Skanem utvikler seg
i takt med markedet for etiketter

Satser blant annet på Smarte etiketter

– Vi har valgt å ha fokus på resirkulerbare materialer og å satse på fornybare produkter for fremtiden, forklarer Eirik Bergh, administrerende direktør i Skanem Stavanger.

Veien frem til 100 prosent etiketter

Eirik Bergh, adm. direktør i Skanem Stavanger.
Etikettproduksjon med nye maskiner og 350 meter i minuttet.

Og når han sier produkter, mener han først og fremst etiketter, eller enda mer konkret: Selvklebende etiketter og Linerless-løsninger (sleeves) som Skanem var med å utvikle alt for 20 år siden.

– Men vi er mer enn etiketter. I gruppen tilbyr vi en stor bredde av ulike løsninger for dekorering av produkter som blant annet ulike løsninger for Flexibels og Wrap-around, forteller han.

Røtter fra 1905

Det tradisjonsrike norske selskapet har historie tilbake til 1905, da under navnet «Stavanger Blikktrykkeri og Maskinverksted». Navnet «Skanem» tok firmaet i 1973, da de ble en del av Pechiney Group. Dette navnet er en forkortelse for Skandinavisk Emballasje.

Nåværende eier Ole Rugland overtok aksjemajoriteten i 1986, og på denne tiden produserte selskapet metallemballasje for virksomheter over hele Norge. I 1991 ble Noblikk Sannem i Moss kjøpt opp, og i årene 1995-1998 ble danske Hydrocan og Nordisk Blikk en del av selskapet.

Senere avtok markedet for metallemballasje i norsk matindustri.

Fra 2002 har eier fokusert på vekst innen etikettproduksjon og tilstøtende løsninger gjennom oppkjøp og ny etablering i ulike land. Se www.skanem.com for mer detaljer.

100 prosent etiketter

I dag er selskapet tilstede med 11 fabrikker i åtte land, deriblant UK, Polen, Thailand, India og Kenya, i tillegg til de skandinaviske landene.

– Vi har et bredt fokus på alle industrier og satser ekstra i de landene vi er representert og har nasjonal produksjon, forklarer Eirik Bergh.

– Flere av våre store kunder setter klare mål for bærekraftige løsninger. Vi jobber tett med kundene på dette og deltar i ulike forbedringsprosjekter sammen med dem.

– Med en bred plattform av kunder og fabrikker i ulike land og kontinenter har vi også en unik mulighet til å bruke interne erfaringer på kryss i gruppen.

Lavmigrasjons trykkfarger og smarte etiketter

Lavmigrasjons trykkfarger

– Et godt eksempel er hvordan vi her i Norge jobber tett med kundene våre for ha god forståelse for de ulike bærekraftmål som settes.

– Vi jobber i et partnerskap der vi gjør hverandre gode ut fra de forutsetningene som finnes. Den standarden som for eksempel Orkla setter, blir førende for de kriteriene som gjelder for å kunne være med. Orkla stiller blant annet krav om redusert overemballering og reduksjon av unødig avfall.

I Norge, Sverige og Danmark er Skanem forberedt på gjeldende og kommende trender. De har blant annet FSCC 22000-sertifisering i disse landene og benytter lavmigrasjons trykkfarger på etikettene.

– Det er ikke krav om lavmigrasjons trykkfarger på etiketter ennå, men vi tror at det vil bli mer vanlig med etiketter direkte på produktene. Dette tror vi vil komme sterkere og sterkere, i tillegg til at vi nærmer oss «no migration», det vil si trykkfarger uten stoffer som bisphenol A. Vi er klare når dette kommer.

Smarte etiketter

Eirik Bergh har tro på at smarte etiketter blir mer vanlig i fremtiden, siden konseptet gir mange muligheter som ikke utnyttes i dag.

– Smarte etiketter kan lages mindre enn dagens, fordi brukeren kan lese mer informasjon ved å skanne etiketten med mobiltelefonen. Det er forbrukervennlig, og det gir alltid oppdatert informasjon.

Skanems løsninger er uavhengig av teknologi og har en dataplattform som gjør at all skanning av etikettene kan lagres, analyseres og brukes til produktutvikling og forbedringer.

En av teknologiene som brukes er digitale vannmerker som er bakt inn i etiketten. Vannmerket er usynlig for øyet men kan leses av med mobilen. Vannmerkene kan brukes til alt fra å gi brukeren mer informasjon om produktet til å engasjere kundene gjennom konkurranser, verifisering av at produktet er ekte eller for rett sortering ved resirkulering.

Som ett eksempel så vi på et pilot-case med blant andre Tomra og Orkla der denne teknologien benyttes. Vi prøvde å skanne etikettene for Idun tomatketchup med Digmarc-app for iPhone. Da dukker det umiddelbart opp et bilde som viser at materialet er laget av resirkulerbar PP.

Ved å klikke på dette bildet, får man se en video om HolyGrail, et prosjekt for å øke resirkulering av plast ved hjelp av rett sortering i mottaksanlegg for avfallshåndtering.

Tilpasset FNs bærekraftmål

Skanem har sett på hva de kan gjøre for å møte FNs bærekraftmål, og spesielt de målene som kundene har fokus på. De ser på ulike forretningsmodeller for å se hva de kan bidra med i de ulike industriene de er involvert i.

– Det er stor forskjell på de produktene vi skal sette vår etikett på, og vi må derfor tilpasse valg av teknologi og materialkvalitet til produktet. Vi samarbeider med de andre aktørene i verdikjeden for å utvikle produkter som er optimale for gjenvinning eller forbrenning.

Markedet og forbrukerne krever nå oftere at produsentene kan vise til sertifisering av de produktene som settes på markedet. Hos Skanem har de sett en sterk trend de siste årene i forhold til nye valg av materialer, spesielt innen FSC- eller PEFC-sertifisert. Dette gir også endringer i hva selskapet ser på som standard lagervare framover.

Skanem kan også tilby lavmigrasjons trykkfarger.
Smarte etiketter kan inneholde digitale vannmerker som er skjult for øyet men kan scannes med smarttelefon.
Eksempel på etiketter.
Eksempel på etikett for fisk.
Katrine viser stolt frem etiketter som hun har designet.
Eirik Bergh varsler nyheter fra Skanem i 2020.

Overgangen til sirkulær økonomi

Selskapet ser også på hvordan de kan bidra i overgangen til sirkulær økonomi. De har avdekket fem områder som de selv kan påvirke:

  • Valg og bruk av etikettmaterialer
  • Produksjonsytelsen på fabrikkene
  • Avfallshåndtering
  • Produktytelse
  • Transport og distribusjon

Eirik Bergh fortelle at de har sett på løsninger som biobasert film laget av trevirke. – Men det må være samsvar mellom etikettmaterialet og emballasjen den skal benyttes på, fastslår han.

Ser etter muligheter for fortsatt vekst

– Vår eier ser etter muligheter for fortsatt vekst både i de landene vi alt er i og i andre land. I dag er Skanem trolig den største tilbyderen på det skandinaviske markedet, hvor vi har produksjonskapasitet på et 20-talls maskiner. Dessuten investerer vi stadig i nytt utstyr.

Han sier at det gir styrke å være et konsern når det gjelder innovasjon. Å være tilstede i mange land, og levere i enda flere, gir Skanem stor bredde og kompetanse.

– Denne kompetansen deler vi internt i konsernet, sier Bergh. Innovasjonen flyter mellom de forskjellige bedriftene slik at løsninger som er utviklet i ett land kan brukes i et annet.

Satser likt på alle fabrikker

Når det gjelder konkurransen fra andre etikettleverandører ser han noen sammenfallende områder men at aktørene har ulik spesialisering og ulik strategi for planlegging og gjennomføring.

– Vi går bredt ut med digitalavdelinger for små og mellomstore produksjoner i de fleste av våre fabrikker og har ett helt eget opplegg for komplekse kunder og kunder i segmentet storforbrukere.  Vi opplever at det er en styrke å være lokal, både når det gjelder språket og nærhet til markedet.

– Speed to Market er også viktig, og man må ha en produksjon og flyt som matcher det. Vi jobber bredt og har stadig nye løsninger for å nye kundegrupper. Det kommer noe helt nytt i 2020, røper Eirik Bergh som samtidig lover at Skanem er tro mot konseptet sitt og eksisterende kunder.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse