Forum for sirkulær plastemballasje

Den nye lederen vil jobbe for å gi brukt plastemballasje en verdi

Flere nye prosjekter er lansert og fordelt på forskjellige grupperinger blant medlemmene i forumet, som nå også har fått ny leder: Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.

Veikartet som ble lansert i 2019 viste blant at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes inne 2025. Forumet arbeider nå med å iverksette en del av tiltakene som ble lansert i veikartet.

Flere nye prosjekter er lansert og fordelt på forskjellige grupperinger blant medlemmene i forumet.

VIL LØSE PLASTPROBLEMET

Alvhild Hedstein

Forum for sirkulær plastemballasje ble lansert på Arendalsuka i 2018, med mål om å utvikle et veikart for sirkulære verdikjeder.

Veikartet som ble lansert i Arendal i 2019 viste blant at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes innen 2025. Forumet arbeider nå med å iverksette en del av tiltakene som ble lansert i veikartet.

Flere nye prosjekter er lansert og fordelt på forskjellige grupperinger blant medlemmene i forumet

De nye prosjektene

Emballasjeforsk ar fått i oppgave å utvikle alternative emballasjematerialer til jomfruelig plast i direkte kontakt med næringsmidler eller annen type anvendelse.

SmartPack 2030 skal se på en mulig reduksjon av antall plastmaterialer som benyttes til emballasje. Prosjektet skal blant annet kartlegge bruk, egenskaper, bruksområder og egnethet for ulike plastmaterialer benyttet i emballasje.

Emballasjeforeningen skal bidra til økt kompetanse om plastemballasjens funksjoner i næringsliv, undervisningsinstitusjoner og samfunnet forøvrig. Dessuten skal foreningen bidra til økt bruk av resirkulert plast.

Grønt Punkt Norge bidrar med Plastløftet

Avfall Norge og Loop skal sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge.

Målene er at 50 prosent av plastemballasje skal materialgjenvinnes i 2025
Innen 203 skal all plastemballasje være mulig å gjenvinne, og 60 prosent skal være gjenvunnet eller fornybar plastemballasje.

Det er også et mål om at all gjenvunnet plast skal brukes i nye produkter.

Mange spør seg om tiden er for knapp og om det er mulig å nå disse målene innen fristen. Den nye valgte lederen for styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje har imidlertid troen.

– Det er realistisk å oppnå EUs materialgjenvinningsmål innen 2025, men det krever stor innsats fra alle, sier hun.

– Målet mitt er først og fremst å motivere alle medlemmene til å følge opp veikartet vi forpliktet oss til i fjor sommer. I tillegg må vi sørge for en god dialog med myndighetene slik at rammebetingelsene for økt gjenvinning bedres.

Hun påpeker at det er vanlig å si at avfall er ressurser på avveie, men når avfallet ikke har en verdi, er det ingen ressurs.

– Så det store spørsmålet er jo hvordan plastavfallet skal få en verdi! Vi må bare erkjenne at markedet for gjenvunnet plast verken i Norge eller globalt er godt nok. Her kan vi som et samlet forum fra ulike bransjer påvirke.

En annen utfordring er plastens dårlige rykte, som en del brukere og produsenter av plastemballasje er urettferdig.  Plast har nemlig en del unike egenskaper som erstatningsmaterialene ikke har per i dag. Avlhild Hedstein tror at opinionen kan endres.

-Ja, jeg tror alltid at det er mulig å påvirke og endre, men det er svært krevende – særlig for noen produkter som frukt og grønt.

Jeg er veldig usikker på om koronakrisen gir økt forståelse for emballasjens rolle, og det vil bare tiden vise. Men det er ingen tvil om at det har vært mange færre spørsmål fra forbrukere om plastemballasje nå om dagen enn tidligere.

Kari bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Dette er Forum for sirkulær plastemballasje

Aktører fra mat- og drikkeindustrien; merkevareleverandører, handelen, emballasje-produsenter/-leverandører, organisasjoner, forskningsinstitusjoner, sjømatleverandør, utstyrsleverandører, innsamlere og gjenvinningsbransjen er samlet i et felles forum for å løse utfordringene med dagens bruk av plastemballasje.

Kontakt

Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen
mobil: 95 14 49 73

Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen
mobil: 930 34 879

Medlemmene var samlet til møte og workshop hos Norgesgruppen 13. februar 2020.

Veikartet ble overlevert i august 2019

På Arendalsuka 2019 leverte Ellen Behrens, daværende leder for Forum for sirkulær plastemballasje, det ferdige veikartet til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen foran en fullsatt sal.

Veikartet viser blant annet at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes årlig innen 2025. Forumet arbeider nå med implementering av foreslåtte tiltak.

Dokumenter for nedlasting:

Last ned Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

Deloitte_Kartlegging av verdikjeden for plastemballasje

Kantar-rapporten

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement Emballasjedagene 2019