TOMRA legger sin tyngde i SIRKULÆR PLASTØKONOMI

Nytt medlem hos oss

Med en nyopprettet avdeling for sirkulær økonomi og medlemskap i Emballasjeforeningen legger TOMRA sin tyngde inn i oppbyggingen av sirkulære verdikjeder.

TOMRA har i en årrekke utviklet løsninger som bygger opp om sirkulær økonomi. Folk flest kjenner til panteautomatene som finnes i alle norske dagligvarebutikker. Mindre kjent er det at TOMRA også bygger utstyr for sortering av alle typer avfall, mat og mineraler fra gruvedrift, blant annet.

NY DIVISJON FOR SIRKULÆR PLASTØKONOMI

Tom Eng, Trygve Meyer Jacobsen, Geir E. Sæther og Communication Manager Zara Lauder i TOMRA er klare for å gjøre en innsats for sirkulærøkonomi.
Sorteringsmaskinene fra Tomra brukes rundt om i hele verden.
Tomra vil gjerne bidra til å bygge helhetlige løsninger som kan bli ledestjerner for resten av verden.

Ny divisjon knytter to eksisterende divisjoner sammen

– Pant og sortering er to selvstendige områder i TOMRA som i stor grad har jobbet uavhengig av hverandre. Sorteringsmaskinene brukes rundt om i hele verden, mens panteautomatene primært brukes der det er pant på drikkevareemballasje, forteller Geir E. Sæther, Senior Vice President, Circular Economy i TOMRA.

– Nå har vi opprettet den nye divisjonen Circular Economy for å binde de to områdene tettere sammen. Målet er å kunne bruke vår samlede kompetanse til å utvikle modeller for økt gjenbruk av husholdningsplast i sirkulære verdikjeder.

Den underliggende motivasjonen for TOMRA er å være en pådriver for å endre hvordan man skaffer, bruker og gjenbruker ressurser for å sikre videre økonomisk vekst og bedre livskvalitet på en bærekraftig måte.

Sirkulær modeller er allerede på plass

I Norge har vi et pantesystem for PET-flasker som viser at det er mulig å få til effektive sirkulære modeller som vekker oppsikt langt utenfor landets grenser.

På RoAF-anlegget utenfor Oslo og hos I.V.A.R. utenfor Stavanger har TOMRAs helautomatiske sorteringsautomater oppnådd mye høyere innsamlingsgrad av husholdningsplast enn alternative metoder. Disse løsningene har blitt referanseinstallasjoner som en hel verden er interessert i.

Å sortere ut plastemballasje som tidligere har blitt brukt til mat har verdi i en sirkulærøkonomisk sammenheng.

– En mulig løsning er å integrere plastemballasje som ikke er drikkvarebasert i pantesystemene. Alternativt kan man for eksempel bruke digitale vannmerker på matemballasje som kan leses og sorteres av våre maskiner, sier Tom Eng, sjef for TOMRA Recycling.

De tekniske løsningene er på plass

Den vellykkede innsamlingen og gjenbruken av PET viser hvordan sirkulære modeller kan bygges opp.
Tilsvarende løsninger for all plastemballasje på markedet vil redusere utslipp, ressursbruk og forsøpling.

I tillegg vil det rettferdiggjøre bruk av plast som et attraktivt emballasjematerial, også for fremtiden.
– Vi har de tekniske løsningene. Det gjelder å få flere til å bruke de løsningene som finnes og å skaffe den kompetansen som kreves for å peke ut retningen, forteller Tom Eng.

Han forteller at TOMRA har gjennomført prosjekter som viser at sortering og vasking av innsamlet husholdningsavfall gir god nok kvalitet til at plasten kan materialgjenvinnes.

– Kvaliteten er god nok til en del bruksområder, selv om den ikke alltid er «food grade», sier han.

VIL GJØRE NORGE TIL FOREGANGSLAND

Plast er trolig kommet for å bli

I tillegg til ny lovgivning, der EU er en viktig pådriver, tror TOMRA at det også kan komme økonomiske incentiver for å tilpasse seg en sirkulær økonomi. Men de tror ikke at flukt fra plastemballasje er noen løsning, da plast er både fleksibel, ressurssparende og anvendelig.

– Utviklingen går jo mot økt bruk av maskinell sortering. Da får man høyere volumer av innsamlet plast med høy kvalitet, og dermed vil gjenbruken kunne øke, sier Trygve Meyer Jacobsen, salgssjef i TOMRA Butikksystemer.

Det er altså ikke teknologien som setter begrensninger, men logistikken med å få samlet inn, vasket og sortert store nok mengder plastemballasje av god kvalitet.

– Det gjelder å få hele verdikjeden med på å bruke denne teknologien, sier Tom Eng.
Ifølge Geir Sæther er det her medlemskapet i Emballasjeforeningen kommer inn.

Vil gjøre Norge til et foregangsland

– Vi har jobbet mye ute i verden med sorteringsmaskiner, men nå tenker vi å være med på å gjøre Norge til et foregangsland ved å bruke kontaktnettverket rundt Emballasjeforeningen. Vi vil gjerne bidra til å bygge helhetlige løsninger som kan bli ledestjerner for resten av verden.

– Dessuten er vi et norsk selskap, og vi føler vel at vi må være med på å ta i et tak her hjemme, sier Tom Eng.

Han minner også om at TOMRAs maskiner også kan sortere en rekke andre materialer, men emballasjeplast utgjør en stor og viktig andel. 40 prosent av all plast som produseres i EU blir brukt til plastemballasje.

Folk må våge å tenke nytt

En av plastens styrker er at den kan formes og tilpasses etter behovet. Dermed finnes det et utall forskjellige typer plast på markedet.

Utfordringen fremover er å kunne få frem renere plastfraksjoner, for å oppnå høyere kvalitet på den resirkulerte plasten. Skal man designe emballasje for økt gjenvinning tilsier det økt bruk av monomaterialer, færre flerlagsmaterialer og kompositter og kanskje noen færre varianter.

Ifølge TOMRA er det også viktig at bransjen er klar over fordeler og ulemper, gode og dårlige emballasjedesign med tanke på gjenbruk.

– Folk må våge å tenke nytt, og så må man kanskje akseptere at resirkulert plast som ikke skal brukes til matvarer, faktisk ikke trenger å være «food grade». Det viktigste er at man klarer å gjenbruke mer av den, avslutter Tom Eng.

TOMRAs maskiner også kan sortere en rekke andre materialer, men emballasjeplast utgjør en stor og viktig andel.
Det er ikke teknologien som setter begrensninger, men logistikken med å få samlet inn, vasket og sortert store nok mengder plastemballasje av god kvalitet.
Tom Eng holdt foredrag på Emballasjedagen i november 2019.

Vurderer dere medlemskap?

Se betingelser og søknadsskjema

Vi svarer gjerne på spørsmål:

mobil: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse