6

Webinar: Emballasjens rolle for en vellykket lansering av nye produkter

Næringshagen Østfold/Emballasjeforeningen

Emballasjeforeningen stilte opp mannsterke da Næringshagen Østfold arrangerte webinar om emballasjens rolle for en vellykket lansering. (mer…)

77 matkontaktmaterialer undersøkt,
også papp og papir

Tilsyn og veiledning har bidratt til at virksomheter som produserer, importerer/samhandler og omsetter matkontaktmaterialer har blitt mer bevisste på hvor viktig det er å ha en god samsvarserklæring og å ha kunnskap til å forstå innholdet i den.

(mer…)

Emballasjeguiden

Emballasjeforeningen var tungt til stede da Bioeconomy Region inviterte til innkjøpsseminar 22. september. Her ble også den nye Emballasjeguiden presentert. (mer…)

Trosterud Mekaniske Verksted restarter med yngre krefter

Nytt medlem i Emballasjeforeningen

Trosterud Mekaniske Verksted i Østre Aker vei i Oslo har en lang og stolt historie. Nå trekker de tre eierbrødrene seg tilbake og gir firmaet en ny start med yngre krefter. Et steinkast fra travle riksvei 163 nord i Oslo, ligger Trosterud Mekaniske Verksted relativt uberørt av tidens gang og den yrende trafikken i nabolaget. Men det er ingen tvil om at det har kommet nytt blod inn i det tradisjonsrike selskapet. (mer…)

Miljøvennlig emballasje

I 2018 startet Emballasjeforeningen opp faggrupper for de to mest brukte emballasjematerialene, papir og plast:

(mer…)

Skjerpede krav til emballasjens sammensetning

Frist for rapportering er 26. juli 2020.

Kapitel 7 i forskriften om emballasjeavfall krever at produsenter utarbeider en årlig rapport over sin innsats og resultater av arbeidet med avfallsforebygging. (mer…)

En ny rapport til EU-kommisjonen fremmer helhetsperspektiv og design for gjenvinning.

En rekke danske konsulenter har vært med på å utvikle en omfattende ny rapport som er sendt til EU-kommisjonen. Rapporten undersøker muligheten for å stille reviderte krav til bedre design for gjenvinning av emballasje og sikre bedre håndhevelse av dagens direktiv. (mer…)

Det er kort tid til 2025.

Kan EUs mål til materialgjenvinning nås?

– Det er realistisk å oppnå EUs materialgjenvinningsmål innen 2025, men det krever stor innsats fra alle, sier Alvhild Hedstein, nylig valgt til leder i styringsgruppen for Forum for sirkulær plastemballasje.

(mer…)

Emballasjeforeningen: 26 nye medlemmer

Bedriftene vil samarbeide om felles utfordringer

Både forbrukere, næringsliv, medier og myndigheter har emballasje høyt på agendaen. I løpet av de to siste årene har 26 nye aktører meldt seg inn i Emballasjeforeningen. (mer…)

Rapport om engangsplast ANBEFALER MILJØAVTALE

Næringslivet kan redusere miljøbelastningen

Budskapet fra arbeidsgruppen for engangsplast er at et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast. 1. april 2020 sendte Andreas Pihlstrøm inn arbeidsgruppens rapport til Klima- og miljøminister til statsråd Sveinung Rotevatn.

NÆRINGSLIVET KAN REDUSERE MILJØBELASTNINGEN

Andreas Pihlstrøm er leder for arbeidsgruppen og styremedlem i Emballasjeforeningen.
Hovedanbefalingen er å opprette en miljøavtale

Regjeringen utnevnte i mai 2019 en arbeidsgruppe ledet av NHO med representanter fra en rekke næringsorganisasjoner, WWF og Hold Norge Rent, som skal anbefale tiltak mot engangsartikler i plast. Nå er rapporten klar.

Hovedanbefalingen i rapporten er at staten og næringsorganisasjonene bør inngå en miljøavtale om plastprodukter for å motvirke negative miljøkonsekvenser.

– En slik avtale vil være et viktig virkemiddel for oppfyllelse av engangsplastdirektivet fra EU, skriver arbeisdgruppens leder, Andreas Pihlstrøm i oversendelsesbrevet til statsråd Rotevatn.

Rapporten presenterer for øvrig fakta, tiltak og virkemidler. Arbeidsgruppen anbefaler blant annet å ta i bruk et nytt substitusjonsverktøy for å gjøre gode, opplyste plastvalg basert på fakta.

Østfoldforskning har på oppdrag fra arbeidsgruppen utarbeidet en pilot for et slikt substitusjonsverktøy.

VIL INVITERE TIL SAMTALER

Fristene i engangsplastdirektivet er knappe, og rapporten viser at faktagrunnlaget må bli bedre. Især gjelder det tallgrunnlaget for å fastsette mål for forbruksreduksjon.

Arbeidsgruppen anbefaler at departementet prioriterer dette arbeidet, og viser til rapportens omtale.Arbeidsgruppen ber departementet bruke rapporten som et grunnlag for å invitere næringsorganisasjonene til samtaler om en miljøavtale med departementet.

– Vi anbefaler et arrangement i regi av KLD og arbeidsgruppen med en bredere faglig gjennomgang om rapportens innhold når koronasituasjonen roer seg, skriver Pihlstrøm.

En samlet arbeidsgruppe står bak rapporten.

Sveinung Rotevatn

Lurer du på noe?
Kontakt Emballasjeforeningen, vi svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: 47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. nov 2020Hybrid e-Emballasjedag 2020Amerikalinjen
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse