Ordinær generalforsamling i Den norske emballasjeforening arrangeres torsdag 9. mars 2016 klokken 17:00 på Hotel Continental, Oslo. I forkant av generalforsamlingen arrangere vi et fagseminar om fremtidens emballasje.

PROGRAM FOR FAGSEMINAR:
Tema: Fremtidens emballasje

1500:
Kaffe

1515:
Politikernes krav til fremtidens emballasje
Ola Elvestuen (V), leder i Stortingets energi- og miljøkomite

16.00:
Norge som teknologinasjon: Status og framtidsutsikter

Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri

16:30: Slutt

17:00:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Saksliste

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding for 2016
 5. Regnskap for 2016
 6. Medlemskontingent 2017
 7. Budsjett 2017
 8. Arbeidsprogram 2017
 9. Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen
 10. Valg av styrets leder
 11. Valg av styrets nestleder
 12. Valg av valgkomité etter innstilling fra styret

Umiddelbart etter generalforsamlingen, cirka kl. 18:30, serveres middag i tilstøtende lokaler. Elever ved Emballasjeskolen klasse 45 vil få utdelt sine diplomer.

Informasjon om påmelding til fagseminar, generalforsamling og middag er sendt ut til våre hovedkontakter. Påmelding kan også gjøres her.