Definisjon på emballasje:

* Alle produkter av hvilken som helst art og materiale som benyttes til pakking, beskyttelse,
håndtering, levering fra produsent til bruker eller forbruker og presentasjon av varer, det være seg
råvarer eller bearbeidede varer.
*Kilde: EUs emballasjedirektiv 94/62 EC

Se også:

Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Lovdata Kap 7

Det finnes fem hovedmaterialer for emballasje:

  •  Fiber (papir, papp, kartong)
  • Glass
  • Metall
  • Plast

– Fossile råstoff(olje og gass)

– Fornybare, biobaserte råstoff(mais,sukkerrør,alger, osv)

  • Tre

I tillegg kan vi nevne resirkulert materialer, der materialet
Materialene er egnet til forskjellige formål og det går derfor ikke an å si at ett material er bedre enn
et annet.

Se registeret over våre medlemmer

Man kan også finne nettleverandører av standardemballasje, men husk at det kan være nyttig å få
hjelp med å finne riktig emballasje til ditt produkt. Det er strenge regler for emballasje til matkontakt,
og man må sørge for å få samsvarserklæring som viser at emballasjen er egnet for det aktuelle
produktet.

Emballasjen beskytter det emballerte produktet mot ytre påvirkning gjennom hele verdikjeden
og gir det økt holdbarhet. Transportemballasjen må tåle store belastninger under frakt og lagring og
har merking som gir informasjon om hvor produktet skal leveres. Forbrukeremballasjen brukes til
merking av varedeklarasjon, tips om tilberedning, allergener og holdbarhetsdato, med mer. Den
bidrar også til å gjøre produktet salgbart.

 

Poser med synlig sølvfarge på innsiden skal normalt sorteres som restavfall.

(mer…)

Det finnes foreløpig ikke noe etablert merke eller logo som settes på varer som er enkle å resirkulere.

(mer…)

Kapittel 7 i Avfallsforskriften stiller krav om at produsenter som setter mer enn 1000 kg emballasje på markedet må være medlem i et godkjent returselskap. De må også jobbe aktivt med avfallsforebygging og emballasjeoptimering. Det handler i praksis om å bruke akkurat nok emballasje for tilstrekkelig beskyttelse av produktet. For mye materiale gir økt emballasjeavfall og for lite fører til økt produktsvinn.

I samarbeid med Norsus (Østfoldforskning) lager Emballasjeforeningen årlig en rapport om emballasjebruken i Norge til Miljødirektoratet, som er den myndigheten som følger utviklingen i emballasjeforbruket.

(mer…)

Sirkulær emballasje er laget på en slik måte at den enkelt kan brukes igjen eller resirkuleres til råstoff for ny emballasje. Både plast, papir/papp, glass og metall kan resirkuleres og brukes flere ganger, men det finnes enkelte laminater/flerlagsmaterialer som er spesialutviklet for lang holdbarhet på matvarer, men som på det nåværende tidspunkt ikke kan materialgjenvinnes.

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge