Se registeret over våre medlemmer

Man kan også finne nettleverandører av standardemballasje, men husk at det kan være nyttig å få
hjelp med å finne riktig emballasje til ditt produkt. Det er strenge regler for emballasje til matkontakt,
og man må sørge for å få samsvarserklæring som viser at emballasjen er egnet for det aktuelle
produktet.