Veikartet er lansert
Forumet videreføres

På Arendalsuka mandag 12. august 2019 kunne Ellen Behrens, leder for Forum for sirkulær plastemballasje, overrekke et veikart til Klima- og miljøminster Ola Elvestuen foran en fullsatt sal. Veikartet viser blant annet at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes årlig innen 2025. Forumet arbeider nå med implementering av foreslåtte tiltak.

Dokumenter for nedlasting:

Last ned Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

Deloitte_Kartlegging av verdikjeden for plastemballasje

Kantar-rapporten

Se videoer fra Arendalsuka:

Hele arrangementet

Redigerte filmer:


VIL LØSE PLASTPROBLEMET

Ellen Behrens,direktør for bærekraft i Orkla og leder av Forum for sirkulær plastemballasje med veikartet.
Ola Elvestuen var positiv til næringslivets initiativ.
Kari bunes, direktør i Emballasjeforeningen, som tok initiativet til å opprette Forum for sirkulær plastemballasje

Forumet ble lansert på Arendalsuka 2018, med mål om å utvikle et veikart for sirkulær plastemballasje. 12. august 2019 ble det ferdige veikartet overrakt Klima- og miljøminister Ola Elvestuen foran en smekkfull sal på Arendalsuka.

Veikartet gir konkrete forslag til hvordan plastproblemet kan løses. – Enkelt sagt vil vi utnytte alle de gode egenskapene ved plast og minimere de dårlige, sier Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen.

– Jeg setter stor pris på arbeidet som her er gjort. Norge skal være ledende i arbeidet med å redusere marin plastforsøpling, både gjennom offensive tiltak nasjonalt og ved å bidra til fremdrift og resultater i det internasjonale arbeidet på feltet. Jeg ser fram til å lese rapporten og vurdere de tiltakene som foreslås, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

 

Veikartet ble presentert og overrakt av Ellen Behrens, direktør Bærekraft i Orkla og leder styringsgruppen i Forum for Sirkulær Plastemballasje.

– Plast har unike egenskaper og er et velegnet emballasjemateriale, men vi må unngå at den havner i naturen.  Det er også en utfordring at verdifulle ressurser går tapt fordi en stor del av plastavfallet blir brent.

– Selv om vi har gode systemer for innsamling og sortering av plastemballasje de aller fleste steder i Norge, er vi langt unna EUs målsettinger for materialgjenvinning.

– Med dette veikartet vil vi få fortgang i arbeidet med å sørge for at plastemballasje gjenvinnes og ikke havner i naturen

Stort behov for teknologiutvikling

EUs krav er at 50 prosent av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030. Forum for sirkulær plastemballasje, som ble etablert under Arendalsuka 2018, mener det er mye som må på plass for å nå dette målet. Myndigheter, kompetansemiljøer og næringslivet selv må alle bidra for å løse utfordringene knyttet til emballasjedesign, plastsortering og gjenvinningsteknologi. Forbrukerne har også et viktig ansvar for å unngå forsøpling og bidra til god sortering.

 

– Norge er blant de beste i verden på innsamling og sortering av brukt plastemballasje, men en stor andel går likevel til forbrenning. De viktigste årsakene til at ikke mer plastemballasje gjenvinnes er at emballasjen ofte ikke er designet for gjenvinning, at teknologien fortsatt ikke er god nok og at det ikke er et velfungerende marked for kjøp og salg av gjenvunnet plast, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

 

I 2017 var forbruket av plastemballasje i Norge 209.000 tonn, hvorav 64.000 tonn ble materialgjenvunnet (30,6 prosent). I husholdningene var forbruket cirka 133 000 tonn. Hver nordmann forbrukte i gjennomsnitt 25,4 kilo plastemballasje. For å nå EUs mål om 50 prosent materialgjenvinning innen 2025 må minst 50.000 tonn mer plastemballasje gjenvinnes i året.

Arbeidet videreføres

Forumet viderefører nå arbeidet ved å se på hvordan de foreslåtte tiltakene kan implementeres. Forumet var samlet på en workshop 13. februar 2020.

Resultater av det pågående arbeidet skal etter planen offentliggjøres på Arendalsuka i august 2020.

Dette er Forum for sirkulær plastemballasje

Aktører fra mat- og drikkeindustrien; merkevareleverandører, handelen, emballasje-produsenter/-leverandører, organisasjoner, forskningsinstitusjoner, sjømatleverandør, utstyrsleverandører, innsamlere og gjenvinningsbransjen er samlet i et felles forum for å løse utfordringene med dagens bruk av plastemballasje.

Kontakt

Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen
mobil: 95 14 49 73

Ellen Behrens, Direktør for bærekraft i Orkla
mobil: 92 80 45 80

Medlemmene var samlet til møte og workshop hos Norgesgruppen 13. februar 2020.

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. jun 2020Webinar om samsvarserklæringer i praksisWebinar
16. jun 2020ScanStar 2020
18. jun 2020Digital workshop om urban forsøplingDigital workshop
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019