Sofie Østergaard
er nå Philosophiae doctor

The role 0f consumer behaviour in reducing waste of fresh bread

Under disputasen 30. oktober ble Sofie Østergaards doktoravhandling om emballasjens rolle for å begrense matsvinn grundig drøftet av opponentene. Da de var ferdige kunne Sofie kalle seg «philsophia doctor».

DØRGENDE STILLE

Sofie Østergaard presenterte sin doktoravhandling for opponenter og øvrige tilskuere.
Helen Williams har selv forsket på matsvinn og stilte mange velkvalifiserte spørsmål.

Dagen før Halloween var trolig en passe skummel dag for Sofie Østergaard, som til daglig er Fagsjef for Bærekraft og Emballasje i Norgesmøllene.

I det ærverdige hovedbygget til NTNU på Gløshaugen i Trondheim, er det et eget Disputasrom. Der satt en liten samling av Sofies familie, venner og rådgivere sammen med opponentene.

Det var dørgende stille i rommet mens alle ventet på at klokken skulle bli 13:15 og disputasen skulle begynne. Hovedpersonen var tydelig nervøs men fattet, og kanskje også en smule lettet da hun endelig fikk ta fatt på presentasjonen av sin tese.

– Avhandlingen utforsker hvordan forbrukeres atferd, innkjøpsvaner og preferanser påvirker svinn i husholdningen. Den ser også på hvordan utvikling og design av bærekraftig emballasje kan bidra til redusert matsvinn i hjemmene, startet Sofie på engelsk.

Ved et eget bord til venstre satt opponentene; Helen Williams,  Doktor i miljö- och energisystem ved Universitetet i Karlstad og Thomas Eie, styreleder i Emballasjeforeningen, samt Førsteamanuensis Institutt for design, Jon Herman Rismoen fra NTNU.

Opponentene  fulgte hvert ord som ble sagt.

Lenger bak i salen satt rådgiverne Casper Boks fra NTNU og Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning langt mer avslappet. De utstrålte stor sikkerhet for at dette skulle gå bra for Sofie.

FORBRUKERATFERD; EMBALLASJE OG MATSVINN

Avhandlingen omfatter blant annet studier av forbrukeratferd, og disse ble gjennomført ved hjelp av flere forskjellig metoder, En stor, nettbasert undersøkelse viser store forskjeller mellom de som sier at de kaster brød hjemme og de som sier at de ikke gjør det.

Den største miljøbelastningen kommer fra dyrking av ingredienser og hvete til produksjon av selve brødet. At en del forbrukere bruker en ekstra plastpose til oppbevaring av brødet, har lav miljøpåvirkning.

– Men dette er noe som resulterer i en bruk av plast som kunne vært unngått dersom originale emballasjen var mer egnet til formålet, sa doktoranden.

Det ble i prosjektet utviklet og gjort pilottester med to nye materialer for emballering av nybakte brød. Posene ble utformet med slik at de lett kunne byttes med eksisterende poser. Pilottesten viste at posene kan gi mindre svinn.

Hovedpersonen gjennomførte sin gjennomgang av avhandlingen på 30 minutter, og deretter var det opponentenes tur til å stille sine spørsmål. Helen Williams, som selv var en av de første som forsket på matsvinn, var naturlig nok opptatt av detaljene i avhandlingen og bruk av begreper.

Thomas Eie var mer opptatt av den overliggende motivasjonen for avhandlingen, som viste seg å være et ekte engasjement for å redusere matsvinn. Det viste seg også at posene ble utviklet i pilotprosjektet ikke har blitt lansert, av årsaker Sofie ikke ville gå inn på.

Begge opponentene påpekte problemstillinger som kanskje burde vært håndtert annerledes, men etter en og halv times grilling, sa de seg fornøyd. Og etter en kort pause kunne Sofie Østergaard titulere seg som philosophiae doctor.

Thomas Eie stilte en del kritiske spørsmål rundt forskningsmetodene som ble brukt

Lurer du på noe om kompetanse?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har blant annet ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
21. nov 2024 - 22. nov 2024Emballasjedagene 2024Scandic Park Hotell
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019