Stor interesse for satsing på produksjon av kartongmaterial i Norge

 Olav Breivik, Jan Christian Vestre, Jonas Gahr Støre og Christoph Michalski (Foto BHP).

Prominente gjester viste stor interesse for planene til BillerudKorsnäs og Viken Skog om å etablere produksjon av blekt kjemi-termisk papirmasse i Norge.

Fredag 5. august besøkte statsminister Jonas Gahr Støre og handels- og industriminister Jan Christian Vestre Viken Skogs Follum-bruk i Hønefoss. De viste stor interesse for planene til BillerudKorsnäs og Viken Skog.

Gjennom et langsiktig samarbeid vil de to aktørene sikre både skreddersydd BCTMP (blekt kjemi-teknisk papirmasse) og tilgang på virke som støtter selskapets strategi om bærekraftig og lønnsom vekst for kartong.

Follums bruk har allerede mye av den infrastrukturen som trengs for å etablere en slik produksjonslinje og ligger i et område med konkurransekraftig og bærekraftig tilgang på trevirke og god transport til BillerudKorsnäs kartongbruk. Akkurat nå pågår det en forstudie som skal være klar i 2023.

Tydelig mål om bærekraftig vekst for kartong

 

-Strategien til BillerudKorsnäs har et tydelig mål om å levere bærekraftig vekst for kartongmaterialer. Å få mulighet til å utvikle det nye bruket i Follum som en topp moderne bærekraftig virksomhet er i linje med vår strategi, sier Christoph Michalski, VD og konsernsjef i BillerudKorsnäs.

-Vi sikter på et negativt CO-avtrykk fra produksjonen.

Prosjektet er i tråd med den norske regjeringens ambisjon om å løfte grønn industri som er basert på skog og treressurser. Bruket skal utvikles til en bærekraftig bedrift med høy energieffektivitet og lavt CO2-fotavtrykk fra virksomheten og produktene i verdikjeden.

Konseptet vil omfatte produksjon av biogass, bruk av overskuddsvarme til fjernvarme og eventuelt utskilling av CO2.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf