Økt innsikt i verdikjedene
for plastemballasje

Nye regler for matkontaktmaterialer kan komme

Det ble arrangert et fagseminar i forkant av Årsmøtet i Emballasjekonvensjonen (EK) 15. april. Sirkulær økonomi for plast og nyheter om matkontakt sto på agendaen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, orienterte om foreningens arbeid som pådriver for gode emballasjevalg og kom etter hvert inn på Veikartet for sirkulær plastemballasje.

Økt innsikt i verdikjedene for plastemballasje

Etter at veikartet for sirkulær plastemballasje ble overlevert til daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen av Forum for sirkulær plastemballasje i 2019, har forumet, som ble opprettet av Emballasjeforeningen i 2018, fortsatt arbeidet.

Veikartet fra 2019 brukes til å navigere mot en sirkulær økonomi.

I Veikartet ble det avdekket et behov for mer innsikt i verdikjedene for plast i Norge. En del mangler ble definert, og tiltak for å bedre situasjonen ble beskrevet.

– Det tydelige budskapet var at vi må få til samarbeid i verdikjeden for plastemballasje for at vi skal lykkes med å nå gjenvinningsmålene, sa Kari Bunes.

Samarbeidsprosjektene i Forum for sirkulær plastemballasje fortsetter. Styringsgruppen er beholdt og ledes nå av Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.

Emballasjeforsk og Circular Packaging Cluster

Næringsklyngen Circular Packaging Cluster, der også hele verdikjeden er representert, skal løse opp i noen knuter i verdikjeden.

Emballasjeforsk har initiert et prosjekt for å øke resirkulering av emballasje i forbindelse med emballering av mat. Det er også tatt et initiativ til å søke om støtte til et forprosjekt i Grønn Plattform, SustainPack. Dette prosjektet ble innvilget, og sammen med et annet emballasjeinitiativ fra RISE Pfi, som også fikk innvilget sin forprosjektsøknad, jobbes det nå for å slå disse sammen til et hovedprosjekt.

– Dette er vi glade for, da det gir næringslivet mulighet til å sette fart på noen av prosjektene som er definert, sa Kari Bunes.

Reglene for matkontaktmaterialer skal endres

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver i Mattilsynet, kunne fortelle en god del nytt når det gjelder reglene for matkontakt. Mattilsynet er Norges representant i EUs komite for matkontaktmaterialer.

EU-prosjekter som Green Deal, Circular Economy Action Plan og SUP-direktivet for engangsartikler i plast er toneangivende i europeisk emballasjepolitikk.

– Vårt mål er å modernisere regelverket for matkontakt, som ikke er endret på 40 år, samtidig som det har skjedd veldig mye ellers. Og ting skjer, men det tar tid, sa Julie Tesdal Håland.

Et veikart som beskriver utfordringene er ute på høring, og på slutten av 2022 skal en konsekvensvurdering være på plass, med utkast til ny regulering.

– Målet er å sikre mattrygghet, redusere tilstedeværelse av farlige kjemikalier og ta hensyn til vitenskap og teknologi. ESA går gjennom alle farlige løsninger, og det blir en spennende tid fremover.

Les mer om matkontaktmaterialer

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan