Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Emballasjeoptimering

Egenerklæring av emballasjebruk

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge gjennomførte et webinar 1. april der reglene for egenerklæring av emballasjebruk ble gjennomgått.

Regionale seminarer
Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen orienterer om regler og aktuelle saker.

Sammen arrangerer vi fire regionale møter hvert år hvor vi informerer om aktuelle temaer, gir en innføring i regelverket og presenterer vellykkede eksempler om avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg til representanter fra foreningene, bidrar lokale aktører med å dele sine erfaringer med emballasjeoptimering og avfallsforebygging.

Gjennomførte arrangementer:
  • 29. mars: Regionalt seminar i Stavanger
  • 30. mars: Seminar i Ålesund

Begge  seminarene ble godt besøkt med  fysisk oppmøte.

10. mars ble det gjennomført fagseminar i forbindelse med generalforsamling i Emballasjeforeningen.

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen.
Andre tidligere arrangementer:
  • 11.-12. november 2021: Emballasjedagene ble arrangert i Sandefjord med 140 deltakere. Der ble det blant arrangert en paneldebatt om produsentansvar og hvordan man kan øke innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Framdriftsrapport fra Forum for sirkulær plastemballasje 2021 ble også presentert.

Krav til avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Forskriften fra 1. januar 2018 innebærer at produsenter har ansvar for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg skal dette arbeidet rapporteres.

I perioden 1998 til 2017 hadde vi i Norge en såkalt «frivillig / fremforhandlet bransjeavtale» med myndighetene om rapportering av avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

I 2018 ble kravene til rapportering skjerpet og tatt inn i avfallsforskriftens §7. Disse kravene, som er en implementering av minimumskravene i EUs emballasjedirektiv, er blant annet viktig for å fremme emballasje som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Krav i forskriften

Forskriften slår fast at alle som setter mer enn 1.000 kg emballasje på markedet, må være medlem av et godkjent returselskap. Den krever også at produsenter må jobbe aktivt med avfallsforebygging og optimering av emballasjen.

Emballasjeforeningen har på vegne av medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge laget årlige rapporter som sendes til Miljødirektoratet. Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen har inngått en avtale om å fortsette dette samarbeidet.

Avfallsforskriftens §7 med vedlegg 1

Hva er emballasjeoptimering?

Definisjon utarbeidet av Næringslivets emballasjeoptimeringskomite:

«Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.»

Jaana Røine og Thomas Eie delte ut Optimeringsprisen 2019 til Brage Kjeldby i Orkla Foods Norge.

Regionale seminarer

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerer i samarbeid regionale informasjonsseminarer i de største byene i Norge. I 2020 ble ble det gjennomført to digitale seminarer i Kristiansand og Ålesund i oktober.  Kommende arrangementer, forhåpentlig med med fysisk oppmøte, vil bli annonsert på denne siden, i vår kalender og via epost.

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

Kurs og arrangementer

DatoTittelSted
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad