Sirkelsnakk med foredragsholderne: Hildegunn Bull Iversen

I denne spalten stiller vi en rekke av foredragsholderne på Emballasjedagene 2023 fem kjappe emballasjespørsmål. I tråd med tidens ånd gjenbruker vi spørsmålene i hver artikkel. Her får du svarene deres.

Neste person ut er Hildegunn Bull Iversen, seniorrådgiver sirkulære løsninger i Mepex.

– Hvordan jobber din arbeidsplass med emballasje?

– Mepex jobber langs hele verdikjeden for emballasje. Vi bistår myndigheter med utredninger og kunnskapsgrunnlag for utforming av avfallsregelverk og produsentansvar for emballasje. Vi har detaljert kunnskap og Norges største database om avfallets sammensetning fra 20 år med avfallsanalyser. Vårt anleggsteam er Nordens ledende kompetansemiljø på sorteringsteknologi og bidrar til å bygge ut kapasitet for utsortering av blant annet emballasje. Vi har også opparbeidet oss mye kunnskap om hvordan emballasje må designes for sirkularitet, og har bistått ledende produsenter og produsentansvarsselskaper med design for gjenvinning.

 

– Har du deltatt på Emballasjedagene tidligere? Har du et favorittminne derfra, et spesielt foredrag som har satt seg i minne?

– Sist gang jeg var på Emballasjedagene var for å presentere arbeidet med å etablere nye nasjonale kildesorteringssymboler som jeg var prosjektleder for i min tidligere rolle i LOOP. Husker det ble godt mottatt, Det er en takknemlig oppgave å få jobbe med prosjekter som forener bransjen på en slik måte. Husker også quiz og god stemning!

 

– Kan du oppsummere foredraget ditt i tre stikkord?

Design mot forsøpling for økt sirkularitet.

 

– Hvordan vil du beskrive status i emballasjeverden i dag?

– Jeg føler vi er i en brytningsfase hvor det etablerte må utfordres i enda større grad. Vi har kommet langt på vei for å gjøre emballasjen sirkulær, men vi må bort fra engangs bruk og våge å satse på ombruksløsninger for å få ned avfallsmengdene.

 

– Hvorfor burde folk komme for å høre ditt foredrag?

– Vi har laget konkrete verktøy som skal hjelpe emballasjeutviklere designe bedre emballasje, det vil jeg tro de fleste er opptatt av på Emballasjedagene

Annonser:

Kommende kurs og arrangement