Firmabeskrivelse

Syklus Glass og Syklus Materialgjenvinning har skiftet navn:

  • Sirkel Glass AS (org.nr. 918 102 434) er materialselskapet for glassemballasje.
  • Sirkel Materialgjenvinning AS (org.nr. 961 984 491) driver gjenvinningsanlegget for glass- og metallemballasje.
  • Glasopor AS (org.nr. 884 344 662) driver produksjon og salg av Glasopor skumglass og er et heleid selskap av Syklus Materialgjenvinning.

Vi samler hvert år inn over 58 000 tonn glassemballasje og 8 000 tonn metallemballasje – i samarbeid med kommunene og de interkommunale selskapene (IKS).

Bak Sirkel står selskapene Norsk Glassgjenvinning as og Norsk Metallgjenvinning as.

Selskapene har hovedkontor på Løren i Oslo, hvor det jobber en administrasjon på seks personer, ledet av administrerende direktør Kjell Håkon Helgesen.

All innsamlet emballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der har Syklus et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av glass og metall.

Adresseinformasjon

Haslevangen 14
0597 Oslo
Tlf:  23 17 39 80
www.sirkel.no

Kontaktperson
Morten Sundell
Tlf:  +47 23 17 39 82
Mob: +47 959 28 155
morten.sundell@sirkel.no

Annonser fra våre medlemmer