Nasjonale merkesymboler for emballasje

Goods - Nasjonal Merkeordning for Avfall v2

De nye merkesymbolene tas i bruk av produsentene

Avfall Norge og LOOP lanserte i mars en ny merkeordning for kildesortering av emballasjeavfall. BAMA, Coop Norge, Orkla ASA og TINE har tatt i bruk merkene på sine produkter, og avfallsdunker rundt om i landet blir merket med de samme symbolene.

Bedre vilkår for å utvikle sirkulær økonomi

Ordningen har blitt utviklet i et samarbeid på tvers av organisasjoner og bedrifter i bransjen for å skape bedre vilkår for å opprette sirkulær økonomi. De nye symbolene ble utviklet med utgangspunkt i de nye danske symbolene, og Sverige følger etter.

Tydeligere og enhetlig symbolbruk gjør sorteringen enklere

En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep for å gjøre det enkelt for forbruker og næringsliv å sortere riktig. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering.

Dette er de nye merkesymbolene:

Disse aktørene har utviklet de nye merkesymbolene:

Goods Oslo
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjonen Virke
Grønt Punkt Norge
NORSIRK
RENAS AS
Loop
Emballasjeforeningen
KS
Norges-Gruppen
Avfall Norge (alle medlemmer)

Hvorfor nye merkesymboler?

  • En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep for å gjøre det enkelt for forbruker og næringsliv å sortere riktig.

 


  • Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

  • Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet. Ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje.

Vil bidra til høyere materialgjenvinning

Felles farge- og symbolbruk nasjonalt er et konkret tiltak som vil bidra til å nå målene om 65 prosent materialgjenvinning og samtidig effektivisere kommunenes avfallshåndtering og styrke næringslivets grønne konkurransekraft.


– Norgesgruppen ser svært positivt på at det er utarbeidet en tydelig merkeordning som vil forenkle kommunikasjon om kildesortering på emballasjen, og ser også mange fordeler ved at dette nå blir et felles system i hele verdikjeden, meddeler Halvard Hauer, fagsjef for miljø i NorgesGruppen.


Symbolene kan lastes ned

De nye symbolene kan nå lastes ned fra sortere.no, som også vil ta i bruk de nye symbolene i informasjon og svar på søk som gis til forbrukere og bedrifter. Gamle symboler vil byttes med de nye symbolene i løpet av den nærmeste tiden.

Har du noen spørsmål?

Kontakt Emballasjeforeningen:

Tlf: +47 22 12 17 60
Epost: post@emballasjeforeningen.no

Følg oss gjerne på sosiale medier

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf