TINE-sjefen etterspør
tiltak fra myndighetene

Gunnar Hovland var foredragsholder på Emballasjedagene 2021

Gunnar Hovland mener store bedrifter som TINE har ansvar når det kommer til å utvikle bærekraftig emballasje.

 

Konsernsjef Gunnar Hovland er i vinden med de nye bambusskjeene om dagen (Foto Marija Cabuskina).

 

Tekst:  Bjørn Vilberg

– Det er klart det er et stort ansvar hos oss. Hoveddelen av ansvaret vi bærer ligger i at vi må legge press på oss selv og leverandørene til å utvikle bærekraftige løsninger. Vi kan ikke akseptere at jorder, elver, fjorder og hav gradvis fylles med emballasjeavfall. Derfor er det viktig at vi går sammen med emballasjeprodusentene og utvikler sirkulære verdikjeder. Emballasje som ikke resirkuleres må være av en slik art at naturen selv klarer å bryte den ned.

– Vi kan ikke fortsette å forurense økosystemene slik plast i dag gjør, sier Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.
Også myndighetene må være klar over sin rolle i utviklingen av bærekraftig emballasje. I Forum for sirkulær plastemballasjes veikart fra 2019 blir det pekt ut tiltak styresmaktene kan gjøre for å bidra i utviklingen. Blant annet pekes det på økt investering i nasjonal infrastruktur av testpiloter og -utstyr.

Oppfordring til myndighetene

 

Hovland er enig i at myndighetene spiller en rolle, og kommer med en oppfordring:

– Myndighetene kan bruke både gulrot og pisk for å bidra til en mer bærekraftig emballasjeutvikling.  Når myndighetene forbyr eksempelvis plastskjeer eller øker miljøavgiftene på emballasje som ikke blir resirkulert, vil det ha effekt.

– På samme måte vil det være virkningsfullt med en internasjonal infrastruktur for resirkulering og insentiver til utvikling av emballasje som bidrar positivt. Dette kan akselerere skiftet til en mer bærekraftig emballasjebruk.

Emballasjen til TINE skal enten være resirkulert eller nedbrytbar

Hovland forteller at TINE har som mål om å bli klimanøytral og at emballasjen skal enten være resirkulert eller biologisk nedbrytbar.  Det krever godt samarbeid med både emballasjeindustrien og myndighetene.  TINE har allerede byttet ut plastskjeer med treskjeer, og jobber stadig for å øke bruken av resirkulert og resirkulerbar emballasje.

– Vi reduserer plastbruken der det er mulig og jobber langs hele verdikjeden for å ta ned co2-fotavtrykket og erstatte fossile materialer med bærekraftige alternativer, sier konsernsjefen.
Hovland mener arrangementer som nettopp Emballasjedagene er bra for å møte andre næringer og finne felles løsninger.

 

Samarbeid er løsningen
Gunnar Hovland var foredragsholder på Emballasjedagene i Sandefjord 11.-12. november 2021. Foto: Bjørn Vilberg.

 

– Vi tror det å jobbe sammen er løsningen. Vi er ikke produsenter av emballasje selv, men kjøpere. Vi må møte produsentene og fortelle om de krav vi må tilfredsstille, slik at vi sammen utvikler bærekraftige løsninger som også gjør at forbrukerne fortsatt velger varene, sier han.
For å nå TINEs 2025- og 2030-mål tror Hovland det viktigste på emballasjefeltet fremover blir å skape sirkulære verdikjeder for plast.

Plast har også mange gode egenskaper

– Mange snakker om at plast er skadelig for naturen, og det er det jo når det havner på avveie, men plast har også veldig mange gode egenskaper. Derfor må det utvikles sirkulære verdikjeder som sikrer at den ikke havner i naturen og vi får til gjenbruk. Ideelt sett skulle emballasje vært biologisk nedbrytbart, men der er vi ikke i dag. Det må derfor bygges sirkulære verdikjeder for plast, og industrien og myndighetene må sammen finne løsninger på utfordringen, slår han fast.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
08. feb 2022 - 10. feb 2022Sign & Print ScandinaviaKistamässan Stockholm
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i GöteborgSvenska Mässan
10. nov 2022 - 11. nov 2022Emballasjedagene 2022Scandic Park Sandefjord
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf