6

Invitasjon til Scanstar 2023

Hallo emballasjedesignere, produsenter og merkevareeiere! Velkommen tilbake til å delta i Scanstar, en nordisk emballasjekonkurranse drevet av entusiasme for anvendelig, bærekraftig og appellerende emballasje.

 

All emballasje som designes, produseres eller brukes i Norden er kvalifisert for å delta i konkurransen. Det samme gjelder emballasje som er bestilt av en nordisk kunde. Registreringen av nye deltakere er nå åpen frem til 1. juni 2023.02.27 Vinnerne blir annonsert 1. september 2023. Bedrifter som vinner Scanstar får tildelt et diplom og har rett til å bruke Scanstar-logoen i sin markedsføring av emballasjen.

 

Scanstar-vinnere kan delta i Worldstar

Emballasje som har fått en Scanstar har rett til å delta i den globale emballasjekonkurransen World star som arrangeres av World Packaging Association (WPO).

Scanstar har blitt utdelt hvert år siden 1969 av Scandinavian Packaging Association (SPA), der Emballasjeforeningen er medlem på vegne av Norge.

Arrangementet alternerer i de nordiske landene, og i år er det Finland som arrangerer Scanstar.

Spørsmål om årets konkurranse kan rettes til johanna.nikunen@pakkaus.com eller antro.saila@pakkaus.com

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Benytt sjansen til å stille ut på Nordens største emballasjemesse

Kjell Dehli er norsk representant for Scanpack-messen i Göteborg. Nå er han klar for å booke utstillere på Emballasjeforeningens område i C-hallen på Scanpack 2024.


SCANPACK, Nordens ledende emballasjemesse, kommer tilbake 22.-24. oktober 2024. Benytt sjanse til å delta.

I 2024 er det 60 år siden Scanpack ble grunnlagt, og forberedelser til messen er nå startet.

 

Scanpack-messen går over fire dager som er breddfulle av inspirasjon, foredrag, presentasjoner, ny kunnskap, nye forretningskontakter og workshops.

En kreativitets-hub har som formål å dele ideer om teknologi, materialer og løsninger som gir ditt firma økt konkurransekraft og relevans i den sirkulære fremtiden. Ved å samle innovatører, designere, beslutningstakere, akademia og tenkere sammen gir Scanpack en pekepinn på hvordan fremtidens emballasje kan – og må være.

Scanpack står i en særstilling
DS Smith stilte med en kreativ stand på Scanpack 2020.

Kjell Dehli er norsk representant for Scanpack og vi spør: – Hvorfor bør norske bedrifter delta på Scanpack 2024?

Emballasjeforeningen har en egen servicestand for utstillere og besøkende på Scanpack.

-Scanpack står i en særstilling som den viktigste markedsplassen i Skandinavia. Med sine mange norske besøkende og utstillere er Scanpack dessuten ansett av mange norske bedrifter for å være den viktigste bransjemessen for vårt hjemlige marked, sier Kjell Dehli.

-Scanpack har opp gjennom sin lange historie hatt en uvurderlig betydning for utviklingen av den norske emballasjebransjen. Det brede samarbeidet på arrangørsiden har hatt stor betydning for dette.

 

Delta på Emballasjeforeningens område.

Emballasjeforeningen har igangsatt arbeidet med å forberede fellesdeltagelse på vårt vanlige område i messens C-hall og oppfordrer interesserte bedrifter til å kontakte vår messekontakt Kjell Dehli på telefon  90137744 eller kjell@scanexpo.com

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Lexit selger etikettvirksomheten til svenske Nordvalls

Annett Malmo og Jostein Sæther hadde mye godt å si om oppkjøpet på standen til Lexit på Holdbar-messen.

Etikettvirksomheten overtas av svenske Nordvalls Etikett. Lexit Group vil fokusere på den mer teknologitunge delen av eksisterende virksomhet innen merking, datafangst og digitalisering og samarbeide med Nordvalls om etikettleveransene til kundene.

 

Styrker posisjonen

Med overtakelsen av Lexit Labels i Norge og Sverige styrker Nordvalls Etikett sin posisjon på markedet og blir Skandinavias ledende leverandør av etiketter med en årlig omsetning på ca 1.100 MSEK og mer enn 300 ansatte.

De to selskapene har også inngått en samarbeidsavtale for å sikre helheten i tilbudet til Lexits nåværende kunder. Lexit Group vil fokusere på den mer teknologitunge delen av eksisterende virksomhet innen merking, datafangst og digitalisering.

Ser fram til å jobbe sammen

-Vi er veldig glade for å kunne ønske Lexit Labels ansatte og kunder velkommen til Nordvalls Etikett,  og ser frem til å jobbe med teamene i Mölnlycke, Kløfta og Trondheimsier Nordvalls administrerende direktør Patrik Jenemark.

– Nordvalls har som mål å vokse med lønnsomhet, der Lexit Labels er et godt supplement til våre eksisterende trykkerier i Sjöbo, Bjuv, Nässjö, Bradford (Watermill) og Esslingen (Kölle Etiketten).

-Akkurat som Nordvalls jobber Lexit Labels langsiktig i tett samarbeid med sine kunder. Vi ser frem til det fremtidige samarbeidet mellom våre selskaper og felles muligheter, spesielt innen næringsmiddelsektoren – Lexit Labels er ISO22000-sertifisert og har lang erfaring med ”low migrations”- farger”, sier Nordvalls administrerende direktør Patrik Jenemark.

Ledende på etikettområdet

-Vi er glade for at Lexit Labels blir en del av Nordvalls med deres langsiktige eier, Possehl Identification Solutions. Nordvalls er ledende på etikettområdet i Skandinavia. Det gir trygghet for alle ansatte og kunder”, sier Sjur Skjæveland, administrerende direktør i Lexit Group.

 

Brorparten av Lexits kunder kjøper flere løsninger og produkter av selskapet, inkludert etiketter. Lexit og Nordvalls har inngått en samarbeidsavtale for å sikre bredden i leveransene til Lexits kunder i Norge og Sverige.

 

Lexit Group vil fokusere på merking, datafangst og digitalisering og samarbeide med Nordvalls om etikettleveransene til kundene.

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Matvett har satt opp en tiltaksliste for å redusere matsvinnet

Anne Marie Schrøder, Matvett.
Rapporten for 2022 viser at målet er nådd i deler av matbransjen, mens andre deler av verdikjeden henger etter.

På forespørsel fra Emballasjeforeningen har Anne Marie Schrøder i Matvett har satt opp noen punkter for hva som blir viktig fremover.

Disse må bli bedre:
 • For å nå neste delmål om 30 prosent reduksjon i 2025 må arbeidet med å forebygge matsvinnet intensiveres i starten og slutten av verdikjeden, hos matindustri og forbruker.Dette er de to verdikjedeleddene som har hatt minst reduksjon i matsvinnet og som samtidig er de to største verdikjedeleddene målt i tonn. Det viktigste fremover mot 2025 og 2030 er ikke hvem som klarer å halvere matsvinnet, men at hele verdikjeden samlet klarer det.
 • Økt samarbeid
  Fremover blir det derfor viktig å se på verdikjeden under ett, og Matvett vil bidra til å skape økt samarbeid og transparens på tvers av verdikjeden om å fjerne barrierer, både innad i bransjen og med myndighetene.
 • Veikartet med 10 prinsipper for redusert matsvinn som ble utarbeidet av Matvett og NORSUS sammen med ledende bedrifter i mat- og serveringsbransjen i 2021 blir et viktig rammeverk i årene som kommer. Disse prinsippene peker blant annet på at hele verdikjeden må ta et felles ansvar for redusert matsvinn i tillegg til å invitere forbrukerne med som en del av løsningen. Spesielt viktig blir det å påvirke holdninger og adferd blant annet knyttet til forventninger om stort utbud og varetrykk.

 

 • Interne årsaker
  Bedriftene i matindustrien må jobbe med å redusere matsvinn knyttet til interne årsaker gjennom forbedring av interne rutiner, økt fokus blant ansatte samt investering i nytt utstyr. I tillegg må samarbeidet med verdikjedeledd oppstrøms og nedstrøms bli enda bedre, ettersom store deler av matsvinnet er knyttet til kvalitetskrav, feilslåtte prognoser (overproduksjon) samt utfordringer knyttet til nylanseringer og sesongvarer. Videre blir det viktig å rekruttere flere aktører i matindustrien til matsvinnarbeidet.

 

Matvett har nylig lagt frem matsvinntallene for 2022

Fra 2015 til 2021 er matsvinnet fra mat- og serveringsbransjen redusert med 14 prosent målt i kg per innbygger fra 2015-2021. Matsvinnet i matbransjen utgjorde 173 100 tonn i 2021. Det gir et årlig klimaavtrykk på cirka 0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter og et økonomisk tap på cirka 8 milliarder kroner.

Matsvinnet fra matindustri, grossist, dagligvare og servering ble redusert med 14 prosent per innbygger. Fordelt per ledd i verdikjeden har dagligvarehandelen redusert med 19 prosent, grossistleddet med 32 prosent og servering med 17 prosent.

-Disse har dermed nådd målet om 15 prosent reduksjon innen 2020, mens matindustrien har redusert med 6 prosent og ligger etter, opplyser rapporten.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Mange nordiske emballasjer vinner Worldstar 2023

Det var rekordmange påmeldte emballasjer til årets konkurranse (488) og 228 vinnere er kåret. En del av disse bidragene kommer fra Norden.

 

Vinnere fra Norge:

Raja Norway vant World Star med begge de to produktene de deltok med, «Padded paper maling Pads» og «Seastretch», som er den første strekkemballasjen laget av papir.

«Padded paper mailing bags» består av en papirbasert madrass som beskytter produktet mot støt og er fullt gjenvinnbar.

Den papirbaserte strekkfilmen «Seastretch» er et alternativ til plastbasert strekkfilm og brukes til å stroppe varer under transport og lagring. Det kreppede papiret gjør løsningen fleksibel og tøyelig, samtidig som den har stor mostand mot avrivning

 

Vinnere fra Sverige:

 

 • aPak AB og Mondi Ansbach: Transportemballasje for Turbocharger

Oppgaven var å lage en effektiv emballasje for Volvo turboladere for trygg transport verden rundt på bil, båt eller flyt. En turbolader veier 55 kg og siden de sendes parvis blir totalvekten 210 kg i hver forpakning.

 • DS Smith i Sverige: Innleggsemballasje for lamper

  Emballasjen er tilpasset for å beskytte svært skjøre lamper laget av pholc AB
 • Nefab: Fiberbasert emballasje for litiumbatterier
 • Åtte priser til Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Sverige har vunnet åtte Worldstar-priser som leverandør av materialer til produkter som er  meldt på via andre land, som Tsjekkia, Polen og Spania.

 

Vinnere fra Finland:

 • Boxon Oy: Boxcor Prevention box

Innsidene av emballasjen påføres rustbeskyttelse (VCI) slik at alle metalldetaljer på den emballerte varen er beskyttet når den er inni emballasjen.

 • Paptic Ltd: Resirkulerbar ståpose for frukt og grønt

Dette er en ståpose laget av trefiberbasert Paptic. Den er resirkulerbar og kan brukes også på andre varer i tillegg til grønnsaker og frukt.  Emballasjen har barrierebeskyttelse og god plass til branding

 • Stora Enso Packaging Oy: Gaveemballasje til Ainoa vinflasker

Emballasjen beskytter produktet godt og esken er elegant. Emballasjen passer bra som jule- og forretningsgaver

 • Stora Enso Packaging Oy: transport- og displayemballasje for kuttede blomster

Dette emballasjekonseptet er utviklet for å tilby en kostnadseffektiv og bærekraftig blomsteremballasje som er enkel i bruk og fungerer gjennom hele verdikjeden fra blomsterdyrkere til butikken.

 • DS Smith Finland: Packaging for enameled sinks

Emballasjen er laget av bølgepapp og erstatter EPS.

 

Danmark deltok ikke i årets Scanstar og worldstar-konkurranse.

Direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen satt i juryen son evaluerte alle de 488 bidragene  for Worldstar 2023.Prisutdelingen for årets Worldstar-vinnere vil foregå på Interpack-messen i Düsseldorf i mai.

Emballasjeforeningen jobber med å få til et reiseopplegg for medlemmer til denne messen. Vi sender ut informasjon når dette er på plass.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Ranheim-eier overtar tre emballasjespesialister

Fundermax overtar de tre foretakene Hubregste B.V., Papirbboard B.V og West Pack Emballasje fra 3. januar 2023 fra Hubregstse-gruppen.

De tre selskapene driver produksjonsvirksomheter i Nederland og Norge og vil bli integrert med Fundermax med cirka 50 medarbeidere.

-Kombinasjonen av Ranheim Paper & Board og West Pack bringer oss nærmere nøkkelkunder, spesielt i den nordiske sjømatnæringen, og øker vår kapasitet og fleksibilitet, kommenterer Kyrre Auran, salgs- og markedssjef i Ranheim Paper & Board på LinkedIn.

-Med Papirboard og Hubregtse vil kapasiteten dobles og vi kan nå nye markeder.

 Overtok Ranheim Paper & Board i 2019

 

Etter at den norske papirprodusenten Ranheim Paper & Board AS ble overtatt i 2019 fremstår dette oppkjøpet som et viktig steg i utviklingen av forretningsområdet paper og packaging, og bekrefter vekstambisjonene til Fundermax.

Administrerende direktør i Ranheim, Alexander Klepp sier følgende:

– Kombinasjonen av Ranheim og West Pack bringer oss nærmere viktige kunder, særlig den nordiske fiskeindustrien, samtidig som vi øker kapasiteten og fleksibiliteten vår. Med Papirboard og Hubregtse styrker vi produksjonsnettverket vårt for bærekraftige emballasjeløsninger. Kapasiteten vår bygges ut og vi får tilgang til nye markeder.

Gernot Schoebitz, direktør og talsmann for Fundermax legger til:

– Vi forventer at oppkjøpet fører med seg en bredere produksjonsportefølje, forbedret service og kortere leveringskjeder. Hubregtse, Papiboard og Westpack vil bidra med sin mangeårige erfaring innen emballasje av massivpapp.

100 prosent overtakelse

 

Fundermax overtar 100 prosent av de tre foretakene. Den lokale ledelsen i selskapene støttes fremover av ledelsen i Ranheim Paper and Board og Fundermax. Etter salget vil Hubregtse fortsatt drive de tre gjenværende lokasjonene og fremstille spesialprodukter av massivpapp.

-Vi ønsker våre nye kollegaer hjertelig velkommen til Fundermax familien» sier Schoebitz.

Fundermax kan se tilbake på en 130 år lang historie og satser på bærekraftig produksjon ved fire produksjonssteder:

St. Veit and der Glan, Wiener Neudorf, Neudoerfl i Østerrike og Ranheim/Norge.

Medlem i Emballasjeforeningen

 

Ranheim Paper & Board har siden 2019 vært en del av Fundermax gruppen og produserer kraftpapir og emballasjeløsninger av 100 prosent returpapir i Ranheim Norge. Bedriften er medlem i Emballasjeforeningen.

Fundermax sysselsetter cirka 1500 medarbeidere og er en del av Constantia Industries AG som er ett av de største privateide industrikonsernene i Østerrike.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Orkla skal omdannes til å bli et industrielt investeringsselskap

Rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Konsernet blir dekt i 12 porteføljeselskap.
Orklas sture har besluttet å etablere en ny konsernstruktur og ledergruppe.
-Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet, med større selvstendighet og ansvar for de enkelte selskapene, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen.

-Siden Nils K. Selte tiltrådte stillingen som konsernsjef 11. april har han arbeidet systematisk med å etablere den nye strukturen, og jeg er glad for at vi nå kan etablere en ny drifts- og operativmodell.

Følgende selskap vil bli etablert som selvstendige porteføljeselskap med virkning fra 1. mars

2o23:
1 Orkla Foods Europe
2 Orkla Food Ingredients
3 Orkla Confectionary & Snacks
4 Orkla Health
5Orkla Home and Personal Care
6 Orkla India,
7 Pizza Out of Home
8 Orkla House Care
9 Health and Sports Nutrition Group
10 Pierre Robert Group
11 Lilleborg
12 Jotun (42,6 % eierandel)

Selte får med seg fem konserndirektører som skal danne et team i Orklas toppledelse:

Maria Syse-Nybraaten
Audun Stensvold
Øyvind Torp
Atle Vidar Nagel Johansen
Heg Holte Brekke

Orklas ledergruppe vil i tillegg bestå av fire konserndirektører med ansvar for sentrale konsernfunksjoner:

Harald Ullevoldsæter (Finans &CFO)
Christer Grønberg (HR)
Camilla Robstad (Øegal & Compliance)
Håkom Mageli (Kommunikasjon& Corporate Affairs

Nye i lederteamet:

Maria Syse-Nybraaten begynte i Orkla 1. oktober, da hun ble utnevnt som leder for forretningsområdet Orkla Consumer & Financial Investments. Hun kom fra stillingen som Investment Professional i Ferd Capital hvor hun siden 2013 har hatt flere sentrale posisjoner, blant annet som ansvarlig for helseinvesteringer i Norden. Hun har bred erfaring med eieroppfølging og styrearbeid i en rekke selskaper. Syse-Nybraaten har også vært analytiker i SEB.

Audun Stensvold har 12 års erfaring fra ulike lederstillinger i Aker-konsernet. Han har bred erfaring i eieroppfølging og styrearbeid i en rekke av Akers porteføljeselskaper, i tillegg til å være prosjektleder for diverse transaksjoner. Han kommer fra stillingen som CEO for Vinestor, som er et holdingselskap for ledende vinimportører i det norske markedet. Stensvold tiltrer stillingen 7. november.

Øyvind Torpp har 23 års erfaring fra BCG hvor han har vært senior partner siden 2015. Torpp har tidligere ledet det nordiske konsumer-teamet i BCG og også BCG i Norge fra 2014 – 2018. Torpp har bistått europeiske forbrukerorienterte selskaper med vekststrategier, endringsprosesser, fusjoner og oppkjøp. Han kommer fra stillingen som direktør i Canica. Torpp tiltrer stillingen 1. november.

Godt rustet til å lede Orkla

– Vårt nye lederteam er godt rustet til å lede Orkla inn i en ny æra og drive et aktivt eierskap av porteføljeselskapene. Som nye ledere i konsernet ønsker jeg spesielt Maria Syse-Nybraaten, Audun Stensvold og Øyvind Torpp velkommen til Orkla. Sammen med Atle Vidar Nagel Johansen og Hege Holter Brekke, som begge har lang fartstid i Orkla, vil det nye investeringsteamet bli viktige bidragsytere i vår nye operativmodell og fremtidige verdiskapning, sier Selte.

Sverre Prytz vil som følge av endringene tre ut av Orklas ledergruppe. Han vil fortsatt arbeide med strategi og prosjekter. Prytz vil rapportere til konsernsjefen.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Godt gjensyn med Scanpack-messen i Göteborg

Det er fire år siden forrige Scanpack-messe, og gleden over gjensynet med gamle kjente fagfolk var nok den største «snakkisen» på årets messe.

Fornøyde utstillere

Utstillerne på Emballasjeforeningens område virket fornøyde med trafikken på messen og stemningen var meget bra. Emballasjeforeningen hadde som vanlig en servicestand for utstillere og besøkende i C-hallen, og minglefesten på tirsdagen satt ny rekord med rundt 80 gjester.

 

Anna Lena Friberg, forretningsansvarlig for Scanpack, er også fornøyd med messen.

– Dette ble akkurat den sprakende og kreative møteplassen vi hadde håpet på, sier hun.

 

DS Smith var den største utstilleren på messen, og kommunikasjonsdirektør Barbro Berggren gir Friberg medhold.

– Vi tror på personlige møter og har lengtet i fire etter dette. Derfor satte vi også kundemøter i fokus på årets messe, der vi viste smarte emballasjeløsninger og innovasjoner.

 

Scanpack fyller 60 år i 2024

Nå begynner oppladingen til neste messe, der Scanpack kan feire 60-årsjubileum. Dette vil bli markert på forskjellige måter, og det er bare å sette av datoene 22.-25 oktober 2024.

Svenska Mässan forteller at Monika Ölund blir forretningsansvarlig for messen. Hun har erfaring fra ledende posisjoner i kommunale og private virksomheter.

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Veiledning om  ansvarlig markedsføring

 

Vi får av og til spørsmål om hvordan man skal få frem emballasjens miljøegenskaper uten at det fremstår som grønnvasking.

Her finner du veiledning:

Ansvarlig merking av emballasje, Norsirk

 

Forbrukertilsynets veiledning om bruk av bærekraftpåstander i markedsføring – Forbrukertilsynet

 

https://gronnvasking.no/

 

Sjekk også Emballasjeforeningens kompetansetilbud som Emballasjeskolen, seminarer og våre faggrupper.

 

https://www.emballasjeforeningen.no/kompetanse/

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Savy fra Brobygrafiska vant Scanstar Student 2022

I jurymøtet 16. september ble esken «Savy», utviklet av Elin Celind og hennes team i Brobygrafiska kåret til vinner.

Edward Li, Elin Celind og AnnaMaria Nordstrøm står bak savy.

«Savi» er en kartong (BillerudKorsnäs Crownboard Craft 245 gsm) for flasker med eddik. Emballasjen er designet for gjenbruk og konstruert av Elin Celind. Brobygrafiska er produsent.

Det var seks påmeldte emballasjeløsninger til konkurransen, hvorav tre fra Sverige og tre fra Norge. Det var altså ingen bidrag fra Danmark og Finland

Jury motivation:  The Savy is awarded the price for the innovative idea of transforming packaging into a separate product with a lifespan beyond the mere packaging.
The jury finds that it would be ideal if the entire packaging material would have a longer life span than just parts of the material.

Juryen besto av:

Mikael Gällstedt, Sverige
Chresten Heide-asmderson, Danmark
Johanna Nikunen, Finland
Per Øyvind Nordberg, Norge

Prisen blir delt på Emballasjedagene 10. november i Sandefjord sammen med de 17 vinnerne av Scanstar-konkurransen

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
23. apr 2024 - 25. apr 2024Seafood Expo GlobalFIRA BARCELONA GRAN VIA VENUE
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025