EU-direktiv 94/62/EF

Ifølge Emballasjeavfallsdirektivet skal all emballasje som sendes ut på EU/EØS-markedene kunne dokumenteres å være i samsvar med direktivets Essential Requirements (ER). Emballasjeavfallsdirektivet består av 25 artikler.

 

Vinteren 2022 kom EU-kommisjonen med et forslag til en ny forordning for emballasje og emballasjeavfall. Blir den vedtatt, vil direktivet bli strøket.

 

Du kan lese om forslaget her.

Lover og
regler

Mål for lovgivningen

  • Redusere emballasjens påvirkning på miljøet
  • Redusere mengden emballasjemateriale ved kilden/produksjon
  • Eliminere farlige stoffer i emballasjeavfall
  • Maksimere innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall
  • Minimere mengden emballasjeavfall til deponi

CEN - europeisk standardiseringskomite

  • Kommisjonen har gitt CEN i oppdrag å utarbeide harmoniserte standarder for å lette tilpasningen til kravene i forhold til Direktivet. Det er som følge av dette dannet en rekke arbeidskomitéer som kommer med forslag til harmoniserte standarder. Dette arbeidet foregår kontinuerlig. Parlamentet arrangerer høringer hvor representanter fra ulike komiteer og departement samt representanter fra industrien har anledning til å gi sine innspill.

Hensikten med standarder

Hensikten med standardene er at overensstemmelse med de vesentligste kravene (ER) skal kunne vises på en enkel og enhetlig måte.

Ønsker du å lære mer om lover og regler?

Annonser fra våre medlemmer