A PLASTIC PROMISE
Hvilken rolle har privat sektor?

Oslo kommune lanserer Plastmanifest

Oslo Kommune, Oslo Business Region og Emballasjeforeningen arrangerer et seminar om hva privat sektor kan gjøre for å redusere unødvendig bruk av plast og unngå marin forsøpling – ved å være plastsmarte.

[dne_ai1ec_event]

PRIVAT SEKTOR SPILLER EN SENTRAL ROLLE

Anja Stokkan, plastkoordinator i Oslo kommune.
– Målet er at næringslivsaktører i Oslo skal bidra til løsninger på plastutfordringene, sier Anja Stokkan,.

– Privat sektor spiller en sentral rolle når det gjelder å designe produkter for gjenvinning, å påvirke produksjonen, begrense avfall og sikre at avfall håndteres på en bærekraftig måte, sier Anja Stokkan, plastkoordinator i Oslo Kommune.

På seminaret får publikum høre hva privat sektor kan bidra med når det gjelder smart bruk av plast, Her får man også en oppdatering fra en norsk ekspertgruppe om engangsplast – en gruppe som er opprettet av Klima- og miljøministeren for å sikre bedre samarbeid i privat sektor.

Her vil også Ellen Behrens, direktør bærekraft Orkla ASA og leder for Forum for sirkulær plastemballasje presentere Veikartet for sirkulær plastemballasje som ble overlevert til Ola Elvestuen på Arendalsuka.

Det blir mulig å signere Oslos plastmanifest

– Oslo kommune ønsker med dette plastmanifestet å oppfordre næringslivet til å bli med på Oslos plastsatsning for å ta bedre og mer miljøvennlige valg i egen virksomhet og næring for å bidra til å forhindre marin forsøpling og unødvendig bruk av plast, forteller Anja Stokkan.

Hensikten med plastmanifestet er å få næringslivsaktører til å forplikte seg til en rekke tiltak de selv kan ta i egen virksomhet.

– Målet er at næringslivsaktører i Oslo skal bidra til løsninger på plastutfordringene og iverksette tiltak, metoder og systemer som reduserer unødvendig bruk og plastforurensning i Oslo og som potensielt også kan overføres nasjonalt og globalt, sier Anja Stokkan

Hun forteller at manifestet vil bli tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider og lanseres under seminaret.

– Vil leverandører som signerer plastmanifestet bli foretrukket av Oslo kommune?

 

– Nei, ikke eksplisitt, det har vi ikke lov til, men implisitt ja.

– Med tanke på at vi jobber for å sørge for at vi også kjøper smart i kommunen og setter krav som gjør at vi bidrar til mer plast-smarte innkjøp og produkter, så kan man jo se for seg at aktører som jobber for å forbedre produkter og tjenester, og utvikler gode alternativer til unødvendig plast faktisk har et konkurransefortrinn i anbudsrunder med kommunen.

Det vil blir også presentert eksempler fra forskjellige sektorer som allerede arbeider med saker som omfatter plast i privat sektor.

– Ved å delta på dette arrangementet vil deltakerne lære, bli motiverte og få med seg verktøy som kan hjelpe dem å gjennomføre tiltak for å redusere unødvendig bruk av plast og unngå forurensning, avslutter Anja Stokkan.

PROGRAM

Program:

13.30 – Registration opens

14.00 – Opening and welcome by the Vice Mayor for Environment and Transportation – Lan Marie Nguyen Berg.

Part 1

14.05 – EU single use plastic Directive – expert group report, Norwaste

14.20 – Launch of Oslo’s Plastic Manifesto for the private sector – Plastic Coordinator, Anja Stokkan, the City of Oslo, Agency for Urban Development.

 

14.30 – The transition to a circular plastic packaging – providing solutions and measures. Vice President Sustainability, Ellen Behrens, Orkla / Forum for Circular Packaging.

 

14.40 – European Green Capital – Involving the private sector. Senior Project Manager, Claire McAree, Oslo Business Region.

Part 2

Sharing practical and solid experience – opportunities and challenges – from the private sector itself!

14.50 – Recycled plastic packaging, how hard can it be? Sustainability Innovation Manager, Bård Bringsrud Svendsen, Orkla.

15.00 – TBA

15.10 – TBA

15.20 – TBA

15.30 – Closing words by moderator

Lan Marie Nguyen Berg
Ellen Behrens,direktør for bærekraft i Orkla og leder av Forum for sirkulær plastemballasje.
Bård Bringsrud Svensen, Orkla.

Påmelding
Du finner mer informasjon og påmelding ved å klikke på linken under.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Seminar om
bioplast

12. september på Vitenparken Campus Ås

For tiden er det mye fokus på plastmaterialer og plast i naturen. Plastmaterialenes fremtid diskuteres av både media, forskere og vanlige folk.

All plast som kastes i naturen forsøpler noe voldsomt, og store mengder flyter rundt i verdenshavene. Skal vi totalforby plast? Samfunnet vårt og måten vi lever på er i ikke klar for dette.

Plastmaterialer er nødvendige innen mange områder – men vi kan gjøre mye for å effektivisere produksjonen, forbedre holdbarheten og ikke minst gjenvinne materialene. Riktig plast til riktig anvendelse er også viktig i tankegangen. Bioplast har mange fordeler enten som gjenvinnbar eller komposterbar.

[dne_ai1ec_event]

FORNYBARE RÅVARER

For å redusere bruken av fossile ressurser ved produksjonen av plast, kan det være en ide å ta utgangspunkt i mest mulig fornybare råvarer og produsere bioplaster som er i sterk utvikling og kommer til å vokse enda sterkere i fremtiden.

Men hvordan er det så med bioplastene? Innebærer navnet at de alltid er nedbrytbare eller kan komposteres? Kan vi bare kaste dem i naturen så tar den seg av nedbrytningen? Er de dyrere enn plast laget av fossile materialer, har de andre egenskaper?

Hva hender i fremtiden og ikke minst, hvordan ser gjenvinningen ut for fremtidens materialer?

Nordisk Bioplastförening er i sterk vekst og samler i dag omkring seksti bedrifter som produserer, omdanner eller bruker bioplaster. Foreningens oppgaver er å øke kunnskapen om materialer og å kunne gi svar på blant annet spørsmålene over.

Er du interessert i å holde deg informert og lære mer om bioplaster – ikke gå glipp av muligheten til en dag med ny kunnskap.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Arendalsuka
MAKE PLASTIC GREAT AGAIN AND AGAIN

14 august 2019

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen presenterer noen bedrifter som tar ansvar og risiko ved å sette mindre plast på markedet.

Dato: 14 august
Tid: 08:00 – 09:30
Sted: Teltscenen Ferjekaia, Arendal

[dne_ai1ec_event]

PRESENTASJON AV BEDRIFTER OG DEBATT

Stadig flere norske bedrifter setter seg ambisiøse mål om å sette mindre plast på markedet, men det er nødvendig at alle bedrifter som kan ta grep, gjør det.

Arrangementet vil presentere noen av bedriftene som går foran og tar både ansvar og risiko.
Deretter blir det debatt om hvor stort ansvar bedriftene kan og må ta, drivere og barrierer for å i enda større grad øke bruken av resirkulert plast og redusere plastavfall i norsk næringsliv.

Skal næringslivet ta «skylden» alene eller har samfunnet flere virkemidler?

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Her er en foreløpig liste over deltagere, flere kommer:

Espen Karlsen i Jernia
Ellen Behrens i Orkla
Lars Haltbrekken (SV) energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender
Øivind Brevik i KS-Bedrift
Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke
Thor Kamfjord i Norner
Møteleder: Dr. Johannes Daae, Grønt Punkt Norge
Medvirkende
Jaana Røine, Adm. dir, Grønt Punkt Norge
Kari Bunes, Adm. dir, Emballasjeforeningen

Jaana Røine

Petter Haas Brubakk

Kari Bunes og Ellen Behrens

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Arendalsuka 12. august:
Har vi funnet løsningen på plastfloka?

Ola Elvestuen får overrakt veikartet og deltar i debatten.

Er det riktig at økt gjenvinning + bedre design = mindre plast i havet?

Vi tar debatten på Arendalsuka, der klima- og miljøminister Ola Elvestuen får overrakt vårt nye veikart for sirkulær plastemballasje.

 

Vi inviterer til en time om plast, plastemballasje og hvordan 50.000 tonn plast skal bli ny emballasje årlig. Under Arendalsuka i fjor gikk startskuddet for arbeidet med et veikart for overgangen til sirkulære plastemballasjekjeder.

Nøyaktig ett år senere skal mer enn 40 aktører fra hele verdikjeden prøve å gi deg svaret på tre store spørsmål: Er plast nødvendig, hvilke utfordringer finnes og hvordan kan sirkulære verdikjeder bidra til å løse et av verdens raskest voksende miljøproblem?

@Arendalsuka

[dne_ai1ec_event]

PANELDELTAKERE:

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ola Elvestuen kommer, gjør du?.

Svein Kamfjord, KS Bedrift

Kaia Østbye Andresen, REMA

Thor Kamfjord, Norner

PROGRAM

15.00: Konferansesalen åpnes

15.15-15.30: Presentasjon av veikartet med utfordringer og løsninger ved Ellen Behrens, Direktør bærekraft i Orkla ASA og leder av Forum for sirkulær plastemballasje.

15.30-15.32: Overrekkelse av veikartet til miljøminister Ola Elvestuen

15.32-15.40: Innlegg ved miljøminister Ola Elvestuen

15.40-16.00: Paneldebatt del 1: Bransjen har gitt sitt svar. Er det godt nok?

Med Klima- og mlijøminister Ola Elvestuen, Ellen Behrens, Anja Bakken Riise og Svein Kamfjord. Stein Kåre Kristiansen utfordrer sentrale aktører på om veikartet gir de riktige løsningene – og hva det vil kreve av bransjen selv, myndighetene og forbrukerne. Hvordan får vi til det gode samarbeidet?

16.00-16.15: Paneldebatt del 2: Hva må skje nå?

Med Bjørn Malm, Kaia Østbye Andresen, Anja Bakken Riise, Thor Kamfjord.

Stein Kåre Kristiansen utfordrer sentrale aktører i verdikjeden på hvilke konkrete tiltak hver av aktørene skal gjøre (emballasjebrukere, forskningsmiljøene, organisasjonene, forbrukerne).

Hvordan kan organisasjoner som Framtiden i våre hender bidra til endring? Hvordan følger vi det opp og måler effekten av tiltakene?

Lurer du på noe?
Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål om arrangementet:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

Invitasjon til
FuturePack-konferansen 2019

10.09 på Stratos i Oslo

Ønsker DU å høre hvordan ledende internasjonale firmaer og institutter arbeider for å utvikle bedre teknologi for plastgjenvinning og utnyttelse av disse materialene?

Over hele Norden og Europa arbeides det nå intensivt for å utvikle plastindustrien til en sirkulær økonomi gjennom økt materialgjenvinning.

FuturePack er et stort Norsk forskningsprosjekt på sirkulær økonomi innen plastemballasje og vi jobber både med mekanisk og kjemisk gjenvinning. Prosjektet vil organisere en årlig konferanse som ble en suksess i 2018. Fokuset på denne andre konferansen vil være sirkulær økonomi og mekanisk materialgjenvinning.

Arrangørenes intensjon er å presentere et program av foredrag som dekker hele plastens verdikjede fra råstoff, emballasjeproduksjon, merkevarer, gjenvinning og regulativer. De ønsker å spesielt belyse utfordringer og muligheter og hva som trengs for å lage materialer av høy kvalitet for f.eks. emballasje er et interessant tema for målgruppen.

FuturePack er et stort norsk forskningsprogram, ledet av Norner, i sirkulær økonomi av plastemballasje, og vi arbeider både med mekanisk og kjemisk resirkulering av plast med et konsortium bestående av flere institutter og 10 selskaper.

PROGRAM OG PÅMELDING

AGENDA

8:30      Registration and Coffee

09:00    Welcome and introduction

Ole Jan Myhre, Norner Research

09:10    FuturePack project status and highlights

Siw Fredriksen, Norner Research

09:30    Norwegian Roadmap for circular plastic packaging

Ellen Behrens, Vice President Sustainability, Orkla ASA

10:00    Technology developments for automated sorting of plastic wast

David Rüßmann, Manager New Plastics Applications TOMRA Sorting Recycling

10:30    Coffee and networking

11:00    Advancing Polyolefins mechanical recycling in the European Circular Economy frame

Emanuele Burgin, AD TS and Innovation Manager, LyondellBasell

11:30    Additive solutions for circular economy

Hartmut Siebert, Technical Marketing manager Packaging, Clariant Plastics and Coatings AG

12:00    Lunch

13:00    Utilisation and quality of post consumer recycled (PCR) plastics

Michal Prochazka, Head of Business Unit KEYCYCLE, EREMA

13:30    A new integrated waste management and recycling plant

Rudolf Meissner, IVAR – The waste management company of Stavanger/Rogaland

14:00    Coffee and networking

FuturePack Project Case Studies

14:30    Recyclable mono-material – an alternative for multilayer food packaging?

Marit Kvalvåg Pettersen, Senior Reserach Scientist, Nofima AS

15:00    Properties of recycled packaging plastics

Jorunn Nilsen, Principal Researcher, Norner Research

15:30    Odour – game-changing for recycled plastic?

Cecilia Askham, Senior Reserach Scientist, Ostfold Research

16:00    End of seminar

———————————————————-

18:00    Conference Dinner in Oslo

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Konferanse om
SIRKULÆR ØKONOMI

Langesund 3.-4. juni 2019

SINTEF, NTNU og Nord Universitet inviterer til konferanse om sirkulær økonomi i Langesund 3.-4. juni 2019. Konferansen fokuserer på å muliggjøre overgangen.

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Susie Jahren i SINTEF håper på gode dager i Langesund.

– Vi håper dette vil bli en veldig funksjonell konferanse hvor vi kan lære om hvilke verktøy vi trenger for å få til en forandring i sirkulariteten, forteller Susie Jahren i SINTEF.

I løpet av konferansen blir det dypdykk i følgende temaer:

– Siste nytt om grenser for sirkulær økonomi i praksis
– Gamle og nye aktivatorer for sirkulær økonomi
– Myndigheters og samfunnets rolle for å aktivere overgangen til sirkulær økonomi

Noen av foredragsholderne: Linda Therese Wiik, Senior Advisor, Norsk Hydro, Ivar Horneland Kristensen, CEO, Virke, Kjell Olav Maldum, Managing Director, Infinitum, Kirsten Svenja Wiebe, Researcher, SINTEF, Kjetil Kjenseth, leader for Energy and Environmetal Committee in the Norwegian Parliament.

SINTEF, NTNU og Nord Universitet står bak arrangementet i Langesund. Program og mer informasjon om arrangementet finner du via denne linken.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Norengros arrangerer fagmesse for
INDUSTRI OG NÆRINGSMIDDEL

Bærekraft og innovasjon

Direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen åpner fagmessen Bærekraft og Innovasjon som Norgengros arrangerer i Ålesund 22. mai. Her kan du også møte Anne Lindmo, Jaana Røine, Åke Rosen og Lars Ørbeck.

[dne_ai1ec_event]

FAGPROGRAM

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen,  åpner programmet med innlegget «Emballasje, et nødvendig onde?». Hun skal også snakke om EU og norske myndigheters krav, næringslivets veikart for sirkulær plastemballasje, engangsartikler i plast, optimering.

Direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine, forteller om sitt initiativ «Plastløftet», en oppfordring til industrien om å forplikte seg til å øke bruken av resirkulert emballasje. Hun vil dessuten snakke om innsamling og gjenvinning i Norge, samt design for gjenvinning.

Åke Rosen, Research & Development i GAIA presenterer Biodolomer som et alternativ til fossil plast.

Digital verden og drømmejobben

Lars Ørbeck, country manager i Strongpoint, skal snakke om innovasjon på etiketter under tittelen: «Er etiketter på vei inn i den digitale verdenen?».  Ha kommer til å fortelle om RFID/NFC og  TT-sensorer.

Anne Lindmo avslutter fagprogrammet med foredraget «Mot til å lykkes».

– Det er aldri noen som gir deg drømmejobben din – den må du selv drømme frem.
Så må du våge – og til slutt må du jobbe. Som et beist, sier Anne Lindmo.

Anne Lindmo

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

Årsmøte og fagseminar
EMBALLASJEFORSK

Frist for påmelding 9. april 2019

Emballasjeforsk arrangerer årsmøte 10. april hos Norsk Hydro i Oslo. Før årsmøtet blir det fagseminar med nytt fra Emballasjeforsk, muligheter med aluminiumemballasje fra Norsk Hydro og bærekraftig emballasje fra BAMA.

Sted: Norsk Hydro, Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tid: 10. april, 12:30-15:30 
PÅMELDING

[dne_ai1ec_event]

KOMPETANSEMÅL

Helga Næs er leder av Emballasjeforsk.

13:00-14:30            Fagseminar

 • Velkommen og informasjon om Emballasjeforsk
  v/ Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima
 • Clean aluminium surface for packaging application
  v/ Nadia Telioui, Head of Technical Customer Service (TCS), Rolled Products Holmestrand, Norsk Hydro
 • Bamas satsing på bærekraftig emballasje
  v/ Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

14:30-15:30            Årsmøte

Sakliste

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 2. To til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2018
 4. Årskontingent – foreslås uendret
 5. Handlingsplan 2019
 6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen
Ole Jan Myhre presenterte nye forskningsprosjekter på Emballasjedagene.

Lurer du på noe?
Sekretariatet i Emballasjeforsk svarer gjerne på spørsmål:

Telefon 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforsk.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Fagseminar og årsmøte
EK

Seminartema: Matkontaktmaterialer
Fokusområde: – nye emballasjeløsninger – fiber – sirkulær økonomi
Mattilsynets 
tilsynsprosjektet 2019 – oppdatert regelverk

[dne_ai1ec_event]

FAGSEMINAR

09:30: Registrering, kaffe m.m.

Fagseminar

10:00:  Velkommen og innledning
ved Anette Osvik, Mills AS – EKs styreleder

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2019
ved Ågot Li, Mattilsynet

Fiberbaserte matkontaktmaterialer (emballasje)
– sirkulær økonomi;utfordringer og muligheter
ved Ruth Nilsen, Glomma papp

Pause

Nye emballasjeløsninger i et sirkulært perspektiv –
muligheter og utfordringer
ved Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima

5 minutters nyheter vedrørende regelverk for matkontaktmaterialer
(matemballasje) ved Isabell Lien, Nofima

 

12:00 Lunsj

 

ÅRSMØTE I EK (FOR MEDLEMMER)

13:00 ÅRSMØTE (for EK-medlemmer)

ved Anette Osvik, EKs styreleder, Mills AS
Årsberetning (Vedlegg 1)
Medlemsliste (Vedlegg 2)
Regnskap (Vedlegg 3)
Vedtekter – oppdatert (Norsk Vedlegg 4. Engelsk Vedlegg 5)
Budsjett, årsavgift og arbeidsprogram (Vedlegg 6)
Valg av styre. Forslag til Årsmøte (Vedlegg 7)

~15:00 Avslutning

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjeskolen

Nytt navn på mat- og emballasjemesse
HOLDBAR 2020

3.-5. mars 2020

HOLDBAR 2020

Den tradisjonsrike messen som tidligere var kjent som «NEF-dagene» og «Mat og Emballasje» skifter navn for å sette bærekraft tydeligere på agendaen.

[dne_ai1ec_event]

NYTT PROSJEKTTEAM

Markedskonsulent Siv-Jeanette Larsen, prosjektleder Cecilie Svabø og prosjektselger Per Janner har store vyer og ambisjoner for HOLDBAR 2020.

Riktig emballering av produktet frem til forbruk er nødvendig for å opprettholde optimal kvalitet, hindre uttørking og redusere svinn. Slik forlenges produktenes levetid og blir holdbar.

Derfor er det viktig å vise hvordan næringsmiddel- og emballasjebransjen tar disse kravene på alvor og synliggjør fremtidsrettede løsninger.

Fra 2000 har en samlet næring møttes hvert tredje år i Norge, for å vise frem sine nyeste produkter og tjenester. Samtidig som de har deltatt i gode diskusjoner rundt muligheter og utfordringer for bransjen. Først under NEF-dagene og deretter på møteplassen Mat og Emballasje.

PARALLELT MED SMAK

Parallelt med HOLDBAR arrangeres SMAK 2020 som er møteplassen for alle som jobber med mat og drikke. SMAK 2017 hadde totalt 389 utstillere, alt fra lokalprodusenter til verdenskjente merkevareleverandører.

Emballasjeforeningen er med i en ekstern faggruppe for messen sammen med Stig Pedersen og FIAS.

http://www.holdbarmessen.no/

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
10. sep 2019FuturePack-konferansen 2019Stratos
12. sep 2019Seminar om bioplast på Vitenparken Campus ÅsVitenparken Campus Ås
23. sep 2019 - 26. sep 2019Oppstart Emballasjeskolen klasse 49Scandic City Fredrikstad
24. sep 2019A Plastic Promise - hvilken rolle kan privat sektor spille?Amerikalinjen
14. nov 2019 - 15. nov 2019Emballasjedagene 2019Scandic Park Sandefjord
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018