Det er kort tid til
2025.

Kan EUs mål til materialgjenvinning nås?

– Det er realistisk å oppnå EUs materialgjenvinningsmål innen 2025, men det krever stor innsats fra alle, sier Alvhild Hedstein, nylig valgt til leder i styringsgruppen for Forum for sirkulær plastemballasje.

Alt er mulig hvis man virkelig vil

Alvhild Hedstein har bakgrunn både fra politikk og bioøkonmi.
Ola Elvestuen var positiv til næringslivets initiativ.

Hun er til daglig direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen, og 20. mai ble hun valgt til ny leder av styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje.

Politisk bakgrunn

Alvhild Hedstein er utdannet ved NMBU. Hun har blant annet vært direktør i NIBIO, direktør for Miljømerking og vært politisk aktiv i Venstre og rådgiver for statsråd Lars Sponheim. Hun har også sittet i flere styrer og offentlige utvalg.

Forum for sirkulær plastemballasje er initiert av styret i Emballasjeforeningen og har som mål å løse utfordringer med dagens bruk av plastemballasje.

I 2019 laget forumet et veikart for sirkulær plastemballasje som blant annet viste at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes årlig innen 2025 for å oppnå EUs mål om økt materialgjenvinning av plastemballasje.

Mulig hvis man virkelig vil

Det er kort tid til 2025, og vi spurte derfor den nye lederen om hun tror det er realistisk å nå EUs materialgjenvinningsmål innen fristen.
– Det er utrolig hva som er mulig hvis man virkelig vil! Så ja, det er realistisk, men det krever stor innsats fra alle, sier Alvhild Hedstein.

Veikartet fra 2019 inneholder også en situasjonsanalyse av innsamlings- og gjenvinningssituasjonen i Norge og foreslår en rekke tiltak som vil bidra til å øke materialgjenvinningen.

– Målet mitt er først og fremst å motivere alle medlemmene til å følge opp veikartet vi forpliktet oss til i fjor sommer. I tillegg må vi sørge for en god dialog med myndighetene slik at rammebetingelsene for økt gjenvinning bedres.

Avfallet må få en verdi

– Hvilke endringer mener du blir viktigst for å kunne få til sirkulære plastemballasjesystemer?

– Det er vanlig å si at avfall er ressurser på avveie, men når avfallet ikke har en verdi så blir det ikke en ressurs.

– Så det store spørsmålet er jo hvordan plastavfallet skal få en verdi! Vi må bare erkjenne at markedet for gjenvunnet plast verken i Norge eller globalt er godt nok. Her kan vi som et samlet forum fra ulike bransjer påvirke.

– Og selv om vi i Norge er gode på avfallshåndtering, gjenstår det mye før innsamling og sortering av plast gir fraksjoner som er gjenvinnbare.

– Det er også krevende med de ulike lokale systemene for innsamling, som gjør at folk flest, både hjemme og på jobb, er usikre på hvordan de skal håndtere plasten. Her håper jeg virkelig de nye nordiske avfallsmerkene vil bidra.

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Plastemballasje har fått dårlig rykte

I kjølvannet av den strandede hvalen har plastemballasje fått et rykte som mange brukere og produsenter av emballasje syns er urettferdig. Opinionen vet ikke at plastens egenskaper som emballasjemateriale gjør den vanskelig å erstatte og budskapet er vanskelig å få frem.

– Tror du det går an å endre opinionens oppfatning om plastemballasje?

Ja, jeg tror alltid at det er mulig å påvirke og endre, men det er svært krevende – særlig for noen produkter som frukt og grønt.
Siden 12 mars har Norge opplevd nedstenging og gradvis åpning av samfunnet på grunn av koronaviruset. Bruk av håndsprit, håndvask og avstandsregler har blitt godt innarbeidet.

– Tror du koronaviruset også har gitt økt forståelse for emballasjens rolle med å beskytte?

– Det er jeg veldig usikker på, og det vil bare tiden vise. Men det er ingen tvil om at det har vært mange færre spørsmål fra forbrukere om plastemballasje nå enn tidligere.

– Jeg håper folk får en større forståelse for hvorfor vi emballerer, og den aller viktigste grunnen til å emballere mat er å sikre trygge og ferske produkter helt fram til forbruker.

Verdikjedesamarbeid

– Økt verdikjedesamarbeid blir nevnt som en nøkkel til å nå målene. Hvordan syns du samarbeidsånden fungerer i emballeringskjeden i Norge?

– Dette forumet er et godt eksempel på at vi i næringslivet ser at vi må samarbeide for å lykkes med de nødvendige endringene. Ingen blir best alene, og mitt inntrykk er at vi har et godt samarbeid. Emballasjeforeningen skal ha mye av æren for det!

Det lar vi være de siste ordene i denne omgang fra den nye lederen i Forum for sirkulær plastemballasje.

Les om Forum for sirkulær plastemballasje og last ned veikartet (link)

De nye avfallsmerkene

- Jeg tror det er mulig å påvirke og endre, sier Alvhild Hedstein.
– Dette forumet er et godt eksempel på at vi i næringslivet ser at vi må samarbeide for å lykkes med de nødvendige endringene.
Medlemmene var samlet til møte og workshop hos Norgesgruppen 13. februar 2020.

Interessert i Forum for sirkulær plastemballasje?
Sekretariatsleder Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 951 44 973
epost: kari@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
21. nov 2024 - 22. nov 2024Emballasjedagene 2024Scandic Park Hotell
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018