Definisjon på emballasje:

* Alle produkter av hvilken som helst art og materiale som benyttes til pakking, beskyttelse,
håndtering, levering fra produsent til bruker eller forbruker og presentasjon av varer, det være seg
råvarer eller bearbeidede varer.
*Kilde: EUs emballasjedirektiv 94/62 EC

Se også:

Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Lovdata Kap 7