Hva er en standard?

Hvordan blir standarder til?

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke på det. Men hva er egentlig en standard, og hvordan blir en standard til?

En standard er definert som:

  • beskriver viktige sider av varer, tjenester og/ eller arbeidsprosesser (dette inkluderer også prøvingsmetoder)
  • er et forslag til valg av alternativer, uten å utelukke andre løsninger
  • utarbeides etter initiativ fra interessegrupper som ønsker seg felles spilleregler i markedet
  • kan fremme nasjonal konkurransedyktighet og bidra til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter og produksjonsprosesser
  • er frivillig å bruke, unntatt når myndighetene krever at de skal brukes, eller når det i avtaler er bestemt at de skal brukes

Standarder anvendes i det alt vesentlige:

  • for å gi felles retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester
  • som spesifikasjon ved kjøp og salg for å forenkle, effektivisere og rasjonalisere kjøpsprosessen
  • som regler for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjøres
  • for å gi mer detaljerte beskrivelser der EU-direktiver, nasjonale lover og regler gir overordnede krav
  • i forbindelse med tekniske spesifikasjoner i offentlige anbud

Benevningen på en norsk standard består av en bokstavkode etterfulgt av et tall. Bokstavkoden forteller hvordan standarden er blitt utviklet.

Fastsetting av Norsk Standard

I Norge er det Standard Norge som fastsetter Norsk Standard. Dette gjelder både standarder som er blitt utarbeidet i Norge, og standarder som er utarbeidet europeisk eller internasjonalt.

Flere organisasjoner

Standardiseringen i Norge består av tre organisasjoner, hvorav Standard Norge er størst. Standard Norge utvikler standarder innenfor alle fagområder, bortsett fra tele og elektro – disse ivaretas av henholdsvis Post- og Teletilsynet og Norsk Elektrotekniske komité.

Oversikt over standarder for Emballasje, – følg lenken til standard.no.

Emballasjedirektivet og CEN-standardene

Eu’s emballasjedirektiv er et rammedirektiv. Dette beskriver de vesentligste krav til helse, sikkerhet og miljø som en emballasje skal oppfylle.

EU-direktivet har som hovedmålsetning å harmonisere nasjonale tiltak. for dermed å unngå eller redusere påvirkning på miljøet fra emballasje og emballasjeavfall, og for å sikre at det indre markedet fungerer effektivt. For å bidra til arbeidet for kontinuerlig reduksjon av påvirkning på miljøet, er det viktig at alle synspunkter som fremkommer i analysen formidles til bedriftens systemer for produktforbedring/ produktkontroll.

I 2004 ble de 6 CEN-standardene EN 13427-13432 harmonisert. Disse standardene beskriver nærmere hvordan kravene i direktivet kan oppfylles.

Næringslivets emballasjeoptimeringskomite (NOK) har utarbeidet en håndbok om CEN-standardene. Den erstatter på ingen måte standardene, men er ment for å fremme forståelsen av hvordan man implementerer disse og gjøre prosessen enklere.

Håndboken om Emballasjedirektivet og CEN-standardene (220 kB)

De mest sentrale standardene innenfor emballasje er:

Emballasje- og varedistribusjon generelt: 55.020
Emballeringsmaterialer og tilbehør:           55.040
Sekker og poser:                                               55080
Flasker, potter og krukker:                            55.100
Kanner, hermetikkbokser og tuber              55.120
Aerosolbeholdere:                                            55.130
Tønner, tromler og dunker:                           55.140
Kasser, bokser og esker:                                 55.160
Varedistribusjon:                                             55.180
Emballeringsmaskiner:                                  55.200

Andre nyttige lenker

 Ser du flere lenker som burde vært med i vår oversikt setter vi stor pris på at du sender disse på mail til oss.:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

STAND 009

Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje  representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) er etablert av aktørene i bransjen. STAND – skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet.

Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc).
STAND er etablert med formål å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjoner i verdikjeden frem til forbruker.

Flere av punktene i denne veilederen er konkret definert i de standarder som STAND har utarbeidet.

Se www.stand.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. jun 2023Årsmøte og fagseminar i EmballasjeforskNorner
14. jun 2023 - 15. jun 2023Årsmøte i FiberfokusTetra Pak Sunne
22. aug 2023 - 24. aug 2023Aqua Nor, TrondheimTrondheim Spektrum
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

Annonser fra våre medlemmer