En ny rapport til EU-kommisjonen fremmer helhetsperspektiv og design for gjenvinning.

En rekke danske konsulenter har vært med på å utvikle en omfattende ny rapport som er sendt til EU-kommisjonen. Rapporten undersøker muligheten for å stille reviderte krav til bedre design for gjenvinning av emballasje og sikre bedre håndhevelse av dagens direktiv.

Ny rapport levert til EU-kommisjonen

Lars Germann, senterleder.

Sentersjef Lars Germann i Teknologisk Institut, Plast og Emballage omtaler rapporten  i en artikkel i juniutgaven av senterets informasjonsskriv til medlemmene.

Ny rapport

EU-kommisjonen har fått utarbeidet rapporten «Effectiveness of the essential requirements for packaging and packaging waste and proposals for reinforcement”.

Den skal ikke bare undersøke muligheten for å stille reviderte krav til bedre design for gjenvinning av emballasje, men også sikre bedre håndhevelse av direktivet.

Dette henger sammen med EUs plaststrategi som igjen er en konsekvens av økt fokus på klima og bærekraftig utvikling. En rekke konsulenter, som danske COWI har vært med på å utarbeide rapporten som er på over 400 sider og ifølge Germann «kan virke både innviklet og nerdete».

Men han påpeker også at den inneholder mange interessante opplysninger. En av rapportens konklusjoner er at emballasjemengdene har vokst de siste 10 årene, mens mengden gjenvunnet emballasje har gått ned. Man tar ikke hensyn til gjenvinning ved design av emballasje.

TRENDER

Andre trender:

  • Store andeler av poser og fleksibel emballasje som ikke kan gjenvinnes
  • Stor etterspørsel etter materialer med høye barriereegenskaper, f.eks. laminert film som er vanskelig å gjenvinne
  • Økt bruk av designelementer som umuliggjør gjenvinning, som bruk av lim, trykkfarger og PVC, med mer
  • Mindre mengder emballasje som gjenbrukes, som glassflasker
  • Tilsynelatende overdrevet bruk av emballasje i forbindelse med netthandel

De fleste av disse eksemplene vil ikke komme som en overraskelse på folk som har kjennskap til emballasje, da dette har vært kjent i en årrekke. Problemene blir mer håndfaste hvis nye og strengere regler gjør velkjente løsninger umulige.

Behov for nye løsninger, materialer og teknologi

Dette skaper behov andre løsninger og materialer og ny og ukjent teknologi.

– Noen av fremtidens løsninger vil være forholdsvis enkle å implementere mens andre utvilsomt krever intensiv utviklingsinnsats, tror Germann.

– For eksempel kan ikke næringsmiddelindustrien unnvære avansert barrierefilm uten å redusere holdbarheten og mattryggheten. Men spesialbelagte monofilmer kan være en løsning på dette.

Det har lenge vært enighet om at Emballasjedirektivets vesentlige krav trenger en revisjon, og målet med rapporten er å foreslå hvordan dette kan gjennomføres.

Dette omfatter også hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på; om det skal være en basisrevidering av de vesentlige kravene eller en radikal løsning der et EU-organ skal autorisere all emballasje som settes på det europeiske markedet.

Innspill til EU-kommisjonen

Tre scenarioer vurderes i forhold til 26 krav, som for eksempel at all emballasje skal kunne gjenvinnes eller gjenbrukes, volum og vekt skal optimeres i forhold til kritisk funksjonalitet, produsenter skal innberette til et nasjonalt register, krav om merking med oppfordring å rapportere til nasjonalt register dersom en netthandelsemballasje er unødvendig stor, osv.

Jermann påpeker at rapporten inntil videre kun er et innspill til EU-kommisjonen, som trolig vil sende ut en egen rapport om en eventuell revisjon av de vesentlige kravene og forslag til ny lovgivning.

– Hvis man likevel tar rapporten delvis til etterretning, kommer det merkbare og utfordrende endringer og nye krav. Det skader aldri å prøve å kikke inn i fremtiden, fastslår han.

Teknologisk Institut anbefaler bransjen å forberede seg på at kravene til bærekraftig utvikling vil skjerpes og at man like gjerne kan starte forberedelsene nå.

– Skal bedriftene leve opp til de mange nye kravene, må det utvikles ny teknologi, dersom produktene skal kunne distribueres uten skader. Husk at matsvinn er mange ganger verre en emballasjesvinn. Best er selvfølgelig et optimert kompromiss.

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne oss i administrasjonen i Emballasjeforeningen:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan