Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Emballasjeoptimering

Kommende arrangementer

11. mars 2021: Fagseminar og ordinær generalforsamling i Emballasjeforeningen.
Sted: Grand Hotel Oslo

Tidligere arrangementer

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen.

Krav til avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Forskriften fra 1. januar 2018 innebærer at produsenter har ansvar for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg skal dette arbeidet rapporteres.

I perioden 1998 til 2017 hadde vi i Norge en såkalt «frivillig / fremforhandlet bransjeavtale» med myndighetene om rapportering av avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

I 2018 ble kravene til rapportering skjerpet og tatt inn i avfallsforskriftens §7. Disse kravene, som er en implementering av minimumskravene i EUs emballasjedirektiv, er blant annet viktig for å fremme emballasje som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Krav i forskriften

Forskriften slår fast at alle som setter mer enn 1.000 kg emballasje på markedet, må være medlem av et godkjent returselskap. Den krever også at produsenter må jobbe aktivt med avfallsforebygging og optimering av emballasjen.

Emballasjeforeningen  har på vegne av medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge laget årlige rapporter som sendes til Miljødirektoratet. Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen har inngått en avtale om å fortsette dette samarbeidet.

avfallsforskriftens §7 med vedlegg 1

Hva er emballasjeoptimering?

Definisjon utarbeidet av Næringslivets emballasjeoptimeringskomite:

«Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.»

Jaana Røine og Thomas Eie delte ut Optimeringsprisen 2019 til Brage Kjeldby i Orkla Foods Norge.

Regionale seminarer

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerer i samarbeid regionale informasjonsseminarer i de største byene i Norge. I 2020 ble ble det gjennomført to digitale seminarer i Kristiansand og Ålesund i oktober.  Kommende arrangementer, forhåpentlig med med fysisk oppmøte, vil bli annonsert på denne siden, i vår kalender og via epost.

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

Kurs og arrangementer

DatoTittelSted
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack-messen er avlystMesse Düsseldorf
11. mar 2021Paneldebatt og generalforsamling i EmballasjeforeningenGrand Hotel Oslo
16. mar 2021Webinar om nye regler for salg av pakkede varer på det tyske markedetWebinar
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse
26. okt 2021 - 29. okt 2021Scanpack 2021 i GöteborgSvenska Mässan
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord