Coca-Cola blir med i Emballasjeforeningen

Coca-Cola Europacific Partners Norge har meldt seg inn i Emballasjeforeningen. Som medlem ønsker de å få inspirasjon, påvirke utviklingen og dele sine erfaringer.

 

Coca-Cola er en kjent entitet for de aller fleste. Nå tar de med seg sine erfaringer og kompetanse til Emballasjeforeningen.

Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Europacific Partners Norge, forteller at de er en storforbruker av emballasje, og investerer store ressurser i å utvikle bærekraftige emballasjeløsninger med tanke på materialbruk, innsamling og resirkulering.

Emballasje står for en betydelig del av Coca-Colas klimautslipp, forteller han, og de jobber kontinuerlig med å redusere fotavtrykket fram mot 2030 og 2040.

– Da er det viktig for oss å delta i ulike nettverk der vi kan få inspirasjon, være med på å påvirke utviklingen og dele våre egne erfaringer fra ulike emballasjeprosjekter, sier han.

Hynne påpeker at emballasjeutfordringen er mye større i andre markeder enn det norske, og at Coca-Cola som system jobber bredt med å utvikle og teste nye løsninger tilpasset ulike salgskanaler og målgrupper.

– Dette er kunnskap og erfaringer som sikkert er relevante og interessante for andre medlemmer i Emballasjeforeningen. I tillegg er vi tett på alt som skjer regulatorisk, i EU og i hvert enkelt marked. Her vil vi også kunne dele innsikt med andre medlemmer, sier han.

På spørsmål om hvordan Coca-Cola ser på emballasjens fremtid med tanke på kommende lover og regelverk, svarer Hynne at de jobber med fremtidens emballasjeløsninger, både for å sikre at de når sine egne klimamål og for å være forberedt på det som måtte komme av reguleringer:

– Som følge av EUs engangsplastdirektiv, gikk vi over til festede korker, noe vi fikk reaksjoner på. Derfor er det viktig å kommunisere bakgrunnen for slike endringer. Samtidig jobber vi opp mot EUs nye emballasjeforordning, sier han, og legger til:

– Kommisjonens forslag innebærer en økt andel gjenbruksflasker, noe som fra et norsk perspektiv vil kunne bety at vi må gjeninnføre gjenbruksflasker parallelt med dagens flasker. Det utgjør en klar utfordring i et lite marked som Norge. Her blir det viktig å synliggjøre den nordiske pantemodellen med høy innsamling og resirkuleringsgrad.

– Hva vil du si er det viktigste som må til for å få til en sirkulær verdikjede for emballasje?

– Smarte reguleringer og insentiver som driver investeringer i innovasjon for fremtidens emballasjeløsninger.

Vi ønsker Coca-Cola Europacific Partners Norge velkommen som nytt medlem i Emballasjeforeningen!

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell