57

DRIKKEKARTONG

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
19588 tonn 59,9 % 32,8 % 92,7 %

DRIKKEKARTONG TIL SKOLER OG BARNEHAGER

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
737 tonn 80,6% 15,8% 96,4%

 

ENGANGS DRIKKEVARE-EMBALLASJE I PLAST

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
2102 tonn 25,6% 60,8% 86,4%

 

EMBALLASJEKARTONG

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
49.071 tonn 45,3 % 53,8 % 99,1 %

 

SAMLERAPPORT FOR PLASTEMBALLASJE (husholdning og næring

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
159.523 tonn 40,4 % 58,9 % 99,3 %

 

STANDARD PLASTEMBALLASJE NÆRINGSLIV

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
67.000 tonn 60,9 % 39 % 99,9 %

 

STANDARD PLASTEMBALLASJE HUSHOLDNING

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
92.523 tonn 25,6 % 73,3 % 98,9 %

 

EPS

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
8.643 tonn 42,2 % 57,2 % 99,5 %

 

PLASTEMBALLASJE BRUKT TIL FARLIG STOFFER

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
4.500 tonn 42,2 % 29,7 % 71,9 %

RETURTALL FOR EMBALLASJE 2014
returtall-emballasje-2014-700x409
I 2014 kastet vi totalt 563 000 tonn emballasje, mot 535 000 tonn i 2013. Det er den største økningen på 10 år. Av dette ble 97 prosent gjenvunnet, enten ved materialgjenvinning eller energiutnyttelse.

EMBALLASJE TOTALT
Totalt på markedet: 563 385 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 400 363 tonn (71,1 prosent)
Totalt energiutnyttet: 135 402 tonn (26,4 prosent)

BØLGEPAPP
Tonn på markedet: 253 929 tonn
Materialgjenvunnet: 233 362 tonn (91,9 prosent)
Energiutnyttet: 20 238 tonn (8 prosent)

DRIKKEKARTONG
Tonn på markedet: 19 588 tonn
Materialgjenvunnet: 11 733 tonn (59,9 prosent)
Energiutnyttet: 6 425 tonn (32,8 prosent)

EMBALLASJEKARTONG
Tonn på markedet: 49 071 tonn
Materialgjenvunnet: 22 230 tonn (45,3 prosent)
Energiutnyttet: 23 625 tonn (53,8 prosent)

GLASSEMBALLASJE
Tonn på markedet: 73 994 tonn
Materialgjenvunnet: 65 340 tonn (88,3 prosent)
Energiutnyttet: 1 599 tonn (2,2 prosent)

METALLEMBALLASJE
Tonn på markedet: 11 597 tonn
Materialgjenvunnet: 7 845 tonn (67,6 prosent)

PLASTEMBALLASJE
Tonn på markedet: 159 523 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 92 523 tonn
– Næring: 67 000 tonn
Materialgjenvunnet: 64 520 tonn (40,4 prosent)
– Husholdning: 23 688 tonn (25,6 prosent)
– Næring: 40 832 tonn (60,9 prosent)
Energiutnyttet: 84 451 tonn (58,9 prosent)
– Husholdning: 60 564 tonn (73,4 prosent]
– Næring: 23 905 tonn (39 prosent)

RETURTALL FOR EMBALLASJE I 2012
Returtall-emballasje-2012-1024x599
EMBALLASJE TOTALT
Totalt på markedet: 519 778 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 371 035 tonn (71,4 prosent)
Totalt energiutnyttet: 119 537 tonn (23 prosent)

BØLGEPAPP
Tonn på markedet: 227 301 tonn
Materialgjenvunnet: 207 464 tonn (91,3 prosent)
Energiutnyttet: 13 101 tonn (8,1 prosent)

DRIKKEKARTONG
Tonn på markedet: 19 559 tonn
Materialgjenvunnet: 11 012 tonn (56,3 prosent)
Energiutnyttet: 7 002 tonn (35,8 prosent)

EMBALLASJEKARTONG
Tonn på markedet: 46 746 tonn
Materialgjenvunnet: 21 206 tonn (45,4 prosent)
Energiutnyttet: 23 625 tonn (50,5 prosent)

GLASSEMBALLASJE
Tonn på markedet: 65 737 tonn
Materialgjenvunnet: 59 873 tonn (91,1 prosent)

METALLEMBALLASJE
Tonn på markedet: 11 013 tonn
Materialgjenvunnet: 7 706 tonn (70 prosent)

PLASTEMBALLASJE
Tonn på markedet: 149 422 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 86 665 tonn
– Næring: 62 757 tonn
Materialgjenvunnet: 63 774 tonn (42,7 prosent)
– Husholdning: 23 437 tonn (27 prosent)
– Næring: 35 077 tonn (57,4 prosent)
Energiutnyttet: 70 651 tonn (47,2 prosent)
– Husholdning: 52 691 tonn (60,8 prosent]
– Næring: 17 870 tonn (28,5 prosent)

RETURTALL FOR EMBALLASJE I 2011
returtall-20111-1024x586
EMBALLASJE TOTALT
Totalt på markedet: 531 535 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 391 603 tonn (73 prosent)
Totalt energiutnyttet: 110 397 tonn (22 prosent)

BØLGEPAPP
Tonn på markedet: 247 768 tonn
Materialgjenvunnet: 234 021 tonn (94,5 prosent)
Energiutnyttet: 13 101 tonn (5,3 prosent)

DRIKKEKARTONG
Tonn på markedet: 19 543 tonn
Materialgjenvunnet: 10 553 tonn (52,6 prosent)
Energiutnyttet: 6 840 tonn (35 prosent)

EMBALLASJEKARTONG
Tonn på markedet: 47 082 tonn
Materialgjenvunnet: 22 599 tonn (48 prosent)
Energiutnyttet: 21 658 tonn (46 prosent)

GLASSEMBALLASJE
Tonn på markedet: 66 480 tonn
Materialgjenvunnet: 60 957 tonn (91,7 prosent)

METALLEMBALLASJE
Tonn på markedet: 11 775 tonn
Materialgjenvunnet: 8 255 tonn (70,1 prosent)

PLASTEMBALLASJE
Tonn på markedet: 138 887 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 77 777 tonn
– Næring: 61 110 tonn
Materialgjenvunnet: 55 218 tonn (39,8 prosent)
– Husholdning: 20 144 tonn (25,9 prosent)
– Næring: 35 077 tonn (57,4 prosent)
Energiutnyttet: 73 610 tonn (53 prosent)
– Husholdning: 51 955 tonn (66,8 prosent]
– Næring: 21 633 tonn (35,4 prosent)

Torsdag 28. mai var det årsmøte i Emballasjeforsk der det blant annet ble valgt et nytt styre. Før årsmøtet var det fagseminar om pakking av sjømat og kjemikalier i matemballasje.

Av Per Øyvind Nordberg

(mer…)