Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Emballasjeoptimering

Egenerklæring av emballasjebruk

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge gjennomførte et webinar 1. april der reglene for egenerklæring av emballasjebruk ble gjennomgått.

Regionale seminarer
Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen orienterer om regler og aktuelle saker.

Sammen arrangerer vi fire regionale møter hvert år hvor vi informerer om aktuelle temaer, gir en innføring i regelverket og presenterer vellykkede eksempler om avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg til representanter fra foreningene, bidrar lokale aktører med å dele sine erfaringer med emballasjeoptimering og avfallsforebygging.

Gjennomførte arrangementer:
  • 29. mars: Regionalt seminar i Stavanger
  • 30. mars: Seminar i Ålesund

Begge  seminarene ble godt besøkt med  fysisk oppmøte.

10. mars ble det gjennomført fagseminar i forbindelse med generalforsamling i Emballasjeforeningen.

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen.
Andre tidligere arrangementer:
  • 11.-12. november 2021: Emballasjedagene ble arrangert i Sandefjord med 140 deltakere. Der ble det blant arrangert en paneldebatt om produsentansvar og hvordan man kan øke innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Framdriftsrapport fra Forum for sirkulær plastemballasje 2021 ble også presentert.

Krav til avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Forskriften fra 1. januar 2018 innebærer at produsenter har ansvar for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg skal dette arbeidet rapporteres.

I perioden 1998 til 2017 hadde vi i Norge en såkalt «frivillig / fremforhandlet bransjeavtale» med myndighetene om rapportering av avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

I 2018 ble kravene til rapportering skjerpet og tatt inn i avfallsforskriftens §7. Disse kravene, som er en implementering av minimumskravene i EUs emballasjedirektiv, er blant annet viktig for å fremme emballasje som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Krav i forskriften

Forskriften slår fast at alle som setter mer enn 1.000 kg emballasje på markedet, må være medlem av et godkjent returselskap. Den krever også at produsenter må jobbe aktivt med avfallsforebygging og optimering av emballasjen.

Emballasjeforeningen har på vegne av medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge laget årlige rapporter som sendes til Miljødirektoratet. Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen har inngått en avtale om å fortsette dette samarbeidet.

Avfallsforskriftens §7 med vedlegg 1

Hva er emballasjeoptimering?

Definisjon utarbeidet av Næringslivets emballasjeoptimeringskomite:

«Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.»

Jaana Røine og Thomas Eie delte ut Optimeringsprisen 2019 til Brage Kjeldby i Orkla Foods Norge.

Regionale seminarer

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerer i samarbeid regionale informasjonsseminarer i de største byene i Norge. I 2020 ble ble det gjennomført to digitale seminarer i Kristiansand og Ålesund i oktober.  Kommende arrangementer, forhåpentlig med med fysisk oppmøte, vil bli annonsert på denne siden, i vår kalender og via epost.

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

Kurs og arrangementer

DatoTittelSted
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
21. nov 2024 - 22. nov 2024Emballasjedagene 2024Scandic Park Hotell
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Annonser fra våre medlemmer