Mange fordeler med plastemballasje, men
vi må stoppe forsøplingen

Forum for sirkulær plastemballasje jobber med saken

Direktør Kari Bunes la vekt på videreføringen av Forum for sirkulær plastemballasje i sin presentasjon på seminaret under Skipnes Etiketts 50-årsjubileum Trondheim.

Forum for sirkulær plastemballasje har cirka 35 medlemmer fra store deler av verdikjeden for plastemballasje. I 2019 utviklet forumet et veikart som belyser muligheter, flaskehalser og utfordringer, og beskriver hvilke tiltak som må til for å nå EUs mål om 50 prosent materialgjenvinning innen 2025.

Veikartet ble overrakt til daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Arendalsuka i august.

LANG VEI FOR Å INNFRI KRAVENE

Kari Bunes fortalte at Forum for sirkulær plastemballasje ble opprettet etter initiativ fra styret i Emballasjeforeningen.
Lang vei å gå

– Det er mange fordeler med plastemballasje, men vi må stoppe forsøplingen. Vi må også bli flinkere til å bruke ressursene våre på nytt for å kunne innfri EUs mål om økt materialgjenvinning, sa Bunes.

EU har satt som krav at 50 prosent av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030.

– Under arbeidet med veikartet fikk vi Deloitte til å lage en rapport om hvordan gjenvinningen av emballasje fungerer i dag. Den konkluderes det med at hver person i Norge bruker 25 kg husholdningsplastemballasje per år og at 32 prosent av dette materialgjenvinnes.

– Emballasjetyper som er vanskelige å gjenvinne er en vesentlig årsak til den lave gjenvinningsgraden. Vi har en lang vei å gå, sa Bunes.

EU endrer i tillegg målepunktet, slik at kun plastemballasje som faktisk materialgjenvinnes, blir registrert som dette.

– Næringslivet opprettet et frivillig system for innsamling av brukt plastemballasje basert på vederlag til Grønt Punkt Norge på 90-tallet. Nå kommer det nye krav, og næringslivet er på banen og vil foreta bærekraftige emballasjevalg. Det viser innsatsen i forumet, fastslo Bunes.

Nye prosjekter i Forum for sirkulær plastemballasje

Nye prosjekter satt i gang

Forum for sirkulær plastemballasje videreføres og var nylig samlet til workshop og medlemsmøte hos NorgesGruppen. Der ble flere nye prosjekter presentert.

Emballasjeforsk har fått som oppgave å utvikle alternative emballasjematerialer til jomfruelig plast i direkte kontakt med næringsmidler eller annen type anvendelse.

SmartPack 2030 skal arbeide med å redusere antall plastmaterialer som benyttes til emballasje. Prosjektet skal blant annet kartlegge bruk, egenskaper, bruksområder og egnethet for ulike plastmaterialer benyttet i emballasje.

Emballasjeforeningen skal bidra til økt kompetanse om plastemballasjens funksjoner i næringsliv, undervisningsinstitusjoner og samfunnet forøvrig. Dessuten skal foreningen bidra til økt bruk av resirkulert plast.

Grønt Punkt Norge bidrar med Plastløftet, mens Avfall Norge og Loop skal sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge.

Noen av de foreslåtte tiltakene i veikartet krever inngripen fra myndighetene og at forbrukerne gjør en innsats

– Vi i næringslivet skal jobbe i fellesskap for å nå målene, og Klima og miljødepartementet vil følge med på det vi gjør, sa Kari Bunes.

Hun inviterte også flere aktører til å bli med i forumet.

Medlemmene var samlet til møte og workshop hos Norgesgruppen 13. februar 2020.

Vil du delta i Forum for sirkulær plastemballasje?
Ta kontakt med

Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen
mobil: 95 14 49 73

Ellen Behrens, Direktør for bærekraft i Orkla
mobil: 92 80 45 80

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. apr 2020 - 02. apr 2020AFF 20: Absolute Flexo Future 2025Hotel Tylösand
28. apr 2020Smart Pack 2030: Felles workshop og årsmøte
21. sep 2020 - 24. sep 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf

Kurs og arrangement
Emballasjedagene