NorEnviro
Nytt senter for miljødokumentasjon

NorEnviro skal utvikles til et nasjonalt senter for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallssystemer for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge.

Østfoldforskning har sammen med NMBU tatt initiativ til å opprette et nytt elektronisk «nasjonalbibliotek» for å tilgjengeliggjøre miljø- og ressursdata for produkter, prosesser og tjenester for norske forhold.

Viktig grunnlag for forskning

Ole Jørgen Hanssen presenterte Nor-Enviro på et møte i brukerforumet nylig.

Østfoldforskning har fått bevilgning fra sine to hovedeiere, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune for å opprette senteret som skal forvalte dataene.

– Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens bærekraftige og sirkulære økonomi, sier Ole Jørgen Hanssen, som er deltidsprofessor på NMBU og seniorforsker i Østfoldforskning.

Østfoldforskning og NMBU har fått med seg både SINTEF, NIBIO, NIFU, NILU, IFE, Treteknisk Institutt og Asplan Viak som partnere i en søknad til Forskningsrådet om infrastrukturmidler, som blir avgjort i september. Utviklingen av et nasjonalt senter er avhengig av det mottas støtte fra Forskningsrådet, men Østfoldforskning vil arbeide for at egne data vil bli tilgjengeliggjort via midler fra eierne.

Senter for miljødokumentasjon

Senter for miljødokumentasjon

NorEnviro skal utvikles til et nasjonalt senter for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallssystemer (livsløpsdata) for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge.

– Tanken er at nasjonalbiblioteket skal være et lett tilgjengelig møtested mellom de som sitter på slike data fra tidligere og pågående prosjekter og de som trenger data i nye prosjekter eller som grunnlag for dokumentasjon av egne produkter, tjenester eller prosesser.
NorEnviro skal legge til rette for gode rutiner og systemer for kvalitetssikring av data, slik at brukerne skal vite at det er et kvalitetsstempel på de dataene som distribueres via NorEnviro.

Ole Jørgen Hanssen ser for seg at dette biblioteket skal kunne oppfylle Forskningsrådets intensjoner om å sikre tilgangen på forskningsdata knyttet til bærekraftig innovasjon, fra offentlig finansierte prosjekter.

Arbeidet med nettstedet er i gang

 

Østfoldforskning har allerede startet arbeidet med å samle og tilrettelegge data om pågående og nylig avsluttede prosjekter på nettsiden.

– Prosjektdatabasen blir nå testet ut med de prosjektene som er tilgjengelig i Østfoldforskning, sier Ole Jørgen Hanssen. I neste omgang vil funksjonen også bli tilgjengelig for de andre partnerne i NorEnviro.

Mange bedrifter er avhengig av miljø- og ressursdata av god kvalitet i sitt arbeid både i utvikling av egne strategier og som grunnlag for markedsføring og inn i offentlige anbud. Han nevner emballasjeverktøyet PackMan, som Østfoldforskning har utviklet i samarbeid med Emballasjeforeningen og Bama, som et godt eksempel.

Her kombineres egne data og egen statistikk fra BAMA-gruppen med miljø- og ressursdata for emballasjeløsninger og matprodukter, for bla å dokumentere emballasjeutviklingen i virksomheten og få et bedre bilde på emballasjens betydning for å forebygge matsvinn.

 

Kvalitetssikrede miljødata

– Vi vil utvikle løsninger og tjenester rundt disse som sikrer at bedrifter får tilgang på kvalitetssikrede miljødata. Det handler ikke bare om å måle emballasjevolumer som går opp og ned, men vi vil også måle reduksjon i ressursforbruk og utslipp av de tiltakene som gjøres.

– Senteret skal bidra med datagrunnlag som utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi. Datagrunnlaget kan brukes av både bedrifter og offentlige virksomheter som bla DIFI, Innovasjon Norge og ENOVA, som trenger gode miljø- og ressursdata i og til anbudsprosesser, i vurdering av søknader om støtte til miljøteknologi, med mer.

- Forskningsmiljøer, konsulenter og bedrifter vil kunne laste opp sine date til en skybasert løsning, forklarer Pieter Callewaert i Østfoldforskning.
LCA
Lars Gunnar Furulid Tellnes jobber med livsløpsvurderinger av byggematerialer og hele bygg.

Brukerforum er opprettet

Østfoldforskning har søkt Forskningsrådet om midler til å utvikle senteret, og et brukerforum med representanter for de 14 bransjeforeningene og fem offentlige myndighetene som støtter søknaden, er opprettet for å gi innspill om hvordan NorEnviro bør utvikles.

Både Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge er med i brukerforumet for NorEnviro, sammen med aktører som, Difi, Innovasjon Norge, Enova, Byggenæringens Landsforening, Direktoratet for byggkvalitet, KS Bedrift, EPD-Norge, med flere.

Ved siden av å kartlegge brukernes behov, deltar Østfoldforskning også i arbeidet med å utvikle systemer for å laste opp og lagre datasett fra LCA-utviklere internasjonalt. Denne virksomheten vil være del av infrastrukturprosjektet det er søkt støtte til, og vil kunne målrettes direkte inn mot NorEnviro og brukernes behov, dersom det gis støtte.

– Forskningsmiljøer, konsulenter og bedrifter vil kunne laste opp sine date til en skybasert løsning. Her vil det være et felles område der alle datasett blir synlige og tilgjengelige for brukerne, forklarer forsker Pieter Callewaert i Østfoldforskning. Det er en stor mengde data tilgjengelig fra de senere års forskningsprosjekter, som venter på en løsning for å bli mer tilgjengelig for brukerne.

– I pilotfasen skal jobber vi først og fremst med å kartlegge utviklingsbehov og identifisere utfordringer med å overføre LCA-data til plattformen.

Les mer om NorEnviro på prosjektets nettside.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. jun 2023Årsmøte og fagseminar i EmballasjeforskNorner
14. jun 2023 - 15. jun 2023Årsmøte i FiberfokusTetra Pak Sunne
22. aug 2023 - 24. aug 2023Aqua Nor, TrondheimTrondheim Spektrum
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018