(AFF) Absolute Flexo Future
FLEXO TECHNOLOGY IN 2025

1.-2. april i Tylösand, Sverige

Dansk Flexo Forum og Sweflex inviterer til konferanse om fremtidens flexoteknologi over to dager i Halmstad, Sverige.

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Den første dagen er ankomstdag med servering av den svenske tradisjonsretten pytt i panna og sosialt samvær.

Konferansen handler om fremtiden for flexotrykkbransjen, hvilke utfordringer bransjen står overfor, ny teknologi og bærekraftig design.

Foredragsholderne kommer fra sektoren, mens Bo Wallteg, sjefredaktør i nord emballage og Packnews, er moderator.

Arrangementet avslutter med middag.

Program

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen ledet Flexoforum i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Avslutningskonferanse om
SIRKULÆRPLAST

25. februar 2020 hos Høgskolen i Østfold

Østfoldforskning arrangerer en konferanse for å dele erfaring og kunnskap om hvordan man kan øke andelen gjenvunnet plast i nye produkter.

 

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Nettverkssamarbeid og kompetansedeling er nøkkelen til suksess. Ved å delta i konferansen får du innblikk i hvordan man lykkes i med produktutviklingsprosessen og i kunnskapsbanken som er utviklet.

Sted: Høgskolen i Østfold, Kobberslagerstredet 3, Kråkerøy
Dato: 25. februar 2020
Tid: 10:00-15:00

PROGRAM OG PÅMELDING

Program

10:00
Introduksjon: SirkulærPlast-prosjektet

10:20: Erfaringer fra prosjektet, inkludert faglig samarbeid, barrierer, prosjektfunn (forventede og uforventede) og veien videre i fht økt andel gjenvunnet plast
Ved Biobe (prosjekteier) – Katoplast

10:50-11:00 Pause

11:00:  Berry – Re-Turn – Fokus på kvalitet og beslutningsstøtte til case-bedriftene i løpet av prosjektet

11:30-12:30 Lunsj

12:30 Clariant – Tilsetningsstoffer for økt gjenvinning 12:45 Borg Plast-Net – Regionale plastprodusentenes syn på veien videre for å øke andelen gjenvunnet plast i nye produkter

13:05 Grønt Punkt Norge – SirkulærPlast-Kompetansebanken

13:20-13:30 Pause

13:30 Hvor mye miljønytte fra SirkulærPlast kan overføres regionalt og nasjonalt?

13:45 Panel: Veien videre for å øke andelen gjenvunnet plast i norsk produserte produkter

14:45 Oppsummering

15:00 Avslutning

For påmelding, send en epost til siw@ostfoldforskning.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Workshop om
matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

10 prosent rabatt for medlemmer i Emballasjeforeningen

Workshop om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer
Eurofins’ workshop om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden.

[dne_ai1ec_event]

KREVER FORKUNNSKAP

Mette Damgaard fra Eurofins i Danmark er en av foredragsholderne.

For å være med på workshopen må du ha deltatt på  kurset i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer, eller ha jobbet såpass med temaet at du har god kunnskap om hva som kreves av en samsvarserklæring og hva lovverket krever.

Les om kurset om matkontakt materialer 10. mars.

Etter gjennomført workshop skal deltakere kunne gjennomgå og vurdere om en samsvarserklæring er i tråd med regelverket. Du får også dybdekunnskap om relevant lovgivning og bransjereguleringer for samsvarserklæringer.

Foredragsholdere er Mette Damgaard og Eirin Schrøder, begge Eurofins.

NB: Deltakere i Emballasjeforeningen får 10 prosent rabatt på deltakelse på kurs og workshop.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Rabatt for medlemmer:
MATKONTAKTMATERIALER & SAMSVARSERKLÆRINGER

10 mars i Eurofins’ lokaler i Moss.

10. mars arrangerer Eurofins kurs om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer. 

Kurset passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden. Kurset passer også for deg som har kvalitetsansvar knyttet til materialer i direkte kontakt med mat i produksjonsbedrifter, kantiner og restauranter.

[dne_ai1ec_event]

INNHOLD

Gjermund Vogt og Eirin Schrøder er foredragsholdere på kurset.
Innhold i kurset:
 • Lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger
 • Risikoanalyse og worst case kalkulering
 • Migrasjonsanalyser
  – Valg av simulant
  – Hygienefaktor: Totalmigrasjon
  – Helsefaktor: Spesifikk migrasjon – hvilke stoffer har grenseverdier
 • Tolkning av resultater fra analysene
 • Samsvarserklæringer – ansvar og innhold
 • Utfordringer med tanke på samsvarserklæringer;
  Mineraloljer – økende fokus i Europa

Eurofins har satt av tid til individuell diskusjon og samtale med hver enkelt kursdeltaker.
Har du noen spesielle utfordringer eller generelle spørsmål, ta dem med

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Dette lærer du på kurset

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger for ulike kontaktmaterialer. Man får dessuten innblikk i migrasjonsanalyser og lærer hva som menes med totalmigrasjon og spesifikk migrasjon.

Kurset viser deg også hvordan du skal forstå en samsvarserklæring og kunne vurdere om den er tilstrekkelig til din bruk, samt hvordan du utformer en i henhold til lovens krav.

Dermed vil du kunne være bedriftens fagperson når det gjelder matkontaktmaterialer.

Les fullt program

 

Mette Damgaard fra Eurofins i Danmark er en av foredragsholderne.

Rabatt for medlemmer

OBS: MEDLEMMER I EMBALLASJEFORENINGEN FÅR 10 PROSENT RABATT PÅ KURSAVGIFTEN.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Holdbar2020
DELTA PÅ INNOVASJONSPRISEN

OBS: Frist 24 januar!

HOLDBAR 2020 inviterer gründere og etablerte bedrifter til å melde seg på til kåringen av «Årets innovasjon innen produksjon og emballering».

[dne_ai1ec_event]

FRISTEN ER ALLEREDE 24. JANUAR

Kåringen foregår på HOLDBAR 2020 på Norges Varemesse 5. mars 2020.

HOLDBAR 2020 ønsker å fremme innovasjon og emballering, i en setting hvor gründere, studenter, start-ups og etablerte bedrifter i Norge får muligheten til å vise seg frem. De som har tenkt nytt rundt emballasjeproduksjon kan melde seg på kåringen.

Fire finalister får anledning til å presentere sitt produkt/sin pakke med stand på innovasjonsområdet på HOLDBAR 3.-5. mars 2020.

Det råder en sterk bevisstgjøring rundt emballasje og den miljøeffekten forbruksmaterialer og maskiner har på verden vi lever i. Riktig emballering av produktet frem til forbruk er nødvendig for å opprettholde optimal kvalitet, hindre uttørking og redusere svinn.

Husk kort påmeldingsfrist!

Ønsker du å delta kan du melde på din bedrift via denne linken.

OBS Fristen er allerede 24. januar.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Workshop i Forum for sirkulær plastemballasje
ARBEIDET VIDEREFØRES

13. februar 2020 hos Norgesgruppen

Forum for sirkulær plastemballasje videreføres, og cirka 35 virksomheter har allerede nå  bekreftet at de fortsatt ønsker å delta i dette viktige arbeidet.

Styringsgruppen og sekretariatet har den siste tiden jobbet med å finne en ressurseffektiv og egnet måte å organisere det videre arbeidet i Forumet på, samt hvilke prosjekter det kan være hensiktsmessig at medlemmene engasjerer seg i fremover.

Det første medlemsmøtet med workshop i Forumet arrangeres 13. februar kl. 12.30 i Oslo.  Møteinnkallelse sendes ultimo januar 2020.

[dne_ai1ec_event]

Workshop

Ellen Behrens,direktør for bærekraft i Orkla og leder av Forum for sirkulær plastemballasje med veikartet.

Det er videre besluttet at Forumet skal delta under Arendalsuka ‘20 med eget arrangement.

Planen er å presentere arbeidet som er gjort i Forumet siden august 2019 samt noe om det videre arbeidet. Arendalsuka 2020 arrangeres i perioden: 10.-14 aug.

Forum for sirkulær plastemballasje ble etablert i 2018 på initiativ fra styret i Emballasjeforeningen.

Hensikten med forumet var å samle representanter fra ulike deler av verdikjeden til dialog og samarbeid om hvordan vi i Norge kan bidra til å realisere den europeiske strategien for plast i en sirkulær økonomi og sørge for at brukt plastemballasje gjenvinnes til råvarer som brukes i ny emballasje eller andre produkter.

Forumet har kartlagt hvilke utfordringer som må løses for å nå EUs mål, og lanserte under Arendalsuka 2019 et Veikart som beskriver hvilke tiltak og løsninger som er nødvendige både fra bransjens og myndighetenes side.

Les mer om forumet og last ned veikartet.

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Lurer du på noe?
Vi svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

SmartPack 2030
Felles workshop

Årsmøte

Mer info kommer snart

Temaer, sted og tidspunkter vil bli sendt ut så snart det er klart. Det vil denne våren handle mye om selve workshopen, teamarbeid og deling av erfaringer og kompetanse. Vi vil også stifte nærmere bekjentskap med flere av våre medlemmer og de utfordringene de står overfor.

[dne_ai1ec_event]

Lurer du på noe?
Klyngeleder Jørgen Ingeberg svarer gjerne på spørsmål:

mobil: +47 951 29 070
epost: jorgen@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

SmartPack 2030
Felles workshop

Sted og program kommer 

Heldags felles workshop

Temaer, sted og tidspunkter vil bli sendt ut så snart det er klart. Det vil denne våren handle mye om selve workshopen, teamarbeid og deling av erfaringer og kompetanse. Vi vil også stifte nærmere bekjentskap med flere av medlemmene og de utfordringene de står overfor.

[dne_ai1ec_event]

Lurer du på noe?
Klyngeleder Jørgen Ingeberg svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 951 29 070
epost: jorgen@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Sett av datoene:
Emballasjedagene 2o2o

19.-20. november 2020

Sett av dagene for Emballasjedagene 2020

Datoene for Emballasjedagene 2020 blir 19.-20. november på Scandic Park Hotell Sandefjord. Sett av disse datoene allerede nå. Mer informasjon om foredragsholdere, program og påmelding kommer i august 2020. Følg med på nettsiden for Emballasjedagene og på denne siden for nyheter.

Lurer du på noe om Emballasjedagene?

Hva er Emballasjedagene?
Les vår reportasje om Emballasjedagene 2019

Kontakt oss for mer informasjon

telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

INTERPACK

Interpack, som skulle vært arrangert i Düsseldorf i mai, flyttes til neste år på grunn av coronaviruset. Nye datoer blir 25. februar til 5. mars 2021.

[dne_ai1ec_event]

Flyttes til februar/mars 2021

Interpack 2020 er avlyst og flyttes til 25. februar - 5. mars 2021.

Messe Düsseldorf utsetter interpack til 2021 på grunn av koronaviruset. Beslutningen bel fattet etter at Düsseldorf  by nylig innførte forbud mot arrangementer som samler over 1.000 mennesker.

-Beslutningen er tatt i nært samarbeid mellom vår ledergruppe og de foreningene som har interesser i interpack, sier Werner Durnscheidt, styreleder i Messe Düsseldorf.

– Vi gjør nå alt i vår makt for å holde de økonomiske tapene nede for våre utstillere.

Inngangsbilletter som er kjøpt til årets messe vil kunne brukes i 2021.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf