19. oktober pånNTNU
KJEMIDAGEN

Stor dag for studentene

Kjemidagen er en unik bedriftsdag på NTNU i Trondheim for sivilingeniørstudenter innenfor nanoteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi.

– Vi er opptatt av å skape god kontakt mellom studentene ved våre linjer og aktører i næringslivet. Derfor tilbyr vi Kjemidagen som et helhetlig arrangement hvor bedriftene får anledning til å komme i kontakt med studentene på flere arenaer i løpet av dagen, opplyser arrangementets leder Martin Brualand, som forteller at arrangementet vil bli gjennomført fysisk i oktober.

Kjemidagen er en bedriftsdag hovedsakelig for studenter ved Nanoteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi. Studenter ved alle linjer er velkomne til å ta turen innom, men NTNU ønsker likevel at bedriftene skal være orientert om hva slags studenter de hovedsakelig profilerer seg for.

På den forrige fysiske Kjemidagen, Kjemidagen19, deltok 23 bedrifter samt flere av instituttene ved NTNU.

– Det er viktig for oss at både bedrifter og studenter skal føle seg sett. Vi mener rekruttering strekker seg langt utover kombinasjonen av stand og bedriftspresentasjon. For å gi bedrifter muligheten til å bli bedre kjent med studentene, arrangerer vi bankett på kvelden hvor dere kan møte 4. og 5. års-studenter, opplyser Bruanes.

Kjemidagen er en populær begivenhet for studentene og derfor er oppmøtet ognoppslutningen alltid stor. Dagen trekker studenter på alle årstrinn og fra alle studieretninger.

Tentativt program

10.00 Åpning
10.15 – 15.00 Bedriftsstand
11.15 – 12.00 Motivasjonsforedrag/
populærvitenskapelig foredrag
13.45 Sommerjobbmaraton
18.30 Bankett

Lurer du på noe?

Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Meld på studenter til klasse 51
Emballasjeskolen

Frist for påmelding er 1. oktober 2021

Nye tider for Emballasjeskolen

Emballasjeskolen starter opp med klasse 51 i Fredrikstad 25 oktober 2021. Påmeldingsfristen er satt til 1. oktober 2021.

Forløpet blir nå endret, med tre fysiske samlinger over tre dager og to/tre digitale samlinger over en til to dager.

Endringer i opplegget

– Vi tilpasser oss den nye hverdagen, og de digitale samlingene vil maksimalt vare i fire timer. Det er gode sjanser for at vi igjen kan gjennomføre bedriftsbesøk, som er en viktig del av undervisningen, opplyser Yngve Krokann, rektor for Emballasjeskolen og kompetanseleder i Emballasjeforeningen.

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Undervisningen skjer gjennom forelesninger og besøk hos  lokale bedrifter.

Elever tilegner seg breddekompetanse om blant annet:

 • Alle materialtyper
 • Forskjellige pakkemetoder
 • Ulike typer emballasje
 • De forskjellige trykkmetodene
 • Betydning av emballasjedesign
 • Optimering av emballasjen gjennom verdikjeden
 • Standarder, rammebetingelser og EU-direktiver
 • Emballasje og miljø

Emballasjeskolens elever kommer både fra emballasjeprodusenter, emballasjebrukere og leverandører. Mange knytter kontakter og vennskap  som varer livet ut.

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Emballasjeskolen

Program for Emballasjeskolen klasse 51, 2021/2022:

Samling I  Fredrikstad  25. – 27. oktober 2021
Samling II  digital  24. november 2021
Samling III  Sandefjord  24. – 26. januar 2022
Samling IV Digital  22. – 23. mars 2022
Samling VI  TBD  09-11. mai 2022
Eksamen  Oslo  16. eller 17. juni 2022

Muntlig høring  for klasse 51 vil bli gjennomført fredag 2. desember 2022.

Påmelding til klasse 52 åpner 22. august 2022.

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Næringslivets rolle i kampen mot
marin forsøpling

04.-05. mai 2021

Hold Norge Rent er vertskap for Norges største og viktigste møteplass om marin forsøpling, og i år arrangeres konferansen for 10. gang.

04.-05. mai inviterer de til digital konferanse ledet av entreprenør og miljøaktivist Simen Knudsen. Etter suksessåret 2020, der Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen med tema innovasjon, ønsker de i år å se nærmere på næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling.

 Programmet vil ta for seg:
 • Hvordan næringslivet kan ta meningsfylt ansvar og møte egne miljømål
 • Lønnsomme måter næringslivet kan bidra i kampen mot forsøpling
 • Hvordan miljøforeninger og næringslivet kan samarbeide
 • Veien videre – hvordan møter vi fremtiden?
Følgende personer vil bidra:
 • Nina Jensen, miljøverner og CEO i REV Ocean
 • Andri Snær Magnason, islandsk miljøaktivist, tidligere presidentkandidat og forfatter av bestselgeren Om tiden og vannet
 • Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia som har tatt grep for å minimere emballasje
 • Og mange flere!

Les mer om arrangementet

Lurer du på noe?
Emballasjeskolen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Fast track til sirkulærøkonomi
Vinnerforslag presenteres

Dato: 25. mars 2021

NHO inviterer til en  presentasjon av vinnerforslagene i Fast Track for sirkulærøkonomi.

Klima- og miljødepartementet har finansiert utviklingen av fem prosjekter innen sirkulærøkonomi. Leverandører har siden september 2020 utviklet nye sirkulærløsninger på fem ulike områder:

 • Sirkulær transport, Øyer kommune, Ihuga AS, Æra Strategic Innovation og Ecosign Mountain Planners
 • Sirkulær emballasje, Bærum kommune, Looping AS
 • Sirkulære gressbaner, Trøndelag Fk m. fl, Green Cleaner,
 • Sirkulære skillevegger, Statsbygg, Team TewoFlex, som består av Termowood AS, Made AS og Rambøll
 • Bærekraftig energiforsyning langs vei, Statens vegvesen, Ballard Power Systems Norway

På dette arrangementet presenterer NHO resultatet og inviterer offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, leverandører og investorer til en diskusjon om veien videre for de nye sirkulærløsningene.

Hvert prosjekt har egne møter i etterkant av det nasjonale arrangementet.

Tre av prosjektene har åpne møter og to har interne møter for å planlegge hvordan presentere løsningene for andre behovseiere på et senere tidspunkt.

Uansett vil det være mulig å ta kontakt med oppdragsgiver eller leverandør for ytterligere informasjon.

Fast Track for Sirkulærøkonomi er gjennomført av Leverandørutviklingsprogrammet i samarbeid med DFØ, NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Nye regler for eksport til
Tyskland

Webinar |6. mars

Fra og med 2021 og 2021 gjelder nye regler for bedrifter som selger pakkede varer på det tyske markedet. 

Nå for tiden endres nasjonale lovgivninger for emballasje regelmessig i mange EU-land, også i Tyskland. Tysk-Svensk Handelskammer arrangerer kontinuerlig webinarer som informerer eksportbedrifter på det tyske markedet om endringene og deres konsekvenser.

[dne_ai1ec_event]

Innhold:
 • -Eksport: Hvilke produsentansvar har bedrifter ved eksport til Tyskland?
 • E-handel: Hvilke krav stiller e-handelsportaler til sine bedriftskunder? Hvilken informasjon må bedriftene oppgi?
 • Plastposer: Påvirkes alle av forbudet fra og med 2022?
 • Resirkulering: Hvilke ulike regler gjelder for plastemballasje og hvor stor må prosentandelen av resirkulert materiale være?
 • Design for gjenvinning: Hvilke egenskaper må emballasjen og materialet ha? Hvilke verktøy finnes for bedrifter for å teste sine emballasjer?
 • Kriterier: Hva avgjør om emballasjen består av resirkulert materiale?
 • Kompositt: Er emballasjemateriale som består av flere ulike sammensatte materialer (kompositt) økonomisk og miljømessig bedre enn plast som emballasjemateriale
 • Panteplikt: Hvilke drikker og hvilke typer drikkeemballasjer påvirkes av nye regler fra og med 2022 for det tyske pantesystemet? Hva gjelder for PET-drikkeflasker fra og med 2025 og 2030? Hvor lenge gjelder unntaket for emballasje for melkeprodukter?
 • Hurtigmat: Hvilke krav stilles til bedrifter som benytter seg av to-go-emballasje? Er det obligatorisk å kun tilby resirkulert emballasje fra og med 2023? Gjelder det for alle restauranter?
 • Merking: Hvordan må plastprodukter for engangsbruk være markert?

Målgruppe: Webinaret holdes av Tysk-Svensk Handelskammer og er rettet mot svenske og norske eksportbedrifter som selger emballasje på det tyske markedet – ikke minst gjennom e-handel – og som derfor påvirkes av lovgivningen.
Webinaret holdes på svensk.
Foredragsholdere: Norman Karsch og Johan Uhlin arbeider ved Tysk-Svensk Handelskammer med rådgivning til svenske og tyske selskaper med virksomhet innen EU.
Avdelingen har mer enn 20 års erfaring med produsentansvar i EU og spørsmål knyttet til merking og resirkulering av emballasje, elektriske produkter og batterier.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

11.-12. november
Scandic Park Sandefjord

Sett av dagene

Emballasjedagene arrangeres på Scandic Park Sandefjord 11.-12. november 2021, så sant de ytre forholdene ligger til rette for det.

Vi planlegger et tradisjonelt arrangement med fagkonferanse på dagtid, middag med utdeling av priser på torsdag kveld og overnatting på hotellet til fredag.

Nærmere informasjon om program, foredragsholdere, underholdning og påmelding kommer senere i år. Følg med her, på Emballasjedagene.no og i innboksen din.

Vi ses!

[dne_ai1ec_event]

Lurer du på noe?
Har du spørsmål om Emballasjedagene eller noen andre arrangementer, eller vil slå av en prat, ring oss på:

mobil: +47 22 12 17 60
eller send oss en epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Scanpack utsettes til
04.-07. oktober 2022

SCANPACK utsettes til 4. – 7. oktober 2022

Svenska Mässan har nettopp informert bransjen om at SCANPACK er utsatt til oktober 2022 av årsaker som vi alle er kjent med.

 

I flere uker har Svenska Mässan hatt tett dialog med utstillere, besøkende bransjeorganisasjoner og partnere. Messen har stor internasjonal interesse, og på grunn pandemisituasjonen har de nå besluttet å flytte den fysiske messen til 2022.

Emballasjeforeningen har i mange 10-år bistått medlemmene i å sikre ønsket utstillingsområde på SCANPACK, samt drevet aktivt informasjonsarbeid for medlemmene på denne messen som det toneangivende møtested og markedsforum i Norden.

Utstillerne på Emballasjeforeningens område C-hallen har blitt orientert om betingelsene for å flytte booking til neste år, eller å avlyse deltakelsen.

Mens de venter på at alle igjen kan møtes på Scanpack 2022, planlegger Svenska Mässan et hybridmøte kalt Pre-Scanpack tilpasset gjeldende restriksjoner og ber interesserte sette av dagene 28.-29. oktober 2021.

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om vi vil engasjere oss i hybridmøtet Pre-Scanpack som Svenska Mässan planlegger 27-28. Oktober 2021, opplyser messekoordinator Kjell Dehli og direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen.

Noe du lurer på?

Emballasjeforeningen organiserer utstillingen i en del av C-hallen på Scanpack. Vi har også en egen servicestand for medlemmer, utstillere og andre som vil slå av en prat.

Lurer du på noe?

Telefon:+47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling 11. mars 2021

Dato: 11.mars 2021
Tid:15:00 – 1800 (22:00)
Sted: Digital deltakelse  (Grand Hotel Oslo)

Grunnet usikkerhet om smittevernstiltakene i Oslo, legger vi opp til digital deltakelse på fagkonferansen og generalforsamlingen. Paneldebatten og generalforsamlingen sendes fra Grand Hotel i Oslo. Dersom Oslo kommune/FHI tillater at flere kan delta fysisk, vil vi også åpne for dette.

Program:
15:00-16:30: Fagseminar med paneldebatt

Tema: sirkulære verdikjeder og produsentansvar for emballasje

Ingen enkelt aktør kan løse de miljøutfordringer vi står overfor alene, aktørene i verdikjeden må i større grad stå samlet for å lykkes i arbeidet. I Norge har vi lange og gode tradisjoner med produsentansvar på emballasje, nå er igjen diskusjonen løftet på myndighetsnivå for å vurdere eksisterende produsentansvarsordninger og hvordan de best kan utformes i overgangen til en sirkulær økonomi.

15.00: Miljødirektoratet om oppdraget fra Klima- og miljødepartementet
ved Hege Roth Olbergsveen, seksjonsleder, seksjon for avfall og gjenvinning, Miljødirektoratet

15.30: Paneldebatt om sirkulære verdikjeder og produsentansvar for emballasje

Debatten ledes av Anders Magnus Løken, Director Risk Advisory i Deloitte

Deltakere i debatten:

Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk, NHO Mat og Drikke
Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS
Karoline Andaur, CEO i WWF, Verdens naturfond
Rolf Erling Eriksen, miljøleder i Vinmonopolet

16:45: Slutt

17:00 -18:00 Ordinær generalforsamling i Emballasjeforeningen
Saksliste


Sak 1-3Innkalling, saksliste og program
Sak 4     Styrets beretning
Sak 5     Regnskap 2020
Sak 6     Vedtekter
Sak 7     Medlemskontingent 2021
Sak 8     Budsjett 2021
Sak 9     Arbeidsprogram 2021
Sak 10- 12: innstilling fra Valgkomiteen
Sak 13:  Valg av valgkomite

Dersom smittevernreglene tillater fysisk oppmøte:


18:00: Mingling
19:00 – 22:00: Middag

Lurer du på noe?
Kontakt oss gjerne på telefon +47 22 12 17 60 eller epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Næringsmiddeldagene 2021

28.-29. januar 2020

Næringsmiddeldagene arrangeres 28.-29. januar 2021

 

Denne gangen blir Næringsmiddeldagene heldigitale på grunn av smittesituasjonen. Arrangøren lover trygge dager med utvidet fagprogram.

– Det jobbes på spreng med oppdatering av programmet og påmeldingssidene. Vi kommer tilbake straks det hele er på plass, opplyser daglig leder Anne-Lise Iversen i Teknologisk Matforum, arrangør av Næringsmiddeldagene.

Hun forteller at møtet vil bli relevant for alle som jobber med mat og drikke, deres leverandører, universiteter og etater. Og siden dette er en introduksjon til Teknologisk Matforums fullverdige inntreden i den digitale verden, vil de legge prisnivået slik at mange flere kan få delta.

De som allerede er påmeldt til ordinært møte vil bli kontaktet, og det vil bli sendt ut en egen innkalling til generalforsamling/medlemsmøte til medlemmene.

– Vi beholder våre faste datoer i januar og gleder oss til å ønske mange hjertelig velkommen, meddeler Anne-Lise Iversen.

[dne_ai1ec_event]

Lurer du på noe?
Kontakt oss, vi svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Emballasjedagene 2020

19 - 20 november

Sett av dagene

Lokasjon for Emballasjedagene 2020 blir på Scandic Park Hotell Sandefjord. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om foredragsholdere, program og påmelding kommer i august 2020. Følg med på nettsiden for emballasjedagene og på denne siden for nyheter.

Spørsmål?

Kontakt oss for mer informasjon

telefon: + 47 22 12 17 60

Epost: Post@emballasjeforeningen.no

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Rammevilkår

Optimering

Forpliktelser

Program

Kl. 10:00-10:10   

Nye rammevilkår for emballasje i Norge og Europa

Direktør Kari Bunes, Emballasjeforeningen

Kl. 10:10-10:30  

Forskrift og våre medlemmers forpliktelser

Administrerende direktør Jaana Røine, Grønt Punkt Norge

Kl. 10:30-10:50       

Emballasjeoptimering i praksis; slik gjør vi det hos BAMA

Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon BAMA Gruppen

Kl. 10:50-11:05

Pause

Kl. 11:05-11:20 

Plastløftet og ny gjenvinningskalkulator

                      Johannes Daae, Utviklingssjef Grønt Punkt Norge AS                        

Kl. 11:20-11:35 

Slik rapporterer vi i praksis

Undervisningsleder Yngve Krokann, Emballasjeforeningen        

Kl. 11:35-11:45       

Spørsmål

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

DatoTittelSted
04. mai 2021Næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan