– Det er IKKE farlig å gjenbruke vanlige plastflasker i hjemmet, sier Ole Jan Myhre i Norner om artikler på nett med misvisende informasjon.

Plastekspert Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner, fikk forelagt artikkelen som ligger på nett, som han raskt kunne fastslå var feilaktig.

Her er Myhres gjennomgang av om de forskjellige plasttypenes egenskaper, og konklusjonen er at flasker laget av vanlig plast trygt kan vaskes og gjenbrukes i hjemmet.

 

Merkingen viser hvilket materiale flaskene er laget i.
Merkingen viser hvilket materiale flaskene er laget i.

Plastmaterialer brukt til emballasje i matkontakt er følgende:

1 – PET (PolyEtylenTereftalat)
PET er et av de vanligste plastmaterialene og er hyppigst brukt til flasker for brus og mineralvann. PET er en polyester som gir høy glans og transparens samt meget god slagfasthet og dermed sikker emballering. Det er også samme materiale som brukes i store mengder til tekstilfiber.

Andre anvendelser til matemballasje er skåler til pakking av kjøtt, fisk og pålegg samt beger til frukt og grønt. PET er et materiale med høy renhet og svært lav migrasjon.

Flasker og emballasje i PET kan vaskes på vanlig måte med såpe og vann uten noen fare til gjenbruk i hjemmet. Den mykner over cirka 70°C.

2 – HDPE (High Density PolyEtylen)
HDPE er stiv polyetylen som egner seg godt til flasker, korker, beger, kasser og folier som brukes til drikker og matemballasje. HDPE er ugjennomsiktig med en naturlig hvit farge og svært god slagfasthet til og med ved svært lave temperaturer.

Det er også det mest utbredte materialet til vannrør. HDPE er et materiale med høy renhet, uten tungmetaller og svært lav migrasjon. Flasker og emballasje i HDPE kan vaskes på vanlig måte med såpe og vann uten noen fare til gjenbruk i hjemmet. Den mykner over cirka 120°C.

3 – PVC
PVC er et stivt materiale som brukes i hovedsak til tekniske anvendelser som rør og profiler. PVC kan modifiseres med mykgjørere for å oppnå egenskaper som både egner seg til flasker og folier. PVC er godkjent til matemballasje men er blitt i stor grad erstattet, særlig av PET og PP.

PVC ble tidligere mye brukt til flasker, beger, formede innlegg i konfekt og clingfolier. Modifikatorer (tilsatsstoff) i PVC har vært under sterkt fokus og det er i dag strenge regler og snevre grenser for hva som er tillatt brukt ved PVC produksjon i EU.

Små mengder PVC brukes muligens fortsatt til flasker for matolje og clingfolier.

4 – LDPE (PE-LD/PE-LLD)
LDPE er myk polyetylen som egner seg svært godt og er først og fremst benyttet til emballasjefolier og er det mest anvendte materiale til matemballasje. På grunn av dens lave stivhet er den lite egnet til flasker og andre stive produkter.

LDPE finner også stor anvendelse innen belagt kartong for melk og lignende og en del bruk innen myke lokk. LDPE er et materiale med høy renhet, uten tungmetaller og svært lav migrasjon.

Produkter av LDPE er generelt ikke så godt egnet for vasking og gjenbruk – men det ville ikke utgjøre noen fare å vaske på vanlig måte.

LDPE mykner over cirka 90-100°C.

5 – PP
PP er et relativt stivt materiale som egner seg godt og brukes i store volum til beger, skåler, korker, lokk og folier som matemballasje. PP egner seg mindre bra til produksjon av flasker men brukes noe til sauser og lignende.

PP produseres i varianter med høy transparens men med lav slagfasthet ved lave temperaturer pluss en «hvit» ugjennomsiktig type med meget god slagfasthet ved lave temperaturer. PP er et materiale med høy renhet, uten tungmetaller og svært lav migrasjon.

Produkter/emballasje i PP kan vaskes på vanlig måte med såpe og vann uten noen fare til gjenbruk i hjemmet. Den mykner over cirka 140°C og brukes derfor også til produkter som skal varm-steriliseres.

6 – PS (Polystyren)
PS er et svært stivt materiale med relativt dårlig slagfasthet (sprøtt). Det benyttes først og fremst til beger, kopper og engangsbestikk. PS kan skummes til EPS som brukes blant annet til kjølekasser for fisk og sjømat.

PS er et materiale med høy renhet, uten tungmetaller og svært lav migrasjon. Produkter/emballasje i PS kan vaskes på vanlig måte med såpe og vann uten noen fare til gjenbruk i hjemmet.

PS mykner over cirka 100°C. Gjenbruk begrenses ofte av at produktet sprekker.

7 – Andre
PC (Polykarbonat) har tidligere vært brukt for eksempel i vannbeholdere og babyflasker. PC vil kunne frigjøre ørsmå mengder Bisfenol A som er strengt vurdert av EFSA til å kunne utgjøre en helserisiko. Derfor ble PC ulovlig å bruke til babyflasker fra 2011.

Om vask og gjenbruk:
– Produkter/emballasje i disse vanlige plastmaterialene kan vaskes på vanlig måte med såpe og vann uten noen fare til gjenbruk i hjemmet, fastslår Ole Jan Myhre.

Plastmaterialer blir lettere utsatt for slitasje enn materialer om for eksempel glass, keramikk og metall. Dette vil gi en naturlig begrensning for hvor mange ganger man vil ønske å gjenbruke slike produkter.

Inntil nylig ble gjenbruksflasker av PET benyttet i Norge under streng kontroll uten at dette ga noen hygieniske eller helsemessige problemer.

Strenge retningslinjer
– Plastmaterialer til matkontakt er underlagt svært strenge retningslinjer i hele EU-regionen som inkluderer lister med godkjente bestanddeler og regler for eventuell migrasjon og migrasjonstesting, forklarer Ole Jan Myhre.

EU har ekskludert bruken av farlige bestanddeler og tilsatsstoffer som tungmetaller, BPA, helseskadelige ftalater og andre stoff med risiko for helse og miljø. Slike vurderinger gjøres kontinuerlig av EFSA (European Food Safety Association).

– Dette gjøres for å sikre at plast i emballasje og annen matkontakt er trygt. Europeiske plast og emballasjeprodusenter er nøye med å følge disse retningslinjene siden emballasjen heller ikke vil bli godkjent for bruk.

Det er viktig at det kontinuerlig føres kontroll med sammensetning og migrasjon både med materialer produsert i Europa og det som importeres til Europa.