DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Kick-off for The Bioeconomy Region

Kick-off for The Bioeconomy Region 14. des 2017

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt
When:
14. desember 2017 @ 10:00 – 17:00
2017-12-14T10:00:00+01:00
2017-12-14T17:00:00+01:00
Where:
Vitenpark Campus Ås
Fredrik A. Dahls vei 8
1430 Ås
Norge

Velkommen til en konferanse med fokus på skogbasert bioøkonomi, regjeringens bioøkonomistrategi, sirkulærøkonomi, tremekanisk, utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, materialer og bioenergi.

Hva: Kick-off for The Bioeconomy Region – et tverrfaglig samarbeid for nye økonomiske forretningsmuligheter.
Tid: 14. desember 2017 kl: 10-17, avsluttende middag 17-20
Sted: Vitenparken, Campus Ås, Fredrik A. Dahls Vei 8 ås, Norge

Hvorfor bør du delta?

Kari Bunes
Kari Bunes

– Emballasjeforeningen har et bredt nettverk av virksomheter som dette prosjektet kan være av interesse for, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

– Gjennom Emballasjeforsk koordineres årlig et forskningsvolum på over 80 millioner kroner, og det blir spennende å se dette prosjektet i sammenheng med våre øvrige aktiviteter og kompetanser.

 

Foredragsholdere:

Maria Hollander, Vise Director Paper Province Moderator
Administrerende direktør i Paper Province siden 2011, har ledet den strategiske forandringen og fornyelsen av klyngen, med sterkt fokus på innovasjon og utvikling innen skogsbasert bioøkonomi.

Olav Veum.
Olav Veum.

Olav Veum, styreleder Norsk Skogeierforbund

«Kan avanserte bioraffinerier og biodrivstoff gi forretningsmuligheter for små og mellomstore virksomheter?»

Veuk har lang erfaring fra fagområdene skog og bioøkonomi, næringspolitikk, forretningsutvikling, ledelse og styrearbeid. Veum har en rekke styreverv, blant annet styreleder i Norges Skogeierforbund, AT SKOG SA, Skogtiltaksfondet, PEFC Norge, leder av valgkomiteen i Norske Skog og styremedlem i NHO Mat og Drikke. Veum er utdannet Forstkandidat (MSc), skogøkonomi/foretaksøkonomi fra NMBU.

Gunnar Olofsson, styreleder Statskog

Styreleder Gunnar Olofsson  Tatt november 2014
Styreleder Gunnar Olofsson Tatt november 2014

«Hvilken rolle spiller finansieringsmuligheter for utvikling av nye forretningsområder?»

Styremedlem i Statskog SF siden 2011, og styreleder siden 2014. Han har omfattende kompetanse og erfaring fra svensk og internasjonal skognæring, skogindustri, bioenergi og forskning. Olofsson ledet også strategigruppen SKOG22 – Nasjonal norsk strategi for skog- og trenæringen.

Lars Salvesen, Fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune (KrF)
Salvesen ble første gang valgt inn i Akershus fylkesting i 2003, og har vært leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø 2007-2011. Siden valget i 2011 er han fylkesvaraordfører for Akershus fylkeskommune, og gjenvalgt i 2015.

Thomas Breen, fylkesråd i Hedmark fylkeskommune (AP)
Fylkesråd for Arbeiderpartiet i Hedmark med ansvarsområdene næring, helse og likestilling. Breen leder også styringsgruppa for bioøkonomistrategien i Innlandet. Han er tidligere stortingsrepresentant for Hedmark Arbeiderparti i åtte år og var Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region»
I «The Bioeconomy Region» ligger det unike muligheter for å utvikle og bidra til en bærekraftig grønn økonomi, «alt vi lager av olje, kan vi også lage av tre». Regionen dekker hele verdikjeden, og her finnes mange produksjons- og teknologiselskaper med koblinger til både olje- og skogsindustrien, banebrytende forskning, lang erfaring og bred kunnskap innenfor produksjonsteknologi, mekanikk og konstruksjon. Alle de egenskaper som kreves for å etablere ny teknologi innenfor hele verdikjeden.

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region» skal løfte frem ressurser og bygge bro for små- og mellomstore bedrifter som vil ha hjelp til raskere utvikling og kommersialisering av innovasjoner. Prosjektet vil også stimulere til ekspansjon for bransjen ved å øke markedet nasjonalt og internasjonalt.

Link til programmet for dagen

Link til påmelding