Merking og etikettering

Merking av produkter har mange ulike funksjoner. For forbrukerne er merkingen primært varedeklarasjon og informasjon om holdbarhet. I produksjon og distribusjon skal strekkoder være informasjonsbærer i logistikk og transport av varer.

I tillegg er mye av merkingen designet for å markedsføre produkter. Den viktigste informasjonen som skal være med er ulike former for identitetsmerking på varene. Dette ivaretar sikkerhet og sporbarhet tilbake til de ulike produksjonsleddene på veien til et ferdig produkt.

Klikk her for å lese om merkereglene for emballasje.

Matmerking – Mattilsynet

F-pak, D-pak og T-pak

 

I dag deler vi merking av produkter inn i forbrukerpakning(F-pak), detaljistpakning (D-pak) og transport (T-pak). I Norge er det klare krav til produsentene hvordan merkingen skal se ut. Det er særlig næringsmiddelbransjen og myndighetene som  jobber med matsikkerhet som har gått foran her.

 

Logistikk

 

Merking av D-pak og T-pak er også i betydelig grad styrt av logistikkhensynet til distribusjonskjedene. En svært viktig del av verdikjeden Merking og identifisering av produkter har etter hvert blitt et omfattende fagfelt. Før i tiden var merking et krav fra myndigheter som bedrifter mer eller mindre anså som et nødvendig onde.

I dag har sikker merking mange funksjoner utover det sikkerhetsmessige og alle anser dette som en svært viktig del av verdikjeden for et produkt. Besparelser i logistikk og distribusjon er viktig. Markedet for merkeutstyr er omfattende og har de senere årene vært i stor utvikling.

Fra stand-alone til integrerte løsninger

 

Tidligere var maskinene ofte selvstendige enheter, såkalte «stand alone»-løsninger. Nå inngår stadig mer utstyr som integrert i de øvrige produksjons- og datasystemene (ERP). I fremtiden vil dette dominere markedet. Dette skyldes forhold rundt ulike datosystemer og viktigheten av å ha en masterklokke fra overordnet system. Denne sørger for at all dato- og klokkeinformasjon til enhver tid er synkronisert.

 

Når etikett ikke strekker til 

 

Merkemaskiner for etiketter er den dominerende teknologien i merkebransjen og brukes både på F-, D- og T-pak. På forbrukerpakker brukes det mye blekkstråle og på emballasjefolie direktethermo. Det er også kommet en del moderne laserutstyr for direktemerking på emballasje.

Det er særlig på produksjonslinjer med høyt volum og rask produksjonstakt at etikett ikke strekker til. Merking er også et betydelig kostnadsspørsmål. Direktemerking koster oftest bare brøkdel av standard etikettering. For merking av T-pak brukes stort sett bare etikett.

Fransk bakgrunn

 

Etiketter

 

Ordet etikett stammer fra fransk étiquette, som igjen kommer av gammel fransk; estiquer, som betyr feste på. Vi snakker altså om en merkelapp  eller seddel med påskrift om innhold, kvalitet, mengde, pris etc.

Den første selvklebende etiketten ble ”oppfunnet” av en Mr. Fisher i England rundt forrige århundreskifte. Hans idé var utstabil, sammenlignet med senere lim og systemer.

I 1935 skapte Stanton Avery det første selvklebende materialet, slik vi kjenner det. Ideen hans er den samme som brukes i fremstilling av selvklebende materialer.

 

Mange fordeler

 

Først på 1950-tallet begynte selvklebende etiketter å ta av i Europa – og til dels i Norge. Den største konkurransen kom fra gummierte og heat-seal etiketter, som i sin tur mistet grepet i løpet av 60-årene.

Suksessen skyldes at selvklebende etiketter gir større variasjonsmuligheter når det gjelder  form og farge, samt bedre renslighet og brukervennlighet.

Dette gjelder både manuell og maskinell påsetting.

 

Mange valgmuligheter

 

Utviklingen har gått fra de enkleste etiketter og materialer, mot spesial-lim og materialer egnet for mange og krevende oppgaver.
I gamle dager kunne man velge mellom ett permanent og ett avtakbart lim, ett matt og ett blankt papir.

Dagens valgmuligheter består blant annet av et stort utvalg av thermomaterialer og plastmaterialer som kan resirkuleres. Vi har fått et bedre og bredere spekter av papirbaserte materialer og laminater.

Dessuten har vi nå lim som tåler fra under minus 40 grader til langt over 100 grader, og trykkmetoder som gir en høykvalitets gjengivelse: UV lakk, laminering, spesialstansing med mer.

Typer av etiketter:

 

 • Thermoetiketter
 • Thermotransferetiketter
 • Plastetiketter
 • Spesialetiketter (bildekk, limfrie soner m.m)
 • Billetter (kino,bomstasjoner, sport m.m)
 • Kartongtags
 • Plasttags
 • Pakkelapper
 • Hengeetiketter
 • Hyllekantetiketter
 • Løpende bane (remse med eller uten lim

Viktig element

 

Etiketten er et viktig element i kundens produksjon. Dette gjelder både fargevalg, papirkvalitet, klimatiske forhold og logistikk.
Etikettproduktet skal profilere produktet best mulig og kan for eksempel produseres med effekter som:

 • Foliering
 • Preging
 • Perforering
 • Unik koding
 • Lett avtagbare etiketter – ”peel-off labels”
 • Utstansing av fasonghull
 • Trykking av spesielle effektfarger
 • Krympe-etiketter – «shrink sleeves»