Torsdag 28. mai var det årsmøte i Emballasjeforsk der det blant annet ble valgt et nytt styre. Før årsmøtet var det fagseminar om pakking av sjømat og kjemikalier i matemballasje.

Av Per Øyvind Nordberg

Jens Olav Flekke i Dagligvareforeningens Miljøforum (DMF) ble valgt inn som nytt medlem i styret, mens Ole Petter Trovaag (Elopak), Marit Sverdrup (Mills). Ole Jan Myhre (Norner) og Helga Næs (Nofima) ble gjenvalgt. Helga Næs ble gjenvalgt som leder og Marit Sverdrup valgt til nestleder.

Det nye styret ser dermed slik ut:

Styrets leder:                   Helga Næs, Nofima
Styrets nestleder:            Marit Sverdrup, Mills
Styremedlem:                  Johanne Brendehaug, TINE
Styremedlem:                  Jens Olav Flekke, DMF (ny)
Styremedlem:                  Alf Harald Jørgensen, Tommen Gram
Styremedlem:                  Tom Egil Klausen, BAMA
Styremedlem:                  Ole Jan Myhre, Norner
Styremedlem:                  Philip Reme, Papir- og fiberinstituttet
Styremedlem:                  Ole Petter Trovaag, Elopak
Styremedlem:                  Martin Wiklund, Peterson Packaging

Ut av styret gikk Elisabeth Sørvig, Kjøpmannshuset

Last ned protokoll fra årsmøtet til Emballasjeforsk her.

sjømat2.jpg
Nicolai Thorstenson, Sjømathuset.

Fagseminar
Før årsmøtet var det fagseminar om pakking av sjømat og kjemikalier i matemballasje. Nicolai Thorstensen i Sjømathuset fortalte om utfordringer og muligheter innenfor emballering og omsetning av sjømat.

– Det hele startet da NorgesGruppen og Lerøy i 2006 ble enige om å forbedre kvaliteten på sjømat i dagligvarehandelen. Den gang var maten i snitt sju dager gammel da den nådde forbruker. I 2012 var den to dager gammel, forklarte Thorstensen.

Dette er blant annet oppnådd ved at fisk i fiskedisker kommer ferdig pakket i distribusjonspakninger i EPS for salg i betjent ferskvaredisk. Parallelt har man tatt i bruk MAP også på fisk for å utsette kvalitetsforringelsen på pakkede fileter.

Mens eksportmarkedet er stabilt, vokser det norske markedet markant. Sushi økte med 252 prosent 2010-2013, mens fersk sjømat har vokst med 44 prosent i samme periode.  Pakket fisk har ifølge Thorstenson vokst med 135 prosent hos Kiwi.

De fisketypene som selger best er laks i alle fasonger.

Utfordringene i bransjen er blant annet:

  • Mange produsenter og få standarder til tross for lang historie for sjømat.
  • Små muligheter for å investere i pakkeindustri for små enkeltaktører.
  • Kort holdbarhet 5-10 dager, få dager salg i butikk. Forlenge holdbarhet betyr MYE
  • Høy barriere for nyetableringer
  • Kunnskap/produksjonskunnskap konsentrert om Vestlandet, mens markedet er på Østlandet
  • Skape bedre produkter
  • Fastprising
ånlaug.jpg
Ånlaug Ådland Hansen om CATCH.

CATCH– levendelagring av fisk
Ånlaug Ådland Hansen fra Nofima fortalte om CATCH – et prosjekt som skal utvikle markedsorienterte produkter basert på levendelagring av torsk.

CATCH er et forskerstyrt prosjekt i Bionær med fokus på hele verdikjeden.

– I prosjektet ser vi på optimalisering av kvalitet, lagring og foring og hvordan man kan emballere for optimal holdbarhet.

Dagligvarekjedene etterspør kontinuerlig leveranse av sesongprodukter, og CATCH kan gi kunnskap om hvordan dette kan utføres, forklarte Ådland Hansen.

Så langt har man kommet frem til at vakuumpakking gir bedre kvalitet enn lagring med luft og at MAP er bedre enn vakuum. Pakking med lavoksygen gir lavere bakterievekst.

 

ole jan.jpg
Ole Jan Myhre om KIM.

KIM – kjemikalier i matemballasje
Markedsdirektør Ole Jan Myhre i Norner fortalte om KIM som har som første delmål å kartlegge og etablere oversikt over kjemikalier i matemballasje.

Prosjektet skal også etablere oversikt over stoffer og produkter som mangler regulering, og nivået av kjemikalier i emballasje og matvarer.

– Vi vil også utvikle nye analysemetoder og etablere ny kunnskap om hvordan kjemikalier og materialer aldres og degraderes over tid, fortalte Myhre.

Så langt i prosjektet har man hentet inn mye informasjon og analyseprogram fra alle deltakere.

Etter fagseminaret var det omvisning hos Elopak på Spikkestad som var vertskap for årsmøtet.

Last ned protokoll fra årsmøtet til Emballasjeforsk her.