Fagseminar og Årsmøte i Emballasjekonvensjonen

Isabell Lien er sekreteriatsleder i Emballasjekonvensjonen

Fagseminar og årsmøte i EK skal avholdes hos Nofima i Ås 26. eller 27. april. Endelig saksliste og agenda kommer senere.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

A circular Future with  Plastics

 

EuPC med den transke organisasjonen Polyvia og Plastics Europe arrangerer konferansen A Circular Future with Plastics 2023 i Lyon 23.-24.mai.

Alle foredrag, møter og debatter gjennomføres på konferansesenteret L’ Espace Tete d’Or, mens gallamiddagen arrangeres på Palais de la Bourse.

Dag 1

På den første dagen. 23. msi, blir det markedssesjoner om emballasjeindustrien, bilindustri og byggebransjen, der eksperter fra hver sektor presenterer og diskuterer utviklingen.

På kvelden blir det servert cocktail og gallamiddag og prisutdeling for Best Polymer Producers Awards.

Dag 2

På dag 24. mai holdes hovedkonferansen med paneldebatt ledet av Melinda Crane og deltakere fra nasjonale og europeiske institusjoner, CEO-er hos plastprodusenter og -konvertere og industriledere som deler kunnskap og erfaringer om trender i sektoren.

I lys av utviklingen i Europa og betydningen av klimaforandringer, sirkularitet, bærekraft, gjenbruk, resirkulering og avfallsreduksjon har arrangementet en treffende tittel, A circular Future with  Plastics.

Les mer

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

[dne_ai1ec_event]

Heldagskurs om fleksibel emballasje

 

Påmelding 

Program

Kl.  8.30       Registrering og kaffe

 

Kirsten Lycke har solid erfaring med fleksibel emballasjeindustri og limte laminater.

Kl.  9.00 Velkomst og introduksjon av dagens foredragsholder, Kirsten Lykke,

Consultant in Flexible Packaging Technology.

 

 

 

 

Kl.  9.10 Formålet med å emballere næringsmidler

 • Næringsmiddelprodusenten/forbrukerens krav til næringsmiddelemballasje
 • Hvordan konstrueres laminater til emballering av spesifikke næringsmidler
 • Uorienterte og orienterte filmer, samt identifikasjon av disse
 • Polyetylen og polypropylen, samt additiver og corona treatning

Kl. 10.45     Nettverkspause

 

Kl. 11.00     Produksjonsprosesser

 • Coating-, trykk- og lamineringsprosesser
 • Trykkfarger og lamineringslim

 

Kl. 12.30     Lunsj

 

Kl. 13.15     Næringsmiddellovgivning

 • Samsvarserklæringer
 • Navngivning av laminater
 • Pakkemaskiner

Kl. 14.15     Nettverkspause

 

Kl. 14.30     Bærekraft

 • Bioplast
 • Design for gjenvinning
 • Laminater til emballering av spesifikke næringsmidler
 • Utvidet produsentansvar
 • Mekanisk og kjemisk gjenvinning
 • Barriereegenskaper og beregning av disse
 • Kravspesifikasjon

Kl. 15.30       Avslutning

Pris for deltakelse på heldagskur ser kr 5.500.

Meld deg på heldagskurs

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Annonser:

Ordinær generalforsamling arrangeres 9. mars i Oslo

Emballasjeforeningen avholder ordinær generalforsamling torsdag 9. mars klokken 17:00 på Hotel Continental, Oslo. Innkalling og dagsorden sendes hovedkontaktene hos våre medlemmer.

Vi arrangerer et fagseminar i forkant av generalforsamlingen fra klokken 15:00-17:00. Programmet for fagseminaret vil blant annet handle om gjeldende rett og viktige prosesser i EU av betydning for rettsutviklingen på emballasjeområdet, herunder tidslinjen for nytt emballasjeregelverk fremover og viktige tilgrensende regelverksprosesser. Nærmere informasjon kommer.
Dersom du ønsker å melde deg på arrangementet allerede, kan du benytte lenken under.

 

Påmelding til generalforsamlingen

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Emballasjeforsk inviterer til nettseminar:

Hvordan få finansiert gode ideer og forskningsbasert innovasjon?

 

Dato: 1. november 2022
Tid: 08:30 – 10:00
Sted: Via Teams

 

Påmelding

 

Emballasjeforsk arbeider for å fremme bærekraftig og innovativ emballering gjennom forskning og utvikling. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter bidrar Emballasjeforsk til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne gjennom prosjektsamarbeid

Program

08:30-08:45: Hvordan få finansiert gode ideer og forskningsbasert innovasjon?
Åpning og innledning ved Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk

08:45-09:50
Hvordan få finansiert de gode ideene?
Daglig leder Cecilie Lind, Handelens Miljøfond, Anne Marit Rødland, Regionalt  Forskningsfond og kompetansemegling, Viken og Tina Rebecca Hov-Gylthe, seniorrådgiver, Forskningsrådet.

Kl. 09:50-10:00: Oppsummering og avslutning

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Invitasjon til emballasjeseminar i Sarpsborg

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen.
Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen.

Sted:Inspiria i Sarpsborg
Dato: onsdag 26. oktober
Tid: kl.10.00 til 13.15

 

Seminaret gir et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering fremover. Hvilke regler og lover bedriften må følge for å sende sine produkter ut på det norske og europeiske marked samt status for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i Norge.

Seminaret passer for alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring, salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling.

Meld deg på her!

 

 

Program

 

Produsentansvarsordningen gjennom Grønt Punkt Norge
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge

 

Rammevilkårene for emballasje er i endring
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen

 

Emballasjeoptimering i praksis

Christin M. Faukland-Martinsen, Moltzau Packaging
Elise Fagerheim,senior Packaging Developer, Orkla

Hva er emballasjeoptimering?
Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen

 

Lunsj fra kl.12.30

 

 

Hilsen

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Invitasjon til emballasjeseminar i Kristiansand

Vil du vite mer om hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering fremover?

 

Vi inviterer deg til seminar med Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen, på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand

Dato: Torsdag 27. oktober kl.10.00 til 13.30

Helhetlig innsyn

Seminaret gir et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering fremover.

Hvilke regler og lover bedriften må̊ følge for å sende sine produkter ut på det norske og europeiske marked samt status for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i Norge.

Seminaret passer for alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring, salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling.

Meld deg på her!

Program

Rammevilkårene for emballasje er i endring
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen

Hva er emballasjeoptimering?
Yngve Krokann, undervisningsleder i Emballasjeforeningen

Emballasjeoptimering i praksis
Espen Eggerdink og Stig Søberg, Berry Global Kristiansand
Ole-Petter Mortensen, VPK Group

Produsentansvarsordningen gjennom Grønt Punkt Norge
Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge

Lunsj fra 12.45

Hilsen
Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Kurs om matkontaktmaterialer

Eurofins  holder et nytt kurs om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer 17.november i Oslo.

Kurset gir deg en grundig introduksjon til det generelle regelverket knyttet til matkontaktmaterialer og kravene til samsvarserklæringer. Målet er at du som kursdeltager skal få et grunnlag du kan bygge videre på.

 • Lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger
 • Hva er risikoanalyse og worst case.kalkulering
 • Migrasjonsanalyser – forstå hva det går ut på, forskjell på totalmigrasjon og spesifikk migrasjon, tolkning av resultatene
 • Samsvarserklæringer – ansvar og innhold, og utfordringer med samsvarserklæringer
 • Nyheter om lovverk knyttet til matkontaktmaterialer
 • Quiz og caseoppgave

Har du noen spesielle utfordringer eller generelle spørsmål, ta de med!

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

 • Kjenne til lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger for ulike kontaktmaterialer
 • Vite litt om migrasjonsanalyser, hva menes med totalmigrasjon og spesifikk migrasjon
 • Forstå en samsvarserklæring, vite om det er tilstrekkelig info til deres bruk, samt kunne utforme en i henhold til lovkrav
 • Være bedriftens støttefunksjon i spørsmål knyttet til matkontaktmaterialer

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Felles medlemsmøte for Forum for sirkulær plastemballasje og Circular Packaging Cluster

 

Forum for sirkulær plastemballasje og Circular Packaging Cluster arrangerer felles medlemsmøte den 1. september. Møtet holdes på Pakkhuset, Nedre Slottsgate 2c, Oslo. Mer informasjon og påmelding:

Invitasjon til heldagsmøte om sirkulær plastemballasje

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad

Å designe miljøriktig emballasje

Forskningsprosjektet PacKnoPlast ble startet for å utvikle et kunnskapsbasert verktøy som vil gjøre det enklere å lage bærekraftige emballasjesystemer for mat – uten å øke matsvinnet.
Konseptet for prosjektet var at plast skulle kun brukes når det er det beste valget med hensyn til klimaeffekt, avfall og matsvinn.


Program for seminar om PacKnoPlast sammen med EK

Sted: Nofima, Ås
Dato: 8.juni 2022
Tid: 09:30 – 13:30

Påmelding

Møteleder Yngve Krokann, kompetanseleder Emballasjeforeningen

AGENDA

09:30 – 10:15: Matkontaktmaterialer: Migrasjon – krav og verifisering av grenseverdier
ved Isabell Lien Sekretariatsleder /PL Emballasjekonvensjonen – EK (Nofima)

10:15- 10:40 kaffepause

Seminar om PacKnoPlast

10:40-1045 BAMA ønsker velkommen til seminaret som eier av prosjektet PacKnoPlast.
Ved Åse Øygarden, emballasjesjef i BMA Gruppen

10:45 – 11:45:  Mikroplast i naturen
ved Cecilia Askham, seniorforsker NORSUS, Erik Joner / Claire Coutris, seniorforsker NIBIO, Sissel Brit Ranneklev, seniorforsker NIVA

11:45 – 12:00     Pause

12:00– 12:20      Emballering av mat er komplekst – og reduksjon av plast byr på flere utfordringer
ved Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker Nofima

12:20 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:30     Hva betyr dette for RecyClass/design for gjenvinning?
Tanja Radusin, seniorforsker i Norner

PacKnoPlast eies av BAMA, som har fått med seg en rekke forskningspartnere, miljøorganisasjonen Bellona, Gartnerhallen, Emballasjeforeningen og flere avfalls- og gjenvinningsselskaper. Prosjektet skal være ferdig i 2022

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
16. feb 2023Heldagskurs om fleksibel emballasjeKarenslyst Allé 2
09. mar 2023Generalforsamling i EmballasjeforeningenHotel Continental
26. apr 2023 - 27. apr 2023Fagseminar og Årsmøte i EKNofima Ås
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf
23. mai 2023 - 24. mai 2023A circular Future with  Plastics.Lyon
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad