Konferanse om
SIRKULÆR ØKONOMI

Langesund 3.-4. juni 2019

SINTEF, NTNU og Nord Universitet inviterer til konferanse om sirkulær økonomi i Langesund 3.-4. juni 2019. Konferansen fokuserer på å muliggjøre overgangen.

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Susie Jahren i SINTEF håper på gode dager i Langesund.

– Vi håper dette vil bli en veldig funksjonell konferanse hvor vi kan lære om hvilke verktøy vi trenger for å få til en forandring i sirkulariteten, forteller Susie Jahren i SINTEF.

I løpet av konferansen blir det dypdykk i følgende temaer:

– Siste nytt om grenser for sirkulær økonomi i praksis
– Gamle og nye aktivatorer for sirkulær økonomi
– Myndigheters og samfunnets rolle for å aktivere overgangen til sirkulær økonomi

Noen av foredragsholderne: Linda Therese Wiik, Senior Advisor, Norsk Hydro, Ivar Horneland Kristensen, CEO, Virke, Kjell Olav Maldum, Managing Director, Infinitum, Kirsten Svenja Wiebe, Researcher, SINTEF, Kjetil Kjenseth, leader for Energy and Environmetal Committee in the Norwegian Parliament.

SINTEF, NTNU og Nord Universitet står bak arrangementet i Langesund. Program og mer informasjon om arrangementet finner du via denne linken.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Norengros arrangerer fagmesse for
INDUSTRI OG NÆRINGSMIDDEL

Bærekraft og innovasjon

Direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen åpner fagmessen Bærekraft og Innovasjon som Norgengros arrangerer i Ålesund 22. mai. Her kan du også møte Anne Lindmo, Jaana Røine, Åke Rosen og Lars Ørbeck.

[dne_ai1ec_event]

FAGPROGRAM

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen,  åpner programmet med innlegget «Emballasje, et nødvendig onde?». Hun skal også snakke om EU og norske myndigheters krav, næringslivets veikart for sirkulær plastemballasje, engangsartikler i plast, optimering.

Direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine, forteller om sitt initiativ «Plastløftet», en oppfordring til industrien om å forplikte seg til å øke bruken av resirkulert emballasje. Hun vil dessuten snakke om innsamling og gjenvinning i Norge, samt design for gjenvinning.

Åke Rosen, Research & Development i GAIA presenterer Biodolomer som et alternativ til fossil plast.

Digital verden og drømmejobben

Lars Ørbeck, country manager i Strongpoint, skal snakke om innovasjon på etiketter under tittelen: «Er etiketter på vei inn i den digitale verdenen?».  Ha kommer til å fortelle om RFID/NFC og  TT-sensorer.

Anne Lindmo avslutter fagprogrammet med foredraget «Mot til å lykkes».

– Det er aldri noen som gir deg drømmejobben din – den må du selv drømme frem.
Så må du våge – og til slutt må du jobbe. Som et beist, sier Anne Lindmo.

Anne Lindmo

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

Årsmøte og fagseminar
EMBALLASJEFORSK

Frist for påmelding 9. april 2019

Emballasjeforsk arrangerer årsmøte 10. april hos Norsk Hydro i Oslo. Før årsmøtet blir det fagseminar med nytt fra Emballasjeforsk, muligheter med aluminiumemballasje fra Norsk Hydro og bærekraftig emballasje fra BAMA.

Sted: Norsk Hydro, Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tid: 10. april, 12:30-15:30 
PÅMELDING

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Helga Næs er leder av Emballasjeforsk.

13:00-14:30            Fagseminar

 • Velkommen og informasjon om Emballasjeforsk
  v/ Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima
 • Clean aluminium surface for packaging application
  v/ Nadia Telioui, Head of Technical Customer Service (TCS), Rolled Products Holmestrand, Norsk Hydro
 • Bamas satsing på bærekraftig emballasje
  v/ Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

14:30-15:30            Årsmøte

Sakliste

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 2. To til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2018
 4. Årskontingent – foreslås uendret
 5. Handlingsplan 2019
 6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen
Ole Jan Myhre presenterte nye forskningsprosjekter på Emballasjedagene.

Lurer du på noe?
Sekretariatet i Emballasjeforsk svarer gjerne på spørsmål:

Telefon 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforsk.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Fagseminar og årsmøte
EK

Seminartema: Matkontaktmaterialer
Fokusområde: – nye emballasjeløsninger – fiber – sirkulær økonomi
Mattilsynets 
tilsynsprosjektet 2019 – oppdatert regelverk

[dne_ai1ec_event]

FAGSEMINAR

09:30: Registrering, kaffe m.m.

Fagseminar

10:00:  Velkommen og innledning
ved Anette Osvik, Mills AS – EKs styreleder

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2019
ved Ågot Li, Mattilsynet

Fiberbaserte matkontaktmaterialer (emballasje)
– sirkulær økonomi;utfordringer og muligheter
ved Ruth Nilsen, Glomma papp

Pause

Nye emballasjeløsninger i et sirkulært perspektiv –
muligheter og utfordringer
ved Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima

5 minutters nyheter vedrørende regelverk for matkontaktmaterialer
(matemballasje) ved Isabell Lien, Nofima

 

12:00 Lunsj

 

ÅRSMØTE I EK (FOR MEDLEMMER)

13:00 ÅRSMØTE (for EK-medlemmer)

ved Anette Osvik, EKs styreleder, Mills AS
Årsberetning (Vedlegg 1)
Medlemsliste (Vedlegg 2)
Regnskap (Vedlegg 3)
Vedtekter – oppdatert (Norsk Vedlegg 4. Engelsk Vedlegg 5)
Budsjett, årsavgift og arbeidsprogram (Vedlegg 6)
Valg av styre. Forslag til Årsmøte (Vedlegg 7)

~15:00 Avslutning

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjeskolen

Nytt navn på mat- og emballasjemesse
HOLDBAR 2020

3.-5. mars 2020

HOLDBAR 2020

Den tradisjonsrike messen som tidligere var kjent som «NEF-dagene» og «Mat og Emballasje» skifter navn for å sette bærekraft tydeligere på agendaen.

[dne_ai1ec_event]

NYTT PROSJEKTTEAM

Markedskonsulent Siv-Jeanette Larsen, prosjektleder Cecilie Svabø og prosjektselger Per Janner har store vyer og ambisjoner for HOLDBAR 2020.

Riktig emballering av produktet frem til forbruk er nødvendig for å opprettholde optimal kvalitet, hindre uttørking og redusere svinn. Slik forlenges produktenes levetid og blir holdbar.

Derfor er det viktig å vise hvordan næringsmiddel- og emballasjebransjen tar disse kravene på alvor og synliggjør fremtidsrettede løsninger.

Fra 2000 har en samlet næring møttes hvert tredje år i Norge, for å vise frem sine nyeste produkter og tjenester. Samtidig som de har deltatt i gode diskusjoner rundt muligheter og utfordringer for bransjen. Først under NEF-dagene og deretter på møteplassen Mat og Emballasje.

PARALLELT MED SMAK

Parallelt med HOLDBAR arrangeres SMAK 2020 som er møteplassen for alle som jobber med mat og drikke. SMAK 2017 hadde totalt 389 utstillere, alt fra lokalprodusenter til verdenskjente merkevareleverandører.

Emballasjeforeningen er med i en ekstern faggruppe for messen sammen med Stig Pedersen og FIAS.

http://www.holdbarmessen.no/

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Seminar om optimering av
EMBALLASJE

For medlemmer i Emballasjeforeningen og  Grønt Punkt Norge er seminaret kostnadsfritt

Hva lærer du på seminaret?

Seminaret vil gi deg et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med emballasjeoptimering. Du får blant annet vite hvilke regler og lover bedriften må følge for å sende sine produkter ut på markedet.

[dne_ai1ec_event]

AGENDA

Agenda:       

09.00 – 09.30
Registrering og kaffe

09.30 – 10.00
Nye rammevilkår for emballasje i Norge og Europa
Dir. Kari Bunes, Emballasjeforeningen

10.00 – 10.30
Hva er emballasjeoptimering?
Undervisningsleder Yngve Krokann, Emballasjeforeningen

10.30 – 12.00 
Innovasjon og nye muligheter
Sintef, seniorforsker Tom S. Nordtvedt

12.00 – 12.30 
Design for gjenvinning i praksis
Key Account manager Brita Lundgreen og Dani Eilertsen fra Grønt Punkt Norge

12.30
Vi avslutter med lunsj. 

MÅLGRUPPER OG PÅMELDING

Målgrupper er alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring ,salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling. De samme regler vil gjelder også for importører av emballasje og ferdigpakkede varer.

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann har jobbet med emballasjeoptimering i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjeskolen

Seminar om emballasje-
optimering

For medlemmer i Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge er seminaret kostnadsfritt.

Hva lærer du på seminaret?

Seminaret vil gi deg et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med emballasjeoptimering. Du får blant annet vite hvilke regler og lover bedriften må følge for å sende sine produkter ut på markedet.

[dne_ai1ec_event]

AGENDA

Kari Bunes på Optimeringsseminar i Larkollen

Agenda:       

Kl. 12:30-13:15
Registrering av deltakere

Lunsj

Kl. 13:15-13:45
Nye rammevilkår for emballasje i Norge og Europa
Direktør Kari Bunes, Emballasjeforeningen

Kl. 13:45-14:15
Hva er emballasjeoptimering?
Undervisningsleder Yngve Krokann, Emballasjeforeningen

 Kl. 14.30-15.30
Emballasjeoptimering i praksis:

 • Bergen Plastics
  Erik Bakken, Senior Engineer

Kl.15:30-16:00
Innsamling & Gjenvinning av brukt emballasje i Norge
Key Account manager Brita Lundgreen og Dani Eilertsen fra Grønt Punkt Norge AS

16:00
Slutt

MÅLGRUPPE OG PÅMELDING

Målgrupper er alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring, salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling. De samme regler vil gjelder også for importører av emballasje og ferdigpakkede varer.

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har jobbet med emballasjeoptimering i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjeskolen

Avslutningsseminar
SJØMATEMBALLASJE

Frist for påmelding er 5. mars 2019

Sjømatproduksjon og – eksport er en stor og viktig norsk næring, med bærekraft høyt på agendaen. Dette seminaret vil rette søkelyset mot hvordan emballasjen kan både være mest mulig bærekraftig i seg selv og hvordan den gjennom kan bidra til å redusere matsvinnet og effektivisere transporten.

[dne_ai1ec_event]

INNSIKT

Ingen bestrider viktigheten av bærekraftig sjømatproduksjon, og denne sammenhengen er emballasje et sentralt tema, både for næringen, kundene og politikerne.

På seminaret Sjømatemballering – Hvordan pakke bærekraftig? presenteres de seneste resultatene fra forskningen på bærekraftig sjømatemballasje. Deriblant de mest matnyttige resultatene fra innovasjonsprosjektet SeaPack.

Vi får innsikt i hva både barn og voksne mener om matemballasje og hva slags emballasje de ønsker seg. Vi får også høre Robin Dale Oen fortelle om hvordan The Dale Oen Experience ved å aktivisere barn og unge i naturen får dem til å oppleve mestring, bli glade i naturen og dermed opptatt av en bærekraftig utvikling.

PROGRAM OG PÅMELDING

Preliminært program

Registrering fra 9.30 – Start 10.00

Velkommen

Plasten og havet

 • Regjeringens satsing på havet og tiltak mot plast og marin forsøpling
  ved Nærings- og fiskeridepartementet
 • Barn og unges engasjement for maritimt miljøvern og plast i havet
  ved Robin Dale Oen
 • Utfordringer for bærekraftig sjømatproduksjon
  ved Sjømat Norge

Lunsj 11.30 – 12.30

Emballasjen – Mindre plast og mer gjenbruk

 • Gode emballasjeløsninger for sjømatnæringen, om blant annet materialvalg og pakningsstørrelse
  ved Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima
 • Redusert plastforbruk og gjenbrukskasser sparer både kostnader og miljø
  ved Pål Storø, SalMar
 • Hva gjør gjenbrukskassene mer bærekraftige enn engangsløsninger?
  Livsløpsanalyser ved Ellen Soldal, Østfoldforskning.
 • Fremtidens emballasje om trender, muligheter og utfordringer
  ved Trond Olsen, Multivac

Kaffepause 14.00 – 14.20

Hva mener forbrukerne?

 • Hva betyr designen for forbrukerne, og hvor opptatt er de av bærekraftig emballasje?
  ved Sofie Østergaard, Norgesmøllene.
 • Hva slags emballasje foretrekker for forbrukerne?
  ved Mari Gaarder, Nofima,
 • Kundene vil gjerne unngå både plast og matsvinn
  ved Marna Kotte, Rema 1000.

Avslutning og oppsummering

Slutt 15.30

Pris: kr 1.100,-
Påmeldingsfrist 5. mars

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Klyngemøte
smartPACK

Få med deg siste nytt

Arrangementet avholdes tirsdag 26. februar på Skedsmokorset. Vi starter dagen hos ROAF – Romerike Avfallsforening IKS og avslutter den hos Moltzau AS som ligger noen minutter unna.
Registrering hos ROAF fra kl 08:30 – møtet starter kl 09:00.

[dne_ai1ec_event]

PROGRAM HOS ROAF

PROGRAM HOS ROAF

 

Nytt fra klyngearbeidet 
v/prosjektleder og lederne for arbeidsgruppene i hhv. fiber og plast.

Sortering og gjenvinning – hvordan oppnår vi bedre resultater i sortering og gjenvinning av emballasjen?
v/ROAF

Omvisning i gjenvinnings- og sorteringsanlegget

Bruk hensiktsmessig skotøy: Anlegget har gangveier og trapper i strekkmetall som gjør det uegnet for sko med høye hæler.

KLYNGEARBEIDET
– hva har vi oppnådd og hva ønsker vi oss av det videre arbeidet?
Plenumsdiskusjon

PROGRAM HOS MOLTZAU

PROGRAM HOS MOLTZAU

 

Bærekraft i NorgesGruppen
– med spesielt fokus på plastreduksjon og emballasjeoptimalisering

v/Bjart Thorkil Pedersen, Fagsjef bærekraftig handel, NorgesGruppen ASA

Fiberbaserte løsninger i en sirkulær fremtid
v/Moltzau AS

Etter innleggene vil de som ønsker det få en omvisning i den nye fabrikken til Moltzau, som blant annet har en av Europas mest moderne trykkpresser for kartong.

Det er god parkering begge steder. Detaljert program med tider etc. vil bli sendt ut uken før møtet.
Det er fint om alle melder seg på så raskt som mulig, det gir bedre muligheter for å planlegge aktivitetene

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Hvem passer dette for?

Eurofins workshop i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden.

Deltakelse på kurset forutsetter at du har deltatt på Eurofins kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer, evtentuelt at du har jobbet en del med temaet og har god kunnskap om hva som kreves av en samsvarserklæring og hva lovverket krever.

[dne_ai1ec_event]

KURSINNHOLD

Gjermund Vogt og Eirin Schrøder i Eurofins tilbyr nå hjelp til å oppfylle reglene for matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av innsendte samsvarserklæringer fra deltagere (disse vil blir anonymisert)
 • Gjennomgang av lovgivning, evt bransjereguleringer/guidelines som er relevant for innsendte samsvarserklæringer
 • Caseoppgave- vil samsvarserklæringen bli godkjent?
 • Felles evaluering av resultater.

Det vil være konsulenter tilstede som guider deltagerne gjennom caseoppgaven

PRIS OG PÅMELDING

Er du medlem?
Medlemmer i Emballasjeforeningen får 10 prosent rabatt på kursprisen ved å oppgi rabattkode ved påmelding. Rabattkoden fås ved henvendelse til oss.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
13. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018