Endring i rapportering om
avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Send otimeringseksempler innen 21. mai.

Miljødirektoratet ønsker at rapporten om bedriftenes arbeid med avfallsforebygging og emballasjeoptimering kobles tettere til kravene i avfallsforskriften.

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) har på oppdrag av Den Norske Emballasjeforening gjennomført Handlekurv- og Indikatorprosjektene siden 2001. Nå vil det overordnede målet for prosjektene være å dokumentere arbeidet medlemmene i Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen gjør i forbindelse med:

 

For å oppnå dette skal NORSUS-prosjektene dokumentere den samlede miljøbelastningen i emballasjekjeden, herunder mengden emballasje og klimabelastningen forbundet med emballasje samt dokumentere hvorvidt nye produkter i dagligvarehandelen har optimert emballasje.

I tillegg har Emballasjeforeningen og NORSUS sett på muligheter for å gjøre rapporteringen mer transparent.

Norsus vil i årets rapport innføre:

  • En tydelig henvisning til avfallsforskriften i sammendrag, innledning, diskusjon og konklusjon.
  • En tabell fra GPN om energi- og materialgjenvinningsgrad for ulike emballasjetyper
  • Oppsplitting av figurene for klimafotavtrykk, eller dele opp diagrammene slik at ulike forhold som påvirker klimaavtrykket (livsløpsfaser (produksjon/avfallsbehandling), gjenvinningsgrader eller emballasjemengder) kommer tydeligere frem.
  • Flere tall i diagrammer (som dataetiketter) og vurdere å erstatte diagram med tabeller – eller legge til tabeller for å synliggjøre tallene og beregningene bedre.

 

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen, presiserer at endringene ikke innebærer merarbeid for medlemmene når det gjelder rapporten som sendes til Miljødirektoratet.

– Men vi vil gjerne at dere sender inn eksempler på avfallsforebygging og emballasjeoptimering som før, sier han.

Viktige datoer:

  • Oversendelsesdato for årets rapport til Miljødirektoratet: 1. juni.
  • Eksempler sendes yngve@emballasjeforeningen.no innen 21 mai.
  • Emballasjeforeningen arrangerer et webinar 27. mai om endringene.
  • Populærrapporten, som inneholder eksempler på avfallsforebygging og optimering, presenteres på seminar i Oslo 26. august.
  • Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerer fire regionale møter i høst (september-november). Her blir det aktuelle temaer, innføring i regelverket og visning av vellykkede eksempler avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Datoer for disse møtene vil bli kommunisert så snart Coronasituasjonen er litt mer avklart.

Lurer du på noe?
Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
16. sep 2021Mattrygghet: Matkontaktmaterialer som risikofaktorWebinar
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan