Ola Elvestuen:
- Et ekstremt viktig arbeid

Veikart for sirkulær plastemballasje

Stor oppslutning om vårt arrangement på Arendalsuka

Det var absolutt stinn brakke – eller fullt hus om du vil- på vårt arrangement på Arendalsuka.

Vi har fått laget to videosnutter fra arrangementet, der den ene inneholder klipp fra foredragene, overrekkelse av veikartet fra Ellen Behrens til Ola Elvestuen og den påfølgende paneldebatten.
Den andre videoen inneholder et kort intervju med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Se videoene:


Annonser:

Kommende kurs og arrangement

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018