Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling 11. mars 2021

Dato: 11.mars 2021
Tid:15:00 – 1800 (22:00)
Sted: Digital deltakelse  (Grand Hotel Oslo)

Grunnet usikkerhet om smittevernstiltakene i Oslo, legger vi opp til digital deltakelse på fagkonferansen og generalforsamlingen. Paneldebatten og generalforsamlingen sendes fra Grand Hotel i Oslo. Dersom Oslo kommune/FHI tillater at flere kan delta fysisk, vil vi også åpne for dette.

Program:
15:00-16:30: Fagseminar med paneldebatt

Tema: sirkulære verdikjeder og produsentansvar for emballasje

Ingen enkelt aktør kan løse de miljøutfordringer vi står overfor alene, aktørene i verdikjeden må i større grad stå samlet for å lykkes i arbeidet. I Norge har vi lange og gode tradisjoner med produsentansvar på emballasje, nå er igjen diskusjonen løftet på myndighetsnivå for å vurdere eksisterende produsentansvarsordninger og hvordan de best kan utformes i overgangen til en sirkulær økonomi.

15.00: Miljødirektoratet om oppdraget fra Klima- og miljødepartementet
ved Hege Roth Olbergsveen, seksjonsleder, seksjon for avfall og gjenvinning, Miljødirektoratet

15.30: Paneldebatt om sirkulære verdikjeder og produsentansvar for emballasje

Debatten ledes av Anders Magnus Løken, Director Risk Advisory i Deloitte

Deltakere i debatten:

Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk, NHO Mat og Drikke
Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS
Karoline Andaur, CEO i WWF, Verdens naturfond
Rolf Erling Eriksen, miljøleder i Vinmonopolet

16:45: Slutt

17:00 -18:00 Ordinær generalforsamling i Emballasjeforeningen
Saksliste


Sak 1-3Innkalling, saksliste og program
Sak 4     Styrets beretning
Sak 5     Regnskap 2020
Sak 6     Vedtekter
Sak 7     Medlemskontingent 2021
Sak 8     Budsjett 2021
Sak 9     Arbeidsprogram 2021
Sak 10- 12: innstilling fra Valgkomiteen
Sak 13:  Valg av valgkomite

Dersom smittevernreglene tillater fysisk oppmøte:


18:00: Mingling
19:00 – 22:00: Middag

Lurer du på noe?
Kontakt oss gjerne på telefon +47 22 12 17 60 eller epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan