Design - en gammel skikk i stadig endring

Emballering er en gammel skikk

Selv om kravene til beskyttelse og holdbarhet på produktet er grunnleggende for design, har ofte salgsfremmende egenskaper vært førende for valg av materialer og trykkmetoder.

Den første emballasjen som ble laget kan tidfestes tilbake til 6000-7000 år før Kristus. Industriell fremstilling av glassemballasje startet i Norge på 1700-tallet.

For 30-40 år siden ble Norden regnet som en ledende region i emballasjeutvikling. Selv om det kontinuerlig foregår mye spennende både hos oss og i våre naboland, er dette en posisjon vi sannsynligvis ikke får tilbake.

Den internasjonale emballasjehistorien viser til at menneskene, i likhet med dyrene, alltid har sett det formålstjenlig å pakke inn næringsmidler for å bevare og lagre.

Den første emballasjen kan dateres til 6.000 - 7.000 år før Kristus
bottlesPackaging

Holdbarhet og nye løsninger

Holdbarhet

 

For eksempel spinner edderkoppen et nett rundt den døde flua for å bevare føden til senere bruk, mens mennesket tidlig pakket inn kjøtt og fisk blant annet i palmeblader.

Vi prøvde oss frem og brukte det som ga best holdbarhet av de naturlige materialene.

Fra de første emballasjeprodukter med dyremager, leirkrukker og tretønner har emballasjens oppgave alltid vært å beskytte produktet på best mulig måte i forhold til ytre påvirkninger.

 

Nye løsninger

 

Med tiden har stadig nye materialer, emballasjeløsninger og krav kommet til.

Bedrifter setter store ressurser inn på å samordne økonomi, miljø, funksjonalitet, teknologi, emballasjedirektiv og produktpresentasjon slik at man får optimale løsninger.

Endrede demografiske strukturer, samfunnssyn, helse/ hygieneforskrifter samt økt handel, globalisering og konkurranse krever stadig nye og bedre emballasjeløsninger.

I takt med tiden utvikler emballasjen seg i stadig nye retninger.

Nye regler

 

Design for gjenvinning

Grønt Punkt Norge har gjennomført et prosjekt for Design for gjenvinning. med norske merkevareiere. Les litt om hva de kom fram til 

Krav til matkontaktmaterialer

Det er strenge krav til emballasje og andre materialer som kommer i kontakt med matvarer. Alle som setter emballasje på markedet er pliktig til å levere en samsvarserklæring til neste ledd i forsyningskjeden.

Samsvarserklæringen skal vise at materialet oppfyller regelverket så lenge det blir benyttet i den bruken det er godkjent for.

Det finnes mange plastmaterialer som er godkjent for matkontakt, mens fiberemballasje i de fleste tilfeller må ha et belegg av plast for å kunne brukes i direkte kontakt med mat varer. Dette er et kriterium som er lite kjent blant forbrukere.

Du finner mye om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer hos Mattilsynet. 

Trenger du inspirasjon?

På Emballasjeforeningens sider på Instagram legger vi ut en del bilder av emballasjedesign som enten har vunnet priser eller har gjort seg bemerket på andre måter.

Se også

Innovasjon Norge

Kreativt Forum

Norsk Designråd

Nordisk Innovasjonssenter

Norges forskningsråd

Ønsker du å lære mer om design?

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

Annonser fra våre medlemmer