hotel Continental, Oslo.

 

Sakspapirer sendes per epost til hovedkontakten hos våre medlemmer.

Det arrangeres fagseminar i forkant av generalforsamlingen fra 15:00-17:00.

Program for fagseminar:

  • 15:00: Fremmøte, kaffe/frukt
  • 15:15: Regjeringens arbeid med emballasjepolitiske spørsmål relatert til regelverksutviklingen i Europa v/ stortingsrepresentant Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet, Energi- og miljøkomiteen.
  • 15:30: Nytt fra Handelens Miljøfond v/ Daglig leder Cecilie Lind, Handelens Miljøfond.
  • 15:45: Pause
  • 16:00: Nytt fra Brussel, oppdatering vedr. PPWR v/ International Relations Officer Christoffer Vestli, EU-kommisjonen.
  • 16:15: SNK 147 «Bærekraftig emballasje» v/ Anastasiia Moldavska, Norsirk
  • 16:30: Slutt

 

17:00 -18:00
Ordinær generalforsamling i Emballasjeforeningen

Sakliste
1. Åpning ved styrets leder
2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Årsmelding 2023
5. Regnskap 2023
6. Valg av revisor
7. Vedtekter
8. Medlemskontingent 2024
9. Budsjett 2024
10. Arbeidsprogram 2024
11. Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen
12. Valg av styrets leder
13. Valg av styrets nestleder
14. Valg av valgkomité etter innstilling fra styret

I etterkant av generalforsamlingen holdes det middag i tilstøtende lokaler. Denne faktureres den enkelte i etterkant.

 

Med vennlig hilsen
Den norske emballasjeforening

Kari Bunes

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025