Emballasjeforsk gjennomfører fagseminar og årsmøte den 9. september kl 12:00-15:30. Program og påmelding kommer senere.

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Pack Passion Week 2020 – virtuell konferanse

PETnology lanserer sin første virtuelle konferanse. Temaer er omstilling og strategier i Korona-tider, bærekraft og sirkulær økonomi.

Pack Passion Week kombineres med #PackCorona, som er et veldedig initiativ initiert av PETnology i samarbeid med UNICEF. Pengene går til barn som har blitt spesielt rammet av pandemien.

Deltakelse på konferansen er gratis, men deltakerne kan frivillig donere bidrag til #PackCorona.

www.packpassion.com
www.packcorona.com

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Emballasjedagene 2020

19 - 20 november

Sett av dagene

Lokasjon for Emballasjedagene 2020 blir på Scandic Park Hotell Sandefjord. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om foredragsholdere, program og påmelding kommer i august 2020. Følg med på nettsiden for emballasjedagene og på denne siden for nyheter.

Spørsmål?

Kontakt oss for mer informasjon

telefon: + 47 22 12 17 60

Epost: Post@emballasjeforeningen.no

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

 

Høsten 2019 gjennomførte Hold Norge Rent, LOOP og Æra en større kvalitativ studie om hvordan forsøpling oppstår i byrommet. Dette arbeidet har resultert i plattformen “Havet begynner her”, som danner grunnlaget for en nasjonal strategi mot forsøpling. Målet er at plattformen tas i bruk av både myndigheter, renovasjonsselskaper og produsenter, slik at vi kan samle oss bak et felles budskap.
EUs Engangsplastdirektiv (SUP Directive) vil stille krav til både merking av enkelte produkter, reduksjon i forbruk av andre, og til holdningsskapende arbeid.
Nå inviterer Hold Norge Rent og LOOP til en digital workshop hvor de vil dele den viktigste kunnskapen fra studien. Workshopen har påmeldingsfrist 10. juni og er kostnadsfri, men meld deg på snarest, det er begrenset med plasser.

 

 • Hva er folks etablerte sannheter om forsøpling?
 • Hva innebærer plattformen Havet begynner her?
 • Hvordan kan man bidra til målrettet  kommunikasjon og effektive tiltak?.

 

Påmelding – Kine.martinussen@holdnorgerent.no

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Ingen sier at de forsøpler, men likevel havner store mengder søppel på avveie hver eneste dag i byrommet. Hvordan henger dette sammen?

Høsten 2019 gjennomførte Hold Norge Rent, LOOP og Æra en større kvalitativ studie om hvordan forsøpling oppstår i byrommet. Dette arbeidet har resultert i plattformen “Havet begynner her”, som danner grunnlaget for en nasjonal strategi mot forsøpling. Målet er at plattformen tas i bruk av både myndigheter, renovasjonsselskaper og produsenter, slik at vi kan samle oss bak et felles budskap.

EUs Engangsplastdirektiv (SUP Directive) vil stille krav til både merking av enkelte produkter, reduksjon i forbruk av andre, og til holdningsskapende arbeid.

Nå inviterer Hold Norge Rent og LOOP til en digital workshop hvor de vil dele den viktigste kunnskapen fra studien. Workshopen har påmeldingsfrist 10. juni og er kostnadsfri, men meld deg på snarest, det er begrenset med plasser.

 

Tidspunkt: 18. juni 09:15-11.00
Tema for workshopen:
 • Hva er folks etablerte sannheter om forsøpling?
 • Hva innebærer plattformen Havet begynner her?
 • Hvordan kan man bidra til målrettet kommunikasjon og effektive tiltak?

 

Påmelding : Kine.martinussen@holdnorgerent.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Sirkulær økonomi:
Nye lover og forskrifter

28. mai kl.15:00

Get Ready for Change

Amcor arrangerer en serie med webinarer. Dette første arrangeres 28. mai og handler om EU’s reise mot sirkulær økonomi.

Det kommer stadig nye forslag fra EU og medlemslandene, og emballasjesektoren står overfor en regelstorm. I webinaret får man innsikt i nye lover og forskrifter og informasjon om hvordan Amcor navigerer gjennom utviklingen for å hjelpe kundene å gjøre emballasjen klar for kommende regler og forskrifter.

Se oversikt over alle webinarene i Amcors serie.

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Forlenget frist for
ScanStar 2020

Frist for påmelding er 16. juni 2020.

ScanStar 2020

Jurymøtet i ScanStar er utsatt, og fristen forlenget på grunn av koronaviruset.

Fristen for å melde på bidrag til konkurransen utsettes nå til 16. juni 2020.

– Vi har allerede mottatt mange bidrag men kan håndtere flere, opplyser Johanna Nikunen i den finske emballasjeforeningen.

Påmeldte bidrag skal være sendt i posten til den finske emballasjeforeningen innen 26. juni.

Les mer om ScanStar og meld på bidrag 

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Webinar om tysk
emballasjelov

27.mai fra 10:30-11:15

Norsk-Tysk Handelskammer arranger sammen med Svensk-Tysk Handelskammer et webinar om produsentenes ansvar for håndtering av emballasjeafall.

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Den tyske emballasjeloven innebærer økt produsentansvar. Her fra et seminar i 2018.

Ved årsskiftet 2018/2019 trådte den nye tyske emballasjeloven i kraft. Bedrifter som ikke følger denne risikerer større bøter og såkalte Abmahnungen, eller juridiske advarsler, for eksempel fra konkurrentenes advokater.

På bakgrunn av dette arrangerer Svensk-Tysk Handelskammer et webinar hvor norske eksportbedrifter kan få informasjon om betydningen og konsekvensene av den nye emballasjeloven.

Webinaret retter seg blant annet mot norske eksportbedrifter som markedsfører emballasje på det tyske markedet – inkludert gjennom netthandel – da også dette området omfattes av lovgivningen. Webinaret gjennomføres på svensk.

PRODUSENTANSVARET

Innhold:
 • Hvilket produsentansvar har svenske og norsk bedrifter ved eksport til Tyskland?
 • Hva er forandret som følge av den nye emballasjeloven?
 • Bedrifter må nå være registrert hos Zentrale Stelle Verpackungsregister. Hva slags hjelp og informasjon kan bedriftene få fra dem?
 • Registeret analyserer produsentenes rapportering og publiserer situasjonsrapporter der de forklarer brudd på emballasjeloven. Hva risikerer eksportbedriftene?
 • Hvordan påvirkes gjenvinningsbedrifter av den nye loven og endringene i omverdenen?
 • Kan innlevering av erklæringer og betaling av gjenvinningsavgifter utsettes i koronatider?
 • Sjekkliste: Hva er det viktigst å gjøre for bedriftene?
Norman Karsch deltar på seminaret 27. mai.

Påmelding
Webinaret er gratis og det er mulig å stille spørsmål underveis.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

WEBINAR OM
SAMSVARSERKLÆRINGER

9. juni 2020

Eurofins har over flere år holdt foredrag om temaet. I dette webinaret får du svar på de viktigste problemstillingene og et dypere dykk ned i samsvarserklæringer. 

Webinaret passer mottakere og sendere av en samsvarserklæring. Produserer eller importerer du emballasje for næringsmiddelprodusenter, eller har du ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden, anbefales dette webinaret.

Har du deltatt på vårt webinar i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer, anbefales dette for videre kompetanseheving. Det er ikke noe krav at man har deltatt på dette.

Etter webinaret er det avsatt 15 minutter til spørsmål. For å sikre at vi får besvart alle spørsmål er maksimalt deltagerantall satt til 30.

Innhold

 • Kort introduksjon av regelverket
 • Kravene til innholdet i en samsvarserklæring
 • Gjennomgang av en kravspesifikasjon for plast
 • Gjennomgang av ulike samsvarserklæringer

Tidspunkt: Tirsdag 9. juni kl. 10.00

Varighet: 1 time og 15 minutter (inkludert spørsmål og svar fra seerne)

Pris: Kr. 990,- eks mva

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Mer enn noen gang vil det være viktig å ha en nasjonal møteplass for industri- og produksjonsbedriftene i Norge.  

SMART industri er industriens nasjonale møteplass. Her samles utstyrsleverandører, produsenter og produkteiere til tre dager med messe, banebrytende konferanser, kurs og nettverksbygging

[dne_ai1ec_event]

MESSEKONSEPT

SMART industri  har vokst frem fra et messekonsept som ble arrangert allerede første gang i 1951. I samarbeid med Norges Varemesse og flere av industriens bransjeforeninger har SMART industri blitt noe nytt og en viktig møteplass for industrien i Norge.

Evalueringen fra besøkende og utstillere i 2018 viste at:

 • Overvekt av besøkende «fant det de kom for å se, og kjøpte eller forespurte om tilbud»
 • 90 % av utstillerne fikk nye kundekontakter i løpet av de tre dagene
 • de besøkende kom fra over hele Norge og representerte alle bransjene

SMART industri har fokus på innovasjon, bærekraft, digitalisering og automasjon.

Prosjektleder SMART industri: Bente Austad, epost: bente@mgf.no, mobil.: 94426637

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

(AFF) Absolute Flexo Future
FLEXO TECHNOLOGY IN 2025

1.-2. april i Tylösand, Sverige

Dansk Flexo Forum og Sweflex inviterer til konferanse om fremtidens flexoteknologi over to dager i Halmstad, Sverige.

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Den første dagen er ankomstdag med servering av den svenske tradisjonsretten pytt i panna og sosialt samvær.

Konferansen handler om fremtiden for flexotrykkbransjen, hvilke utfordringer bransjen står overfor, ny teknologi og bærekraftig design.

Foredragsholderne kommer fra sektoren, mens Bo Wallteg, sjefredaktør i nord emballage og Packnews, er moderator.

Arrangementet avslutter med middag.

Program

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen ledet Flexoforum i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Avslutningskonferanse om
SIRKULÆRPLAST

25. februar 2020 hos Høgskolen i Østfold

Østfoldforskning arrangerer en konferanse for å dele erfaring og kunnskap om hvordan man kan øke andelen gjenvunnet plast i nye produkter.

 

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Nettverkssamarbeid og kompetansedeling er nøkkelen til suksess. Ved å delta i konferansen får du innblikk i hvordan man lykkes i med produktutviklingsprosessen og i kunnskapsbanken som er utviklet.

Sted: Høgskolen i Østfold, Kobberslagerstredet 3, Kråkerøy
Dato: 25. februar 2020
Tid: 10:00-15:00

PROGRAM OG PÅMELDING

Program

10:00
Introduksjon: SirkulærPlast-prosjektet

10:20: Erfaringer fra prosjektet, inkludert faglig samarbeid, barrierer, prosjektfunn (forventede og uforventede) og veien videre i fht økt andel gjenvunnet plast
Ved Biobe (prosjekteier) – Katoplast

10:50-11:00 Pause

11:00:  Berry – Re-Turn – Fokus på kvalitet og beslutningsstøtte til case-bedriftene i løpet av prosjektet

11:30-12:30 Lunsj

12:30 Clariant – Tilsetningsstoffer for økt gjenvinning 12:45 Borg Plast-Net – Regionale plastprodusentenes syn på veien videre for å øke andelen gjenvunnet plast i nye produkter

13:05 Grønt Punkt Norge – SirkulærPlast-Kompetansebanken

13:20-13:30 Pause

13:30 Hvor mye miljønytte fra SirkulærPlast kan overføres regionalt og nasjonalt?

13:45 Panel: Veien videre for å øke andelen gjenvunnet plast i norsk produserte produkter

14:45 Oppsummering

15:00 Avslutning

For påmelding, send en epost til siw@ostfoldforskning.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018