Firmabeskrivelse

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

Rømskog er assosiert medlem.

Selskapet er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene og betjener cirka 192 000 innbyggere.

ROAF driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall, og har 179 returpunkter for glass- og metallemballasje ved utgangen av 2015.

Selskapet har 76 årsverk og en omsetning på vel 200 millioner.

Adresseinformasjon

Bølerveien 93
2020 Skedsmokorset
Tlf:  07623
www.roaf.no

Kontaktperson

Terje Skovly
Salgs- og markedssjef
Tlf: 99 26 11 66
ts@roaf.no