Benytt sjansen til å stille ut på Nordens største emballasjemesse

Kjell Dehli er norsk representant for Scanpack-messen i Göteborg. Nå er han klar for å booke utstillere på Emballasjeforeningens område i C-hallen på Scanpack 2024.


SCANPACK, Nordens ledende emballasjemesse, kommer tilbake 22.-24. oktober 2024. Benytt sjanse til å delta.

I 2024 er det 60 år siden Scanpack ble grunnlagt, og forberedelser til messen er nå startet.

 

Scanpack-messen går over fire dager som er breddfulle av inspirasjon, foredrag, presentasjoner, ny kunnskap, nye forretningskontakter og workshops.

En kreativitets-hub har som formål å dele ideer om teknologi, materialer og løsninger som gir ditt firma økt konkurransekraft og relevans i den sirkulære fremtiden. Ved å samle innovatører, designere, beslutningstakere, akademia og tenkere sammen gir Scanpack en pekepinn på hvordan fremtidens emballasje kan – og må være.

Scanpack står i en særstilling
DS Smith stilte med en kreativ stand på Scanpack 2020.

Kjell Dehli er norsk representant for Scanpack og vi spør: – Hvorfor bør norske bedrifter delta på Scanpack 2024?

Emballasjeforeningen har en egen servicestand for utstillere og besøkende på Scanpack.

-Scanpack står i en særstilling som den viktigste markedsplassen i Skandinavia. Med sine mange norske besøkende og utstillere er Scanpack dessuten ansett av mange norske bedrifter for å være den viktigste bransjemessen for vårt hjemlige marked, sier Kjell Dehli.

-Scanpack har opp gjennom sin lange historie hatt en uvurderlig betydning for utviklingen av den norske emballasjebransjen. Det brede samarbeidet på arrangørsiden har hatt stor betydning for dette.

 

Delta på Emballasjeforeningens område.

Emballasjeforeningen har igangsatt arbeidet med å forberede fellesdeltagelse på vårt vanlige område i messens C-hall og oppfordrer interesserte bedrifter til å kontakte vår messekontakt Kjell Dehli på telefon  90137744 eller kjell@scanexpo.com

Annonser:

Kommende kurs og arrangement