Firmabeskrivelse

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.  ROAF betjener over 200 000 innbyggere, fordelt på cirka 95.000 husstander. Selskapet har omlag 160 ansatte, og en omsetning på vel 300 millioner kroner.

ROAF arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. ROAF eier og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en miljøriktig og forsvarlig måte.

ROAF har ansvar for åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav fem er i egen regi: Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Sørum. Nittedal, Lørenskog og Enebakk driftes av eksterne på oppdrag fra ROAF. ROAF drifter også 7 deponier. Ett aktivt avfallsdeponi, Bøler (Lillestrøm), samt seks nedlagte deponier. I tillegg har selskapet over 350 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i eierkommunene.

ROAF driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall, og har 179 returpunkter for glass- og metallemballasje ved utgangen av 2015.

Selskapet har 76 årsverk og en omsetning på vel 200 millioner.

Adresseinformasjon

Bølerveien 93
2020 Skedsmokorset
Tlf: 40002979
www.roaf.no

Kontaktperson

Terje Skovly
Salgs- og markedssjef
Tlf: 99 26 11 66
ts@roaf.no

Annonser fra våre medlemmer