Fagkonferanse, paneldebatt og
generalforsamling

To nye i styret.

Erik Bern, Arcus-Gruppen ble gjenvalgt som styreleder, og Gry Sofie Fahrendorff, Orkla, ble gjenvalgt som nestleder. Rudie Spooren i SINTEF og Wenche Ravlo, Smurfit Kappa Norge, ble valgt inn i styret i Emballasjeforeningen på generalforsamlingen 11. mars

Årets generalforsamling ble gjennomført på Teams på grunn av smittesituasjonen i Norge, men den ble overført fra Grand Hotel Oslo, der arrangementet opprinnelig var planlagt å gjennomføres.

 

Wenche Ravlo, Smurfit Kappa Norge og Rudie Spooren, SINTEF, ble valgt inn som nye medlemmer i Emballasjeforeningens styre. Erik Bern, Arcus-gruppen ble gjenvalgt som styremedlem og styreleder, Gry Sofie Faherendorff, Orkla, ble gjenvalgt som nestleder.

Orientering om forslag til nye regler for emballasje

Før generalforsamlingen ble det gjennomført en fagkonferanse der Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder, seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet, redegjorde for forslaget om endringer i regelverket for emballasje.

– Vi vil se an om vi vil gjøre endringer eller større grep i produsentansvaret for emballasje, sa Olbergsveen, som minner om høringsfristen 28. april 2021.

Miljødirektoratet vil blant annet foreslå en endring i reglene for laminat/flerlagsemballasje.

Etter emballasjedirektivet er emballasje som består av to eller flere lag med ulike materialer som ikke kan separeres for hånd, og som utgjør en integrert enhet, å anse som komposittemballasje.

Som omtalt i kapittel 2.5 krever EU-regelverket at mengde komposittemballasje skal beregnes og rapporteres per materiale dersom et materiale utgjør mer enn 5 prosent av total vekt av en emballasjeenhet.

– Dette innebærer at for eksempel drikkekartong, som kan inneholde rundt 20 prosent plast i tillegg til kartong, må rapporteres som henholdsvis kartong og plast, og at disse
mengdene skal inngå i beregning av oppfyllelse av kravene til materialgjenvinningsandel for hvert materiale, opplyste Olbergsveen.

– Vi foreslår derfor et krav i forskriften som sier at for emballasje som er sammensatt av mer enn ett materiale, gjelder kravene til materialgjenvinning for hver materialtype i emballasjen som utgjør 5 prosent eller mer av emballasjens samlede masse.

– De ulike materialene fra slik komposittemballasje vil inngå i grunnlaget for beregning av Norges måloppnåelse etter emballasjedirektivet.

Paneldebatt om produsentansvar og sirkulær økonomi

Etter Olbergsveens foredrag ble det avholdt en debatt om produsentansvar, ledet av Anders Magnus Løken, bærekrafts- og miljøsjef i Deloitte.
Debattantene var:

Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk, NHO Mat og Drikke
Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS
Karoline Andaur, CEO i WWF, Verdens naturfond
Rolf Erling Eriksen, miljøleder i Vinmonopolet
Debatten ble filmet og vil bli lagt ut på våre nettsider senere

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018