Produsenter av emballasje får større ansvar

 

I sin nye anbefaling til Klima- og miljødepartementet, foreslår Miljødirektoratet endringer i regelverk for emballasje i avfallsforskriften kapittel 6 og 7. Dette er i tråd med anbefalingene fra direktoratets rapport «Videreutvikling av produsentansvaret i Norge».

Flere endringer i anmarsj

Miljødirektoratet mener endringene vil effektivisere og styrke produsentansvaret for emballasje. Strukturen i avfallsforskriften kapittel 7 om emballasje endres, så pliktene for de ulike pliktsubjektene samles i separate deler.

Produsenter av drikkevareemballasje er underlagt de samme forpliktelsene som produsentene av all annen emballasje.

Den nedre grensen på 1000 kg per emballasjemateriale for plikt til medlemskap i et produsentansvarsselskap for emballasje, fjernes. Dette innebærer at mange flere produsenter får plikt til medlemskap i godkjent produsentansvarsselskap. Direktoratet anbefaler at begrepet produsentansvarsselskap erstatter dagens begrep returselskap, slik at misforståelser unngås.

Direktoratet skriver videre at det vil innføres en forenklet rapporteringsplikt for å lette den administrative byrden på de minste produsentene. Dette betyr at mindre produsenter får svært forenklede plikter.

Definisjonen av «produsent» er foreslått endret, og den nye definisjonen er i samsvar med ordlyden i forslaget til ny emballasjeforordning fra EU-kommisjonen. Det innebærer at pakkere og fyllere av emballasje ikke lengre defineres som produsenter, og derfor ikke lenger får plikt om å være medlem i et godkjent produsentansvarselskap. Pakkere og fyllere vil fortsatt ha plikt til avfallsforebygging og dokumentasjon.

Direktoratet mener disse endringene vil øke antall produsenter som omfattes av regelverket.

Flere produsentplikter

Dette forslaget skal tydeliggjøre og presisere plikten som produsenter har til å dekke nødvendige kostnader for separat innsamling med påfølgende håndtering av emballasjavfallet. Denne plikten inkluderer en forholdsmessig andel av de nødvendige kostnadene der separat innsamling av en materialtype skjer sammen med avfall som ikke inngår i produsentansvaret, og ved utsortering av emballasjeavfall ved sentralsortering av restavfall.

Forslaget flytter flere plikter som i dag ligger på returselskapet over til produsenten. Dette gir produsenter et tydelig ansvar for plikt til separat innsamling med påfølgende avfallshåndtering, materialgjenvinning og rapportering til myndighetene. Plikten vil fortsatt bli ivaretatt av produsentansvarsselskap og retursystem, og vil derfor ha liten praktisk konsekvens.

Veien videre

Nå vil Klima- og miljødepartementet vurdere Miljødirektoratets forslag, før de gir direktoratet oppdrag om høring.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
20. aug 2024 - 22. aug 2024Nor-Fishing 2024Trondheim Spektrum
24. sep 2024 - 26. sep 2024FACHPACKNürnberg
22. okt 2024 - 25. okt 2024Scanpack 2024 – Nordens største emballasjemesseSwedish Exhibition & Congress Centre
04. nov 2024 - 07. nov 2024All4Pack Emballage Paris
21. nov 2024 - 22. nov 2024Emballasjedagene 2024Scandic Park Hotell
27. mai 2025 - 30. mai 2025IPACK-IMA MILANO
19. aug 2025 - 21. aug 2025Aqua Nor 2025